نمایش تعرفه سال 1399

  • هزینه طراحی، چاپ و نصب جداگانه محاسبه می شود.
  • 8% مالیات بر ارزش افزوده به تعرفه فوق اضافه می گردد.

 

ردیف مسیر آدرس تیپ ابعاد تابلو متراژ تعرفه ماهیانه (ریال)
1 مدرس بزرگراه مدرس، جنوب به شمال، 50 متر بعد از خیابان ظفر ، داخل ایستگاه اتوبوس بیلبورد – افقی 11/20*4/90 54.88 1,900,000,000
2 بزرگراه مدرس، جنوب به شمال، جنب پل شهید حقانی بیلبورد – افقی 12*5 60.00 1,900,000,000
3 بزرگراه مدرس، شمال به جنوب، نرسیده به آرش بیلبورد – افقی 9*4 36.00 1,700,000,000
4 بزرگراه مدرس، شمال به جنوب، نبش آفریقا بیلبورد – افقی 8*4 32.00 1,600,000,000
5 بزرگراه مدرس، تقاطع همت، شمال به جنوب (پل اول) پل عابر 20*4 80.00 2,200,000,000
6 بزرگراه مدرس، جنوب به شمال، نرسیده به خیابان ولی عصر(پارک وی) بیلبورد – عمودی 4/35*6/20 28.00 1,300,000,000
7 بزرگراه مدرس، شمال به جنوب، زیر پل فجر بیلبورد – عمودی 6*4 24.00 1,200,000,000
8 فرمانیه بلوار اندرزگو، نبش اشکستان پور، شرق به غرب پل عابر 10*3 30.00 1,200,000,000
9 بلوار اندرزگو، نبش اشکستان پور، غرب به شرق پل عابر 10*3 30.00 1,200,000,000
10 قیطریه قیطریه، بلوار صبا، حد فاصل شریعتی تا بلوار کاوه، شرق به غرب پل عابر 12/10*3 36.00 950,000,000
11 قیطریه، بلوار صبا، حد فاصل شریعتی تا بلوار کاوه، غرب به شرق پل عابر 12/10*3 36.00 950,000,000
12 صدر بزرگراه صدر، پل سواره رو مدرس، شرق به غرب پل عابر 15*3 45.00 1,600,000,000
13 بزرگراه صدر، پل سواره رو مدرس، غرب به شرق پل عابر 15*3 45.00 1,600,000,000
14 بزرگراه صدر، نرسیده به خیابان شریعتی، غرب به شرق بیلبورد-افقی 10/10*4/20 42.42 1,800,000,000
15 همت بزرگراه همت، شرق به غرب، بعد از بزرگراه مدرس و خروجی آفریقا بیلبورد – افقی 15*6 90.00 2,400,000,000
16 بزرگراه همت، شرق به غرب، نرسیده به ورودی شهرک غرب بیلبورد – افقی 17*7 119.00 2,850,000,000
17 بزرگراه همت،غرب به شرق، مقابل پارک پردیسان بیلبورد – افقی 13/60*6/30 82.36 1,950,000,000
18 بزرگراه همت، مقابل بیمارستان میلاد (مکانیزه)، شرق به غرب پل عابر 24/30*3 72.90 2,200,000,000
19 بزرگراه همت، مقابل بیمارستان میلاد (مکانیزه)، غرب به شرق پل عابر 33/40*3 100.20 2,400,000,000
20 بزرگراه همت، تقاطع شریعتی، شرق به غرب پل عابر 16*3/8 60.80 2,100,000,000
21 بزرگراه همت، تقاطع شریعتی، غرب به شرق پل عابر 15*3 45.00 2,100,000,000
22 بزرگراه همت، حد فاصل صیاد شیرازی و بنی هاشم، شرق به غرب پل عابر 24/10*2/60 62.66 1,600,000,000
23 بزرگراه همت، حد فاصل صیاد شیرازی و بنی هاشم، غرب به شرق پل عابر 24/10*2/60 62.66 1,600,000,000
24 بزرگراه همت، حد فاصل امام علی تا بنی هاشم شرق به غرب پل عابر 15/20*3 45.60 1,600,000,000
