(لیست تابلوهای تبلیغاتی شهر مشهد) تاریخ بروز رسانی : 1398
ردیف کد تابلو گرید محل استقرار تابلو نوع سازه ابعاد (سانتیمتر) مبلغ تعرفه ماهیانه(تومان) زمان واگذاری
1 AH1 A++  بولوار احمدآباد،بین میدان احمدآباد ومیدان شریعتی ،مقابل بازار های موبایل،دید به سمت میدان احمدآباد پل عابرلوکس-back light 15/55*3/06 180,000,000 98/04/21
2 AH2 A++  بولوار احمدآباد،بین میدان احمدآباد ومیدان شریعتی ،مقابل بازار های موبایل،دید به سمت میدان شریعتی پل عابرلوکس-back light 15/60*3/04 180,000,000 98/07/10
3 AH4 A++ میدان احمدآباد،دید به سمت میدان ملک آباد(فلسطین) پل عابرلوکس-back light 17/30*3/20 180,000,000 98/04/15
4 AH5 A++ میدان احمدآباد،دید به سمت میدان میدان شریعتی(تقی آباد) پل عابرلوکس-back light 12/60-*3/20 180,000,000 98/05/18
5 AH6 A+ بولواراحمدآباد-مقابل سه راه راهنمایی-وجه به سمت میدان فلسطین پل عابر لوکس 3*15 149,000,000 قابل واگذاری
6 AH7 A+ بولواراحمدآباد-مقابل سه راه راهنمایی-وجه به سمت میدان احمدآباد پل عابرلوکس 3*15 149,000,000 قابل واگذاری
7 AH8 A+ بولواراحمدآباد-مقابل ابوذرغفاری-وجه به سمت میدان فلسطین پل عابر 3*18 149,000,000 98/04/05
9 M3 A++ بولوار ملک آباد،مقابل خیابان قدس،به سمت سه راه خیام پل عابرلوکس-back light 1210*3/20 180,000,000 98/04/26
10 M4 A++ بولوار ملک آباد،مقابل خیابان قدس،به سمت میدان ملک آباد(فلسطین) پل عابرلوکس-back light 1210*3/20 180,000,000 98/04/01
11 M5 A++ بولوار ملک آباد،مقابل خیابان بزرگمهر،به سمت میدان آزادی(وکیل آباد) پل عابرلوکس-back light 11/90*3/20 180,000,000 98/05/14
12 M6 A++ بولوار ملک آباد،مقابل خیابان بزرگمهر،به سمت سه راه خیام پل عابرلوکس-back light 11/90*3/20 180,000,000 98/04/21
13 kh8 A+ چهارراه خیام(سجاد)،ضلع جنوب غربی بیلبورد 12/10*4 149,000,000 98/07/06
14 kh9 A+ سه راه خیام،ضلع شمال غربی،دید به سمت میدان آزادی-وکیل آباد-(نمای کامپوزیت) بیلبورد 5*15 149,000,000 98/03/27
15 KH10 A+ سه راه خیام – ضلع شمال غربی، دید ازمیدان آزادی به سمت سه راه خیام-(نمای کامپوزیت) بیلبورد 5*15 149,000,000 قابل واگذاری
kh11 A+ سه راه خیام-ضلع شمال غربی ،دید از چهارراه خیام بیلبورد 4/5*9 98/04/17
16 KH6 A+ بولوارخیام -بین سجاد وسه راه خیام-مقابل خیابان ریس-به سمت سه راه خیام پل عابر 3*15 149,000,000 قابل واگذاری
17 KH7 A+ بولوارخیام -بین سجاد وسه راه خیام-مقابل خیابان ریس-به سمت چهارراه خیام پل عابر 3*15 149,000,000 قابل واگذاری
18 v1 A+ بولوار وکیل آباد،ابتدای بولوار امامت -تنها بیلبورد بولواروکیل آباد بیلبورد 12/10*4 149,000,000 قابل واگذاری
19 V2 A+ بولوار وکیل آباد ، پل سواره روهاشمیه ، به سمت انتهای وکیل آباد پل سواره رو 18*3 149,000,000 98/03/31
20 V3 A+ بولوار وکیل آباد،پل سواره رو هاشمیه ،به سمت میدان آزادی پل سواره رو 18*3 149,000,000 98/04/18
21 R27 A+ بولوار وکیل آباد،مقابل هتل پارس،به سمت انتهای وکیل آباد پل عابر 18*3 149,000,000 98/04/04
