تعرفه بیلبورد شیراز بهار ۱۳۹۹

 

ردیف کد شهر محور موقعیت تابلوها سازه تیپ ابعاد  تعرفه ماهیانه (ریال) تاریخ قابل اکران
1 SHZ0049 شیراز چمران چمران استخر انقلاب دید از چمران به دانشجو پل عابر افقی 3*15 700,000,000 لطفا استعلام گردد
2 SHZ0050 شیراز چمران چمران استخر انقلاب دید از  دانشجو به چمران پل عابر افقی 3*15 700,000,000 لطفا استعلام گردد
3 SHZ0180 شیراز ارم میدان ارم، نبش دانشگاه دولتی شیراز، به سمت دانشجو بیلبورد افقی 4*8 750,000,000 لطفا استعلام گردد
4 SHZ0121 شیراز قصرالدشت بلوار قصرالدشت، چهارراه عفیف آباد، نبش خیابان شهید آوینی بیلبورد افقی 5*10 750,000,000 لطفا استعلام گردد
5 SHZ0183 شیراز دانشجو میدان دانشجو دید از میدان (دید از چمران و ارم) بیلبورد افقی 3*6 600,000,000 لطفا استعلام گردد
6 SHZ0184 شیراز دانشجو میدان دانشجو دید به میدان (دید از نمازی و ملاصدرا) بیلبورد افقی 3*6 600,000,000 لطفا استعلام گردد
7 SHZ0014 شیراز معالی آباد معالی آباد، روبروی پارک ملت دید از معالی اباد پل عابر افقی 3*12 750,000,000 لطفا استعلام گردد
8 SHZ0015 شیراز معالی آباد معالی آباد، روبروی پارک ملت دید از احسان پل عابر افقی 3*12 750,000,000 لطفا استعلام گردد
9 SHZ0057 شیراز معالی آباد ابتدای معالی آباد به سمت میرزای شیرازی (تاچارا) بیلبورد افقی 4*10 500,000,000 لطفا استعلام گردد
10 SHZ0004 شیراز معالی آباد معالی آباد، روبروی مجتمع تجاری بزرگ آفتاب فارس بیلبورد افقی 4*10 650,000,000 لطفا استعلام گردد
11 SHZ0012 شیراز معالی آباد معالی آباد بین دوستان و پزشکان تابلو 1 بیلبورد افقی 6*12 650,000,000 لطفا استعلام گردد
12 SHZ0013 شیراز معالی آباد معالی آباد بین دوستان و پزشکان تابلو 2 بیلبورد افقی 6*12 650,000,000 لطفا استعلام گردد
13 SHZ0060 شیراز میرزای شیرازی میرزای شیرازی روبروی شب شیرینی دید به خلیج فارس پل عابر افقی 3*15 600,000,000 لطفا استعلام گردد
14 SHZ0061 شیراز میرزای شیرازی میرزای شیرازی روبروی شب شیرینی دید از خلیج فارس پل عابر افقی 3*15 600,000,000 لطفا استعلام گردد
15 SHZ0067 شیراز صنایع بلوار صنایع، ابتدای میدان، دید از خلیج فارس به میرزای شیرازی پل عابر افقی 3*32 800,000,000 لطفا استعلام گردد
16 SHZ0068 شیراز صنایع بلوار صنایع، ابتدای میدان، دید از میرزای شیرازی به خلیج فارس پل عابر افقی 3*15 750,000,000 لطفا استعلام گردد
17 SHZ0095 شیراز فرهنگ شهر فرهنگشهر روبروی اداره دارایی و مالیات دید از معلم پل عابر افقی 3*15 750,000,000 لطفا استعلام گردد
18 SHZ0096 شیراز فرهنگ شهر فرهنگشهر روبروی اداره دارایی و مالیات دید به معلم پل عابر افقی 3*15 750,000,000 لطفا استعلام گردد
19 SHZ0087 شیراز فرهنگ شهر فرهنگشهر، قبل از تقاطع احسان دید از معلم پل عابر افقی 3*15 750,000,000 لطفا استعلام گردد
