تعرفه اجاره استرابرد های تهران سال ۱۳۹۹

تعرفه تبلیغات محیطی

قیمت رسانه های محیطی تهران به روز شده در تاریخ 1399/09/22

ردیفکد داخلیآدرسطولعرضتاریخ شروعتعرفه (ریال)
1001مدرس جنوب به شمال قبل از چهارراه پارک وی سازه دوم3.004.1099/12/03600000000
2002مدرس شمال به جنوب قبل از آفریقا3.004.1099/10/21600000000
3002/1مدرس شمال به جنوب قبل از پل میرداماد جنب ایستگاه اتوبوس3.004.1099/12/01600000000
4003مدرس شمال به جنوب خروجی صدر3.004.1000/12/03950000000
5003/1مدرس شمال به جنوب قبل از خروجی عباس آباد3.004.1099/10/01600000000
6004مدرس جنوب به شمال قبل از چهارراه پارک وی سازه اول3.004.1099/10/12600000000
7006مدرس جنوب به شمال قبل از خروجی صدر دوم3.004.1000/08/23950000000
8007همت غرب به شرق بعد از پل شیخ بهایی سازه دوم3.004.1099/12/03600000000
9008همت شرق به غرب بعد از پل شیخ بهایی3.004.1000/12/03950000000
10009همت غرب به شرق جنب پارک پردیسان3.004.1000/08/27950000000
11009/1همت غرب به شرق قبل از کردستان3.004.1099/09/21600000000
12010همت شرق به غرب ورودی شهرک غرب رفیوژ میانی3.004.1099/09/21600000000
13010/1همت شرق به غرب ورودی تهران شمال3.004.1099/10/01600000000
14011همت غرب به شرق بعد از مدرس قبل از حقانی3.004.1099/10/12600000000
15012همت غرب به شرق قبل از ورودی شهرک گلستان بعد از ایستگاه اتوبوس3.004.1099/11/11600000000
16013همت شرق به غرب تقاطع بزرگراه مدرس ابتدای پل های فجر3.004.1099/09/25600000000
17014همت شرق به غرب بعد از پل کردستان3.004.1099/12/03600000000
18015همت شرق به غرب قبل از پل کردستان3.004.1099/10/01600000000
19015/1همت شرق به غرب قبل از جنت آباد3.004.1099/10/01600000000
20016همت شرق به غرب قبل از پارک جوانمردان3.004.1000/12/03950000000
21016/1همت شرق به غرب ورودی مجتمع تجاری ایران مال سازه اول3.004.1099/10/12600000000
22018همت شرق به غرب لچکی خروجی فرخی یزدی3.004.1099/10/01600000000
23019همت شرق به غرب خروجی شریعتی3.004.1000/08/26950000000
24020همت شرق به غرب ورودی رمپ حقانی3.004.1099/10/16600000000
25021همت شرق به غرب لچکی ورودی ستاری جنوب3.004.1099/10/01600000000
26022همت غرب به شرق بعد از حقانی سازه دوم3.004.1000/12/03950000000
27022/1همت غرب به شرق بعد از خروجی حقانی شمال داخل فضای سبز3.004.1000/08/18950000000
28023همت شرق به غرب قبل از ستاری3.004.1099/09/21600000000
29023/1همت شرق به غرب ورودی مجتمع تجاری ایران مال سازه سوم3.004.1000/08/30950000000
30024همت غرب به شرق تقاطع چمران3.004.1099/10/11600000000
31025چمران شرق به غرب لچکی ورودی ولنجک3.004.1099/11/01600000000
32025/1چمران ابتدای ولنجک جنب پمپ بنزین3.004.1099/12/03600000000
33026چمران شرق به غرب بعد از پل نمایشگاه3.004.1099/10/12600000000
34027چمران شمال به جنوب بعد از پل مدیریت3.004.1099/10/01600000000
35028چمران شمال به جنوب بعد از پل گیشا قبل از تونل توحید3.004.1099/10/01600000000
36029چمران جنوب به شمال بالاتر از پل نیایش سازه اول3.004.1000/12/03950000000
37030چمران جنوب به شمال بالاتر از پل نیایش سازه دوم3.004.1099/12/03600000000
38031چمران جنوب به شمال بالاتر از نیایش سازه سوم3.004.1099/09/21600000000
39032/1چمران جنوب به شمال بعد از پل همت3.004.1099/09/21600000000
40033چمران جنوب به شمال ابتدای ورودی سئول3.004.1099/10/12600000000
41033/1چمران جنوب به شمال بالاتر از نیایش سازه پنجم3.004.1099/10/01600000000
42034/1چمران جنوب به شمال بعد از سئول قبل از قوسی3.004.1099/10/01600000000
43035چمران غرب به شرق بعد از پل عابر نمایشگاه3.004.1099/12/03600000000
44036چمران غرب به شرق بعد از درب صدا وسیما3.004.1099/11/01600000000
