ردیف محدوده جغرافیایی سازه آدرس استقرار سازه نوع سازه ابعاد سازه(متر) متراژ سازه(متر) مبلغ تعرفه ماهیانه (ریال) زمان واگذاری
۱ وکیل آباد ابتدای بولوار وکیل آباد ،بولوار امامت،مقابل پارک بزرگ ملت بیلبورد ۷*۱۷ ۱۱۹ 1,890,000,000 ۹۹/12/۱3
۲ سجاد بزرگراه آزادی،ابتدای معلم وجه شمالی،نمای میدان استقلال،مقابل پارک بزرگ ملت   بیلبورد ۶*۱۵ ۹۰ 1,890,000,000 99/07/23
۳ سجاد بزرگراه آزادی،ابتدای معلم وجه جنوبی،نمای میدان آزادی،مقابل پارک بزرگ ملت   بیلبورد ۶*۱۵ ۹۰ 1,890,000,000 99/07/23
۴ کلانتری میدان جمهوری(تلویزیون)،ضلع شمال شرقی،ورودی احمدآباد بیلبورد ۷*۲۱ ۱۴۷ 1,890,000,000 ۹۹/۰۸/۰۱
۵ استقلال میدان استقلال،ضلع شرقی،نمای میدان جانباز بیلبورد ۴*۱۲ ۴۸ 1,890,000,000 99/07/30
۶ استقلال میدان استقلال،ضلع شرقی،نمای میدان استقلال بیلبورد ۴*۱۲ ۴۸ 1,890,000,000 99/09/15
۷ کلانتری بزرگراه شهید کلانتری،مقابل تربیت معلم،نمای میدان جمهوری بیلبورد ۹*۹ ۸۱ 1,890,000,000 ۹۹/۰۸/۰۱
۸ کلانتری بزرگراه شهید کلانتری،مقابل تربیت معلم،نمای میدان آزادی بیلبورد ۹*۹ ۸۱ 1,890,000,000 ۹۹/۰۸/۰۱
۹ حرم مطهر میدان بیت المقدس(میدان آب)،ضلع غربی،ابتدای خیابان خسروی،نمای میدان(جنب حرم مطهر رضوی) پل عابر پیاده ۲/۸۰*۱۶/۸۰ ۴۷ 1,890,000,000 99/10/05
۱۰ احمدآباد بولوار احمد آباد ، مقابل سه راه راهنمایی ،نمای میدان احمد آباد،مسیر شرق به غرب پل عابر پیاده ۳*۱۵ ۴۵ 1,890,000,000 99/07/24
۱۱ احمدآباد بولوار احمد آباد ، مقابل سه راه راهنمایی ،نمای میدان ملک آباد،مسیر غرب به شرق پل عابر پیاده ۳*۱۵ ۴۵ 1,890,000,000 99/09/15
۱۲ وکیل آباد ابتدای بولوار وکیل آباد،پیشانی اولین پل زیر گذر،مسیر شرق به غرب،نمای سه راه خیام پل سوار ۲/۶۰*۱۰ ۲۶ 1,490,000,000 99/10/05
۱۳ وکیل آباد بولوار وکیل آباد،نمایشگاه بین المللی،به سمت میدان آزادی پل سوار ۳*۱۵ ۴۵ 1,490,000,000 ۹۹/۰8/۰1
۱۴ وکیل آباد بولوار وکیل آباد،اقبال لاهوری،به سمت انتهای وکیل آباد(طرقبه،شاندیز) پل عابر پیاده ۳*۱۷ ۵۱ 1,490,000,000 ۹۹/۰۸/۰۱
۱۵ کلانتری بزرگراه شهید کلانتری،مقابل هتل بزرگ پردیسان،نمای میدان آزادی،مسیر شمال به جنوب پل عابر پیاده ۳*۲۲ ۶۶ 1,490,000,000 ۹۹/۰۹/۱3
۱۶ کلانتری بزرگراه شهید کلانتری،مقابل هتل بزرگ پردیسان،نمای میدان جمهوری،مسیر جنوب به شمال پل عابر پیاده ۳*۱۴ ۴۲ 1,490,000,000 99/07/30
