تعرفه اجاره استرابرد های تهران سال 1401

تعرفه تبلیغات محیطی

قیمت رسانه های محیطی تهران به روز شده در تاریخ 1401/02/20

ادرسمنطفهابعادمتراژتعرفه ماهانه
حکیم شرق به غرب قبل از پل سواره روکارگر6341265000000
حکیم غرب به شرق بعد از شیخ بهایی لچکی کردستان6341265000000
چمران جنوب به شمال بعد از نیایش نرسیده به سئول سازه پنجم2341265000000
چمران غرب به شرق قبل از پارک وی (قبل از استرابرد موجود)1341265000000
صدر شرق به غرب نبش کاوه1341265000000
رسالت تقاطع چهارراه تیر اندازضلع جنوب شرقی42.83.910.9265000000
رسالت غرب به شرق بعد از تونل رسالت روبروی مصلی7341265000000
شریعتی شمال به جنوب نرسیده به دستجردی(ظفر)32.83.910.9265000000
ولیعصر جنوب به شمال نبش خیابان ظفر32.83.910.9265000000
جالل آل احمد غرب به شرق قبل از ورودی کردستان مقابل میدان تره بار جالل6341265000000
میدان رازی (گمرک)، ضلع شمالی میدان112.83.910.9265000000
امام علی (ع) مسیر جنوب به شمال باالترازپل رسالت4341265000000
امام علی شمال به جنوب 100مترقبل از ورودی به زین الدین غرب (همت غرب)4341265000000
میدان پونک ضلع جنوب شرقی52.83.910.9265000000
کردستان شمال به جنوب خروجی یاسمی غربی3341265000000
نواب شمال به جنوب قبل از پل امام خمینی10341265000000
نواب جنوب به شمال قبل از پل شهرداری سازه دوم10341265000000
چهارراه سرسبز ضلع شمال شرقی سازه دوم(دید غرب و جنوب)42.83.910.9265000000
آفریقا شمال به جنوب ورودی میدان آرژانتین(دید شمال به جنوب)6341265000000
جردن جنوب به شمال نبش خیابان پیروز32.83.910.9265000000
جردن جنوب به شمال قبل از مدرس دید جنوب رفیوژ میانی32.83.910.9265000000
ضلع جنوب غربی میدان سبالن72.83.910.9265000000
انقالب غرب به شرق تقاطع فلسطین ضلع جنوب شرقی62.83.910.9265000000
نیاوران میدان با هنر به سمت شمال ابتدای دارآباد12.83.910.9265000000
نیاوران غرب به شرق بعد از ساعت ورودی میدان باهنر(وجه غربی)12.83.910.9265000000
مقدس اردبیلی قبل از تقاطع یمن ابتدای ثارا داخل عقب نشینی12.83.910.9265000000
ولنجک نبش خیابان یمن ضلع جنوب شرقی تقاطع12.83.910.9265000000
حقانی غرب به شرق ابتدای خیابان گاندی جنوبی(وجه شمالی)3341265000000
حقانی غرب به شرق ابتدای خیابان گاندی جنوبی(وجه جنوبی)3341265000000
ارتش مسیر شرق به غرب بعد از امام علی(ع) نرسیده به میدان ارتش( اقدسیه)1341265000000
الهیه تقاطع شریفی منش و خیابان الهیه سازه دوم12.83.910.9265000000
آجودانیه ورودی اندرزگوشمال به جنوب داخل لچکی12.83.910.9265000000
باکری خیابان ارم مقابل الین ورودی پارکینگ هایپر استار سازه دوم52.83.910.9265000000
باکری شمال به جنوب خیابان ارم انتهای خیابان جنب پارکینگ هایپر استار(سازه اول)52.83.910.9265000000
پاسداران نبش نگارستان نهم انتهای ساختمان بانک مرکزی32.83.910.9265000000
پیروزی شرق به غرب جنب مترو شیخ رئیس بعد از پل سواره امام علی132.83.910.9265000000
میدان شهدا ضلع شمالی132.83.910.9265000000
میدان امام خمینی ضلع شرقی سازه دو طرفه(دید غرب)122.83.910.9265000000
فلکه اول تهران پارس ضلع جنوب غربی82.83.910.9265000000
جمهوری غرب به شرق قبل از مجتمع عالء الدین112.83.910.9265000000
میدان بازار دوم(نازی آباد)، ضلع جنوبی میدان162.83.910.9265000000
سعادت آباد میدان کاج (ضلع شرقی)22.83.910.9265000000
ضلع جنوب شرقی چهارراه مخبرالدوله122.83.910.9265000000
فاطمی قبل از تقاطع ولی عصر(عج)غرب به شرق نبش کوچه غزالی62.83.910.9265000000
کارگر جنوبی نرسیده به چهاراه لشکر جنب درب ورودی پارکینگ هایپر استار صبا11341265000000
میدان فردوسی ضلع شمال شرقی62.83.910.9265000000
تهرانپارس میدان الغدیر ضلع شرقی42.83.910.9265000000
تقاطع مولوی و وحدت اسالمی ضلع جنوب شرقی سازه اول112.83.910.9265000000
پایین تر از میدان شوش ابتدای فداییان اسالم ضلع غربی162.83.910.9265000000