45037چمران غرب به شرق جنب هتل استقلال نرسیده به چهارراه پارک وی3.004.1099/12/03600000000
46038چمران غرب به شرق قبل از چهارراه پارک وی3.004.1099/09/25600000000
47039چمران شرق به غرب انتهای پل پارک وی3.004.1099/09/26600000000
48040رسالت شرق به غرب قبل از تونل رسالت3.004.1099/12/03600000000
49041حکیم شرق به غرب ورودی برج میلاد3.004.1000/12/03950000000
50042حکیم شرق به غرب بعد از شیخ فضل اله3.004.1099/10/18600000000
51045حکیم شرق به غرب جلوی پمپ گاز3.004.1099/10/12600000000
52046حکیم شرق به غرب قبل از پل کارگر3.004.1099/12/03600000000
53047حکیم غرب به شرق قبل از خروجی یادگار جنوب3.004.1099/10/01600000000
54048حکیم غرب به شرق بعد از پل کارگر سازه اول3.004.1099/10/12600000000
55049حکیم غرب به شرق بعد از پل کارگر سازه دوم3.004.1099/12/03600000000
56050حکیم غرب به شرق لچکی خروجی کردستان3.004.1000/12/03950000000
57051حکیم شرق به غرب مقابل پارک پردیسان3.004.1099/09/30600000000
58052حکیم غرب به شرق ورودی کوی نصر3.004.1099/09/25600000000
59053حکیم غرب به شرق بعد از تونل رسالت3.004.1099/09/29600000000
60054حکیم غرب به شرق بعد از پل کارگر انتهای رفیوژ میانی3.004.1099/10/01600000000
61055صدر غرب به شرق بعد از ایستگاه بهار3.004.1099/10/24600000000
62056صدر شرق به غرب جنب ورودی تونل3.004.1000/01/01950000000
63059صدر غرب به شرق جنب رمپ ورودی به روگذر3.004.1000/12/03950000000
64060صدر غرب به شرق لچکی خروجی شریعتی3.004.1000/08/16950000000
65061صدر شرق به غرب قبل از ورودی قیطریه3.004.1000/12/03950000000
66062صدر غرب به شرق خروجی کاوه شمال3.004.1099/12/01600000000
67063صدر شرق به غرب قبل از خیابان بهار-اول3.004.1099/11/01600000000
68064صدر شرق به غرب بعد از تقاطع کاوه – دوم3.004.1099/10/14600000000
69065صدر شرق به غرب قبل از شریعتی سازه اول3.004.1099/12/03600000000
70066صدر شرق به غرب قبل از پل شریعتی سازه دوم3.004.1000/10/26950000000
71068صدر شرق به غرب بعد از ورودی شریعتی سازه دوم3.004.1099/11/01600000000
72069صدر غرب به شرق ورودی امام علی3.004.1099/12/03600000000
73070صدر شرق به غرب ورودی مدرس جنوب2.804.0099/10/11600000000
74071صدر غرب به شرق قبل از وردی قیطریه3.004.1099/12/03600000000
75075نیایش شرق به غرب بعد از تونل نیایش3.004.1099/10/12600000000
76076نیایش شرق به غرب خروجی سعادت اباد3.004.1099/10/01600000000
77077نیایش غرب به شرق خروجی سعادت آباد3.004.1099/10/12600000000
78078نیایش غرب به شرق بعد از چمران3.004.1099/10/16600000000
79081نیایش غرب به شرق بعد از پل سئول قبل از ورودی تونل‏‏‏ نیایش سازه اول3.004.1099/10/16600000000
80082نیایش غرب به شرق بعد از پل سئول قبل از ورودی تونل‏‏‏ نیایش سازه دوم3.004.1099/12/03600000000
81083نیایش غرب به شرق 100 مترمانده به خیابان ولیعصر3.004.1000/08/16950000000
82084کردستان شمال به جنوب قبل از جلال ال احمد3.004.1099/09/21600000000
83086کردستان شمال به جنوب خروجی یاسمی غربی3.004.1099/09/21600000000
84087کردستان شمال به جنوب ابتدای ورودی به خیابان آرارات3.004.1099/10/16600000000
85088کردستان شمال به جنوب قبل از پل ملاصدرا3.004.1000/12/03950000000
86089کردستان شمال به جنوب لچکی خروجی همت غرب سازه اول3.004.1099/09/25600000000
87090کردستان شمال به جنوب لچکی خروجی همت غرب ‏‏‏‏‏‏ سازه دوم3.004.1099/12/03600000000
88091کردستان جنوب به شمال نبش خیابان برزیل3.004.1099/10/12600000000
89092کردستان جنوب به شمال قبل از ورودی به تونل صدر و نیایش3.004.1099/11/01600000000
90093کردستان ابتدای تونل رفیوژ میانی سازه اول ( دید جنوب)3.004.1099/10/01600000000
