محدوده جغرافیایی سازه آدرس استقرار سازه نوع سازه ابعاد سازه(متر) متراژ سازه(متر) مبلغ تعرفه ماهیانه (ریال) زمان واگذاری
وکیل آباد ابتدای بولوار وکیل آباد ،بولوار امامت،مقابل پارک بزرگ ملت بیلبورد ۷*۱۷ 119 1890000000 ۹۹/۱۲/۱۳
سجاد بزرگراه آزادی،ابتدای معلم وجه شمالی،نمای میدان استقلال،مقابل پارک بزرگ ملت   بیلبورد ۶*۱۵ 90 1890000000 ۹۹/۰۸/۲۳
سجاد بزرگراه آزادی،ابتدای معلم وجه جنوبی،نمای میدان آزادی،مقابل پارک بزرگ ملت   بیلبورد ۶*۱۵ 90 1890000000 آماده واگذاری
کلانتری میدان جمهوری(تلویزیون)،ضلع شمال شرقی،ورودی احمدآباد بیلبورد ۷*۲۱ 147 1890000000 ۹۹/۰۸/۰۱
استقلال میدان استقلال،ضلع شرقی، نمای میدان جانباز بیلبورد ۴*۱۲ 48 1890000000 ۹۹/۰۷/۳۰
استقلال میدان استقلال،ضلع شرقی، نمای میدان استقلال بیلبورد ۴*۱۲ 48 1890000000 ۹۹/۰۹/۱۵
استقلال میدان استقلال، ضلع غربی، نمای بولوار استقلال بیلبورد ۴*۱۲ 48 1890000000 ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
استقلال میدان استقلال، ضلع غربی، نمای میدان استقلال بیلبورد ۴*۱۲ 48 1890000000 ۹۹/۰۸/۰۵
حرم مطهر میدان بیت المقدس(میدان آب)،ضلع غربی،ابتدای خیابان خسروی،نمای میدان(جنب حرم مطهر رضوی) پل عابر پیاده ۲/۸۰*۱۶/۸۰ 47 1890000000 ۹۹/۱۰/۰۸
احمدآباد بولوار احمد آباد ، مقابل سه راه راهنمایی ،نمای میدان احمد آباد،مسیر شرق به غرب پل عابر پیاده ۳*۱۵ 45 1890000000 ۹۹/۰۸/۱۲
احمدآباد بولوار احمد آباد ، مقابل سه راه راهنمایی ،نمای میدان ملک آباد،مسیر غرب به شرق پل عابر پیاده ۳*۱۵ 45 1890000000 ۹۹/۰۹/۱۵
وکیل آباد ابتدای بولوار وکیل آباد،پیشانی اولین پل زیر گذر،مسیر شرق به غرب،نمای سه راه خیام پل سوار ۲/۶۰*۱۰ 26 1490000000 ۹۹/۱۰/۰۸
وکیل آباد بولوار وکیل آباد،پل سواره رو نمایشگاه بین المللی،به سمت  انتهای وکیل آباد پل سوار ۳*۱۵ 45 1490000000 ۹۹/۱۰/۰۱
وکیل آباد بولوار وکیل آباد،نمایشگاه بین المللی،به سمت میدان آزادی پل سوار ۳*۱۵ 45 1490000000 ۹۹/۰۸/۰۱
کلانتری بزرگراه شهید کلانتری،مقابل هتل بزرگ پردیسان،نمای میدان آزادی،مسیر شمال به جنوب پل عابر پیاده ۳*۲۲ 66 1490000000 ۹۹/۰۹/۱۳
کلانتری بزرگراه شهید کلانتری،مقابل هتل بزرگ پردیسان،نمای میدان جمهوری،مسیر جنوب به شمال پل عابر پیاده ۳*۱۴ 42 1490000000 ۹۹/۰۹/۰۳
سجاد بولوار آزادی، ابتدای سجاد، نمای میدان استقلال پل عابر پیاده ۳*۱۸ 54 1490000000 ۹۹/۰۹/۲۰
سجاد بولوار آزادی، ابتدای سجاد، نمای میدان آزادی پل عابر پیاده ۳*۱۸ 54 1490000000 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
سجاد بولوار آزادی، ابتدای بولوار  سجاد، نمای بولوار سجاد پل عابر پیاده ۳*۱۴ 42 1490000000 ۹۹/۰۸/۰۹
خیام جنوبی بولوار خیام جنوبی، نبش خیام۱۰، نمای چهارراه خیام پل عابر پیاده ۲/۵۰*۱۵ 38 1490000000 ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
جانباز میدان جانباز،ضلع غربی،مسیر شرق به غرب،تابلوی سمت چپ،نمای میدان جانباز پل عابر پیاده ۳*۱۲ 36 1490000000 ۹۹/۱۰/۰۸
جانباز  میدان جانباز،ضلع غربی،مسیر غرب به شرق،نمای میدان استقلال پل عابر پیاده ۳*۱۳/۵۰ 40 1490000000 ۹۹/۰۹/۲۵
احمدآباد میدان فلسطین(ملک آباد)،ابتدای ورودی احمد آباد    BACK LIGHT آگهی نما ۳*۴ 12 1090000000 ۹۹/۰۷/۲۵
وکیل آباد بولوار وکیل آباد،نمای ایستگاه مترو ابتدای کوثر به سمت میدان آزادی   BACK LIGHT آگهی نما ۳/۶۰*۳/۶۰ 16 1090000000 ۹۹/۰۸/۲۳
وکیل آباد  بولوار وکیل آباد،نمای ایستگاه مترو صیاد شیرازی به سمت میدان آزادی آگهی نما ۳/۱۰*۴/۱۰ 12 890000000 ۹۹/۰۸/۲۲
