تعرفه اجاره بیلبورد تهران سال ۱۳۹۹

مسیرردیفکدآدرس تابلونوع تابلومتراژتعرفه ماهانه (30 روزه) (ریال)تاریخ رزرو توضیحاتابعاد چاپ
همت1B4بزرگراه همت ، بعد از شیخ فضل الله ، قبل از برج میلاد ، غرب به شرقبیلبورد94570000000099/06/08احتمال تمدید615×1530
همت2V1بزرگراه همت ، بعد از چمران، تابلو مجاور دیوار سنگی ، شرق به غرببیلبورد75570000000099/05/31610×1200
همت3B5بزرگراه همت ، بعد از یادگار امام ،قبل از خروجی یادگار شمال ، غرب به شرقبیلبورد52330000000099/05/24510×1010
همت4N1بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، شرق به غرب پل عابر 62510000000099/04/25-99/04/16 قابل اکران
99/05/25
310×2010
همت5N2بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، غرب به شرق پل عابر 78540000000099/08/20310×2510
همت6T1بزرگراه همت ،نرسیده به پل ستاری، پل عابر خیابان شاهین، غرب به شرق پل عابر 41195000000099/06/30315×1310
همت7B3بزرگراه همت ، حد فاصل شریعتی و حقانی ، شرق به غرببیلبورد38264000000099/05/29820×465
همت8G1بزرگراه همت نرسیده به صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، شرق به غرب پل عابر 68210000000099/04/1299/05/01-99/04/23 رزرو320×2120
همت9G2بزرگراه همت بعد از صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، غرب به شرق پل عابر 68210000000099/04/20320×2120
همت10H1بزرگراه زین الدین (همت شرق) ، خروجی هنگام – دلاوران ، غرب به شرق بیلبورد37150000000099/05/29410×910
مدرس11H2بزرگراه مدرس، قبل از خیابان میرداماد، جنوب به شمالبیلبورد64570000000099/04/1699/05/30-99/05/01 رزرو490×1315
مدرس12T2بزرگراه مدرس، پل عابر میرداماد، جنوب به شمال پل عابر 63570000000099/10/14310×2030
مدرس13W1بزرگراه مدرس، پل عابر تقاطع میرداماد، شمال به جنوب – جدیدپل عابر47378000000099/04/19310×1310
مدرس14H3بزرگراه مدرس،200متر پایین تر از ورودی صدر ، شمال به جنوببیلبورد50552000000099/05/29490×1010
مدرس15B2بزرگراه مدرس، بعد از پل مطهری نرسیده به هفت تیر ، شمال به جنوببیلبورد 25270000000099/05/17410×610
مدرس16L1بزرگراه مدرس، جنب پل حقانی، جنوب به شمال بیلبورد62540000000099/04/29510×1210
صدر17B1بزرگراه صدر، حد فاصل دستور و بلوار کاوه ، غرب به شرقبیلبورد33270000000099/08/07410×810
چمران18L2بزرگراه چمران، جنب پل نمایشگاه، شمال به جنوببیلبورد33261000000099/08/22410×810
چمران19T3بزرگراه چمران ، پل عابر قبل از نیایش ، جنوب به شمال پل عابر 56283000000099/04/24310×1810
چمران20H4بزرگراه چمران، داخل لچکی خروجی همت شرق، جنوب به شمال بیلبورد33261000000099/05/31410×810
چمران21V2بزرگراه چمران، بعد از آتی ساز ، نرسیده به نیایش، شمال به جنوببیلبورد33261000000099/05/30احتمال تمدید415×820
نیایش22L4بزرگراه نیایش، جنب خروجی کردستان جنوب (مقابل باشگاه انقلاب)، شرق به غرب بیلبورد51282000000099/05/31420×1220
نیایش23N13بزرگراه نیایش، نرسیده به پل سعادت آباد، غرب به شرق – جدیدبیلبورد33282000000099/04/31در حال ساخت360×910
حکیم 24V3بزرگراه حکیم ، داخل لچکی خروجی چمران، غرب به شرق بیلبورد50360000000099/12/29410×1210
حکیم 25H5بزرگراه حکیم، بعد از ورودی شیخ فضل اله ، قبل از تقاطع گیشا، غرب به شرق بیلبورد50287000000099/05/15415×1210