91096بزرگراه امام علی شمال به جنوب قبل از خروجی مسیل باختر3.004.1099/10/01600000000
92097بزرگراه امام علی جنوب به شمال بعد از پل استان خراسانی 200 متر بالاتر از ورودی خیابان مدنی3.004.1099/10/04600000000
93098بزرگراه امام علی (ع) مسیر جنوب به شمال بعد از پل رسالت3.004.1000/08/25950000000
94102صیاد شمال به جنوب قبل از خروجی همت3.004.1099/09/21600000000
95104یادگار جنوب به شمال لچکی تقاطع خیابان آزادی3.004.1099/10/01600000000
96105یادگار جنوب به شمال قبل از خروجی همت شرق سازه اول3.004.1099/10/05600000000
97106یادگار جنوب به شمال قبل از خروجی همت شرق سازه دوم3.004.1099/10/18600000000
98107یادگار جنوب به شمال قبل از خروجی دادمان سازه اول3.004.1000/12/03950000000
99109یادگار شمال به جنوب تقاطع خیابان آزادی3.004.1099/10/01600000000
100110یادگار شرق به غرب ورودی هتل اسپیناس3.004.1099/10/12600000000
101114ستاری شمال به جنوب بعد از پل اتوبان کرج (100 متر مانده به خروجی فاز1 اکباتان3.004.1000/08/16950000000
102115ستاری جنوب به شمال بالاتر از بلوار فردوس (قبل از مجتمع تجاری کوروش)3.004.1099/09/21600000000
103116ستاری شمال به جنوب بعد از فاز یک اکباتان3.004.1099/10/12600000000
104117ستاری شمال به جنوب روبروی مجتمع کوورش (نبش کوچه پنجم)3.004.1099/12/01600000000
105118ستاری شمال به جنوب روبروی مجتمع کوروش(قبل از ورودی به کاشانی)3.004.1099/12/03600000000
106119باکری شمال به جنوب ورودی به هایپر استار3.004.1099/10/01600000000
107120باکری خیابان ارم ضلع شمالی ورودی ساختمان هایپراستار سازه اول2.804.0099/12/03600000000
108122باکری انتهای خیابان ارم جنب پارکینگ هایپراستار سازه اول2.804.0099/12/03600000000
109123باکری انتهای خیابان ارم جنب پارکینگ هایپراستار سازه دوم2.804.0099/09/19600000000
110124باکری خیابان ارم مقابل لاین ورودی پارکینگ هایپر استار سازه اول2.804.001399/10/01600000000
111125باکری خیابان ارم مقابل لاین ورودی پارکینگ هایپر استار سازه دوم2.804.001399/09/01600000000
112126شیخ فضل ا.. شمال به جنوب قبل از خروجی حکیم3.004.101399/09/25600000000
113127شیخ فضل ا.. شمال به جنوب بعد از پل جلال آل احمد3.004.101399/09/17600000000
114128شیخ فضل ا.. شمال به جنوب قبل از خروجی سازمان آب و پل ستارخان3.004.101399/07/01600000000
115130شیخ فضل ا… جنوب به شمال قبل از پل جلال آل احمد3.004.101399/12/03950000000
116130/1شیخ فضل ا… جنوب به شمال نبش تیموری (قبل از یادگار3.004.101399/09/11600000000
117131شیخ فضل ا.. جنوب به شمال بعد از پل جلال آل احمد3.004.101399/06/13600000000
118132بزرگراه ارتش شرق به غرب بعد از ورودی به امام علی جنوب3.004.101399/06/03600000000
119133میدان اقدسیه ضلع شمالی دید شرق به غرب2.804.001399/12/03950000000
120134چهارراه آجودانیه (تقاطع موحد دانش و سباری) ضلع جنوب غربی3.004.101399/04/23600000000
121135آجودانیه لچکی ورودی به لواسانی2.804.001399/12/03950000000
122137پاسداران جنوب به شمال روبروی خیابان گل نبی نبش کوچه حاجی هادی2.804.001399/12/03950000000
123139پاسداران جنوب به شمال نبش بوستان پنجم2.804.001399/04/22600000000
124142پاسداران تقاطع خیابان دولت ضلع جنوب شرقی2.804.001399/06/03600000000
125143پاسداران تقاطع خیابان دولت ضلع شمال شرقی2.804.001399/12/03950000000
126145پاسداران جنوب به شمال نبش کوچه توحیدی(گلستان چهارم)2.804.001399/10/01600000000
127147چهارراه فرمانیه (تقاطع پاسداران و لواسانی) ضلع جنوب غربی سازه دوم2.804.001399/10/20600000000
128148پاسداران میدان هروی ضلع جنوب غربی2.804.001399/10/01600000000
