تعرفه بیلبورد شیراز بهار ۱۳۹۹

 

ردیفکدشهرمحورموقعیت تابلوهاسازهتیپابعاد تعرفه ماهیانه (ریال)تاریخ قابل اکران
1SHZ0049شیرازچمرانچمران استخر انقلاب دید از چمران به دانشجوپل عابرافقی3*15700,000,000لطفا استعلام گردد
2SHZ0050شیرازچمرانچمران استخر انقلاب دید از  دانشجو به چمرانپل عابرافقی3*15700,000,000لطفا استعلام گردد
3SHZ0180شیرازارممیدان ارم، نبش دانشگاه دولتی شیراز، به سمت دانشجوبیلبوردافقی4*8750,000,000لطفا استعلام گردد
4SHZ0121شیرازقصرالدشتبلوار قصرالدشت، چهارراه عفیف آباد، نبش خیابان شهید آوینیبیلبوردافقی5*10750,000,000لطفا استعلام گردد
5SHZ0183شیرازدانشجومیدان دانشجو دید از میدان (دید از چمران و ارم)بیلبوردافقی3*6600,000,000لطفا استعلام گردد
6SHZ0184شیرازدانشجومیدان دانشجو دید به میدان (دید از نمازی و ملاصدرا)بیلبوردافقی3*6600,000,000لطفا استعلام گردد
7SHZ0014شیرازمعالی آبادمعالی آباد، روبروی پارک ملت دید از معالی ابادپل عابرافقی3*12750,000,000لطفا استعلام گردد
8SHZ0015شیرازمعالی آبادمعالی آباد، روبروی پارک ملت دید از احسانپل عابرافقی3*12750,000,000لطفا استعلام گردد
9SHZ0057شیرازمعالی آبادابتدای معالی آباد به سمت میرزای شیرازی (تاچارا)بیلبوردافقی4*10500,000,000لطفا استعلام گردد
10SHZ0004شیرازمعالی آبادمعالی آباد، روبروی مجتمع تجاری بزرگ آفتاب فارسبیلبوردافقی4*10650,000,000لطفا استعلام گردد
11SHZ0012شیرازمعالی آبادمعالی آباد بین دوستان و پزشکان تابلو 1بیلبوردافقی6*12650,000,000لطفا استعلام گردد
12SHZ0013شیرازمعالی آبادمعالی آباد بین دوستان و پزشکان تابلو 2بیلبوردافقی6*12650,000,000لطفا استعلام گردد
13SHZ0060شیرازمیرزای شیرازیمیرزای شیرازی روبروی شب شیرینی دید به خلیج فارسپل عابرافقی3*15600,000,000لطفا استعلام گردد
14SHZ0061شیرازمیرزای شیرازیمیرزای شیرازی روبروی شب شیرینی دید از خلیج فارسپل عابرافقی3*15600,000,000لطفا استعلام گردد
15SHZ0067شیرازصنایعبلوار صنایع، ابتدای میدان، دید از خلیج فارس به میرزای شیرازیپل عابرافقی3*32800,000,000لطفا استعلام گردد
16SHZ0068شیرازصنایعبلوار صنایع، ابتدای میدان، دید از میرزای شیرازی به خلیج فارسپل عابرافقی3*15750,000,000لطفا استعلام گردد
17SHZ0095شیرازفرهنگ شهرفرهنگشهر روبروی اداره دارایی و مالیات دید از معلمپل عابرافقی3*15750,000,000لطفا استعلام گردد
18SHZ0096شیرازفرهنگ شهرفرهنگشهر روبروی اداره دارایی و مالیات دید به معلمپل عابرافقی3*15750,000,000لطفا استعلام گردد
19SHZ0087شیرازفرهنگ شهرفرهنگشهر، قبل از تقاطع احسان دید از معلمپل عابرافقی3*15750,000,000لطفا استعلام گردد