جمهوری زیرگذر میدان جمهوری اسلامی، نمای بولوار پیروزی، مسیر جنوب به شمال پل سوار ۳*۱۶ 48 890000000 قابل واگذاری
جمهوری زیرگذر میدان جمهوری اسلامی، نمای میدان فلسطین، مسیر شمال به جنوب پل سوار ۳*۱۱ 33 890000000 ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
آزادشهر بولوار معلم،نبش معلم ۱۲،نمای چهارراه معلم،مسیر شرق به غرب پل عابر پیاده ۳*۱۸ 54 890000000 ۹۹/۰۹/۰۱
آزادشهر بولوار معلم،نبش معلم ۱۲،نمای چهارراه سید رضی، مسیر غرب به شرق پل عابر پیاده ۳*۱۸ 54 890000000 ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
وکیل آباد بولوار وکیل آباد،بولوار هفت تیر،بین هفت تیر۹و۱۱،به سمت بولوار پیروزی پل عابر پیاده ۳*۱۲ 36 890000000 ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
وکیل آباد بولوار وکیل آباد،بولوار هفت تیر،بین هفت تیر۹و۱۱،به سمت بولوار وکیل آباد پل عابر پیاده ۳*۱۰ 30 890000000 ۹۹/۰۸/۲۶
حرم مطهر بولوار مصلی، مصلی ۳۹ به سمت بزرگداه غدیر، مسیر شمال به جنوب پل عابر پیاده ۳*۱۲ 36 690000000 ۹۹/۰۸/۱۶
حرم مطهر بولوار مصلی، مصلی ۳۹ به سمت حرم مطهر، مسیر جنوب به شمال پل عابر پیاده ۳*۱۳ 39 690000000 ۹۹/۰۹/۱۶
امام علی بزرگراه شهید چراغچی،چراخچی ۳۴،مسیر غرب به شرق,نمای میدان قائم،به سمت حرم و فرودگاه پل عابر پیاده ۳*۱۸ 54 690000000 ۹۹/۱۲/۰۷
امام علی بزرگراه شهید چراغچی،چراخچی ۳۴،مسیر شرق به غرب،نمای میدان خیام،به سمت نمایشگاه بین المللی پل عابر پیاده ۳*۱۸ 54 690000000 ۹۹/۸/۱۵
امام علی بزرگراه شهید چراغچی،قبل از میدان خیام،مسیر غرب به شرق,نمای میدان قائم،به سمت حرم و فرودگاه پل عابر پیاده ۳*۱۸ 54 690000000 ۹۹/۰۸/۱۵
امام علی بزرگراه شهید چراغچی،قبل از میدان خیام،مسیر غرب به شرق,نمای میدان قائم،به سمت نمایشگاه بین المللی پل عابر پیاده ۳*۱۸ 54 690000000 ۹۹/۱۰/۰۱
امام علی بزرگراه شهید چراغچی،چراخچی۳۸،مسیر غرب به شرق,نمای میدان قائم،به سمت حرم و فرودگاه پل عابر پیاده ۳*۱۵ 45 690000000 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
امام علی بزرگراه شهید چراغچی،چراخچی ۳۸،مسیر شرق به غرب،نمای میدان خیام،به سمت نمایشگاه بین المللی پل عابر پیاده ۳*۱۵ 45 690000000 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
بزرگراه آسیایی بزرگراه آزادی(میثاق)، بلوار آیت الله رفسنجانی، ابتدای عصمتیه، جنوب به شمال، به سمت نمایشگاه بین المللی پل عابر پیاده ۳*۲۰ 60 490000000 ۹۹/۱۱/۲۲
بزرگراه آسیایی بزرگراه آزادی(میثاق)، بلوار آیت الله رفسنجانی، ابتدای عصمتیه، شمال به جنوب، به سمت بزرگراه آزادی پل عابر پیاده ۳*۲۰ 60 490000000 ۹۹/۰۹/۰۸
بزرگراه آسیایی بزرگراه آزادی(میثاق)، بلوار آیت الله رفسنجانی۵۹، جنوب به شمال، به سمت نمایشگاه بین المللی پل عابر پیاده ۳*۲۱ 63 490000000 قابل واگذاری
بزرگراه آسیایی بزرگراه آزادی(آسیایی)،اولین پل بعد از سه، مقابل کارخانه خانه سازی ورود به مشهد پل عابر پیاده ۳*۳۱/۵ 95 490000000 ۹۹/۰۸/۰۵
بزرگراه آسیایی بزرگراه آزادی(آسیایی)،اولین پل بعد از سه، مقابل کارخانه خانه سازی خروج از مشهد مشهد پل عابر پیاده ۳*۳۱/۵ 95 490000000 ۹۹/۰۸/۱۵
شاندیز ابتدای جاده شاندیز،مقابل سرزمین موج های خروشان،نمای مشهد پل عابر پیاده ۳*۳۰ 90 490000000 ۰۰/۰۱/۳۱
شاندیز ابتدای جاده شاندیز،مقابل سرزمین موج های خروشان،نمای شاندیز پل عابر پیاده ۳*۳۰ 90 490000000 ۰۰/۰۱/۳۱
شاندیز شاندیز،مقابل رستوران بزرگ ارم،نمای مشهد پل عابر پیاده ۳*۳۰ 90 490000000 ۰۰/۰۱/۳۱
شاندیز شاندیز،مقابل رستوران بزرگ ارم،نمای شاندیز پل عابر پیاده ۳*۳۰ 91 490000000 ۹۹/۰۹/۲۴