129149ورودی پاسداران از همت ( سه راه ضرابخانه )ضلع جنوب شرقی3.004.101399/10/01600000000
130150میدان نیاوران ضلع غربی ( دید غرب)2.804.001399/10/20600000000
131151میدان نیاوران ضلع شمالی (لچکی ورودی کاخ نیاوران2.804.001399/12/03950000000
132152نیاوران شرق به غرب بعد از تقاطع کامرانیه2.804.001399/10/01600000000
133153نیاوران غرب به شرق تقاطع آقایی ضلع جنوب شرقی2.804.001399/09/04600000000
134154نیاوران شرق به غرب، بعد از سه راه یاسر جنب املاک سپهر2.804.001399/06/03600000000
135158نیاوران شرق به غرب بعد از سه راه یاسر نبش صادق قمی2.804.001399/09/01600000000
136159میدان قدس ضلع جنوب غربی لچکی وسط میدان2.804.001399/12/03950000000
137160حد فاصل میدان قدس و تجریش شرق به غرب بعد از بیمارستان شهدا3.004.101399/10/20600000000
138162میدان تجریش ضلع شمال سازه دوم‏‏‏2.804.001399/09/01600000000
139163دزاشیب غرب به شرق بعد از سه راهی کبیری نبش کوچه نسترن روبروی دبیرستان سلام2.804.001399/06/03600000000
140164دزاشیب غرب به شرق قبل از دو راهی فرمانیه و عمار2.804.001399/12/03950000000
141165اندرزگو شرق به غرب تقاطع قیطریه ضلع شمالی2.804.001399/12/03950000000
142166اندرزگو غرب به شرق قبل از تقاطع قیطریه رفیوج میانی3.004.101399/10/20600000000
143167اندرزگو شرق به غرب بعد از تقاطع قیطریه رفیوج میانی3.004.101399/09/21600000000
144168اندرزگو شرق به غرب لچکی ورودی به کاوه و صبا2.804.001399/10/20600000000
145169اندرزگو شرق به غرب مقابل مجتمع سانا2.804.001399/09/01600000000
146169/1اندرزگو شرق به غرب لچکی وسط مقابل مجتمع سانا2.804.001399/08/19600000000
147170/1اندرزرگو غرب به شرق لچکی وسط مقابل مجتمع سانا2.804.001399/10/26600000000
148174کاوه شمال به جنوب قبل از مجتمع سبحان2.804.001399/09/17600000000
149175کاوه شمال به جنوب روبروی مجتمع سبحان2.804.001399/12/03950000000
150176کاوه جنوب به شمال بالاتر از خیابان روشنایی2.804.001399/09/01600000000
151177ولنجک چهارراه ولنجک ضلع غربی لچکی وسط چهارراه2.804.001399/07/01600000000
152178ولنجک میدان دانشجو ضلع شمالی2.804.001399/12/03950000000
153179ولنجک, میدان دانشجو ضلع غربی2.804.001399/06/03600000000
154180ولنجک، تقاطع خیابان سیزدهم ضلع غربی (دید شمال به جنوب2.804.001399/12/03950000000
155181ولنجک خیابان سیزدهم ابتدای لچکی ورودی به ثارالله2.804.001399/08/28600000000
156182ولنجک خیابان سیزدهم لچکی مقابل ثارالله (مجتمع تجاری گالریا)(دید غرب به شرق3.004.101399/08/28600000000
157186زعفرانیه, تقاطع خیابان الف و خیابان محمودیه2.804.001399/08/28600000000
158190زعفرانیه، تقاطع فلاحی و اعجازی مجاور مجتمع تجاری پلازا2.804.001399/06/03600000000
159191مقدس اردبیلی قبل از یمن ابتدای ثارالله داخل عقب نشینی2.804.001399/09/16600000000
160192زعفرانیه میدان اعجازی ضلع شرقی سازه اول2.804.001399/06/03600000000
161193زعفرانیه میدان اعجازی ضلع شرقی سازه دوم2.804.001399/09/01600000000
162195الهیه شریفی منش نبش خیابان الهیه سازه دوم2.804.001399/09/01600000000
163200قیطریه شمال به جنوب روبروی پارک قیطریه3.004.101399/09/01600000000
164203شریعتی جنوب به شمال ابتدای بلوار صبا2.804.001399/06/18600000000
165213شریعتی شمال به جنوب نرسیده به ظفر2.804.001399/09/08600000000
166214شریعتی تقاطع میرداماد رفیوژ میانی2.804.001399/02/08600000000
167216دولت تقاطع رحمانی (چهارراه قنات) ضلع شمال غربی2.804.001399/06/11600000000
168221شهرک غرب خوردین، شمال به جنوب قبل از میدان صنعت سازه دوم2.804.001399/08/28600000000
169222شهرک غرب خوردین، شمال به جنوب قبل از میدان صنعت نبش هرمزان2.804.001399/08/01600000000
