تعرفه بیلبورد کرمان اسفند ۹۸

 
ردیف محل تابلو ابعاد تابلو مساحت (مترمربع) قیمت(تومان) از تاریخ تا تاریخ
1 پل عابر پیاده ، بلوار جمهوری ، جنب حمزه ( حدفاصل آزادی و هزار و یک شب ) 11×3 33 8,500,000 1398/10/01 1399/03/10
2 پل عابر پیاده ، بلوار جمهوری ، جنب حمزه ( حدفاصل هزار و یک شب و آزادی ) 11×3 33 8,500,000 1398/06/01 1399/03/01
1399/03/01 1399/04/15
3 پل عابر پیاده ، بلوار جمهوری، جنب نادر ( آزادی به بطرف امام جمعه) 11×3 33 8,500,000 1398/11/15 1399/02/22
4 پل عابر پیاده ، بلوار جمهوری ، جنب نادر ( امام جمعه به طرف آزادی) 11×3 33 8,500,000 1398/11/18 1399/02/20
5 پل عابر پیاده ، بلوار جمهوری ، سه راه هوانیروز( فرودگاه به سمت آزادی ) 14×3 42 7,500,000 1398/11/20 1399/02/10
6 پل عابر پیاده ، بلوار جمهوری ، مقابل دانشکده ی فنی (آزادی به فرودگاه) 10×3 30 8,500,000 1398/11/01 1399/02/01
7 پل عابر پیاده ، بلوار جمهوری ، مقابل دانشکده ی فنی (فرودگاه به آزادی) 10×3 30 8,500,000 1398/11/01 1399/02/01
8 پل عابر پیاده، میدان آزادی ، ورودی خیابان شریعتی 14×2.50 35 18,000,000 1398/11/01 1399/02/01
9 پل عابر پیاده ، بلوار جهاد ( طهماسب آباد به طرف اقبال ) 13×3 39 7,500,000 1398/11/23 1399/02/05
10 پل عابر پیاده ، بلوار جهاد ( اقبال به طرف طهماسب آباد A ) 12×3 36 4,500,000 1398/12/20 1399/01/20
11 پل عابر پیاده ،بلوار جهاد ( اقبال به  طرف طهماسب آباد B ) 13×3 39 7,500,000 1398/12/01 1399/02/01
12 پل عابر پیاده ، بلوار شهید صدوقی ، ( اتو رفسنجان  به طرف آزادی A ) 15×3 45 6,500,000 1398/10/25 1399/01/25
13 پل عابر پیاده بلوار شهید صدوقی ، (اتو رفسنجان  به طرف آزادی B ) 15×3 45 6,500,000 1398/01/15 1399/04/01
14 پل عابر پیاده بلوار شهید صدوقی ، (آزادی به طرف اتورفسنجان  A ) 15×3 45 6,500,000 1398/11/15 1399/01/31
15 پل عابر پیاده بلوار شهید صدوقی ، (آزادی به طرف اتورفسنجان  B ) 15×3 45 6,500,000 1398/11/29 1399/02/29
16 پل عابر پیاده ، بزرگراه امام، روبروی پارک مادر (به سمت زیرگذر کوثر ) 38/5×4 154 15,000,000 1398/11/11 1399/02/10
17 پل عابر پیاده ، بزرگراه امام، روبروی پارک مادر  (به سمت بلوار جمهوری  A ) 18×4 72 7,500,000 1398/12/01 1399/02/01
18 پل عابر پیاده ، بزرگراه امام، روبروی پارک مادر (به سمت بلوار جمهوری  B ) 18×4 72 7,500,000 1396/04/01 1399/04/01
19 پل عابر پیاده – خیابان ابوحامد – ابتدای میدان بسیج (دبد از میدان) 21×3 63 5,000,000 1398/10/21 1399/02/05
20 پل عابر پیاده –  میدان بسیج – ابتدای خیابان ابو حامد-(دید از ابوحامد) 21×3 63 5,000,000 1398/11/10 1399/03/31