25 بزرگراه همت، حد فاصل امام علی تا بنی هاشم غرب به شرق پل عابر 15/20*3 45.60 1,600,000,000
26 بزرگراه همت، روبروی بوستان نهج البلاغه، شرق به غرب پل عابر 15*3 45.00 1,700,000,000
27 نیایش بزرگراه نیایش، حد فاصل پاک نژاد تا پل سعادت آباد ، غرب به شرق پل عابر 20*3 60 1,600,000,000
28 بزرگراه نیایش، ابتدای ورودی نیایش به تونل صدر، غرب به شرق پل عابر 15*3 45.00 1,600,000,000
29 بزرگراه نیایش، روبروی مجتمع مسکونی فجر و باشگاه انقلاب، شرق به غرب پل عابر 19/5*3 58.50 1,600,000,000
30 بزرگراه نیایش، روبروی مجتمع فجر و باشگاه انقلاب، غرب به شرق پل عابر 12/3*3/40 41.82 1,600,000,000
31 بزرگراه نیایش، غرب به شرق، نرسیده به ولیعصر پل عابر 18/80*3 56.40 1,600,000,000
32 چمران بزرگراه چمران، شمال به جنوب، قبل از خروجی پل مدیریت بیلبورد – افقی 8/21*3/75 30.79 1,400,000,000
33 بزرگراه چمران، جنوب به شمال، قبل از پل مدیریت بیلبورد – افقی 10*5 50.00 1,400,000,000
34 بزرگراه چمران، مقابل نمایشگاه بین المللی، شرق به غرب پل عابر 16*3/90 62.40 3,800,000,000
35 16*3/90 62.40
36 11/3*3/90 44.07
37 9*3 27.00
38 بزرگراه چمران، مقابل نمایشگاه بین المللی، غرب به شرق پل عابر 15/5*4 62.00 1,750,000,000
39 بزرگراه چمران، شرق به غرب، قبل از پل نمایشگاه بین المللی بیلبورد – عمودی 3/90*6/10 23.79 1,550,000,000
ردیف مسیر آدرس تیپ ابعاد تابلو متراژ تعرفه ماهیانه(ریال)
40 سئول خیابان سئول، انتهای یادگار امام، بعد از خروجی چمران، شمال به جنوب پل عابر 15*3 45.00 1,100,000,000
41 خیابان سئول، نبش خیابان نمایشگاه، جنوب به شمال پل عابر 10*3 30.00 1,100,000,000
42 ملاصدرا ضلع شمالی خیابان ملاصدرا، بعد از تقاطع بزرگراه کردستان بیلبورد – افقی 5*3 15.00 855,000,000
43 کردستان بزرگراه کردستان، جنوب به شمال، قبل از خروجی همت شرق بیلبورد – افقی 10/10*4/10 40.00 1,100,000,000
44 بزرگراه کردستان، نبش خیابان 35، شمال به جنوب پل عابر 16*3 48.00 950,000,000
45 بزرگراه کردستان، نبش خیابان 35، جنوب به شمال پل عابر 15*3 45.00 950,000,000
46 جلال آل احمد جلال آل احمد، بزرگراه گمنام، نرسیده به میدان گلها بیلبورد – افقی 7*3 21.00 877,000,000
47 بزرگراه جلال آل احمد، بعد از کردستان، روبروی شهروند، شرق به غرب پل عابر 25/10*2/4 60.24 950,000,000
48 سعادت آباد بلوار سعادت آباد، حد فاصل میدان کاج و چهار راه شهرک غرب، شمال به جنوب پل عابر 30*3 90.00 1,400,000,000
49 بلوار سعادت آباد، حد فاصل میدان کاج و چهار راه شهرک غرب، جنوب به شمال پل عابر 30*3 90.00 1,400,000,000
50 شهرک غرب شهرک غرب، فاز یک، ضلع شمال شرقی تقاطع ایران زمین با مهستان بیلبورد-عمودی 4/31*6/38 27.50 756,000,000
51 ضلع جنوب غربی میدان صنعت بیلبورد – افقی 9/12*3/68 33.56 950,000,000