170224میدان صنعت ابتدای بلوار پاکنژاد2.804.001399/06/03600000000
171226شهرک غرب چهارراه دادمان تقاطع خوردین ضلع جنوب شرقی2.804.001399/06/03600000000
172227شهرک غرب چهارراه دادمان تقاطع خوردین ضلع شمال شرقی جلوی ساختمان هاکوپیان2.804.001399/07/01600000000
173228سعادت آباد چهارراه دادمان فرحزادی ضلع جنوب شرقی( بیمارستان آتیه2.804.001399/06/25600000000
174229سعادت آباد چهارراه دادمان و فرحزادی ضلع شمال شرقی( بیمارستان آتیه)2.804.001399/06/03600000000
175230شهرک غرب بلوار فرحزادی شمال به جنوب بعد از اریکه ایرانیان2.804.001399/09/01600000000
176232شهرک غرب بلوار فرحزادی شمال به جنوب بعد از میلاد نور سازه دوم2.804.001399/06/13600000000
177233بلوار فرحزادی شمال به جنوب بعد از میلاد نور سازه سوم2.804.001399/09/07600000000
178234سعادت آباد مدیریت شرق به غرب روبروی دانشگاه امام صادق نبش خیابان علامه2.804.001399/09/16600000000
179236سعادت آباد چهارراه سعادت آباد ضلع شمال شرقی سازه اول2.804.001399/09/01600000000
180237سعادت آباد چهارراه سعادت آباد ضلع شمال شرقی سازه دوم2.804.001399/09/11600000000
181240سعادت آباد میدان شهرداری( قیصر امین پور)2.804.001399/08/30600000000
182241سعادت آباد چهارراه سرو ضلع شمال غربی2.804.001399/07/01600000000
183242سعادت آباد چهارراه سرو ضلع جنوب غربی2.804.001399/09/07600000000
184243سعادت آباد بالاتر از میدان کاج قبل از یادگار نبش کوچه چهارم(جنوب به شمال)2.804.001399/08/28600000000
185244سعادت آباد قبل از میدان کاج نبش کوچه آلاله (شمال به جنوب)2.804.001399/06/31600000000
186245سعادت آباد تقاطع سعادت آباد با مدیریت مقابل مجتمع تجاری رویال3.004.101399/08/01600000000
187247سعادت آباد میدان کاج ضلع جنوبی (دید جنوب)2.804.001399/09/01600000000
188248شهرک غرب خوردین، شمال به جنوب قبل از میدان صنعت سازه اول2.804.001399/09/11600000000
189254سعادت آباد بلوار فرحزادی شمال به جنوب بعد از خروجی نیایش غرب (قبل از اریکه ایرانیان)2.804.001399/09/16600000000
190255آفریقا جنوب به شمال بالاتر از جهان کودک نبش سپیدار2.804.001399/08/01600000000
191256آفریقا جنوب به شمال بعد از پل میرداماد ضلع شمال شرقی2.804.001399/08/28600000000
192258آفریقا جنوب به شمال نبش کوچه گل گونه( بعد از اسفندیار)2.804.001399/06/03600000000
193260آفریقا شمال به جنوب چهارراه جهان کودک2.804.001399/06/04600000000
194263آفریقا جنوب به شمال نرسیده به مدرس (پایین تر از ارمغان)3.004.101399/07/19600000000
195269میرداماد ضلع جنوب غربی میدان مادر داخل رفیوژ جنوبی2.804.001399/06/03600000000
196271میدان ونک ضلع جنوب شرقی سازه دوم2.804.001399/06/03600000000
197273میدان ونک ابتدای خیابان گاندی شمالی2.804.001399/06/01600000000
198275میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی دید جنوب به شمال از سمت گاندی3.004.101399/07/01600000000
199279ملاصدرا تقاطع شیراز ضلع شمال شرقی2.804.001398/12/03600000000
200282آرژانتین خیابان بیهقی جنب فروشگاه شهروند2.804.001399/09/03600000000
201282/1ولیعصر، بالاتر از میدان منیریه، نبش کوچه سهیلی2.804.001399/09/01600000000
202283خیابان ولیعصر تقاطع طالقانی ضلع شمال شرقی2.804.001399/08/19600000000
203284میدان ولیعصر ضلع جنوب شرقی2.804.001399/09/08600000000
204286ولیعصر تقاطع توانیر ضلع شمال غربی مجاور بیمارستان دی2.804.001399/06/11600000000
205288ولیعصر بالاتر از میرداماد نبش ستاری2.804.001399/06/03600000000
206290ولیعصر بعد از صدا و سیما نبش کوچه افق2.804.001399/08/28600000000
207294ولیعصر بالاتر از چهارراه ولیعصر مقابل پاساژ ابریشم2.804.001399/09/11600000000
