محدوده جغرافیایی سازهآدرس استقرار سازهنوع سازهابعاد سازه(متر)متراژ سازه(متر)مبلغ تعرفه ماهیانه (ریال)زمان واگذاری
وکیل آبادابتدای بولوار وکیل آباد ،بولوار امامت،مقابل پارک بزرگ ملتبیلبورد۷*۱۷1191890000000۹۹/۱۲/۱۳
سجادبزرگراه آزادی،ابتدای معلم وجه شمالی،نمای میدان استقلال،مقابل پارک بزرگ ملت  بیلبورد۶*۱۵901890000000۹۹/۰۸/۲۳
سجادبزرگراه آزادی،ابتدای معلم وجه جنوبی،نمای میدان آزادی،مقابل پارک بزرگ ملت  بیلبورد۶*۱۵901890000000آماده واگذاری
کلانتریمیدان جمهوری(تلویزیون)،ضلع شمال شرقی،ورودی احمدآبادبیلبورد۷*۲۱1471890000000۹۹/۰۸/۰۱
استقلالمیدان استقلال،ضلع شرقی، نمای میدان جانبازبیلبورد۴*۱۲481890000000۹۹/۰۷/۳۰
استقلالمیدان استقلال،ضلع شرقی، نمای میدان استقلالبیلبورد۴*۱۲481890000000۹۹/۰۹/۱۵
استقلالمیدان استقلال، ضلع غربی، نمای بولوار استقلالبیلبورد۴*۱۲481890000000۱۴۰۰/۰۶/۰۱
استقلالمیدان استقلال، ضلع غربی، نمای میدان استقلالبیلبورد۴*۱۲481890000000۹۹/۰۸/۰۵
حرم مطهرمیدان بیت المقدس(میدان آب)،ضلع غربی،ابتدای خیابان خسروی،نمای میدان(جنب حرم مطهر رضوی)پل عابر پیاده۲/۸۰*۱۶/۸۰471890000000۹۹/۱۰/۰۸
احمدآبادبولوار احمد آباد ، مقابل سه راه راهنمایی ،نمای میدان احمد آباد،مسیر شرق به غربپل عابر پیاده۳*۱۵451890000000۹۹/۰۸/۱۲
احمدآبادبولوار احمد آباد ، مقابل سه راه راهنمایی ،نمای میدان ملک آباد،مسیر غرب به شرقپل عابر پیاده۳*۱۵451890000000۹۹/۰۹/۱۵
وکیل آبادابتدای بولوار وکیل آباد،پیشانی اولین پل زیر گذر،مسیر شرق به غرب،نمای سه راه خیامپل سوار۲/۶۰*۱۰261490000000۹۹/۱۰/۰۸
وکیل آبادبولوار وکیل آباد،پل سواره رو نمایشگاه بین المللی،به سمت  انتهای وکیل آبادپل سوار۳*۱۵451490000000۹۹/۱۰/۰۱
وکیل آبادبولوار وکیل آباد،نمایشگاه بین المللی،به سمت میدان آزادیپل سوار۳*۱۵451490000000۹۹/۰۸/۰۱
کلانتریبزرگراه شهید کلانتری،مقابل هتل بزرگ پردیسان،نمای میدان آزادی،مسیر شمال به جنوبپل عابر پیاده۳*۲۲661490000000۹۹/۰۹/۱۳
کلانتریبزرگراه شهید کلانتری،مقابل هتل بزرگ پردیسان،نمای میدان جمهوری،مسیر جنوب به شمالپل عابر پیاده۳*۱۴421490000000۹۹/۰۹/۰۳
سجادبولوار آزادی، ابتدای سجاد، نمای میدان استقلالپل عابر پیاده۳*۱۸541490000000۹۹/۰۹/۲۰
سجادبولوار آزادی، ابتدای سجاد، نمای میدان آزادیپل عابر پیاده۳*۱۸541490000000۱۴۰۰/۰۱/۳۱
سجادبولوار آزادی، ابتدای بولوار  سجاد، نمای بولوار سجادپل عابر پیاده۳*۱۴421490000000۹۹/۰۸/۰۹
خیام جنوبیبولوار خیام جنوبی، نبش خیام۱۰، نمای چهارراه خیامپل عابر پیاده۲/۵۰*۱۵381490000000۱۴۰۰/۰۶/۰۱
جانبازمیدان جانباز،ضلع غربی،مسیر شرق به غرب،تابلوی سمت چپ،نمای میدان جانبازپل عابر پیاده۳*۱۲361490000000۹۹/۱۰/۰۸
جانباز میدان جانباز،ضلع غربی،مسیر غرب به شرق،نمای میدان استقلالپل عابر پیاده۳*۱۳/۵۰401490000000۹۹/۰۹/۲۵
احمدآبادمیدان فلسطین(ملک آباد)،ابتدای ورودی احمد آباد    BACK LIGHTآگهی نما۳*۴121090000000۹۹/۰۷/۲۵
وکیل آبادبولوار وکیل آباد،نمای ایستگاه مترو ابتدای کوثر به سمت میدان آزادی   BACK LIGHTآگهی نما۳/۶۰*۳/۶۰161090000000۹۹/۰۸/۲۳
وکیل آباد بولوار وکیل آباد،نمای ایستگاه مترو صیاد شیرازی به سمت میدان آزادیآگهی نما۳/۱۰*۴/۱۰12890000000۹۹/۰۸/۲۲
