تبلیغات بیلبورد در استان مازندران

بیلبورد های شهر های تنکابن ، رامسر ، عباس آباد ، کلار آباد ، کلاردشت ، چالوس ، نمک آبرود و …

قیمت اجاره بیلبورد های مازندران به روز شده در تاریخ 1401/01/22

ردیفآدرسمتراژابعاد چاپینوع سازهاجاره ماهانه (ریال)
1رامسر-بین تله کابین و برج آفرینش9030*3پل عابر350000000
2رامسر-بین تله کابین و برج آفرینش9030*3پل عابر350000000
3رامسر- قبل از مجتمع افرینش546*9بیلبورد300000000
4رامسر ورودی فرودگاه486*8بیلبورد220000000
5رامسر-ورودی فرودگاه486*8بیلبورد300000000
6رامسر، ورودی از کتالم6012*5بیلبورد300000000
7نشتارود،بلوار امام6012*5بیلبورد250000000
8نشتارود،بلوار امام6012*5بیلبورد250000000
9تنکابن بعد از تقاطع کمربندی و داخل شهر7212*6بیلبورد250000000
10تنکابن بعد از تقاطع کمربندی و داخل شهر7212*6بیلبورد250000000
11عباس آباد،بلوار امام9030*3پل عابر250000000
12عباس آباد،بلوار امام726*12بیلبورد250000000
13کلارآباد میدان خوشامیان726*12بیلبورد350000000
14کلارآباد ورودی متل قو505*10بیلبورد350000000
15متل قو -سی سرا9030*3پل عابر450000000
16متل قو -سی سرا9030*3پل عابر450000000
17متل قو -نرسیده به برج عظیم زاده مقابل رستوران دنانو773.20*24پل عابر450000000
18متل قو -نرسیده به برج عظیم زاده مقابل رستوران دنانو773.20*24پل عابر450000000
19متل قو مقابل برج عظیم زاده5511*5بیلبورد350000000
20آزادراه چالوس- پل سینوا484*12پل سواره350000000
21آزادراه چالوس- پل سینوا484*12پل سواره350000000
22آزادراه چالوس- انتهای آزادراه نرسیده به خروجی نمک آبرود724*18پل عابر350000000
23آزادراه چالوس- انتهای آزادراه نرسیده به خروجی نمک آبرود724*18پل عابر350000000
24پل روگذر کمربندی جالوس-نمک آبرود964*24پل روگذر350000000
25پل روگذر کمربندی جالوس-نمک آبرود964*24پل روگذر350000000
26پل روگذر کمربندی جالوس-نمک آبرود 604*15پل روگذر250000000
27کمربندی چالوس خروجی آزادراه به نمک آبرود سایدA724*18پل عابر300000000
28کمربندی چالوس خروجی آزادراه به نمک آبرود ساید B724*18پل عابر220000000
29کمربندی چالوس قبل از خروجی آزادراه سایدA724*18پل عابر300000000
30کمربندی چالوس قبل از خروجی آزادراه ساید B724*18پل عابر220000000
31چالوس ورودی از تهران726*12بیلبورد300000000
32چالوس نرسیده به میدان خط هشت726*12بیلبورد300000000
33نمک آبرود به چالوس بعد از خط هشت726*12بیلبورد300000000
34مرزن آباد مقابل شهرداری505*10بیلبورد300000000
35کلاردشت بلوار امام605*12بیلبورد220000000
36بین چالوس-نوشهر مقابل هتل کوروش726*12بیلبورد300000000
37نوشهر-نور، تمیشون647.1*9بیلبورد280000000
38نوشهر-نور، جنب بانک مرکزی639*7بیلبورد280000000
39سی سنگان جنب شهرک دریابیشه549*6بیلبورد280000000
40رویان ضلع شرقی میدان الغدیر505*10بیلبورد350000000
41رویان ضلع شرقی میدان الغدیر505*10بیلبورد350000000
42رویان ضلع غربی میدان الغدیر505*10بیلبورد350000000
43رویان ضلع غربی میدان الغدیر505*10بیلبورد350000000
44نور، مقابل فرمانداری505*10بیلبورد350000000
45نور،نرسیده به میدان سپاه423.5*12بیلبورد350000000
46نور،نرسیده به میدان سپاه423.5*12بیلبورد
47ایزدشهر- رستم رود مقابل شهرک مخابرات9030*3پل عابر300000000
48ایزدشهر- رستم رود مقابل شهرک مخابرات9030*3پل عابر300000000
49ایزدشهر،بلوار امام423.5*12بیلبورد300000000
50ایزدشهر،بلوار امام423.5*12بیلبورد
51ایزدشهر مقابل فروشگاه بیگ سیتی505*10بیلبورد300000000
52ایزدشهرگلستان 11893*29.5پل عابر300000000
53سرخرود،555*11بیلبورد280000000
54سرخرود،555*11بیلبورد280000000
55سرخرود- مقابل رستوران ترنج6012*5بیلبورد280000000
56سرخرود- نرسیده به میدان معلم1499*16.5بیلبورد280000000
57اتوبان دریاکنار خزرشهر، مقابل رویال مال903*30پل عابر350000000
58اتوبان دریاکنار خزرشهر، مقابل رویال مال903*30پل عابر
59اتوبان دریاکنار خزرشهر، 903*30پل عابر
60بابلسر میدان معلم 605*12بیلبورد300000000
61بابلسر،میدان معلم،دوراهی کمربندی1197*17بیلبورد350000000
62بابلسر،بلوار امام مقابل بیمارستان 755*15پل عابر300000000
63بابلسر،بلوار پاسداران1204*30پل عابر300000000
64بابلسر،میدان معلم،ابتدا اتوبان دریاکنار 1629*18بیلبورد400000000
65بابلسر،میدان معلم،ابتدا اتوبان دریاکنار906*15بیلبورد280000000
66بابل،بابلسر امیرکلا 454/5*10بیلبورد220000000
67بابل،بابلسر امیرکلا 454/5*10بیلبورد220000000
68بابل،بابلسر903*30پل عابر280000000
69آمل -بابل903*30پل عابر250000000
70آمل -بابل903*30پل عابر250000000
71بابل قائمشهر،723*24پل عابر250000000
72بابل قائمشهر،7010*7بیلبورد250000000
73ساری قائمشهر،903*30پل عابر250000000
74ساری قائمشهر،903*30پل عابر250000000
75جاده فیروزکوه، پل سفید903*30پل عابر220000000
76جاده فیروزکوه، پل سفید903*30پل عابر220000000
77جاده فیروزکوه، مقابل دانشگاه آزاد وسط بلوار7212*6بیلبورد220000000
78جاده فیروزکوه، مقابل دانشگاه آزاد وسط بلوار7212*6بیلبورد220000000
79آمل محمودآباد،903*30پل عابر250000000
80آمل محمودآباد903*30پل عابر250000000
81هراز،گزنک605*12بیلبورد400000000
82هراز،گزنک605*12بیلبورد
83هراز، ورودی آمل423.5*12بیلبورد250000000