تعرفه اجاره بیلبورد مشهد تابستان ۱۳۹۹

ردیفمحدوده جغرافیایی سازهآدرس استقرار سازهنوع سازهابعاد سازه(متر)متراژ سازه(متر)مبلغ تعرفه ماهیانه (ریال)زمان واگذاری
1وکیل آبادابتدای بولوار وکیل آباد ،بولوار امامت،مقابل پارک بزرگ ملتبیلبورد۷*۱۷1191890000000۹۹/۰۹/۱3
2سجادبزرگراه آزادی،ابتدای معلم وجه شمالی،نمای میدان استقلال،مقابل پارک بزرگ ملت  بیلبورد۶*۱۵901890000000آماده واگذاری
3سجادبزرگراه آزادی،ابتدای معلم وجه جنوبی،نمای میدان آزادی،مقابل پارک بزرگ ملت  بیلبورد۶*۱۵901890000000آماده واگذاری
4کلانتریمیدان جمهوری(تلویزیون)،ضلع شمال شرقی،ورودی احمدآبادبیلبورد۷*۲۱1471890000000۹۹/۰۸/۰۱
5استقلالمیدان استقلال،ضلع شرقی،نمای میدان جانبازبیلبورد۴*۱۲48189000000099/08/09
6استقلالمیدان استقلال،ضلع شرقی،نمای میدان استقلالبیلبورد۴*۱۲48189000000099/09/15
7کلانتریبزرگراه شهید کلانتری،مقابل تربیت معلم،نمای میدان جمهوریبیلبورد۹*۹811890000000۹۹/۰۸/۰۱
8کلانتریبزرگراه شهید کلانتری،مقابل تربیت معلم،نمای میدان آزادیبیلبورد۹*۹811890000000۹۹/۰۸/۰۱
9حرم مطهرمیدان بیت المقدس(میدان آب)،ضلع غربی،ابتدای خیابان خسروی،نمای میدان(جنب حرم مطهر رضوی)پل عابر پیاده۲/۸۰*۱۶/۸۰471890000000آماده واگذاری
10احمدآبادبولوار احمد آباد ، مقابل سه راه راهنمایی ،نمای میدان احمد آباد،مسیر شرق به غربپل عابر پیاده۳*۱۵45189000000099/07/24
11احمدآبادبولوار احمد آباد ، مقابل سه راه راهنمایی ،نمای میدان ملک آباد،مسیر غرب به شرقپل عابر پیاده۳*۱۵45189000000099/09/15
12وکیل آبادابتدای بولوار وکیل آباد،پیشانی اولین پل زیر گذر،مسیر شرق به غرب،نمای سه راه خیامپل سوار۲/۶۰*۱۰261490000000آماده واگذاری
13وکیل آبادبولوار وکیل آباد،نمایشگاه بین المللی،به سمت میدان آزادیپل سوار۳*۱۵451490000000۹۹/۰8/۰1
14وکیل آبادبولوار وکیل آباد،اقبال لاهوری،به سمت انتهای وکیل آباد(طرقبه،شاندیز)پل عابر پیاده۳*۱۷511490000000۹۹/۰۸/۰۱
15کلانتریبزرگراه شهید کلانتری،مقابل هتل بزرگ پردیسان،نمای میدان آزادی،مسیر شمال به جنوبپل عابر پیاده۳*۲۲661490000000۹۹/۰۹/۱3
16کلانتریبزرگراه شهید کلانتری،مقابل هتل بزرگ پردیسان،نمای میدان جمهوری،مسیر جنوب به شمالپل عابر پیاده۳*۱۴421490000000آماده واگذاری
17جانبازمیدان جانباز،ضلع غربی،مسیر شرق به غرب،تابلوی سمت چپ،نمای میدان جانبازپل عابر پیاده۳*۱۲361490000000آماده واگذاری
18جانباز میدان جانباز،ضلع غربی،مسیر غرب به شرق،نمای میدان استقلالپل عابر پیاده۳*۱۳/۵۰40149000000099/07/27
19احمدآبادمیدان فلسطین(ملک آباد)،ابتدای ورودی احمد آباد    BACK LIGHTآگهی نما۳*۴121090000000آماده واگذاری
20وکیل آبادبولوار وکیل آباد،نمای ایستگاه مترو ابتدای کوثر به سمت میدان آزادی   BACK LIGHTآگهی نما۳/۶۰*۳/۶۰161090000000آماده واگذاری
21وکیل آباد بلوار وکیل آباد،نمای ایستگاه مترو صیاد شیرازی به سمت میدان آزادیآگهی نما۳*۴12890000000آماده واگذاری
22وکیل آبادبولوار وکیل آباد،بولوار هفت تیر،بین هفت تیر۹و۱۱،به سمت بولوار وکیل آبادپل عابر پیاده۳*۱۰30890000000آماده واگذاری
23امام علیبزرگراه شهید چراغچی،چراخچی ۳۴،مسیر غرب به شرق,نمای میدان قائم،به سمت حرم و فرودگاهپل عابر پیاده۳*۱۸5469000000099/07/15
24امام علیبزرگراه شهید چراغچی،چراخچی ۳۴،مسیر شرق به غرب،نمای میدان خیام،به سمت نمایشگاه بین المللیپل عابر پیاده۳*۱۸5469000000099/07/15
25امام علیبزرگراه شهید چراغچی،قبل از میدان خیام،مسیر غرب به شرق,نمای میدان قائم،به سمت حرم و فرودگاهپل عابر پیاده۳*۱۸54690000000۹۹/۰۷/۰۲
26بزرگراه آسیاییبزرگراه آزادی(میثاق)،بلوار آیت الله رفسنجانی،ابتدای عصمتیه،جنوب به شمال،به سمت نمایشگاه بین المللیپل عابر پیاده۳*۲۰60490000000آماده واگذاری
27بزرگراه آسیاییبزرگراه آزادی(میثاق)،بلوار آیت الله رفسنجانی،ابتدای عصمتیه،شمال به جنوب،به سمت بزرگراه آزادیپل عابر پیاده۳*۲۰60490000000آماده واگذاری
28شاندیزابتدای جاده شاندیز،مقابل سرزمین موج های خروشان،نمای مشهدپل عابر پیاده۳*۳۰90490000000۹۹/۰۸/۱۲
29شاندیزابتدای جاده شاندیز،مقابل سرزمین موج های خروشان،نمای شاندیزپل عابر پیاده۳*۳۰90490000000۹۹/۰۷/۱۲
30شاندیزشاندیز،مقابل رستوران بزرگ ارم،نمای مشهدپل عابر پیاده۳*۳۰90490000000۹۹/۰۶/۱۵
31شاندیزشاندیز،مقابل رستوران بزرگ ارم،نمای شاندیزپل عابر پیاده۳*۳۰91490000000۰۰/۰۴/۰۱