حکیم 26N14بزرگراه حکیم، بعد از چمران، قبل از پارک پردیسان، شرق به غرب- جدیدبیلبورد50287000000099/05/23در حال ساخت 410×1210
حکیم 27G3بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، دومین پل عابر ، شرق به غربپل عابر62240000000099/04/18310×2010
حکیم 28G4بزرگراه حکیم، اولین پل عابر، نرسیده به یادگار، غرب به شرق پل عابر62240000000099/04/1599/05/24-99/05/15 رزرو310×2010
حکیم 29B6بزرگراه حکیم داخل لچکی خروجی ستاری شمال به سمت مجتمع کوروش ، شرق به غرببیلبورد33192000000099/08/07احتمال تمدید410×810
حکیم 30L3بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، داخل لچکی خروجی اشرفی اصفهانی، شرق به غرببیلبورد52240000000099/04/1099/05/19-99/05/10 رزرو425×1220
رسالت31L5بزرگراه رسالت، بعد از ورودی حقانی، شرق به غرب بیلبورد50252000000099/04/1899/05/22-99/05/08 رزرو410×1210
رسالت32B7بزرگراه رسالت ، بعد از خیابان قنبرزاده، قبل از سیدخندان، غرب به شرقبیلبورد39282000000099/04/30430×910
رسالت33T6بزرگراه رسالت ، بعد از سیدخندان ، شرق به غربپل عابر63240000000099/05/30احتمال تمدید360×1760
رسالت34T7بزرگراه رسالت ، بعد از مصلی قبل از سیدخندان ، غرب به شرقپل عابر47240000000099/07/25310×1515
کردستان35G9بزرگراه کردستان ، نرسیده به حکیم تقاطع خیابان 35، جنوب به شمالپل عابر 47192000000099/04/31احتمال تمدید310×1520
شیخ فضل اله36V9بزرگراه شیخ فضل اله، حد فاصل جناح و یادگار، جنوب به شمالبیلبورد37240000000099/04/1899/05/31-99/05/13 رزرو410×910
شیخ فضل اله37T5بزرگراه شیخ فضل اله پل سواره یادگار جنوب به شمالپل سواره 59240000000099/07/27315×1870
سعادت آباد38G7سعادت آباد ، بلوار پاکنژاد ، قبل از نیایش ، جنوب به شمالپل عابر 47180000000099/07/11310×1515
شهرک غرب39L7شهرک غرب، ضلع جنوب غربی میدان صنعتبیلبورد34180000000099/04/18370×910
شهرک غرب40V8شهرک غرب، خیابان ایران زمین قبل از مجتمع تجاری گلستان (تابلوی اول)بیلبورد20120000000099/04/1999/05/08-99/04/30 رزرو370×535
شهرک غرب41L44شهرک غرب خیابان ایران زمین، تقاطع مهستان روبروی مجتمع گلستان بیلبورد 1290000000099/06/31215×620
الهیه42H9آفریقا شمالی ، ورودی الهیه از مدرس (نبش کوچه گلنار)بیلبورد18165000000099/05/31337×537
زعفرانیه43B9زعفرانیه خیابان مقدس اردبیلی جنب مجتمع پالادیومبیلبورد عمودی16264000000099/05/14احتمال تمدید510×310
اندرزگو44B10بلوار اندرزگو ، تقاطع کامرانیه ، مقابل کوه نور (سه وجهی گردان) بیلبورد(16)3390000000099/07/01510×310
کامرانیه45H10خیابان کامرانیه شمالی ، داخل لچکی فرمانیه ( لواسانی)بیلبورد عمودی16150000000099/07/16445×365
کامرانیه46V6خیابان کامرانیه جنوبی ، نبش خیابان حاتم خانی، جنوب به شمالبیلبورد عمودی16135000000099/04/24510×310
نیاوران47V5 نیاوران (باهنر)، بعد از پمپ بنزین، نبش خیابان رفیعی، غرب به شرق بیلبورد عمودی19135000000099/05/03310×610
اندرزگو48G5بلوار اندرزگو، بعد از بلوار کاوه، به سمت شریعتی، شرق به غرب پل عابر 38186000000099/05/17310×1210
اندرزگو49G6بلوار اندرزگو، نرسیده به بلوار کاوه ،غرب به شرق پل عابر 38186000000099/04/30310×1210
جردن50L6بلوار آفریقا (جردن) ، نبش بلوار صبا ، ضلع شمال شرقیبیلبورد16150000000099/06/28510×310
جردن51V7بلوار آفریقا (جردن) ، بالاتر از میرداماد نبش ستاری، جنوب به شمالبیلبورد عمودی19135000000099/04/2499/05/31-99/05/17 رزرو310×610
