به اشتراگ بگذارید

تعرفه اجاره بیلبورد شیراز  ۱۳۹۹

تعرفه اجاره بیلبورد شیراز سال ۱۳۹۹

ردیف کد شهر محور موقعیت تابلوها سازه تیپ ابعاد  تعرفه ماهیانه (ریال) تعرفه با تخفیف (ریال) تاریخ قابل اکران
۱ SHZ0049 شیراز چمران چمران استخر انقلاب دید از چمران به دانشجو پل عابر افقی ۳*۱۵ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ لطفا استعلام گردد
۲ SHZ0050 شیراز چمران چمران استخر انقلاب دید از  دانشجو به چمران پل عابر افقی ۳*۱۵ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ لطفا استعلام گردد
۳ SHZ0180 شیراز ارم میدان ارم، نبش دانشگاه دولتی شیراز، به سمت دانشجو بیلبورد افقی ۴*۸ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ لطفا استعلام گردد
۴ SHZ0121 شیراز قصرالدشت بلوار قصرالدشت، چهارراه عفیف آباد، نبش خیابان شهید آوینی بیلبورد افقی ۵*۱۰ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ لطفا استعلام گردد
۵ SHZ0183 شیراز دانشجو میدان دانشجو دید از میدان (دید از چمران و ارم) بیلبورد افقی ۳*۶ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ لطفا استعلام گردد
۶ SHZ0184 شیراز دانشجو میدان دانشجو دید به میدان (دید از نمازی و ملاصدرا) بیلبورد افقی ۳*۶ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ لطفا استعلام گردد
۷ SHZ0014 شیراز معالی آباد معالی آباد، روبروی پارک ملت دید از معالی اباد پل عابر افقی ۳*۱۲ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ لطفا استعلام گردد
۸ SHZ0015 شیراز معالی آباد معالی آباد، روبروی پارک ملت دید از احسان پل عابر افقی ۳*۱۲ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ لطفا استعلام گردد
۹ SHZ0057 شیراز معالی آباد ابتدای معالی آباد به سمت میرزای شیرازی (تاچارا) بیلبورد افقی ۴*۱۰ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ لطفا استعلام گردد
۱۰ SHZ0004 شیراز معالی آباد معالی آباد، روبروی مجتمع تجاری بزرگ آفتاب فارس بیلبورد افقی ۴*۱۰ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ لطفا استعلام گردد
۱۱ SHZ0012 شیراز معالی آباد معالی آباد بین دوستان و پزشکان تابلو ۱ بیلبورد افقی ۶*۱۲ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ لطفا استعلام گردد
۱۲ SHZ0013 شیراز معالی آباد معالی آباد بین دوستان و پزشکان تابلو ۲ بیلبورد افقی ۶*۱۲ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ لطفا استعلام گردد
۱۳ SHZ0060 شیراز میرزای شیرازی میرزای شیرازی روبروی شب شیرینی دید به خلیج فارس پل عابر افقی ۳*۱۵ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ لطفا استعلام گردد
۱۴ SHZ0061 شیراز میرزای شیرازی میرزای شیرازی روبروی شب شیرینی دید از خلیج فارس پل عابر افقی ۳*۱۵ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ لطفا استعلام گردد
۱۵ SHZ0067 شیراز صنایع بلوار صنایع، ابتدای میدان، دید از خلیج فارس به میرزای شیرازی پل عابر افقی ۳*۳۲ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ لطفا استعلام گردد
۱۶ SHZ0068 شیراز صنایع بلوار صنایع، ابتدای میدان، دید از میرزای شیرازی به خلیج فارس پل عابر افقی ۳*۱۵ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ لطفا استعلام گردد
۱۷ SHZ0095 شیراز فرهنگ شهر فرهنگشهر روبروی اداره دارایی و مالیات دید از معلم پل عابر افقی ۳*۱۵ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ لطفا استعلام گردد
۱۸ SHZ0096 شیراز فرهنگ شهر فرهنگشهر روبروی اداره دارایی و مالیات دید به معلم پل عابر افقی ۳*۱۵ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ لطفا استعلام گردد
۱۹ SHZ0087 شیراز فرهنگ شهر فرهنگشهر، قبل از تقاطع احسان دید از معلم پل عابر افقی ۳*۱۵ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ لطفا استعلام گردد