208300میدان گلها رفیوژ میانی دور برگردان کاج2.804.001399/06/03600000000
209301میدان گلها دید شمال به جنوب نبش خیابان کاج2.804.001399/09/01600000000
210302میدان فاطمی ضلع جنوب شرقی2.804.001399/06/13600000000
211303میدان فاطمی ضلع شمالی نبش بیستون2.804.001399/07/05600000000
212305یوسف آباد تقاطع خیابان آیینه بند(جنب گل فروشی)2.804.001399/07/01600000000
213307خیابان فتحی شقاقی قبل از ولی عصر2.804.001399/06/03600000000
214312خیابان مطهری بعد از چهارراه پلیس2.804.001399/06/03600000000
215314بهشتی تقاطع مفتح (مقابل درب جنوبی مصلی2.804.001399/06/13600000000
216316سهروردی نبش خیابان خرمشهر ضلع جنوب غربی2.804.001399/08/21600000000
217317سهروردی نبش خیابان قندی ضلع جنوب غربی2.804.001399/08/28600000000
218318میدان آرژانتین ضلع شمالی سازه اول2.804.001399/06/13600000000
219320میدان آرژانتین ابتدای ورودی به میدان دید شمال به جنوب3.004.101399/08/09600000000
220322بزرگراه تهران کرج غرب به شرق قبل از ورودی شهید باکری شمال- سازه اول3.004.101399/09/11600000000
221326جاده مخصوص شرق به غرب لچکی کندرو قل از داروسازی جابراین حیان3.004.101399/09/01600000000
222327جاده مخصوص کرج غرب به شرق بعد از ستاری قبل از ورودی به فرودگاه3.004.101399/06/13600000000
223328جاده مخصوص غرب به شرق بعد از پل عابر مکانیزه اکباتان 150 متر قبل از ورودی فرودگاه2.804.001399/09/01600000000
224329بزرگراه محمد علی جناح قبل از میدان صادقیه بعد از شهید گلاب3.004.101399/08/29600000000
225332میدان آزادی رمپ ورودی به کنار گذر میدان داخل فضای سبز3.004.101399/07/01600000000
226333آیت الله کاشانی غرب به شرق قبل از میدان صادقیه نبش بلوار فردوس2.804.001398/12/03600000000
227334آیت الله کاشانی بعد از میدان صادقیه ضلع شمال غربی تقاطع اباذر2.804.001399/07/01600000000
228336ستارخان شرق به غرب نرسیده به تهران ویلا نبش خیابان تاکستان-2.804.001399/08/28600000000
229337اشرفی اصفهانی تقاطع مرزداران ضلع شمال شرقی2.804.001399/06/03600000000
230338اشرفی اصفهانی تقاطع مرزداران ضلع جنوب شرقی2.804.001399/07/01600000000
231340/1اشرفی اصفهانی جنوب به شمال قبل از خروجی حکیم رفیوج میانی3.004.101399/09/01600000000
232341میدان پونک ضلع جنوب غربی (دید شمال به جنوب2.804.001399/09/01600000000
233342میدان پونک ضلع جنوب شرقی (دید جنوب به شمال)2.804.001399/09/08600000000
234343جنت آباد تقاطع بلوار لاله ضلع جنوب غربی2.804.001399/06/29600000000
235344جنت آباد ضلع جنوب غربی میدان چهار باغ جنب بوستان2.804.001399/07/01600000000
236345میدان توحید ضلع شمالی دید شمال به جنوب3.004.101399/09/07600000000
237346میدان آزادی لاین دوم ابتدای محمدعلی جناح ضلع شمالی غربی چهارراه2.804.001399/07/01600000000
238348آزادی تقاطع بهبودی ضلع شمال شرقی2.804.001399/06/08600000000
239349آزادی شرق به غرب بعد از بهبودی نبش خیابان تیموری2.804.001399/09/10600000000
240351انقلاب شرق به غرب بعد از ولیعصر نبش کوچه مظفر2.804.001399/08/01600000000
241352انقلاب شرق به غرب تقاطع فلسطین ضلع شمال غربی جلوی وین2.804.001399/08/17600000000
242353انقلاب شرق به غرب تقاطع وصال ضلع شمال غربی2.804.0099/09/19600000000
243355انقلاب غرب به شرق تقاطع خیابان دانشگاه ضلع جنوب شرقی2.804.001399/06/03600000000
244358انقلاب شرق به غرب تقاطع 16 آذر مجاور دانشگاه2.804.001399/06/11600000000
245359میدان فردوسی، ضلع شمال شرقی میدان2.804.001399/07/05600000000
246360میدان فردوسی ضلع جنوب شرقی میدان2.804.001399/09/01600000000
247361میدان فردوسی ضلع جنوب شرقی2.804.001399/08/27600000000