پاسداران 52L9خیابان پاسداران، بالاتر از پمپ بنزین، وسط لچکی مقابل تعاونی ارتش(06)بیلبورد عمودی22135000000099/05/24610×360
دروس53H11دروس، میدان هدایت، ضلع شمال غربیبیلبورد عمودی16108000000099/05/28440×360
شریعتی 54H12خیابان شریعتی، قبل از پمپ بنزین ظفر، نبش کوچه زیبا، جنوب به شمالبیلبورد عمودی16150000000099/08/02510×310
شریعتی 55G13خیابان شریعتی، پایین تر از ملک، تقاطع بهار شیراز، شمال به جنوب پل عابر49135000000099/04/1599/05/04-99/04/26 رزرو310×1590
بهشتی56V10خیابان بهشتی ، تقاطع وزرا ، روبروی سینما آزادی ، ضلع جنوب غربیبیلبورد16120000000099/04/0799/04/29-99/04/15 رزرو315×515
مطهری57H7مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از شمال)بیلبورد1690000000099/05/27310×510
مطهری58H8مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از جنوب)بیلبورد1690000000099/04/0999/05/27-99/04/19 رزرو 310×510
مطهری59H15مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از غرب)بیلبورد1690000000099/04/1199/05/29-99/04/19 رزرو 310×510
کریمخان60T8خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، شرق به غربپل عابر 56240000000099/05/15احتمال تمدید310×1810
کریمخان61T9خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، غرب به شرق پل عابر 56210000000099/04/28310×1810
ستاری62B11بزرگراه ستاری ، نرسیده به بلوار فردوس ، شمال به جنوببیلبورد26135000000099/06/30360×710
ستاری63T4بزرگراه ستاری ،پل عابر بلوار فردوس ، جنوب به شمال پل عابر 64180000000099/07/29310×2050
ستاری64W2بزرگراه ستاری، پل عابر بلوار فردوس، شمال به جنوبپل عابر38180000000099/04/1399/05/31-99/05/17 رزرو310×1210
باکری65H6بزرگراه باکری،ورودی هایپر استار ، شمال به جنوببیلبورد33270000000099/05/30410×810
اشرفی اصفهانی66V4بزرگراه اشرفی اصفهانی ، مقابل مرکز خرید تیراژه، شمال به جنوببیلبورد عمودی16120000000099/04/1599/05/31-99/05/12 رزرو515×315
اشرفی اصفهانی67N3 بزرگراه اشرفی اصفهانی ، پل سواره رو همت ، شمال به جنوب پل سواره 64180000000099/07/27315×2030
صادقیه68L10فلکه دوم صادقیه ضلع شمال غربیبیلبورد28150000000099/07/03395×715
تهران کرج69H14اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب، بعد از ستاری نرسیده به استادیوم آزادی بیلبورد51192000000099/04/31احتمال تمدید420×1220
تهران کرج70V11اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب ، نرسیده به پل سواره ستاریبیلبورد79210000000099/05/14520×1520
جاده مخصوص71B16جاده مخصوص کرج کیلومتر 5 پل عابر مقابل شرکت ایران تایر، شرق به غربپل عابر 38192000000099/05/14احتمال تمدید310×1210
جاده مخصوص72V12جاده مخصوص پل عابرشیشه مینا، شرق به غرب – جدیدپل عابر3819200000001400/03/03310×1210
نواب73N4بزرگراه نواب ،پیشانی پل سواره کمیل ، شمال به جنوبپل سواره 56180000000099/05/06احتمال تمدید310×1810
نواب74T13بزرگراه نواب ، پل عابر خیابان صفدری ، شمال به جنوبپل عابر62180000000099/05/08احتمال تمدید360×1730
آزادی75N6خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، شرق به غربپل عابر63162000000099/06/30310×2020
