تعرفه اجاره بیلبورد مشهد تابستان ۱۳۹۹

ردیف محدوده جغرافیایی سازه آدرس استقرار سازه نوع سازه ابعاد سازه
(متر)
متراژ سازه
(متر)
مبلغ تعرفه ماهیانه
 (ریال)
زمان واگذاری
1 وکیل آباد ابتدای بولوار وکیل آباد ُ،بولوار امامت،مقابل پارک بزرگ ملت بیلبورد ۷*۱۷ 119 1890000000 ۹۹/۰۹/۱۴
2 سجاد بزرگراه آزادی،ابتدای معلم وجه شمالی،نمای میدان استقلال،مقابل پارک بزرگ ملت   بیلبورد ۶*۱۵ 90 1890000000 ۹۹/۰۹/۱۴
3 سجاد بزرگراه آزادی،ابتدای معلم وجه جنوبی،نمای میدان آزادی،مقابل پارک بزرگ ملت   بیلبورد ۶*۱۵ 90 1890000000 ۹۹/۰۹/۱۴
4 کلانتری میدان جمهوری(تلویزیون)،ضلع شمال شرقی،ورودی احمدآباد بیلبورد ۷*۲۱ 147 1890000000 ۹۹/۰۸/۰۱
5 استقلال میدان استقلال،ضلع شرقی،نمای میدان جانباز بیلبورد ۴*۱۲ 48 1890000000 آماده واگذاری
6 استقلال میدان استقلال،ضلع شرقی،نمای میدان استقلال بیلبورد ۴*۱۲ 48 1890000000 آماده واگذاری
7 کلانتری بزرگراه شهید کلانتری،مقابل تربیت معلم،نمای میدان جمهوری بیلبورد ۹*۹ 81 1890000000 ۹۹/۰۸/۰۱
8 کلانتری بزرگراه شهید کلانتری،مقابل تربیت معلم،نمای میدان آزادی بیلبورد ۹*۹ 81 1890000000 ۹۹/۰۸/۰۱
9 حرم مطهر میدان بیت المقدس(میدان آب)،ضلع غربی،ابتدای خیابان خسروی،نمای میدان(جنب حرم مطهر رضوی) پل عابر پیاده ۲/۸۰*۱۶/۸۰ 47 1890000000 آماده واگذاری
10 احمدآباد بولوار احمد آباد ، مقابل سه راه راهنمایی ،نمای میدان احمد آباد،مسیر شرق به غرب پل عابر پیاده ۳*۱۵ 45 1890000000 آماده واگذاری
11 احمدآباد بولوار احمد آباد ، مقابل سه راه راهنمایی ،نمای میدان ملک آباد،مسیر غرب به شرق پل عابر پیاده ۳*۱۵ 45 1890000000 آماده واگذاری
12 وکیل آباد ابتدای بولوار وکیل آباد،پیشانی اولین پل زیر گذر،مسیر شرق به غرب،نمای سه راه خیام پل سوار ۲/۶۰*۱۰ 26 1490000000 آماده واگذاری
13 وکیل آباد بولوار وکیل آباد،نمایشگاه بین المللی،به سمت میدان آزادی پل سوار ۳*۱۵ 45 1490000000 ۹۹/۰۷/۰۲
14 وکیل آباد بولوار وکیل آباد،اقبال لاهوری،به سمت انتهای وکیل آباد(طرقبه،شاندیز) پل عابر پیاده ۳*۱۷ 51 1490000000 ۹۹/۰۸/۰۱
15 کلانتری بزرگراه شهید کلانتری،مقابل هتل بزرگ پردیسان،نمای میدان آزادی،مسیر شمال به جنوب پل عابر پیاده ۳*۲۲ 66 1490000000 ۹۹/۰۹/۱۴
16 کلانتری بزرگراه شهید کلانتری،مقابل هتل بزرگ پردیسان،نمای میدان جمهوری،مسیر جنوب به شمال پل عابر پیاده ۳*۱۴ 42 1490000000 آماده واگذاری
17 جانباز میدان جانباز،ضلع غربی،مسیر شرق به غرب،تابلوی سمت چپ،نمای میدان جانباز پل عابر پیاده ۳*۱۲ 36 1490000000 آماده واگذاری
18 جانباز  میدان جانباز،ضلع غربی،مسیر غرب به شرق،نمای میدان استقلال پل عابر پیاده ۳*۱۳/۵۰ 40 1490000000 آماده واگذاری
19 احمدآباد میدان فلسطین(ملک آباد)،ابتدای ورودی احمد آباد    BACK LIGHT آگهی نما ۳*۴ 12 1090000000 آماده واگذاری
20 وکیل آباد بولوار وکیل آباد،نمای ایستگاه مترو ابتدای کوثر به سمت میدان آزادی   BACK LIGHT آگهی نما ۳/۶۰*۳/۶۰ 16 1090000000 آماده واگذاری