248362فردوسی بالاتر از چهارراه استانبول نبش منوچهری2.804.001399/06/13600000000
249363حافظ تقاطع کریم خان ضلع جنوب شرقی2.804.001399/07/05600000000
250364حافظ تقاطع کریم خان ضلع شمال شرقی2.804.001399/07/01600000000
251365حافظ بعد از چهارراه کالج ضلع جنوب شرقی در امتداد دیوار مترو2.804.001399/06/03600000000
252367حافظ بعد از سازمان بورس نبش کوچه سام2.804.001399/07/05600000000
253368حافظ، جنب بازار موبایل ایران نبش کوچه غزالی2.804.0099/09/19600000000
254370خیابان حافظ بعد از سازمان بورس مقابل کوچه سام2.804.001399/09/01600000000
255372میدان سپاه (ضلع شمال میدان)، داخل رفیوج به سمت شمال (دید صیاد3.004.101399/07/01600000000
256373میدان سپاه (ضلع جنوب میدان2.804.001399/09/01600000000
257377میدان خراسان ضلع غربی روبروی فروشگاه قدس2.804.001399/09/17600000000
258378میدان شهدا ضلع شمالی2.804.001399/06/03600000000
259379میدان شهدا ضلع جنوب شرقی2.804.001399/09/17600000000
260381پیروزی شرق به غرب ضلع شمال غربی پل سواره رو امام علی جنب مترو شیخ رئیس2.804.001399/09/08600000000
261382پیروزی غرب به شرق تقاطع امام علی داخل رفیوژ میانی2.804.001399/07/01600000000
262382/1پیروزی شرق به غرب تقاطع امام علی رفیوژ میانی2.804.001399/08/27600000000
263384هفت تیر – کریم خان زند غرب به شرق نرسیده به ایستگاه مترو2.804.001399/09/17600000000
264386میدان هفت تیر ضلع شمالی، ابتدای ورودی مفتح به هفت تیر (دید جنوب به شمال2.804.001399/07/01600000000
265387میدان هفت تیر ضلع شمالی، ابتدای ورودی مفتح به هفت تیر (دید شمال به جنوب2.804.001399/09/17600000000
266389رسالت غرب به شرق جنب ایستگاه مترو علم و صنعت3.004.101399/06/18600000000
267390رسالت غرب به شرق بعد از مدرس تابلوی اول3.004.101399/06/13600000000
268391رسالت غرب به شرق بعد از مدرس تابلوی دوم3.004.101399/07/01600000000
269392رسالت غرب به شرق قبل از پل آپادانا3.004.101399/06/13600000000
270394رسالت غرب به شرق بعد از پل سید خندان جنب بازار میوه و تره بار3.004.101399/09/16600000000
271395رسالت غرب به شرق قبل از صیاد مقابل پارک صنوبر3.004.101399/09/07600000000
272396رسالت شرق به غرب قبل از پل سید خندان3.004.101399/06/13600000000
273397رسالت شرق به غرب بعد از پل مدرس(ورودی تونل رسالت)3.004.101399/07/01600000000
274398بنی هاشم لچکی ورودی خیابان رحیمی( بورس لوازم بهداشتی و شیرآلات)2.804.001398/12/03600000000
275400میدان رسالت ضلع جنوب شرقی2.804.001399/09/01600000000
276401میدان الغدیر ضلع شرقی2.804.001399/06/03600000000
277402چهارراه سرسبز ضلع شمال شرقی سازه دوم (دید غرب و جنوب2.804.001399/07/01600000000
278403میدان نبوت (هفت حوض) ضلع جنوب غربی2.804.001399/06/05600000000
279405میدان نبوت (هفت حوض) ضلع شرقی ابتدای خیابان جانبازان2.804.001399/09/01600000000
280406فلکه اول تهران پارس ضلع شمال غربی2.804.001399/07/01600000000
281408چهارراه تیر انداز ضلع جنوب شرقی2.804.001399/06/03600000000
282413فلکه دوم تهران پارس ضلع شمال غربی2.804.001399/08/27600000000
283419باقری جنوب به شمال ورودی خیابان جانبازان3.004.101399/06/03600000000
284420باقری جنوب به شمال رمپ رسالت شرق (داخل لچکی3.004.101399/09/10600000000
285422نواب شمال به جنوب قبل از پل امام خمینی3.004.101399/06/13600000000
286423نواب شمال به جنوب قبل از پل مرتضوی سازه اول3.004.101399/07/01600000000
287427نواب جنوب به شمال بعد از پل شهرداری سازه سوم3.004.101399/06/03600000000
288428نواب جنوب به شمال بعد از پل شهرداری سازه دوم3.004.101399/09/07600000000
289429نواب شمال به جنوب قبل از پل هلال احمر3.004.101399/09/01600000000
