فهرست پرتابل های میدان امام خمینی (ره)
نشانی ارتفاع عرض متراژ تعرفه
استرابرد میدان امام خمینی-روبروی مخابرات 4 3 12 6,000,000
استرابرد میدان امام خمینی-ورودی بیسیم 4 3 12 6,000,000
استرابرد میدان امام خمینی سمت چپ تلوزیون فرودگاه 4 3 12 6,000,000
پرتابل میدان امام خمینی،ورودی خ امام خمینی، سمت راست 4 3 12 5,500,000
فهرست پرتابل های خیابان امام خمینی (سنگی)
نشانی ارتفاع عرض متراژ تعرفه
خیابان امام خمینی نبشکوچه بانک انصار 4 3 12 3,800,000
خیابان امام خمینی جنب فروشگاه اتکا 4 3 12 3,800,000
خیابان امام خمینی قبل ازمیدان قدس 4 3 12 3,800,000
خیابان امام خمینی روبروی سینما بهمن 4 3 12 3,800,000
خیابان امام خمینی ، قبل ازعلوم پزشکی-دوم 4 3 12 2,800,000
خیابان امام خمینی روبروی اداره ثبت 4 3 12 3,500,000
ایستگاه خیابان امام خمینی روبرو بنت الهدی 0 0 0 0
خیابان امام خمینی نبش پل پوردرویش 4 3 12 3,800,000
خیابان امام خمینی قبل ازیادگارامام 4 3 12 3,800,000
خیابان امام خمینی – جنب دبیرستان حجاب 4 3 12 3,800,000
    فهرست پرتابل های میدان قدس
نشانی ارتفاع عرض متراژ تعرفه
پرتابل میدان قدس جنب اداره برق-راست 4 3 12 4,500,000
پرتابل میدان قدس ضلع خیابان رئیس علی 4 3 12 4,500,000
    فهرست پرتابل های مرکز شهر
نشانی ارتفاع عرض متراژ تعرفه
چهارراه مخابرات 4 3 12 3,800,000
میدان معلم-سمت راست 4 3 12 3,800,000
میدان معلم، ورودی خیابان امام خمینی 4 3 12 3,500,000
میدان انقالب، جلوی بانک تجارت-اول 4 3 12 6,000,000
مرکزشهر، روبروی پاساژ آزادگان-دوم 4 3 12 5,000,000
پرتابل سه راه گمرک 4 3 12 3,800,000
   فهرست پرتابل های بهشت صادق-صلح آباد
نشانی ارتفاع عرض متراژ تعرفه
بهشت صادق-نبش خیابان خبرنگار 4 3 12 3,500,000
چهارراه فضیلت، چپ 4 3 12 3,500,000
چهارراهکشتیرانی-راست 4 3 12 3,500,000
صلح آباد قبل ازپمپ بنزین روبرو سایپا 4 3 12 3,500,000
   فهرست پرتابل های خیابان مطهری (باغ زهرا)
نشانی ارتفاع عرض متراژ تعرفه
سه راه بازرگانی، جنب تامین اجتماعی 4 3 12 3,800,000
مطهری، نبش ابوشهر 4 3 12 3,800,000
مطهری، نبش خیابانکارگر(هاللی) 4 3 12 3,800,000
مطهری، نبشکوچه پمپ بنزین 4 3 12 3,800,000
  فهرست پرتابل های دیگر مسیرها
نشانی ارتفاع عرض متراژ تعرفه
میدان شهرداری، جلوی هتل دلوار 4 3 12 3,500,000
میدان انتظام، ورودی خیابان فرودگاه 4 3 12 3,500,000
خیابان فرودگاه، نبش خیابان امام رضا 4 3 12 3,800,000
  فهرست پرتابل های منطقه دو (بهمنی)
نشانی ارتفاع عرض متراژ تعرفه
سه راه خیابان دانشگاه خلیج فارس 4 3 12 3,000,000
سه راه خواجه ها-چپ 4 3 12 3,000,000
سه راه بهمنی-دوم 4 3 12 3,000,000
میدان حربه سمت سه راه بهمنی، دوم 4 3 12 3,000,000
ایستگاه میدان حربه سمت تقاطع غیرهمسطح 5/3 2/6 13/8 2,500,000
ایستگاه درب پایگاه هوایی 5/3 2/6 13/8 2,500,000
ایستگاه میدان برج-چپ 5/3 2/6 13/8 3,500,000
ایستگاه میدان برج-راست 5/3 2/6 13/8 3,500,000
پرتابل جاده نیروگاه، تنگک اول 4 3 12 2,500,000
فهرست بیلبوردهای محور برازجان بوشهر
نشانی ارتفاع عرض  متراژ تعرفه (تومان)
کیلومتر 53 (جنب پلیس راه قدیم) 5 12 60 7,500,000
کیلومتر 52 ( جنب پلیس راه قدیم) 6 12 72 7,500,000
کیلومتر 51 (قبل از ایستگاه هواشناسی) 5 12 60 7,500,000
کیلومتر 46 (بعد از پل روگذر دلوار) 5 12 60 7,500,000
کیلومتر 41 (روبروی شهرک صنعتی) 5 13 65 6,000,000
کیلومتر 38 (بعد از سه راه چغادک) 5 12 60 5,000,000
کیلومتر34 (جنب پلیس راه) 5 12 60 5,000,000
فهرست بیلبوردهای محور بوشهر به برازجان
نشانی ارتفاع عرض  متراژ تعرفه (تومان)
کیلومتر 1 ( جنب پلیس راه قدیم) 5 12 60 7,500,000
کیلومتر 5 (قبل از پل روگذر دلوار ) 6 12 72 7,500,000
کیلومتر 8 (جنب شهرک صنعتی) 5 12 60 6,000,000
کیلومتر 11 (روبروی پارس شمالی) 6 12 72 6,000,000
کیلومتر 19 500( متر قبل از پلیس راه) 5 12 60 5,000,000
فهرست بیلبوردهای سایر محورها
نشانی ارتفاع عرض  متراژ تعرفه (تومان)
برازجان-گناوه (کیلومتر 1 ،اولین بیلبورد) 5 12 60 4,000,000
بوشهر – خورموج (کیلومتر )38 5 12 60 4,000,000
کیلومتر23 ( خورموج – کنگان) 5 12 60 4,000,000
کیلومتر 15 (کنگان-عسلویه،قبل فاز 13 ) 5 12 60 6,000,000
کیلومتر4 (عسلویه،سه راه پتروشیمی) 5 12 60 8,000,000
کیلومتر 38 (عسلویه – کنگان) 5 12 60 5,000,000