تعرفه تبلیغات بیلبورد تهران سال ۱۳۹۸ لیست ۴

 
قیمت ماهانه (ریال) آدرس ابعاد
3,100,000,000 مدرس شمال به جنوب  بالاتر از صدر 303X1518
3,000,000,000 مدرس جنوب به شمال تقاطع بیهقی 307X1625
3,000,000,000 مدرس شمال به جنوب تقاطع بیهقی 302X1657
4,300,000,000 مدرس شمال به جنوب پل سواره رو حقانی 417X1517
4,300,000,000 مدرس جنوب به شمال پل سواره رو حقانی 394X1612
3,900,000,000 مدرس جنوب به شمال بالاتر از صدر 308X1811
3,900,000,000 مدرس شمال به جنوب پل مکانیزه ظفر 360X1425
3,900,000,000 مدرس جنوب به شمال پل مکانیزه ظفر 362X1420
1,800,000,000 شیخ فضل ا… نوری شمال به جنوب پل سواره رو جلال آل احمد 307X1527
1,800,000,000 شیخ فضل ا… نوری جنوب به شمال پل سواره رو جلال آل احمد 307X1507
3,900,000,000 همت شرق به غرب پل سواره رو گاندی 300X1611
3,900,000,000 همت شرق به غرب پل سواره رو کردستان 358X1877
4,500,000,000 همت غرب به شرق پل سواره رو کردستان 358X2024
1,200,000,000 میدان پونک جنوب به شمال مقابل مجتمع تجاری بوستان 315X1315
4,500,000,000 همت غرب به شرق پل سواره رو گاندی 390X1610
3,500,000,000 همت شرق به غرب پل سواره رو آفریقا 315X1815
3,000,000,000 همت غرب به شرق پل سواره رو آفریقا 393X1620
1,800,000,000 شیخ فضل اله غرب به شرق بعد از خروجی جناح 313X1995
1,200,000,000 اشرفی اصفهانی جنوب به شمال بالاتر از صادقیه پل اول(درمانگاه شهرداری) 307X1507
2,100,000,000 همت غرب به شرق پل سواره رو ستاری (پل اول) 307X1317
4,500,000,000 همت غرب به شرق پل سواره روشیخ بهایی 310X1822
1,400,000,000 باقری شمال به جنوب بعد از تقاطع رسالت (روبروی شهرک مترو ) 307X2007
1,400,000,000 باقری جنوب به شمال قبل از تقاطع رسالت( روبروی شهرک مترو ) 307X1807
1,900,000,000 رسالت  شرق به غرب مقابل مجتمع دنیای نور 315X1610
1,900,000,000 رسالت غرب به شرق مقابل مجتمع دنیای نور 320X1420
1,700,000,000 رسالت شرق به غرب چهارراه سرسبز 310X1520
1,900,000,000 رسالت غرب به شرق بعد از صیاد (استاد حسن بنا) 310X1815
1,900,000,000 رسالت شرق به غرب قبل از صیاد (استاد حسن بنا) 315X1380
1,500,000,000 صدر ورودی کامرانیه جنوب به شمال پل سواره رو آبشار 310X1017
3,000,000,000 صدر غرب به شرق بعد از شریعتی 310X1210
2,500,000,000 چمران شمال به جنوب پل سواره رو نیایش 310X1810
2,100,000,000 یادگار امام شمال به جنوب بالاتر از نیایش 307X2007
2,800,000,000 چمران شمال به جنوب پل گیشا ( مکانیزه 357X1767
2,500,000,000 چمران جنوب به شمال پل سواره رو نیایش 313X1813
2,100,000,000 یادگار امام شمال به جنوب پل سواره رو همت 314X1820
2,100,000,000 یادگار امام جنوب به شمال پل سواره رو همت 314X1820
2,500,000,000 چمران شمال به جنوب پایین تر از یادگار مقابل آتی ساز 317X1220
3,200,000,000 چمران جنوب به شمال قبل از یادگار مقابل آتی ساز 315X1815
3,200,000,000 چمران شرق به غرب اول ولنجک روبروی پمپ بنزین 310X1810
1,400,000,000 نواب جنوب به شمال نبش بریانک 317X2007
1,400,000,000 نواب شمال به جنوب نبش بریانک 307X1977
3,000,000,000 چمران شمال به جنوب تقاطع پل مدیریت (مکانیزه) شمالی-(چپ 247X1207
3,000,000,000 چمران شمال به جنوب تقاطع پل مدیریت (مکانیزه) شمالی (راست 307X1807
2,500,000,000 چمران جنوب به شمال تقاطع پل مدیریت(مکانیزه) 307X1457
2,500,000,000 چمران غرب به شرق اول ولنجک روبروی پمپ بنزین 310X1220
2,600,000,000 حکیم غرب به شرق روبروی میلاد قبل از چمران 307X1807
1,800,000,000 تهران کرج شرق به غرب پل سواره رو شرقی استادیوم آزادی 307X1807
1,800,000,000 تهران کرج غرب به شرق پل سواره رو شرقی استادیوم آزادی 307X1817
1,800,000,000 تهران قم بعد از عوارضی تابلوی سوم 460X4210
1,800,000,000 قم تهران قبل از عوارضی تابلوی سوم 460X3960