20 SHZ0088 شیراز فرهنگ شهر فرهنگشهر، قبل از تقاطع احسان دید به معلم پل عابر افقی 3*15 750,000,000 لطفا استعلام گردد
21 SHZ0140 شیراز گاز بلوار آزادی، میدان گاز وسط رفیوژ روبروی پارک شهر وجه دید از میدان گاز به ستاد بیلبورد افقی 3*6 600,000,000 لطفا استعلام گردد
22 SHZ0144 شیراز گاز بلوار آزادی، میدان گاز ابتدای خیابان ابریشمی بیلبورد افقی 4*8 600,000,000 لطفا استعلام گردد
23 SHZ0197 شیراز ملاصدرا چهارراه ملاصدرا بیلبورد افقی 4*12 800,000,000 لطفا استعلام گردد
24 SHZ0242 شیراز پیروزی چهارراه پیروزی (سه راه نمازی) بیلبورد افقی 4*8 500,000,000 لطفا استعلام گردد
25 SHZ0150 شیراز مطهری میدان مطهری ضلع جنوبی میدان دید از میدان مطهری و قدوسی بیلبورد افقی 4*8 600,000,000 لطفا استعلام گردد
26 SHZ0151 شیراز مطهری میدان مطهری ضلع جنوبی میدان دید از بلوار پاسداران بیلبورد افقی 4*8 600,000,000 لطفا استعلام گردد
27 SHZ0239 شیراز دروازه کازرون دروازه کازرون دید از شاهچراغ پل عابر افقی 3*12 600,000,000 لطفا استعلام گردد
28 SHZ0240 شیراز دروازه کازرون دروازه کازرون دید به شاهچراغ پل عابر افقی 3*12 600,000,000 لطفا استعلام گردد
29 SHZ0208 شیراز امیرکبیر روبروی خیابان پرستو دید از پل امام حسن به بوشهر پل عابر افقی 3*15 550,000,000 لطفا استعلام گردد
30 SHZ0209 شیراز امیرکبیر روبروی خیابان پرستو دید از بوشهر به پل امام حسن پل عابر افقی 3*15 550,000,000 لطفا استعلام گردد
31 SHZ0217 شیراز اتوبان رحمت  مقابل  مسلم دیداز فرودگاه وجه A (کندرو) پل عابر افقی 3*15 500,000,000 لطفا استعلام گردد
32 SHZ0218 شیراز اتوبان رحمت  مقابل  مسلم دیداز فرودگاه وجه B (تندرو) پل عابر افقی 3*12 500,000,000 لطفا استعلام گردد
33 SHZ0219 شیراز اتوبان رحمت  مقابل  مسلم دیدبه فرودگاه وجهA (کندرو) پل عابر افقی 3*15 500,000,000 لطفا استعلام گردد
34 SHZ0220 شیراز اتوبان رحمت  مقابل مسلم دیدبه فرودگاه وجه B (تندرو) پل عابر افقی 3*12 500,000,000 لطفا استعلام گردد
35 SHZ0223 شیراز اتوبان سرداران  پل غدیر شرکت فلات قاره دیداز فرودگاه A (کندرو) پل عابر افقی 3*12 500,000,000 لطفا استعلام گردد
36 SHZ0224 شیراز اتوبان سرداران پل غدیر  شرکت فلات قاره دیداز فرودگاه B (تندرو) پل عابر افقی 3*12 500,000,000 لطفا استعلام گردد
37 SHZ0225 شیراز اتوبان سرداران  پل غدیر  شرکت فلات قاره دیدبه فرودگاه A (کندرو) پل عابر افقی 3*12 500,000,000 لطفا استعلام گردد
38 SHZ0226 شیراز اتوبان سرداران  پل غدیر شرکت فلات قاره دیدبه فرودگاه B (تندرو) پل عابر افقی 3*12 500,000,000 لطفا استعلام گردد
39 SHZ0255 شیراز محور شیراز اصفهان ورودی شیراز از مرودشت روبروی کارخانه شیرپگاه پل عابر افقی 4*10 400,000,000 لطفا استعلام گردد
40 SHZ0256 شیراز محور شیراز اصفهان خروجی شیراز از مرودشت روبروی کارخانه شیرپگاه پل عابر افقی 4*10 400,000,000 لطفا استعلام گردد