جمهوریزیرگذر میدان جمهوری اسلامی، نمای بولوار پیروزی، مسیر جنوب به شمالپل سوار۳*۱۶48890000000قابل واگذاری
جمهوریزیرگذر میدان جمهوری اسلامی، نمای میدان فلسطین، مسیر شمال به جنوبپل سوار۳*۱۱33890000000۱۴۰۰/۰۲/۰۱
آزادشهربولوار معلم،نبش معلم ۱۲،نمای چهارراه معلم،مسیر شرق به غربپل عابر پیاده۳*۱۸54890000000۹۹/۰۹/۰۱
آزادشهربولوار معلم،نبش معلم ۱۲،نمای چهارراه سید رضی، مسیر غرب به شرقپل عابر پیاده۳*۱۸54890000000۱۴۰۰/۰۲/۰۱
وکیل آبادبولوار وکیل آباد،بولوار هفت تیر،بین هفت تیر۹و۱۱،به سمت بولوار پیروزیپل عابر پیاده۳*۱۲36890000000۱۴۰۰/۰۲/۰۱
وکیل آبادبولوار وکیل آباد،بولوار هفت تیر،بین هفت تیر۹و۱۱،به سمت بولوار وکیل آبادپل عابر پیاده۳*۱۰30890000000۹۹/۰۸/۲۶
حرم مطهربولوار مصلی، مصلی ۳۹ به سمت بزرگداه غدیر، مسیر شمال به جنوبپل عابر پیاده۳*۱۲36690000000۹۹/۰۸/۱۶
حرم مطهربولوار مصلی، مصلی ۳۹ به سمت حرم مطهر، مسیر جنوب به شمالپل عابر پیاده۳*۱۳39690000000۹۹/۰۹/۱۶
امام علیبزرگراه شهید چراغچی،چراخچی ۳۴،مسیر غرب به شرق,نمای میدان قائم،به سمت حرم و فرودگاهپل عابر پیاده۳*۱۸54690000000۹۹/۱۲/۰۷
امام علیبزرگراه شهید چراغچی،چراخچی ۳۴،مسیر شرق به غرب،نمای میدان خیام،به سمت نمایشگاه بین المللیپل عابر پیاده۳*۱۸54690000000۹۹/۸/۱۵
امام علیبزرگراه شهید چراغچی،قبل از میدان خیام،مسیر غرب به شرق,نمای میدان قائم،به سمت حرم و فرودگاهپل عابر پیاده۳*۱۸54690000000۹۹/۰۸/۱۵
امام علیبزرگراه شهید چراغچی،قبل از میدان خیام،مسیر غرب به شرق,نمای میدان قائم،به سمت نمایشگاه بین المللیپل عابر پیاده۳*۱۸54690000000۹۹/۱۰/۰۱
امام علیبزرگراه شهید چراغچی،چراخچی۳۸،مسیر غرب به شرق,نمای میدان قائم،به سمت حرم و فرودگاهپل عابر پیاده۳*۱۵45690000000۱۴۰۰/۰۱/۰۱
امام علیبزرگراه شهید چراغچی،چراخچی ۳۸،مسیر شرق به غرب،نمای میدان خیام،به سمت نمایشگاه بین المللیپل عابر پیاده۳*۱۵45690000000۱۴۰۰/۰۱/۰۱
بزرگراه آسیاییبزرگراه آزادی(میثاق)، بلوار آیت الله رفسنجانی، ابتدای عصمتیه، جنوب به شمال، به سمت نمایشگاه بین المللیپل عابر پیاده۳*۲۰60490000000۹۹/۱۱/۲۲
بزرگراه آسیاییبزرگراه آزادی(میثاق)، بلوار آیت الله رفسنجانی، ابتدای عصمتیه، شمال به جنوب، به سمت بزرگراه آزادیپل عابر پیاده۳*۲۰60490000000۹۹/۰۹/۰۸
بزرگراه آسیاییبزرگراه آزادی(میثاق)، بلوار آیت الله رفسنجانی۵۹، جنوب به شمال، به سمت نمایشگاه بین المللیپل عابر پیاده۳*۲۱63490000000قابل واگذاری
بزرگراه آسیاییبزرگراه آزادی(آسیایی)،اولین پل بعد از سه، مقابل کارخانه خانه سازی ورود به مشهدپل عابر پیاده۳*۳۱/۵95490000000۹۹/۰۸/۰۵
بزرگراه آسیاییبزرگراه آزادی(آسیایی)،اولین پل بعد از سه، مقابل کارخانه خانه سازی خروج از مشهد مشهدپل عابر پیاده۳*۳۱/۵95490000000۹۹/۰۸/۱۵
شاندیزابتدای جاده شاندیز،مقابل سرزمین موج های خروشان،نمای مشهدپل عابر پیاده۳*۳۰90490000000۰۰/۰۱/۳۱
شاندیزابتدای جاده شاندیز،مقابل سرزمین موج های خروشان،نمای شاندیزپل عابر پیاده۳*۳۰90490000000۰۰/۰۱/۳۱
شاندیزشاندیز،مقابل رستوران بزرگ ارم،نمای مشهدپل عابر پیاده۳*۳۰90490000000۰۰/۰۱/۳۱
شاندیزشاندیز،مقابل رستوران بزرگ ارم،نمای شاندیزپل عابر پیاده۳*۳۰91490000000۹۹/۰۹/۲۴