20SHZ0088شیرازفرهنگ شهرفرهنگشهر، قبل از تقاطع احسان دید به معلمپل عابرافقی3*15750,000,000لطفا استعلام گردد
21SHZ0140شیرازگازبلوار آزادی، میدان گاز وسط رفیوژ روبروی پارک شهر وجه دید از میدان گاز به ستادبیلبوردافقی3*6600,000,000لطفا استعلام گردد
22SHZ0144شیرازگازبلوار آزادی، میدان گاز ابتدای خیابان ابریشمیبیلبوردافقی4*8600,000,000لطفا استعلام گردد
23SHZ0197شیرازملاصدراچهارراه ملاصدرابیلبوردافقی4*12800,000,000لطفا استعلام گردد
24SHZ0242شیرازپیروزیچهارراه پیروزی (سه راه نمازی)بیلبوردافقی4*8500,000,000لطفا استعلام گردد
25SHZ0150شیرازمطهریمیدان مطهری ضلع جنوبی میدان دید از میدان مطهری و قدوسیبیلبوردافقی4*8600,000,000لطفا استعلام گردد
26SHZ0151شیرازمطهریمیدان مطهری ضلع جنوبی میدان دید از بلوار پاسدارانبیلبوردافقی4*8600,000,000لطفا استعلام گردد
27SHZ0239شیرازدروازه کازروندروازه کازرون دید از شاهچراغپل عابرافقی3*12600,000,000لطفا استعلام گردد
28SHZ0240شیرازدروازه کازروندروازه کازرون دید به شاهچراغپل عابرافقی3*12600,000,000لطفا استعلام گردد
29SHZ0208شیرازامیرکبیرروبروی خیابان پرستو دید از پل امام حسن به بوشهرپل عابرافقی3*15550,000,000لطفا استعلام گردد
30SHZ0209شیرازامیرکبیرروبروی خیابان پرستو دید از بوشهر به پل امام حسنپل عابرافقی3*15550,000,000لطفا استعلام گردد
31SHZ0217شیرازاتوبان رحمت مقابل  مسلم دیداز فرودگاه وجه A (کندرو)پل عابرافقی3*15500,000,000لطفا استعلام گردد
32SHZ0218شیرازاتوبان رحمت مقابل  مسلم دیداز فرودگاه وجه B (تندرو)پل عابرافقی3*12500,000,000لطفا استعلام گردد
33SHZ0219شیرازاتوبان رحمت مقابل  مسلم دیدبه فرودگاه وجهA (کندرو)پل عابرافقی3*15500,000,000لطفا استعلام گردد
34SHZ0220شیرازاتوبان رحمت مقابل مسلم دیدبه فرودگاه وجه B (تندرو)پل عابرافقی3*12500,000,000لطفا استعلام گردد
35SHZ0223شیرازاتوبان سرداران پل غدیر شرکت فلات قاره دیداز فرودگاه A (کندرو)پل عابرافقی3*12500,000,000لطفا استعلام گردد
36SHZ0224شیرازاتوبان سردارانپل غدیر  شرکت فلات قاره دیداز فرودگاه B (تندرو)پل عابرافقی3*12500,000,000لطفا استعلام گردد
37SHZ0225شیرازاتوبان سرداران پل غدیر  شرکت فلات قاره دیدبه فرودگاه A (کندرو)پل عابرافقی3*12500,000,000لطفا استعلام گردد
38SHZ0226شیرازاتوبان سرداران پل غدیر شرکت فلات قاره دیدبه فرودگاه B (تندرو)پل عابرافقی3*12500,000,000لطفا استعلام گردد
39SHZ0255شیرازمحور شیراز اصفهانورودی شیراز از مرودشت روبروی کارخانه شیرپگاهپل عابرافقی4*10400,000,000لطفا استعلام گردد
40SHZ0256شیرازمحور شیراز اصفهانخروجی شیراز از مرودشت روبروی کارخانه شیرپگاهپل عابرافقی4*10400,000,000لطفا استعلام گردد