21 وکیل آباد  بلوار وکیل آباد،نمای ایستگاه مترو صیاد شیرازی به سمت میدان آزادی آگهی نما ۳*۴ 12 890000000 آماده واگذاری
22 وکیل آباد بولوار وکیل آباد،بولوار هفت تیر،بین هفت تیر۹و۱۱،به سمت بولوار وکیل آباد پل عابر پیاده ۳*۱۰ 30 890000000 آماده واگذاری
23 امام علی بزرگراه شهید چراغچی،چراخچی ۳۴،مسیر غرب به شرق,نمای میدان قائم،به سمت حرم و فرودگاه پل عابر پیاده ۳*۱۸ 54 690000000 آماده واگذاری
24 امام علی بزرگراه شهید چراغچی،چراخچی ۳۴،مسیر شرق به غرب،نمای میدان خیام،به سمت نمایشگاه بین المللی پل عابر پیاده ۳*۱۸ 54 690000000 آماده واگذاری
25 امام علی بزرگراه شهید چراغچی،قبل از میدان خیام،مسیر غرب به شرق,نمای میدان قائم،به سمت حرم و فرودگاه پل عابر پیاده ۳*۱۸ 54 690000000 ۹۹/۰۷/۰۲
26 بزرگراه آسیایی بزرگراه آزادی(میثاق)،بلوار آیت الله رفسنجانی،ابتدای عصمتیه،جنوب به شمال،به سمت نمایشگاه بین المللی پل عابر پیاده ۳*۲۰ 60 490000000 آماده واگذاری
27 بزرگراه آسیایی بزرگراه آزادی(میثاق)،بلوار آیت الله رفسنجانی،ابتدای عصمتیه،شمال به جنوب،به سمت بزرگراه آزادی پل عابر پیاده ۳*۲۰ 60 490000000 آماده واگذاری
28 شاندیز ابتدای جاده شاندیز،قبل از فرمانداری،نمای مشهد بیلبورد   80 490000000 آماده واگذاری
29 شاندیز ابتدای جاده شاندیز،قبل از سرزمین موج های خروشان،نمای مشهد بیلبورد   100 490000000 ۹۹/۰۶/۲۰
30 شاندیز ابتدای جاده شاندیز،مقابل سرزمین موج های خروشان،نمای مشهد پل عابر پیاده ۳*۳۰ 90 490000000 ۹۹/۰۸/۱۲
31 شاندیز ابتدای جاده شاندیز،مقابل سرزمین موج های خروشان،نمای شاندیز پل عابر پیاده ۳*۳۰ 90 490000000 ۹۹/۰۷/۱۲
32 شاندیز ابتدای جاده شاندیز،مقابل موج های خروشان،نمای مشهد بیلبورد   75 490000000 آماده واگذاری
33 شاندیز جاده شاندیز،مقابل مجتمع گردشگری دیزدر،نمای مشهد بیلبورد   100 490000000 ۹۹/۰۶/۲۰
34 شاندیز جاده شاندیز،ابتدای جاده شهرک صنعتی،نمای مشهد پل عابر پیاده   180 490000000 ۹۹/۱۲/۲۵
35 شاندیز جاده شاندیز،ابتدای جاده شهرک صنعتی،نمای شاندیز پل عابر پیاده   180 490000000 ۹۹/۰۷/۱۲
36 شاندیز جاده شاندیز،قبل از ورزشگاه ثامن الائمه،نمای مشهد بیلبورد   100 490000000 ۹۹/۱۰/۲۰
37 شاندیز جاده شاندیز،مقابل مجتمع گردشگریدهکده شاندیز،نمای مشهد بیلبورد   87 490000000 ۹۹/۰۷/۱۲
38 شاندیز شاندیز،ابتدای حصار سرخ،نمای مشهد پل عابر پیاده   90 490000000 آماده واگذاری
39 شاندیز شاندیز،ابتدای حصار سرخ،نمای شاندیز پل عابر پیاده   91 490000000 آماده واگذاری
40 شاندیز شاندیز،ابتدای منطقه گردشگری زارعیان،نمای مشهد پل عابر پیاده   84 490000000 ۹۹/۰۸/۰۱
41 شاندیز شاندیز،ابتدای منطقه گردشگری زارعیان،نمای شاندیز پل عابر پیاده   84 490000000 آماده واگذاری
42 شاندیز شاندیز،مقابل رستوران بزرگ ارم،نمای مشهد پل عابر پیاده   90 490000000 ۹۹/۰۶/۱۵
43 شاندیز شاندیز،مقابل رستوران بزرگ ارم،نمای شاندیز پل عابر پیاده   91 490000000 ۰۰/۰۴/۰۱