21 پل عابر پیاده ، بلوار خلیج فارس، روبروی شرکت گاز ( به طرف تهران A ) 25×4 100 2,500,000
22 پل عابر پیاده ، بلوار خلیج فارس، روبروی شرکت گاز ( به طرف تهران B ) 25×4 100 3,500,000 1398/04/01 1399/03/01
23 پل عابر پیاده ، بلوار خلیج فارس، روبروی شرکت گاز ( به طرف میدان آزادی A ) 25×4 100 2,500,000 1398/02/05 1399/02/05
24 پل عابر پیاده ،بلوار خلیج فارس، روبروی شرکت گاز ( به طرف میدان آزادی B ) 25×4 100 3,500,000 1398/02/05 1399/02/15
25 پل عابر پیاده ، خیابان شهاب(میدان نیروی انتظامی به طرف صدا و سیما) 15×3 45 5,000,000 1398/10/21 1399/02/05
26 پل عابر پیاده ، خیابان شهاب (صدا و سیما به طرف نیروی انتظامی ) 15×3 45 5,000,000
27 پل عابر پیاده ، بلوار امام ، ( بازرگانی به  نیکزادA ) 18×4 72 2,500,000 1398/10/05 1398/12/05
28 پل عابر پیاده ، بلوار امام ، ( بازرگانی به  نیکزاد B ) 18×4 72 3,500,000 1398/10/01 1399/02/01
29 پل عابر پیاده ، بلوار امام ، (نیکزاد به بازرگانی A ) 18×4 72 2,500,000 1398/10//05 1398/03/05
30 پل عابر پیاده ، بلوار  امام ، (نیکزاد به بازرگانی B ) 18×4 72 3,500,000 1398/10/05 1399/01/10
1399/03/15 1399/07/15
31 بیلبورد، پارک مطهری (بطرف آزادی) 10×4 40 9,500,000 1398/11/01 1399/02/01
32 بیلبورد ، بلوارکوثر ، ابتدای بلوار کوثر 6×3 18 9,500,000 1398/11/01 1399/02/01
33 بیلبورد، چهارراه طهماسب آباد 8.60×5.60 48.16 18,000,000 1398/11/01 1399/02/01
34 پل عابر پیاده، بلوار کوثر، مسیر میدان کوثر به کمربندی(A) 12×3 36 3,500,000 1398/11/01 1399/02/01
35 پل عابر پیاده، بلوار کوثر، مسیر میدان کوثر به کمربندی(B) 12×3 36 6,500,000 1398/11/10 1399/02/10
36 پل عابر پیاده، بلوار کوثر، مسیر میدان کوثر به کمربندی(C) 12×3 36 6,500,000 1398/11/01 1399/02/01
37 پل عابر پیاده، بلوار کوثر، مسیر کمربندی به میدان کوثر(A) 12×3 36 3,500,000
38 پل عابر پیاده، بلوار کوثر، مسیر کمربندی به میدان کوثر(B) 12×3 36 6,500,000 1398/11/01 1399/02/15
39 پل عابر پیاده، بلوار کوثر، مسیر کمربندی به میدان کوثر(C) 12×3 36 6,500,000 1398/10/15 1399/02/15
40 پل عابر پیاده، انتهای بلوار شهید رجایی(خورشید)، مسیر کمربندی به خورشید،(A) 12×3 36 6,000,000
41 پل عابر پیاده، انتهای بلوار شهید رجایی(خورشید)، مسیر کمربندی به خورشید(B) 12×3 36 5,500,000 1398/11/10 1399/02/10
42 پل عابر پیاده، انتهای بلوار شهید رجایی(خورشید)، مسیر خورشید به کمربندی(A) 12×3 36 3,500,000
43 پل عابر پیاده، انتهای بلوار شهید رجایی(خورشید)، مسیر خورشید به کمربندی(B) 12×3 36 5,000,000 1398/11/10 1399/02/15