تعرفه اجاره بیلبورد مشهد تابستان ۱۳۹۹

ردیف محدوده جغرافیایی سازه آدرس استقرار سازه نوع سازه ابعاد سازه(متر) متراژ سازه(متر) مبلغ تعرفه ماهیانه (ریال) زمان واگذاری
1 وکیل آباد ابتدای بولوار وکیل آباد ،بولوار امامت،مقابل پارک بزرگ ملت بیلبورد ۷*۱۷ 119 1890000000 ۹۹/۰۹/۱3
2 سجاد بزرگراه آزادی،ابتدای معلم وجه شمالی،نمای میدان استقلال،مقابل پارک بزرگ ملت   بیلبورد ۶*۱۵ 90 1890000000 آماده واگذاری
3 سجاد بزرگراه آزادی،ابتدای معلم وجه جنوبی،نمای میدان آزادی،مقابل پارک بزرگ ملت   بیلبورد ۶*۱۵ 90 1890000000 آماده واگذاری
4 کلانتری میدان جمهوری(تلویزیون)،ضلع شمال شرقی،ورودی احمدآباد بیلبورد ۷*۲۱ 147 1890000000 ۹۹/۰۸/۰۱
5 استقلال میدان استقلال،ضلع شرقی،نمای میدان جانباز بیلبورد ۴*۱۲ 48 1890000000 99/08/09
6 استقلال میدان استقلال،ضلع شرقی،نمای میدان استقلال بیلبورد ۴*۱۲ 48 1890000000 99/09/15
7 کلانتری بزرگراه شهید کلانتری،مقابل تربیت معلم،نمای میدان جمهوری بیلبورد ۹*۹ 81 1890000000 ۹۹/۰۸/۰۱
8 کلانتری بزرگراه شهید کلانتری،مقابل تربیت معلم،نمای میدان آزادی بیلبورد ۹*۹ 81 1890000000 ۹۹/۰۸/۰۱
9 حرم مطهر میدان بیت المقدس(میدان آب)،ضلع غربی،ابتدای خیابان خسروی،نمای میدان(جنب حرم مطهر رضوی) پل عابر پیاده ۲/۸۰*۱۶/۸۰ 47 1890000000 آماده واگذاری
10 احمدآباد بولوار احمد آباد ، مقابل سه راه راهنمایی ،نمای میدان احمد آباد،مسیر شرق به غرب پل عابر پیاده ۳*۱۵ 45 1890000000 99/07/24
11 احمدآباد بولوار احمد آباد ، مقابل سه راه راهنمایی ،نمای میدان ملک آباد،مسیر غرب به شرق پل عابر پیاده ۳*۱۵ 45 1890000000 99/09/15
12 وکیل آباد ابتدای بولوار وکیل آباد،پیشانی اولین پل زیر گذر،مسیر شرق به غرب،نمای سه راه خیام پل سوار ۲/۶۰*۱۰ 26 1490000000 آماده واگذاری
13 وکیل آباد بولوار وکیل آباد،نمایشگاه بین المللی،به سمت میدان آزادی پل سوار ۳*۱۵ 45 1490000000 ۹۹/۰8/۰1
14 وکیل آباد بولوار وکیل آباد،اقبال لاهوری،به سمت انتهای وکیل آباد(طرقبه،شاندیز) پل عابر پیاده ۳*۱۷ 51 1490000000 ۹۹/۰۸/۰۱
15 کلانتری بزرگراه شهید کلانتری،مقابل هتل بزرگ پردیسان،نمای میدان آزادی،مسیر شمال به جنوب پل عابر پیاده ۳*۲۲ 66 1490000000 ۹۹/۰۹/۱3
16 کلانتری بزرگراه شهید کلانتری،مقابل هتل بزرگ پردیسان،نمای میدان جمهوری،مسیر جنوب به شمال پل عابر پیاده ۳*۱۴ 42 1490000000 آماده واگذاری
17 جانباز میدان جانباز،ضلع غربی،مسیر شرق به غرب،تابلوی سمت چپ،نمای میدان جانباز پل عابر پیاده ۳*۱۲ 36 1490000000 آماده واگذاری
18 جانباز  میدان جانباز،ضلع غربی،مسیر غرب به شرق،نمای میدان استقلال پل عابر پیاده ۳*۱۳/۵۰ 40 1490000000 99/07/27
19 احمدآباد میدان فلسطین(ملک آباد)،ابتدای ورودی احمد آباد    BACK LIGHT آگهی نما ۳*۴ 12 1090000000 آماده واگذاری
20 وکیل آباد بولوار وکیل آباد،نمای ایستگاه مترو ابتدای کوثر به سمت میدان آزادی   BACK LIGHT آگهی نما ۳/۶۰*۳/۶۰ 16 1090000000 آماده واگذاری
21 وکیل آباد  بلوار وکیل آباد،نمای ایستگاه مترو صیاد شیرازی به سمت میدان آزادی آگهی نما ۳*۴ 12 890000000 آماده واگذاری
22 وکیل آباد بولوار وکیل آباد،بولوار هفت تیر،بین هفت تیر۹و۱۱،به سمت بولوار وکیل آباد پل عابر پیاده ۳*۱۰ 30 890000000 آماده واگذاری
23 امام علی بزرگراه شهید چراغچی،چراخچی ۳۴،مسیر غرب به شرق,نمای میدان قائم،به سمت حرم و فرودگاه پل عابر پیاده ۳*۱۸ 54 690000000 99/07/15
24 امام علی بزرگراه شهید چراغچی،چراخچی ۳۴،مسیر شرق به غرب،نمای میدان خیام،به سمت نمایشگاه بین المللی پل عابر پیاده ۳*۱۸ 54 690000000 99/07/15
25 امام علی بزرگراه شهید چراغچی،قبل از میدان خیام،مسیر غرب به شرق,نمای میدان قائم،به سمت حرم و فرودگاه پل عابر پیاده ۳*۱۸ 54 690000000 ۹۹/۰۷/۰۲
26 بزرگراه آسیایی بزرگراه آزادی(میثاق)،بلوار آیت الله رفسنجانی،ابتدای عصمتیه،جنوب به شمال،به سمت نمایشگاه بین المللی پل عابر پیاده ۳*۲۰ 60 490000000 آماده واگذاری
27 بزرگراه آسیایی بزرگراه آزادی(میثاق)،بلوار آیت الله رفسنجانی،ابتدای عصمتیه،شمال به جنوب،به سمت بزرگراه آزادی پل عابر پیاده ۳*۲۰ 60 490000000 آماده واگذاری
28 شاندیز ابتدای جاده شاندیز،مقابل سرزمین موج های خروشان،نمای مشهد پل عابر پیاده ۳*۳۰ 90 490000000 ۹۹/۰۸/۱۲
29 شاندیز ابتدای جاده شاندیز،مقابل سرزمین موج های خروشان،نمای شاندیز پل عابر پیاده ۳*۳۰ 90 490000000 ۹۹/۰۷/۱۲
30 شاندیز شاندیز،مقابل رستوران بزرگ ارم،نمای مشهد پل عابر پیاده ۳*۳۰ 90 490000000 ۹۹/۰۶/۱۵
31 شاندیز شاندیز،مقابل رستوران بزرگ ارم،نمای شاندیز پل عابر پیاده ۳*۳۰ 91 490000000 ۰۰/۰۴/۰۱