تعرفه تبلیغات بیلبورد ۱۳۹۸ تهران

 
 قیمت ماهیانه ( ریال )پایان نصبابعادآدرسردیف
3,100,000,0001398/01/27303X1518مدرس شمال به جنوب  بالاتر از صدر1
3,000,000,0001398/01/31302X1657مدرس شمال به جنوب تقاطع بیهقی2
3,900,000,0001398/01/20362X1420مدرس جنوب به شمال پل مکانیزه ظفر3
4,500,000,0001398/01/20358X2024همت غرب به شرق پل سواره رو کردستان4
4,500,000,0001398/01/27390X1610همت غرب به شرق پل سواره رو گاندی5
1,400,000,0001398/01/20307X1807باقری جنوب به شمال قبل از تقاطع رسالت( روبروی شهرک مترو )6
1,900,000,0001398/01/20315X1610رسالت  شرق به غرب مقابل مجتمع دنیای نور7
1,700,000,0001398/01/20310X1520رسالت شرق به غرب چهارراه سرسبز8
3,000,000,0001398/01/20310X1210صدر غرب به شرق بعداز شریعتی9
2,500,000,0001398/01/20317X1220چمران شمال به جنوب پایین تر از یادگار مقابل آتی ساز10
3,200,000,0001398/01/20310X1810چمران شرق به غرب اول ولنجک روبروی پمپ بنزین11
2,600,000,0001398/01/20307X1807حکیم غرب به شرق روبروی میلاد قبل از چمران12
1,800,000,0001398/01/31307X1817تهران کرج غرب به شرق پل سواره رو شرقی استادیوم آزادی13
2,000,000,0001398/01/26307X1727حکیم شرق به غرب پل سواره رو کارگر14
1,600,000,0001398/01/20302X1032آفریقا شمال به جنوب پل  سواره رو میرداماد15
2,200,000,0001398/01/20307X1507نیایش غرب به شرق پل سواره رو بلوار فرحزادی16
1,500,000,0001398/01/20304X1490خیابان میرداماد غرب به شرق بعد از تقاطع مدرس17
2,700,000,0001398/01/27315X1960نیایش شرق به غرب مقابل باشگاه انقلاب18
2,700,000,0001398/01/20307X1807نیایش شرق به غرب بعد از پل سعادت آباد19
1,700,000,0001398/01/20410X1510صیاد شیرازی شمال به جنوب پل سواره روهمت20
1,200,000,0001398/01/27310X1010 آزادی شرق به غرب نبش خیابان خوش21
1,500,000,0001398/01/27314X1816ستاری جنوب به شمال قبل از فردوس بعد از ورودی تهران کرج22
1,200,000,0001398/01/20265X1520جناح نرسیده به میدان آزادی شمال به جنوب پل ورودی پایانه مسافربری غرب تهران23
2,500,000,0001398/01/24317X2117حافظ شمال به جنوب پل سواره رو کالج24