۱۷ جانباز میدان جانباز،ضلع غربی،مسیر شرق به غرب،تابلوی سمت چپ،نمای میدان جانباز پل عابر پیاده ۳*۱۲ ۳۶ 1,490,000,000 99/10/05
۱۸ جانباز  میدان جانباز،ضلع غربی،مسیر غرب به شرق،نمای میدان استقلال پل عابر پیاده ۳*۱۳/۵۰ ۴۰ 1,490,000,000 99/07/27
۱۹ احمدآباد میدان فلسطین(ملک آباد)،ابتدای ورودی احمد آباد    BACK LIGHT آگهی نما 3*4 ۱۲ 1,090,000,000 99/07/23
۲۰ وکیل آباد بولوار وکیل آباد،نمای ایستگاه مترو ابتدای کوثر به سمت میدان آزادی   BACK LIGHT آگهی نما ۳/۶۰*۳/۶۰ ۱۶ 1,090,000,000 99/07/23
۲۱ وکیل آباد  بولوار وکیل آباد،نمای ایستگاه مترو صیاد شیرازی به سمت میدان آزادی آگهی نما 3/10*4/10 ۱۲ 890,000,000 99/07/23
۲۲ وکیل آباد بولوار وکیل آباد،بولوار هفت تیر،بین هفت تیر۹و۱۱،به سمت بولوار وکیل آباد پل عابر پیاده ۳*۱۰ ۳۰ 890,000,000 99/07/23
۲۳ امام علی بزرگراه شهید چراغچی،چراخچی ۳۴،مسیر غرب به شرق,نمای میدان قائم،به سمت حرم و فرودگاه پل عابر پیاده ۳*۱۸ ۵۴ 690,000,000 99/07/15
۲۴ امام علی بزرگراه شهید چراغچی،چراخچی ۳۴،مسیر شرق به غرب،نمای میدان خیام،به سمت نمایشگاه بین المللی پل عابر پیاده ۳*۱۸ ۵۴ 690,000,000 99/08/14
۲۵ امام علی بزرگراه شهید چراغچی،قبل از میدان خیام،مسیر غرب به شرق,نمای میدان قائم،به سمت حرم و فرودگاه پل عابر پیاده ۳*۱۸ ۵۴ 690,000,000 99/10/05
۲۶ بزرگراه آسیایی بزرگراه آزادی(میثاق)،بلوار آیت الله رفسنجانی،ابتدای عصمتیه،جنوب به شمال،به سمت نمایشگاه بین المللی پل عابر پیاده ۳*۲۰ ۶۰ 490,000,000 آماده واگذاری
۲۷ بزرگراه آسیایی بزرگراه آزادی(میثاق)،بلوار آیت الله رفسنجانی،ابتدای عصمتیه،شمال به جنوب،به سمت بزرگراه آزادی پل عابر پیاده ۳*۲۰ ۶۰ 490,000,000 آماده واگذاری
۲۸ شاندیز ابتدای جاده شاندیز،مقابل سرزمین موج های خروشان،نمای مشهد پل عابر پیاده ۳*۳۰ ۹۰ 490,000,000 ۹۹/۰۸/۱۲
۲۹ شاندیز ابتدای جاده شاندیز،مقابل سرزمین موج های خروشان،نمای شاندیز پل عابر پیاده ۳*۳۰ ۹۰ 490,000,000 ۹۹/۰۷/۱۲
۳۰ شاندیز شاندیز،مقابل رستوران بزرگ ارم،نمای مشهد پل عابر پیاده ۳*۳۰ ۹۰ 490,000,000 ۹۹/۰۶/۱۵
۳۱ شاندیز شاندیز،مقابل رستوران بزرگ ارم،نمای شاندیز پل عابر پیاده ۳*۳۰ ۹۱ 490,000,000 ۰۰/۰۴/۰۱