52 شهرک غرب، بلوار فرحزادی، مقابل مرکز خرید میلاد نور، شمال به جنوب پل عابر 30*2/40 72.00 1,400,000,000
53 شهرک غرب، بلوار فرحزادی، مقابل مسجد جامع، جنوب به شمال پل عابر 30*2/40 72.00 1,400,000,000
54 پایین تر از میدان صنعت، قبل از بزرگراه همت، جنوب به شمال پل عابر 13/5*3 40.50 1,200,000,000
55 پایین تر از میدان صنعت، قبل از بزرگراه همت، شمال به جنوب پل عابر 15*3 36.00 1,200,000,000
56 فرشته الهیه، خیابان فیاضی، تقاطع خیابان نیلوفر، ضلع جنوب غربی بیلبورد-عمودی 4/80*3 14.64 767,000,000
57 الهیه، تقاطع خیابان فیاضی و بوسنی هرزگوین بیلبورد-عمودی 2/65*3/65 9.67 767,000,000
58 آفریقا بلوار آفریقا، ضلع شمال غربی تقاطع میرداماد بیلبورد – افقی 5*3 15.00 734,000,000
59 بلوار آفریقا، نبش صبا، ضلع شمال شرقی بیلبورد – افقی 3*5/40 16.47 796,000,000
60 نیاوران خیابان پاسداران، مقابل پارک نیاوران،ضلع جنوب غربی، ابتدای کوچه فرهنگسرا بیلبورد – افقی 3*6 18.00 587,000,000
61 نیاوران، مقابل کامرانیه، ضلع شمال شرقی بیلبورد – افقی 5/18*3/08 15.95 580,000,000
62 پاسداران خیابان پاسداران، نبش اختیاریه جنوبی بیلبورد – افقی 5/05*3/05 15.00 589,000,000
63 شریعتی خیابان شریعتی، ضلع شمال شرقی، تقاطع با بلوار صبا (قیطریه) بیلبورد – افقی 3*5 15.00 578,000,000
64 خیابان شریعتی، مقابل پمپ بنزین ظفر بیلبورد – عمودی 3*5 15.00 778,000,000
65 شهید بهشتی تقاطع خیابان شهید بهشتی با خیابان ولیعصر بیلبورد – افقی 7/50*4/20 31.50 584,000,000
66 آرژانتین خیابان آرژانتین، ضلع جنوب غربی، تقاطع احمد قصیر با احمدیان بیلبورد – افقی 5*3 15.00 584,000,000
67 کریمخان خیابان سپهبد قرنی، تقاطع کریم خان، ضلع جنوب غربی بیلبورد – افقی 6/04*3/08 18.00 575,000,000
ردیف مسیر آدرس تیپ ابعاد تابلو متراژ تعرفه ماهیانه(ریال)
68 شهید باکری بزرگراه شهید باکری، شمال به جنوب، جنب هایپر استار بیلبورد – افقی 4*8 32.00 1,200,000,000
69 اشرفی اصفهانی اشرفی اصفهانی، جنوب به شمال، بالاتر از خیابان سازمان آب پل عابر 15*3 45.00 740,000,000
70 اشرفی اصفهانی، مقابل نگین رضا، نبش کوچه 14، شمال به جنوب پل عابر 20*3 60.00 840,000,000
71 اشرفی اصفهانی، مقابل نگین رضا، نبش کوچه 14، جنوب به شمال پل عابر 20*3 60.00 840,000,000
72 حکیم بزرگراه حکیم، شرق به غرب، خروجی یادگار امام شمال بیلبورد – افقی 12/10*4/10 49.61 1,200,000,000
73 بزرگراه حکیم، شرق به غرب، خروجی اشرفی اصفهانی شمال بیلبورد – افقی 12/12*4/17 50.54 1,200,000,000
74 بزرگراه حکیم، غرب به شرق، خروجی یادگار امام شمال بیلبورد – افقی 15*5/10 76.50 1,200,000,000
75 حکیم شرق به غرب ، مقابل پارک پردیسان بیلبورد -افقی 12*4 48.00 1,200,000,000
76 بزرگراه حکیم، غرب به شرق، بعد از ستاری پل عابر 18*3 54.00 1,200,000,000
77 بزرگراه حکیم، شرق به غرب، حدفاصل اشرفی اصفهانی و بوستان پل عابر 20*3 60.00 1,200,000,000
78 بزرگراه حکیم، غرب به شرق، حدفاصل اشرفی اصفهانی و بوستان پل عابر 20*3 60.00 1,200,000,000
79 بزرگراه حکیم، غرب به شرق، مسیر برگشت استادیوم آزادی، قبل از بلوار تعاون پل عابر 15*3 45.00 800,000,000
80 فضل ا… بزرگراه شیخ فضل ا…، تقاطع طرشت، مسیر شرق به غرب پل عابر 24*3 72.00 1,400,000,000
81 بزرگراه شیخ فضل ا…، تقاطع طرشت، مسیر غرب به شرق پل عابر 24*3 72.00 1,400,000,000
82 بزرگراه شیخ فضل ا…، قبل از ستارخان، شمال به جنوب پل عابر 12/30*3/5 43.05 1,400,000,000
83 بزرگراه شیخ فضل ا…، قبل از محمد علی جناح، غرب به شرق پل عابر 20*3 60.00 1,400,000,000
84 ستاری بزرگراه ستاری، جنوب به شمال،قبل از بزرگراه همت بیلبورد – افقی 8*4 32.00 850,000,000
85 یادگار بزرگراه یادگار امام، جنوب به شمال، نرسیده به خروجی دادمان بیلبورد – افقی 6/60*16/50 109.00 1,400,000,000
86 یادگار امام، جنوب به شمال،نرسیده به خروجی ارغوان بیلبورد – افقی 13/5*5/5 75.04 1,200,000,000
87 یادگار امام، قبل از خیابان آزادی، شمال به جنوب پل عابر 20/30*3 60.90 920,000,000
88 یادگار امام، بالاتر از خیابان آزادی، جنوب به شمال پل عابر 20/30*3 60.90 920,000,000
89 تهران کرج آزاد راه تهران- کرج، غرب به شرق، نرسیده به ورودی آزادگان جنب کارخانه بهنوش بیلبورد – افقی 13/10*5/10 66.81 1,200,000,000
90 آزادراه تهران – کرج، شرق به غرب، جنب مترو پیکان شهر بیلبورد – افقی 16/90*6/30 96.00 700,000,000
91 آزادراه تهران – کرج، غرب به شرق، جنب شرکت مینو بیلبورد – افقی 16/90*6/30 96.00 700,000,000
92 ستارخان ستارخان، تقاطع شادمان، روبروی مخابرات شهید یگانه، شرق به غرب پل عابر 18*3 54.00 770,000,000
93 نواب بزرگراه نواب، نبش بریانک، شمال به جنوب پل عابر 20*3 60.00 1,200,000,000
94 بزرگراه نواب، نبش بریانک، جنوب به شمال پل عابر 20*3 60.00 1,200,000,000
95 بزرگراه نواب، نبش داوود محبوب مجاز، شمال به جنوب پل عابر 20*3 60.00 1,200,000,000
96 بزرگراه نواب، نبش داوود محبوب مجاز، جنوب به شمال پل عابر 14*3 42.00 1,200,000,000
ردیف مسیر آدرس تیپ ابعاد تابلو متراژ تعرفه ماهیانه(ریال)
97 رسالت بزرگراه رسالت، تقاطع کرد، شرق به غرب پل عابر 20*3 60.00 1,250,000,000
98 بزرگراه رسالت، پل سواره رو بنی هاشم، غرب به شرق پل عابر 15*4 60.00 1,250,000,000
99 بزرگراه رسالت ، شرق به غرب، بعد از خروجی حقانی بیلبورد – افقی 10/03*4/80 48.00 1,250,000,000
100 باقری بزرگراه باقری، تقاطع خیابان 196، ضلع جنوب غربی بیلبورد – افقی 5/5*2/5 13.75 596,000,000
101 بزرگراه باقری، بعد از گلبرگ (محدوده 142)، شمال به جنوب پل عابر 20*3 60.00 850,000,000
102 بزرگراه باقری، بعد از گلبرگ (محدوده 142)، جنوب به شمال پل عابر 20*3 60.00 850,000,000
103 بزرگراه باقری، نرسیده به فرجام (محدوده 182)، شمال به جنوب پل عابر 20*3 60.00 850,000,000
104 بزرگراه باقری، نرسیده به فرجام (محدوده 182)، جنوب به شمال پل عابر 20*3 60.00 850,000,000
105 بابایی بزرگراه بابایی، پل سه راه لشگرک، شرق به غرب پل عابر 18*3 54.00 780,000,000
106 حافظ خیابان حافظ، ابتدای زیرگذر حسن آباد، شمال به جنوب پل عابر 8*2/5 20.00 680,000,000
107 توپخانه میدان امام خمینی، نبش فردوسی بیلبورد – افقی 4/10*2/10 8.00 680,000,000
108 وحدت میدان وحدت اسلامی، شمال به جنوب پل عابر 27/5*2/5 68.75 620,000,000
109 خاوران خاوران، بعد از شهرک کاروان، روبروی بانک صادرات، شرق به غرب پل عابر 20*3 60.00 680,000,000
110 شوش میدان شوش، اول شوش شرقی، شرق به غرب پل عابر 18*3 54.00 670,000,000
111 بعثت بزرگراه بعثت،روبروی شهرک بروجردی(سعیدیه وحیدیه)، فاز 1، شرق به غرب پل عابر 36*2 72.00 680,000,000
112 بزرگراه بعثت،روبروی شهرک بروجردی(سعیدیه وحیدیه)، فاز 1، غرب به شرق پل عابر 36*2 72.00 680,000,000
113 رجایی خیابان رجایی، تقاطع مدائن، روبروی مسجد سیدالشهداء، شمال به جنوب پل عابر 15*3 45.00 620,000,000
114 خیابان رجایی، تقاطع مدائن، روبروی مسجدسیدالشهداء، جنوب به شمال پل عابر 15*3 45.00 620,000,000
115 آزادگان شمال به جنوب، مقابل پمپ بنزین تهرانسر(تابلوی سوم) بیلبورد – افقی 15*5 75.00 290,000,000
116 شمال به جنوب، 150 متر بعد از خروجی دکتر عبیدی (تابلوی چهارم) بیلبورد – افقی 16*6 96.00 290,000,000
117 شمال به جنوب، قبل از پل آیت ا…سعیدی (جاده ساوه) بیلبورد – افقی 12*4 48.00 290,000,000
118 جنوب به شمال،150 متر مانده به پل روی آیت ا…سعیدی (جاده ساوه) بیلبورد – افقی 15*5 75.00 290,000,000
119 جنوب به شمال، بعد از پل سواره روی آیت ا…سعیدی داخل فضای سبز بیلبورد – افقی 12*4 48.00 290,000,000
120 غرب به شرق،500 متر بعد از پل سواره رو کاظمی قبل از ورودی شهرک رسالت بیلبورد – افقی 15*5 75.00 290,000,000
121 غرب به شرق،700 متر بعد از پل سواره رو کاظمی-بعد از ورودی شهرک رسالت بیلبورد – افقی 12*4 48.00 290,000,000
122 غرب به شرق، نرسیده به پل سواره رو شهید بروجردی بیلبورد – افقی 15*5 75.00 290,000,000
123 غرب به شرق، بعد از پل شهید بروجردی-نرسیده به پارک توسکا(تابلوی دوم) بیلبورد – عمودی 5*8 40.00 290,000,000
124 غرب به شرق، بعد از پل شهید بروجردی-جنب پارک توسکا بیلبورد – عمودی 5*8 40.00 290,000,000
125 شرق به غرب،500 متر مانده به پل کاظمی جنب ورودی بازار تره بار مرکزی بیلبورد – افقی 12*4 48.00 290,000,000
126 جنوب به شمال، قبل از پل بزرگراه فتح، مجاور پل راه آهن، ضلع جنوب شرقی بیلبورد – افقی 12*4 48.00 290,000,000
127 غرب به شرق ، نبش خروجی به خیابان رجایی جنوب (تابلوی ششم) بیلبورد – عمودی 5*8 40.00 290,000,000