2,000,000,000 حکیم شرق به غرب پل سواره رو کارگر 307X1727
2,000,000,000 حکیم غرب به شرق پل سواره رو کارگر 307X2007
900,000,000 آزادگان شمال به جنوب قبل از جاده مخصوص ورودی اتوبان تهران کرج 307X1507
1,600,000,000 اندرزگو شرق به غرب قبل از تقاطع علوی ( مجتمع سانا) 315X1015
1,900,000,000 حقانی  شمال به جنوب روبروی روزنامه اطلاعات مقابل متروی حقانی 310X1807
1,900,000,000 حقانی جنوب به شمال روبروی روزنامه اطلاعات مقابل متروی حقانی 310X1812
2,200,000,000 آفریقا جنوب به شمال پل سواره رو میرداماد 304X1604
1,600,000,000 آفریقا شمال به جنوب پل  سواره رو میرداماد 302X1032
2,200,000,000 نیایش شرق به غرب پل سواره رو بلوار فرحزادی 307X1507
2,200,000,000 نیایش غرب به شرق پل سواره رو بلوار فرحزادی 307X1507
1,900,000,000 ولیعصر جنوب به شمال قبل از ظفر 310X1600
1,500,000,000 خیابان میرداماد شرق به غرب قبل از خروجی مدرس 305X1147
1,500,000,000 خیابان میرداماد غرب به شرق بعد از تقاطع مدرس 304X1490
2,700,000,000 نیایش شرق به غرب مقابل باشگاه انقلاب 315X1960
2,200,000,000 نیایش  غرب به شرق مقابل باشگاه انقلاب 360X1240
2,700,000,000 نیایش شرق به غرب بعد از سئول 315X2410
2,700,000,000 نیایش شرق به غرب بعد از پل سعادت آباد 307X1807
2,700,000,000 نیایش غرب به شرق قبل از پل سعادت آباد 307X1807
1,500,000,000 شریعتی جنوب به شمال روبروی پارک شریعتی 315X1615
2,000,000,000 کردستان جنوب به شمال بعد از ورودی همت شرق 307X1317
2,000,000,000 کردستان  جنوب به شمال بعد از خروجی همت شرق 309X1812
2,000,000,000 کردستان شمال به جنوب خروجی همت شرق 312X1817
2,000,000,000 کردستان شمال به جنوب خروجی همت غرب 310X1107
1,700,000,000 میدان آرژانتین شمال به جنوب جنب شهروند بیهقی  (ورودی میدان) 313X1514
1,700,000,000 میدان آرژانتین جنوب به شمال جنب شهروند بیهقی 250X1533
1,800,000,000 ‏‏‏جاده مخصوص  شرق به غرب پل سواره رو ستاری 370X1759
1,200,000,000  مصطفی خمینی شمال به جنوب نرسیده به چهارراه سیروس 307X1007
1,500,000,000 ستاری جنوب به شمال پل سواره رو آیت ا… کاشانی قبل از مرکز خرید کوروش 307X1507
900,000,000 افسریه جنوب به شمال میدان بسیج 207X2007
1,800,000,000 میدان شوش غرب به شرق مقابل سینما شباهنگ 307X1757
1,700,000,000 صیاد شیرازی جنوب به شمال پل سواره رو همت 360X1560
1,700,000,000 صیاد شیرازی شمال به جنوب پل سواره روهمت 410X1510
1,200,000,000  آزادی شرق به غرب نبش خیابان خوش 310X1010
1,200,000,000  آزادی غرب به شرق نبش خیابان خوش 310X1010
1,500,000,000 ستاری شمال به جنوب بعد از فردوس قبل از خروجی تهران کرج 314X1820
1,500,000,000 ستاری جنوب به شمال قبل از فردوس بعد از ورودی تهران کرج 314X1816
1,100,000,000 جاده مخصوص  شرق به غرب  کیلومتر 15 مقابل فروشگاه شهر فرش 310X1825
2,000,000,000 ستاری شمال به جنوب بعد از همت روبروی مجتمع کوروش 310X1510
2,000,000,000 ستاری جنوب به شمال  قبل از همت روبروی مجتمع کوروش 310X1510
900,000,000 افسریه شمال به جنوب بعد از سه راه تختی روبروی بیمارستان بعثت 310X2020
900,000,000 افسریه جنوب به شمال قبل از سه راه تختی روبروی بیمارستان بعثت 310X1760
1,200,000,000  میدان آزادی شمال به جنوب زیرگذر غربی 255X1510
1,200,000,000 جناح بعد از میدان آزادی جنوب به شمال پل ورودی پایانه مسافربری غرب تهران 265X1520
1,200,000,000 جناح نرسیده به میدان آزادی شمال به جنوب پل ورودی پایانه مسافربری غرب تهران 265X1520
1,800,000,000 میدان هفت تیر خیابان کریم خان  شرق به غرب نبش خردمند 307X1207
1,800,000,000 میدان هفت تیر خیابان کریم خان غرب به شرق نبش خردمند 307X1207
2,500,000,000 حافظ شمال به جنوب پل سواره رو کالج 317X2117