تعرفه اجاره بیلبورد مشهد تابستان ۱۳۹۹

ردیفمحدوده جغرافیایی سازهآدرس استقرار سازهنوع سازهابعاد سازه
(متر)
متراژ سازه
(متر)
مبلغ تعرفه ماهیانه
 (ریال)
زمان واگذاری
1وکیل آبادابتدای بولوار وکیل آباد ُ،بولوار امامت،مقابل پارک بزرگ ملتبیلبورد۷*۱۷1191890000000۹۹/۰۹/۱۴
2سجادبزرگراه آزادی،ابتدای معلم وجه شمالی،نمای میدان استقلال،مقابل پارک بزرگ ملت  بیلبورد۶*۱۵901890000000۹۹/۰۹/۱۴
3سجادبزرگراه آزادی،ابتدای معلم وجه جنوبی،نمای میدان آزادی،مقابل پارک بزرگ ملت  بیلبورد۶*۱۵901890000000۹۹/۰۹/۱۴
4کلانتریمیدان جمهوری(تلویزیون)،ضلع شمال شرقی،ورودی احمدآبادبیلبورد۷*۲۱1471890000000۹۹/۰۸/۰۱
5استقلالمیدان استقلال،ضلع شرقی،نمای میدان جانبازبیلبورد۴*۱۲481890000000آماده واگذاری
6استقلالمیدان استقلال،ضلع شرقی،نمای میدان استقلالبیلبورد۴*۱۲481890000000آماده واگذاری
7کلانتریبزرگراه شهید کلانتری،مقابل تربیت معلم،نمای میدان جمهوریبیلبورد۹*۹811890000000۹۹/۰۸/۰۱
8کلانتریبزرگراه شهید کلانتری،مقابل تربیت معلم،نمای میدان آزادیبیلبورد۹*۹811890000000۹۹/۰۸/۰۱
9حرم مطهرمیدان بیت المقدس(میدان آب)،ضلع غربی،ابتدای خیابان خسروی،نمای میدان(جنب حرم مطهر رضوی)پل عابر پیاده۲/۸۰*۱۶/۸۰471890000000آماده واگذاری
10احمدآبادبولوار احمد آباد ، مقابل سه راه راهنمایی ،نمای میدان احمد آباد،مسیر شرق به غربپل عابر پیاده۳*۱۵451890000000آماده واگذاری
11احمدآبادبولوار احمد آباد ، مقابل سه راه راهنمایی ،نمای میدان ملک آباد،مسیر غرب به شرقپل عابر پیاده۳*۱۵451890000000آماده واگذاری
12وکیل آبادابتدای بولوار وکیل آباد،پیشانی اولین پل زیر گذر،مسیر شرق به غرب،نمای سه راه خیامپل سوار۲/۶۰*۱۰261490000000آماده واگذاری
13وکیل آبادبولوار وکیل آباد،نمایشگاه بین المللی،به سمت میدان آزادیپل سوار۳*۱۵451490000000۹۹/۰۷/۰۲
14وکیل آبادبولوار وکیل آباد،اقبال لاهوری،به سمت انتهای وکیل آباد(طرقبه،شاندیز)پل عابر پیاده۳*۱۷511490000000۹۹/۰۸/۰۱
15کلانتریبزرگراه شهید کلانتری،مقابل هتل بزرگ پردیسان،نمای میدان آزادی،مسیر شمال به جنوبپل عابر پیاده۳*۲۲661490000000۹۹/۰۹/۱۴
16کلانتریبزرگراه شهید کلانتری،مقابل هتل بزرگ پردیسان،نمای میدان جمهوری،مسیر جنوب به شمالپل عابر پیاده۳*۱۴421490000000آماده واگذاری
17جانبازمیدان جانباز،ضلع غربی،مسیر شرق به غرب،تابلوی سمت چپ،نمای میدان جانبازپل عابر پیاده۳*۱۲361490000000آماده واگذاری
18جانباز میدان جانباز،ضلع غربی،مسیر غرب به شرق،نمای میدان استقلالپل عابر پیاده۳*۱۳/۵۰401490000000آماده واگذاری
19احمدآبادمیدان فلسطین(ملک آباد)،ابتدای ورودی احمد آباد    BACK LIGHTآگهی نما۳*۴121090000000آماده واگذاری
20وکیل آبادبولوار وکیل آباد،نمای ایستگاه مترو ابتدای کوثر به سمت میدان آزادی   BACK LIGHTآگهی نما۳/۶۰*۳/۶۰161090000000آماده واگذاری
