تبلیغات در محیط ورزشی

Bu birimde ulusal televizyonlarda yayınlanan tüm reklamlar programlarla beraber kayıtlanıyor ve bilgileri bilgi analiz yazılımlarına giriyor. Dergilerde de ülkenin üstün 20 dergilerinde sunulan reklamlar,günlük olarak taranıp ve faaliyet konusuna göre raporlanabilir.

Medya komisyonculuğu

Bir reklam kampanyasının başarısının planlama ve medyada doğru uygulamaya çok bağlı olmasından dolayı,bu kurum kendini medyadaki en iyi uygulayıcı düzeyinde koyarak-televizyon,radyo,çevre ve basın gibi-medyaların menfaatlerini korumanın yanı sıra,müşterileri için az maliyetli kampanya uygulaması için ve mali avantajlar sağlayarak gücünü korumaya çalışmıştır.Bazı medya ortamların tek olarak ellerinde olması,Bu şirketin diğer medyalarla olan iletişim gücünü arttırmıştır: