نمایش تعرفه سال 1399

  • هزینه طراحی، چاپ و نصب جداگانه محاسبه می شود.
  • 8% مالیات بر ارزش افزوده به تعرفه فوق اضافه می گردد.

 

ردیفمسیرآدرستیپابعاد تابلومتراژتعرفه ماهیانه (ریال)
1مدرسبزرگراه مدرس، جنوب به شمال، 50 متر بعد از خیابان ظفر ، داخل ایستگاه اتوبوسبیلبورد – افقی11/20*4/9054.881,900,000,000
2بزرگراه مدرس، جنوب به شمال، جنب پل شهید حقانیبیلبورد – افقی12*560.001,900,000,000
3بزرگراه مدرس، شمال به جنوب، نرسیده به آرشبیلبورد – افقی9*436.001,700,000,000
4بزرگراه مدرس، شمال به جنوب، نبش آفریقابیلبورد – افقی8*432.001,600,000,000
5بزرگراه مدرس، تقاطع همت، شمال به جنوب (پل اول)پل عابر20*480.002,200,000,000
6بزرگراه مدرس، جنوب به شمال، نرسیده به خیابان ولی عصر(پارک وی)بیلبورد – عمودی4/35*6/2028.001,300,000,000
7بزرگراه مدرس، شمال به جنوب، زیر پل فجربیلبورد – عمودی6*424.001,200,000,000
8فرمانیهبلوار اندرزگو، نبش اشکستان پور، شرق به غربپل عابر10*330.001,200,000,000
9بلوار اندرزگو، نبش اشکستان پور، غرب به شرقپل عابر10*330.001,200,000,000
10قیطریهقیطریه، بلوار صبا، حد فاصل شریعتی تا بلوار کاوه، شرق به غربپل عابر12/10*336.00950,000,000
11قیطریه، بلوار صبا، حد فاصل شریعتی تا بلوار کاوه، غرب به شرقپل عابر12/10*336.00950,000,000
12صدربزرگراه صدر، پل سواره رو مدرس، شرق به غربپل عابر15*345.001,600,000,000
13بزرگراه صدر، پل سواره رو مدرس، غرب به شرقپل عابر15*345.001,600,000,000
14بزرگراه صدر، نرسیده به خیابان شریعتی، غرب به شرقبیلبورد-افقی10/10*4/2042.421,800,000,000
15همتبزرگراه همت، شرق به غرب، بعد از بزرگراه مدرس و خروجی آفریقابیلبورد – افقی15*690.002,400,000,000
16بزرگراه همت، شرق به غرب، نرسیده به ورودی شهرک غرببیلبورد – افقی17*7119.002,850,000,000
17بزرگراه همت،غرب به شرق، مقابل پارک پردیسانبیلبورد – افقی13/60*6/3082.361,950,000,000
18بزرگراه همت، مقابل بیمارستان میلاد (مکانیزه)، شرق به غربپل عابر24/30*372.902,200,000,000
19بزرگراه همت، مقابل بیمارستان میلاد (مکانیزه)، غرب به شرقپل عابر33/40*3100.202,400,000,000
20بزرگراه همت، تقاطع شریعتی، شرق به غربپل عابر16*3/860.802,100,000,000
21بزرگراه همت، تقاطع شریعتی، غرب به شرقپل عابر15*345.002,100,000,000
22بزرگراه همت، حد فاصل صیاد شیرازی و بنی هاشم، شرق به غربپل عابر24/10*2/6062.661,600,000,000
23بزرگراه همت، حد فاصل صیاد شیرازی و بنی هاشم، غرب به شرقپل عابر24/10*2/6062.661,600,000,000
24بزرگراه همت، حد فاصل امام علی تا بنی هاشم شرق به غربپل عابر15/20*345.601,600,000,000
25بزرگراه همت، حد فاصل امام علی تا بنی هاشم غرب به شرقپل عابر15/20*345.601,600,000,000
26بزرگراه همت، روبروی بوستان نهج البلاغه، شرق به غربپل عابر15*345.001,700,000,000
27نیایشبزرگراه نیایش، حد فاصل پاک نژاد تا پل سعادت آباد ، غرب به شرقپل عابر20*3601,600,000,000
28بزرگراه نیایش، ابتدای ورودی نیایش به تونل صدر، غرب به شرقپل عابر15*345.001,600,000,000
29بزرگراه نیایش، روبروی مجتمع مسکونی فجر و باشگاه انقلاب، شرق به غربپل عابر19/5*358.501,600,000,000
30بزرگراه نیایش، روبروی مجتمع فجر و باشگاه انقلاب، غرب به شرقپل عابر12/3*3/4041.821,600,000,000
31بزرگراه نیایش، غرب به شرق، نرسیده به ولیعصرپل عابر18/80*356.401,600,000,000
32چمرانبزرگراه چمران، شمال به جنوب، قبل از خروجی پل مدیریتبیلبورد – افقی8/21*3/7530.791,400,000,000
33بزرگراه چمران، جنوب به شمال، قبل از پل مدیریتبیلبورد – افقی10*550.001,400,000,000
34بزرگراه چمران، مقابل نمایشگاه بین المللی، شرق به غربپل عابر16*3/9062.403,800,000,000
3516*3/9062.40
3611/3*3/9044.07
379*327.00
38بزرگراه چمران، مقابل نمایشگاه بین المللی، غرب به شرقپل عابر15/5*462.001,750,000,000
39بزرگراه چمران، شرق به غرب، قبل از پل نمایشگاه بین المللیبیلبورد – عمودی3/90*6/1023.791,550,000,000
ردیفمسیرآدرستیپابعاد تابلومتراژتعرفه ماهیانه(ریال)
40سئولخیابان سئول، انتهای یادگار امام، بعد از خروجی چمران، شمال به جنوبپل عابر15*345.001,100,000,000
41خیابان سئول، نبش خیابان نمایشگاه، جنوب به شمالپل عابر10*330.001,100,000,000
42ملاصدراضلع شمالی خیابان ملاصدرا، بعد از تقاطع بزرگراه کردستانبیلبورد – افقی5*315.00855,000,000
43کردستانبزرگراه کردستان، جنوب به شمال، قبل از خروجی همت شرقبیلبورد – افقی10/10*4/1040.001,100,000,000
44بزرگراه کردستان، نبش خیابان 35، شمال به جنوبپل عابر16*348.00950,000,000
45بزرگراه کردستان، نبش خیابان 35، جنوب به شمالپل عابر15*345.00950,000,000
46جلال آل احمدجلال آل احمد، بزرگراه گمنام، نرسیده به میدان گلهابیلبورد – افقی7*321.00877,000,000
47بزرگراه جلال آل احمد، بعد از کردستان، روبروی شهروند، شرق به غربپل عابر25/10*2/460.24950,000,000
48سعادت آبادبلوار سعادت آباد، حد فاصل میدان کاج و چهار راه شهرک غرب، شمال به جنوبپل عابر30*390.001,400,000,000
49بلوار سعادت آباد، حد فاصل میدان کاج و چهار راه شهرک غرب، جنوب به شمالپل عابر30*390.001,400,000,000
50شهرک غربشهرک غرب، فاز یک، ضلع شمال شرقی تقاطع ایران زمین با مهستانبیلبورد-عمودی4/31*6/3827.50756,000,000
51ضلع جنوب غربی میدان صنعتبیلبورد – افقی9/12*3/6833.56950,000,000
52شهرک غرب، بلوار فرحزادی، مقابل مرکز خرید میلاد نور، شمال به جنوبپل عابر30*2/4072.001,400,000,000
53شهرک غرب، بلوار فرحزادی، مقابل مسجد جامع، جنوب به شمالپل عابر30*2/4072.001,400,000,000
54پایین تر از میدان صنعت، قبل از بزرگراه همت، جنوب به شمالپل عابر13/5*340.501,200,000,000
55پایین تر از میدان صنعت، قبل از بزرگراه همت، شمال به جنوبپل عابر15*336.001,200,000,000
56فرشتهالهیه، خیابان فیاضی، تقاطع خیابان نیلوفر، ضلع جنوب غربیبیلبورد-عمودی4/80*314.64767,000,000
57الهیه، تقاطع خیابان فیاضی و بوسنی هرزگوینبیلبورد-عمودی2/65*3/659.67767,000,000
58آفریقابلوار آفریقا، ضلع شمال غربی تقاطع میردامادبیلبورد – افقی5*315.00734,000,000
59بلوار آفریقا، نبش صبا، ضلع شمال شرقیبیلبورد – افقی3*5/4016.47796,000,000
60نیاورانخیابان پاسداران، مقابل پارک نیاوران،ضلع جنوب غربی، ابتدای کوچه فرهنگسرابیلبورد – افقی3*618.00587,000,000
61نیاوران، مقابل کامرانیه، ضلع شمال شرقیبیلبورد – افقی5/18*3/0815.95580,000,000
62پاسدارانخیابان پاسداران، نبش اختیاریه جنوبیبیلبورد – افقی5/05*3/0515.00589,000,000
63شریعتیخیابان شریعتی، ضلع شمال شرقی، تقاطع با بلوار صبا (قیطریه)بیلبورد – افقی3*515.00578,000,000
64خیابان شریعتی، مقابل پمپ بنزین ظفربیلبورد – عمودی3*515.00778,000,000
65شهید بهشتیتقاطع خیابان شهید بهشتی با خیابان ولیعصربیلبورد – افقی7/50*4/2031.50584,000,000
66آرژانتینخیابان آرژانتین، ضلع جنوب غربی، تقاطع احمد قصیر با احمدیانبیلبورد – افقی5*315.00584,000,000
67کریمخانخیابان سپهبد قرنی، تقاطع کریم خان، ضلع جنوب غربیبیلبورد – افقی6/04*3/0818.00575,000,000
ردیفمسیرآدرستیپابعاد تابلومتراژتعرفه ماهیانه(ریال)
68شهید باکریبزرگراه شهید باکری، شمال به جنوب، جنب هایپر استاربیلبورد – افقی4*832.001,200,000,000
69اشرفی اصفهانیاشرفی اصفهانی، جنوب به شمال، بالاتر از خیابان سازمان آبپل عابر15*345.00740,000,000
70اشرفی اصفهانی، مقابل نگین رضا، نبش کوچه 14، شمال به جنوبپل عابر20*360.00840,000,000
71اشرفی اصفهانی، مقابل نگین رضا، نبش کوچه 14، جنوب به شمالپل عابر20*360.00840,000,000
72حکیمبزرگراه حکیم، شرق به غرب، خروجی یادگار امام شمالبیلبورد – افقی12/10*4/1049.611,200,000,000
73بزرگراه حکیم، شرق به غرب، خروجی اشرفی اصفهانی شمالبیلبورد – افقی12/12*4/1750.541,200,000,000
74بزرگراه حکیم، غرب به شرق، خروجی یادگار امام شمالبیلبورد – افقی15*5/1076.501,200,000,000
75حکیم شرق به غرب ، مقابل پارک پردیسانبیلبورد -افقی12*448.001,200,000,000
76بزرگراه حکیم، غرب به شرق، بعد از ستاریپل عابر18*354.001,200,000,000
77بزرگراه حکیم، شرق به غرب، حدفاصل اشرفی اصفهانی و بوستانپل عابر20*360.001,200,000,000
78بزرگراه حکیم، غرب به شرق، حدفاصل اشرفی اصفهانی و بوستانپل عابر20*360.001,200,000,000
79بزرگراه حکیم، غرب به شرق، مسیر برگشت استادیوم آزادی، قبل از بلوار تعاونپل عابر15*345.00800,000,000
80فضل ا…بزرگراه شیخ فضل ا…، تقاطع طرشت، مسیر شرق به غربپل عابر24*372.001,400,000,000
81بزرگراه شیخ فضل ا…، تقاطع طرشت، مسیر غرب به شرقپل عابر24*372.001,400,000,000
82بزرگراه شیخ فضل ا…، قبل از ستارخان، شمال به جنوبپل عابر12/30*3/543.051,400,000,000
83بزرگراه شیخ فضل ا…، قبل از محمد علی جناح، غرب به شرقپل عابر20*360.001,400,000,000
84ستاریبزرگراه ستاری، جنوب به شمال،قبل از بزرگراه همتبیلبورد – افقی8*432.00850,000,000
85یادگاربزرگراه یادگار امام، جنوب به شمال، نرسیده به خروجی دادمانبیلبورد – افقی6/60*16/50109.001,400,000,000
86یادگار امام، جنوب به شمال،نرسیده به خروجی ارغوانبیلبورد – افقی13/5*5/575.041,200,000,000
87یادگار امام، قبل از خیابان آزادی، شمال به جنوبپل عابر20/30*360.90920,000,000
88یادگار امام، بالاتر از خیابان آزادی، جنوب به شمالپل عابر20/30*360.90920,000,000
89تهران کرجآزاد راه تهران- کرج، غرب به شرق، نرسیده به ورودی آزادگان جنب کارخانه بهنوشبیلبورد – افقی13/10*5/1066.811,200,000,000
90آزادراه تهران – کرج، شرق به غرب، جنب مترو پیکان شهربیلبورد – افقی16/90*6/3096.00700,000,000
91آزادراه تهران – کرج، غرب به شرق، جنب شرکت مینوبیلبورد – افقی16/90*6/3096.00700,000,000
92ستارخانستارخان، تقاطع شادمان، روبروی مخابرات شهید یگانه، شرق به غربپل عابر18*354.00770,000,000
93نواببزرگراه نواب، نبش بریانک، شمال به جنوبپل عابر20*360.001,200,000,000
94بزرگراه نواب، نبش بریانک، جنوب به شمالپل عابر20*360.001,200,000,000
95بزرگراه نواب، نبش داوود محبوب مجاز، شمال به جنوبپل عابر20*360.001,200,000,000
96بزرگراه نواب، نبش داوود محبوب مجاز، جنوب به شمالپل عابر14*342.001,200,000,000
ردیفمسیرآدرستیپابعاد تابلومتراژتعرفه ماهیانه(ریال)
97رسالتبزرگراه رسالت، تقاطع کرد، شرق به غربپل عابر20*360.001,250,000,000
98بزرگراه رسالت، پل سواره رو بنی هاشم، غرب به شرقپل عابر15*460.001,250,000,000
99بزرگراه رسالت ، شرق به غرب، بعد از خروجی حقانیبیلبورد – افقی10/03*4/8048.001,250,000,000
100باقریبزرگراه باقری، تقاطع خیابان 196، ضلع جنوب غربیبیلبورد – افقی5/5*2/513.75596,000,000
101بزرگراه باقری، بعد از گلبرگ (محدوده 142)، شمال به جنوبپل عابر20*360.00850,000,000
102بزرگراه باقری، بعد از گلبرگ (محدوده 142)، جنوب به شمالپل عابر20*360.00850,000,000
103بزرگراه باقری، نرسیده به فرجام (محدوده 182)، شمال به جنوبپل عابر20*360.00850,000,000
104بزرگراه باقری، نرسیده به فرجام (محدوده 182)، جنوب به شمالپل عابر20*360.00850,000,000
105باباییبزرگراه بابایی، پل سه راه لشگرک، شرق به غربپل عابر18*354.00780,000,000
106حافظخیابان حافظ، ابتدای زیرگذر حسن آباد، شمال به جنوبپل عابر8*2/520.00680,000,000
107توپخانهمیدان امام خمینی، نبش فردوسیبیلبورد – افقی4/10*2/108.00680,000,000
108وحدتمیدان وحدت اسلامی، شمال به جنوبپل عابر27/5*2/568.75620,000,000
109خاورانخاوران، بعد از شهرک کاروان، روبروی بانک صادرات، شرق به غربپل عابر20*360.00680,000,000
110شوشمیدان شوش، اول شوش شرقی، شرق به غربپل عابر18*354.00670,000,000
111بعثتبزرگراه بعثت،روبروی شهرک بروجردی(سعیدیه وحیدیه)، فاز 1، شرق به غربپل عابر36*272.00680,000,000
112بزرگراه بعثت،روبروی شهرک بروجردی(سعیدیه وحیدیه)، فاز 1، غرب به شرقپل عابر36*272.00680,000,000
113رجاییخیابان رجایی، تقاطع مدائن، روبروی مسجد سیدالشهداء، شمال به جنوبپل عابر15*345.00620,000,000
114خیابان رجایی، تقاطع مدائن، روبروی مسجدسیدالشهداء، جنوب به شمالپل عابر15*345.00620,000,000
115آزادگانشمال به جنوب، مقابل پمپ بنزین تهرانسر(تابلوی سوم)بیلبورد – افقی15*575.00290,000,000
116شمال به جنوب، 150 متر بعد از خروجی دکتر عبیدی (تابلوی چهارم)بیلبورد – افقی16*696.00290,000,000
117شمال به جنوب، قبل از پل آیت ا…سعیدی (جاده ساوه)بیلبورد – افقی12*448.00290,000,000
118جنوب به شمال،150 متر مانده به پل روی آیت ا…سعیدی (جاده ساوه)بیلبورد – افقی15*575.00290,000,000
119جنوب به شمال، بعد از پل سواره روی آیت ا…سعیدی داخل فضای سبزبیلبورد – افقی12*448.00290,000,000
120غرب به شرق،500 متر بعد از پل سواره رو کاظمی قبل از ورودی شهرک رسالتبیلبورد – افقی15*575.00290,000,000
121غرب به شرق،700 متر بعد از پل سواره رو کاظمی-بعد از ورودی شهرک رسالتبیلبورد – افقی12*448.00290,000,000
122غرب به شرق، نرسیده به پل سواره رو شهید بروجردیبیلبورد – افقی15*575.00290,000,000
123غرب به شرق، بعد از پل شهید بروجردی-نرسیده به پارک توسکا(تابلوی دوم)بیلبورد – عمودی5*840.00290,000,000
124غرب به شرق، بعد از پل شهید بروجردی-جنب پارک توسکابیلبورد – عمودی5*840.00290,000,000
125شرق به غرب،500 متر مانده به پل کاظمی جنب ورودی بازار تره بار مرکزیبیلبورد – افقی12*448.00290,000,000
126جنوب به شمال، قبل از پل بزرگراه فتح، مجاور پل راه آهن، ضلع جنوب شرقیبیلبورد – افقی12*448.00290,000,000
127غرب به شرق ، نبش خروجی به خیابان رجایی جنوب (تابلوی ششم)بیلبورد – عمودی5*840.00290,000,000