۲۰ SHZ0088 شیراز فرهنگ شهر فرهنگشهر، قبل از تقاطع احسان دید به معلم پل عابر افقی ۳*۱۵ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ لطفا استعلام گردد
۲۱ SHZ0140 شیراز گاز بلوار آزادی، میدان گاز وسط رفیوژ روبروی پارک شهر وجه دید از میدان گاز به ستاد بیلبورد افقی ۳*۶ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ لطفا استعلام گردد
۲۲ SHZ0144 شیراز گاز بلوار آزادی، میدان گاز ابتدای خیابان ابریشمی بیلبورد افقی ۴*۸ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ لطفا استعلام گردد
۲۳ SHZ0197 شیراز ملاصدرا چهارراه ملاصدرا بیلبورد افقی ۴*۱۲ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ لطفا استعلام گردد
۲۴ SHZ0242 شیراز پیروزی چهارراه پیروزی (سه راه نمازی) بیلبورد افقی ۴*۸ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ لطفا استعلام گردد
۲۵ SHZ0150 شیراز مطهری میدان مطهری ضلع جنوبی میدان دید از میدان مطهری و قدوسی بیلبورد افقی ۴*۸ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ لطفا استعلام گردد
۲۶ SHZ0151 شیراز مطهری میدان مطهری ضلع جنوبی میدان دید از بلوار پاسداران بیلبورد افقی ۴*۸ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ لطفا استعلام گردد
۲۷ SHZ0239 شیراز دروازه کازرون دروازه کازرون دید از شاهچراغ پل عابر افقی ۳*۱۲ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ لطفا استعلام گردد
۲۸ SHZ0240 شیراز دروازه کازرون دروازه کازرون دید به شاهچراغ پل عابر افقی ۳*۱۲ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ لطفا استعلام گردد
۲۹ SHZ0208 شیراز امیرکبیر روبروی خیابان پرستو دید از پل امام حسن به بوشهر پل عابر افقی ۳*۱۵ ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ لطفا استعلام گردد
۳۰ SHZ0209 شیراز امیرکبیر روبروی خیابان پرستو دید از بوشهر به پل امام حسن پل عابر افقی ۳*۱۵ ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ لطفا استعلام گردد
۳۱ SHZ0217 شیراز اتوبان رحمت  مقابل  مسلم دیداز فرودگاه وجه A (کندرو) پل عابر افقی ۳*۱۵ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ لطفا استعلام گردد
۳۲ SHZ0218 شیراز اتوبان رحمت  مقابل  مسلم دیداز فرودگاه وجه B (تندرو) پل عابر افقی ۳*۱۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ لطفا استعلام گردد
۳۳ SHZ0219 شیراز اتوبان رحمت  مقابل  مسلم دیدبه فرودگاه وجهA (کندرو) پل عابر افقی ۳*۱۵ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ لطفا استعلام گردد
۳۴ SHZ0220 شیراز اتوبان رحمت  مقابل مسلم دیدبه فرودگاه وجه B (تندرو) پل عابر افقی ۳*۱۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ لطفا استعلام گردد
۳۵ SHZ0223 شیراز اتوبان سرداران  پل غدیر شرکت فلات قاره دیداز فرودگاه A (کندرو) پل عابر افقی ۳*۱۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ لطفا استعلام گردد
۳۶ SHZ0224 شیراز اتوبان سرداران پل غدیر  شرکت فلات قاره دیداز فرودگاه B (تندرو) پل عابر افقی ۳*۱۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ لطفا استعلام گردد
۳۷ SHZ0225 شیراز اتوبان سرداران  پل غدیر  شرکت فلات قاره دیدبه فرودگاه A (کندرو) پل عابر افقی ۳*۱۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ لطفا استعلام گردد
۳۸ SHZ0226 شیراز اتوبان سرداران  پل غدیر شرکت فلات قاره دیدبه فرودگاه B (تندرو) پل عابر افقی ۳*۱۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ لطفا استعلام گردد
۳۹ SHZ0255 شیراز محور شیراز اصفهان ورودی شیراز از مرودشت روبروی کارخانه شیرپگاه پل عابر افقی ۴*۱۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ لطفا استعلام گردد
۴۰ SHZ0256 شیراز محور شیراز اصفهان خروجی شیراز از مرودشت روبروی کارخانه شیرپگاه پل عابر افقی ۴*۱۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ لطفا استعلام گردد
پست های توصیه شده

یک نظر بدهید