تعرفه تبلیغات بیلبورد ۱۳۹۸ تهران

 
 قیمت ماهیانه ( ریال ) پایان نصب ابعاد آدرس ردیف
3,100,000,000 1398/01/27 303X1518 مدرس شمال به جنوب  بالاتر از صدر 1
3,000,000,000 1398/01/31 302X1657 مدرس شمال به جنوب تقاطع بیهقی 2
3,900,000,000 1398/01/20 362X1420 مدرس جنوب به شمال پل مکانیزه ظفر 3
4,500,000,000 1398/01/20 358X2024 همت غرب به شرق پل سواره رو کردستان 4
4,500,000,000 1398/01/27 390X1610 همت غرب به شرق پل سواره رو گاندی 5
1,400,000,000 1398/01/20 307X1807 باقری جنوب به شمال قبل از تقاطع رسالت( روبروی شهرک مترو ) 6
1,900,000,000 1398/01/20 315X1610 رسالت  شرق به غرب مقابل مجتمع دنیای نور 7
1,700,000,000 1398/01/20 310X1520 رسالت شرق به غرب چهارراه سرسبز 8
3,000,000,000 1398/01/20 310X1210 صدر غرب به شرق بعداز شریعتی 9
2,500,000,000 1398/01/20 317X1220 چمران شمال به جنوب پایین تر از یادگار مقابل آتی ساز 10
3,200,000,000 1398/01/20 310X1810 چمران شرق به غرب اول ولنجک روبروی پمپ بنزین 11
2,600,000,000 1398/01/20 307X1807 حکیم غرب به شرق روبروی میلاد قبل از چمران 12
1,800,000,000 1398/01/31 307X1817 تهران کرج غرب به شرق پل سواره رو شرقی استادیوم آزادی 13
2,000,000,000 1398/01/26 307X1727 حکیم شرق به غرب پل سواره رو کارگر 14
1,600,000,000 1398/01/20 302X1032 آفریقا شمال به جنوب پل  سواره رو میرداماد 15
2,200,000,000 1398/01/20 307X1507 نیایش غرب به شرق پل سواره رو بلوار فرحزادی 16
1,500,000,000 1398/01/20 304X1490 خیابان میرداماد غرب به شرق بعد از تقاطع مدرس 17
2,700,000,000 1398/01/27 315X1960 نیایش شرق به غرب مقابل باشگاه انقلاب 18
2,700,000,000 1398/01/20 307X1807 نیایش شرق به غرب بعد از پل سعادت آباد 19
1,700,000,000 1398/01/20 410X1510 صیاد شیرازی شمال به جنوب پل سواره روهمت 20
1,200,000,000 1398/01/27 310X1010  آزادی شرق به غرب نبش خیابان خوش 21
1,500,000,000 1398/01/27 314X1816 ستاری جنوب به شمال قبل از فردوس بعد از ورودی تهران کرج 22
1,200,000,000 1398/01/20 265X1520 جناح نرسیده به میدان آزادی شمال به جنوب پل ورودی پایانه مسافربری غرب تهران 23
2,500,000,000 1398/01/24 317X2117 حافظ شمال به جنوب پل سواره رو کالج 24