آزادی76N7خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، غرب به شرقپل عابر64162000000099/05/06احتمال تمدید310×2060
انقلاب77T10خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، شرق به غربپل عابر27120000000099/04/2099/05/25-99/05/01 رزرو310×860
انقلاب78T11خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، غرب به شرقپل عابر27120000000099/04/1599/05/31-99/05/01 رزرو310×860
جمهوری79B8 خیابان جمهوری ، نرسیده به پاساژ علاالدین بیلبورد عمودی16135000000099/05/14510×310
جمهوری80L8خیابان جمهوری، بعد از تقاطع شیخ هادی بیلبورد عمودی16135000000099/06/10510×310
امین حضور81T14امین حضور، بعد از مسجد همدانیها، جنوب به شمالپل عابر 35180000000099/10/14310×1120
مصطفی خمینی82D11خیابان مصطفی خمینی نرسیده به چهارراه سیروسپل عابر 31150000000099/10/14310×1010
صیاد83G10بزرگراه صیاد شیرازی ، پایین تر از همت، شمال به جنوبپل عابر56174000000099/04/30-99/04/16 قابل اکران99/05/31310×1810
امام علی84B12بزرگراه امام علی، پایین تر از رسالت، پل سواره جانبازان (گلبرگ) ، شمال به جنوبپل سواره 44135000000099/05/14310×1410
امام علی85W3بزرگراه امام علی نرسیده به رسالت، پل سواره جانبازان (گلبرگ)، جنوب به شمالپل سواره47135000000099/04/19در حال ساخت310×1510
امام علی99/05/31-99/05/17 رزرو
امام علی86H13بزرگراه امام علی، داخل لچکی خروجی صدر غرب ، شمال به جنوببیلبورد50150000000099/04/1699/05/31-99/04/26 رزرو410×1210
امام علی87G11بزرگراه امام علی ، بالاتر از بابایی ، نرسیده به ارتش ، جنوب به شمالپل سواره 48135000000099/05/24320×1510
امام علی88G12بزرگراه امام علی ، نرسیده به بابایی ، جنوب به شمال پل عابر 42135000000099/05/07احتمال تمدید260×1620
بابایی89B15بزرگراه بابایی ، اولین پل عابر قبل از ورودی هنگام ، غرب به شرقپل عابر40135000000099/05/08260×1520
بابایی90N8بزرگراه بابایی ، بعد از هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، شرق به غربپل عابر56135000000099/05/02احتمال تمدید310×1810
بابایی91N9بزرگراه بابایی ، نرسیده به هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، غرب به شرقپل عابر56135000000099/05/03310×1810
بابایی92N12بزرگراه بابایی ، بعد از لشکرک قبل از خروجی حکیمیه ، غرب به شرقپل عابر4513500000001400/07/30310×1510
تهرانپارس93N5تهرانپارس، بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع 196 ،دلاوران، شمال به جنوبپل عابر41150000000099/05/30310×1310
تهرانپارس94G8تهرانپارس ، بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع رسالت، شمال به جنوبپل عابر39150000000099/04/30260×1510
پیروزی95N10خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، غرب به شرقپل عابر41135000000099/04/2599/05/31-99/05/05 رزرو310×1310
پیروزی96N11خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، شرق به غربپل عابر41135000000099/04/1599/05/31-99/05/22 رزرو310×1310
بسیج97B13بزرگراه بسیج (افسریه) شمال به جنوب پل عابر محلاتی پل عابر38120000000099/05/16احتمال تمدید310×1210
بسیج98B14بزرگراه بسیج(افسریه) جنوب به شمال پل عابر محلاتی پل عابر38120000000099/04/2599/05/31-99/05/05 رزرو310×1210
بسیج99T12بزرگراه بسیج، روبروی 20 متری افسریه، شمال به جنوبپل عابر38120000000099/04/1899/05/31-99/05/22 رزرو310×1210