21وکیل آباد بلوار وکیل آباد،نمای ایستگاه مترو صیاد شیرازی به سمت میدان آزادیآگهی نما۳*۴12890000000آماده واگذاری
22وکیل آبادبولوار وکیل آباد،بولوار هفت تیر،بین هفت تیر۹و۱۱،به سمت بولوار وکیل آبادپل عابر پیاده۳*۱۰30890000000آماده واگذاری
23امام علیبزرگراه شهید چراغچی،چراخچی ۳۴،مسیر غرب به شرق,نمای میدان قائم،به سمت حرم و فرودگاهپل عابر پیاده۳*۱۸54690000000آماده واگذاری
24امام علیبزرگراه شهید چراغچی،چراخچی ۳۴،مسیر شرق به غرب،نمای میدان خیام،به سمت نمایشگاه بین المللیپل عابر پیاده۳*۱۸54690000000آماده واگذاری
25امام علیبزرگراه شهید چراغچی،قبل از میدان خیام،مسیر غرب به شرق,نمای میدان قائم،به سمت حرم و فرودگاهپل عابر پیاده۳*۱۸54690000000۹۹/۰۷/۰۲
26بزرگراه آسیاییبزرگراه آزادی(میثاق)،بلوار آیت الله رفسنجانی،ابتدای عصمتیه،جنوب به شمال،به سمت نمایشگاه بین المللیپل عابر پیاده۳*۲۰60490000000آماده واگذاری
27بزرگراه آسیاییبزرگراه آزادی(میثاق)،بلوار آیت الله رفسنجانی،ابتدای عصمتیه،شمال به جنوب،به سمت بزرگراه آزادیپل عابر پیاده۳*۲۰60490000000آماده واگذاری
28شاندیزابتدای جاده شاندیز،قبل از فرمانداری،نمای مشهدبیلبورد 80490000000آماده واگذاری
29شاندیزابتدای جاده شاندیز،قبل از سرزمین موج های خروشان،نمای مشهدبیلبورد 100490000000۹۹/۰۶/۲۰
30شاندیزابتدای جاده شاندیز،مقابل سرزمین موج های خروشان،نمای مشهدپل عابر پیاده۳*۳۰90490000000۹۹/۰۸/۱۲
31شاندیزابتدای جاده شاندیز،مقابل سرزمین موج های خروشان،نمای شاندیزپل عابر پیاده۳*۳۰90490000000۹۹/۰۷/۱۲
32شاندیزابتدای جاده شاندیز،مقابل موج های خروشان،نمای مشهدبیلبورد 75490000000آماده واگذاری
33شاندیزجاده شاندیز،مقابل مجتمع گردشگری دیزدر،نمای مشهدبیلبورد 100490000000۹۹/۰۶/۲۰
34شاندیزجاده شاندیز،ابتدای جاده شهرک صنعتی،نمای مشهدپل عابر پیاده 180490000000۹۹/۱۲/۲۵
35شاندیزجاده شاندیز،ابتدای جاده شهرک صنعتی،نمای شاندیزپل عابر پیاده 180490000000۹۹/۰۷/۱۲
36شاندیزجاده شاندیز،قبل از ورزشگاه ثامن الائمه،نمای مشهدبیلبورد 100490000000۹۹/۱۰/۲۰
37شاندیزجاده شاندیز،مقابل مجتمع گردشگریدهکده شاندیز،نمای مشهدبیلبورد 87490000000۹۹/۰۷/۱۲
38شاندیزشاندیز،ابتدای حصار سرخ،نمای مشهدپل عابر پیاده 90490000000آماده واگذاری
39شاندیزشاندیز،ابتدای حصار سرخ،نمای شاندیزپل عابر پیاده 91490000000آماده واگذاری
40شاندیزشاندیز،ابتدای منطقه گردشگری زارعیان،نمای مشهدپل عابر پیاده 84490000000۹۹/۰۸/۰۱
41شاندیزشاندیز،ابتدای منطقه گردشگری زارعیان،نمای شاندیزپل عابر پیاده 84490000000آماده واگذاری
42شاندیزشاندیز،مقابل رستوران بزرگ ارم،نمای مشهدپل عابر پیاده 90490000000۹۹/۰۶/۱۵
43شاندیزشاندیز،مقابل رستوران بزرگ ارم،نمای شاندیزپل عابر پیاده 91490000000۰۰/۰۴/۰۱