290431جمهوری تقاطع ولیعصر ضلع جنوب شرقی2.804.001399/06/11600000000
291434جمهوری شرق به غرب روبروی بیمارستان نجمیه سازه دوم2.804.001399/08/27600000000
292436ضلع شمال غربی چهارراه استانبول2.804.001399/07/05600000000
293437ضلع جنوب شرقی چهارراه مخبرالدوله2.804.001399/09/06600000000
294441چهارراه مولوی ضلع جنوب غربی(ورودی بورس شوینده و مواد غذایی)2.804.001399/09/01600000000
295442مولوی سمت چپ نبش کوچه آتشنشانی(ورودی بورس شوینده و مواد غذایی)2.804.001399/06/13600000000
296443میدان امام خمینی ضلع غربی دید شرق به غرب3.004.101399/08/27600000000
297444میدان امام خمینی ضلع غربی دید غرب به شرق3.004.101399/06/03600000000
298446مصطفی خمینی بعد از چهارراه سیروس سمت راست مقابل پلاک 1482.804.001399/07/01600000000
299447خیابان انبار نفت ضلع شمال غربی چهارراه انبار نفت(ورودی بورس شوینده و مواد غذایی)2.804.001399/06/03600000000
300448میدان رازی (گمرک)، ضلع شمالی میدان2.804.001399/09/17600000000
301451پایینتر از میدان شوش ابتدای فداییان اسلام ضلع غربی (بازار بلورفروشان)2.804.001399/09/01600000000
302455ری بعد از پل ری سمت چپ( نبش کوچه پرهیزگار)(بورس لوازم خانگی)2.804.001399/09/17600000000
303459چهارراه سیروس ضلع جنوب شرقی2.804.001399/09/17600000000
304460سعدی ابتدای خیابان اکباتان ورودی به میدان امام خمینی و بورس لوازم برقی لاله زار2.804.001399/09/07600000000
305461خیام بالاتر از میدان محمدیه سمت چپ (دید جنوب به شمال2.804.001399/07/01600000000
306463خیام بالاتر از چهارراه گلوبندک2.804.001398/12/03600000000
307464میدان محمدیه(اعدام)، ضلع شمال غربی(بورس مواد غذایی)2.804.001399/09/17600000000
308467کارگر جنوبی نرسیده به چهاررراه لشکر جنب درب هایپراستار3.004.101399/09/01600000000
309471ورودی میدان آزادی از آیت اله سعیدی (لچکی فضای سبز3.004.101399/06/13600000000
310472بزرگراه آیت اله سعیدی جنوب به شمال نبش یافت آباد روبروی بازار مبل شماره 12.804.001399/09/08600000000
311473سعیدی شمال به جنوب بعد از چهارراه یافت آباد داخل دوربرگردان بازار مبل2.804.001398/12/05600000000
312478سعیدی جنوب به شمال بعد از چهارراه یافت آباد نبش خیابان کاشانی3.004.101399/06/03600000000
313479بازار دوم نازی آباد ضلع جنوبی میدان‏‏‏2.804.001399/09/07600000000
314480بلوار تهرانسر نرسیده به چهارراه شاهد دید شمال به جنوب2.804.001399/07/01600000000
315482شهر ری ضلع غربی میدان نماز2.804.001399/09/17600000000
316601خیابان شهید رجایی (باقرشهر) شمال به جنوب نرسیده به شهرداری باقر شهر3.104.101399/06/03600000000
317602خیابان شهید رجایی(باقر شهر) شمال به جنوب نرسیده به خیابان توریست3.104.101399/09/01600000000
318603خیابان شهید رجایی (باقرشهر) شمال به جنوب نبش خیابان فراست3.104.1099/09/19600000000
319604خیابان شهید رجایی (باقرشهر) شمال به جنوب ابتدای علامه عسگری تابلوی اول3.104.101399/09/04600000000
320605خیابان شهید رجایی (باقرشهر) شمال به جنوب ابتدای علامه عسگری تابلوی دوم3.104.101399/06/05600000000
321607خیابان شهید رجایی(باقر شهر) جنوب به شمال روبروی بهشت زهرا تابلوی دوم3.104.101399/06/13600000000
322608خیابان شهید رجایی (باقر شهر) جنوب به شمال روبروی بهشت زهرا تابلوی سوم3.104.101399/09/01600000000
323610خیابان شهید رجایی (باقرشهر) جنوب به شمال ضلع جنوب شرقی میدان چله دوان3.104.101399/06/05600000000
324612بهشت زهرا-باقر شهر جنوب به شمال نبش خیابان 24 متری طالقانی3.104.101399/07/30600000000
325701پردیس خودرویی چیتگر داخل محوطه مرکز تعویض پلاک3.054.051399/06/05600000000
326702پردیس خودرویی چیتگر جنب درب ورودی3.054.051399/08/21600000000