22 R28 A+ بولوار وکیل آباد،مقابل هتل پارس،به سمت میدان آزادی پل عابر 18*3 149,000,000 98/04/17
23 R29 A+ بولوار وکیل آباد،مقابل لادن،به سمت انتهای وکیل آباد پل عابر 18*3 149,000,000 98/06/27
24 R30 A+ بولوار وکیل آباد،مقابل لادن،به سمت میدان آزادی پل عابر 18*3 149,000,000 قابل واگذاری
25 V4 A+ بولوار وکیل آباد،پل سواره رو نمایشگاه بین المللی،به سمت انتهای وکیل آباد پل سواره رو 15*3 149,000,000 98/04/27
26 V5 A+ بولوار وکیل آباد،پل سواره رو نمایشگاه بین المللی،به سمت میدان آزادی پل سواره رو 15*3 149,000,000 98/05/25
27 V10 A+ انتهای وکیل آباد،دوراهی طرقبه،شاندیز-ورودی بولوار وکیل آباد-پیشانی پل مهندس پرتویی-به سمت میدان آزادی پل سواره رو 3*20 149,000,000 قابل واگذاری
30 V8 A+ بولواروکیل آباد -بین دانش آموز و دانشجو-به سمت انتهای وکیل آباد پل عابر 3*15 149,000,000 98/04/05
31 V9 A+ بولواروکیل آباد -بین دانش آموز و دانشجو-به سمت میدان آزادی پل عابر 3*15 149,000,000 98/04/24
32 MT4 B بولواروکیل آباد،پیشانی ایستگاه مترو کوثر ،به سمت انتهای وکیل آباد استند 59,000,000 قابل واگذاری
33 MT5 B بولواروکیل آباد،پیشانی ایستگاه مترو کوثر،به سمت میدان آزادی استند 59,000,000 قابل واگذاری
34 MT6 B بولواروکیل آباد،پیشانی ایستگاه مترو صدف استند 59,000,000 قابل واگذاری
35 MT7 B بولواروکیل آباد،پیشانی ایستگاه مترو دانش آموز استند 59,000,000 قابل واگذاری
36 MT8 B بولواروکیل آباد،پیشانی ایستگاه مترو صیاد شیرازی استند 59,000,000 قابل واگذاری
37 R31 B+ بولوار وکیل آباد،بولوارهفت تیر بین9و11،به سمت بولوار وکیل آباد پل عابر 10*3 77,000,000 قابل واگذاری
38 R32 B+ بولوار وکیل آباد،بولوارهفت تیر بین9و11،به سمت بولوار پیروزی و فکوری پل عابر 12*3 77,000,000 98/04/25
39 EM1 B بولواروکیل آباد،بولوارامامت،مقابل امامت 13-دید از چهارراه آزادشهر پل عابر 3*12 59,000,000 قابل واگذاری
40 EM2 B بولواروکیل آباد،بولوارامامت،مقابل امامت 13-به سمت وکیل آباد پل عابر 3*12 59,000,000 قابل واگذاری
41 M7 A+ میدان ملک آباد(فلسطین)، ضلع جنوب شرقی،دید از وکیل آباد(مقابل چراغ راهنمایی) بیلبورد 12/30*4/30 149,000,000 قابل واگذاری
42 M1 A+ میدان ملک آباد(فلسطین )،ضلع شمال شرقی (بین احمدآباد وفلسطین)،سمت راست بیلبورد 149,000,000 98/04/11
43 MT9 B میدان ملک آباد(فلسطین)،پیشانی ایستگاه مترو میدان فلسطین ،ابتدای احمد آباد استند 77,000,000 قابل واگذاری
44 az1 A+ میدان آزادی،پیشانی پل زیر گذر،ورودی وکیل آباد- دید از ملک آباد پل سواره رو 10*2/60 149,000,000 قابل واگذاری
45 AZ5 A+ میدان آزادی،پیشانی دوم پل زیر گذر،ورودی وکیل آباد-دید از ملک آباد پل سواره رو 3*10/30 149,000,000 قابل واگذاری
47 AZ4 A+ میدان آزادی،پیشانی پل زیر گذر،ورودی ملک آباد – دید از وکیل آباد پل سواره رو 149,000,000 قابل واگذاری
46 AZ2 A+ میدان آزادی،ضلع شمال شرقی،ابتدای ملک آباد وسجاد بیلبورد 12*4 149,000,000 98/04/30
49 AZ6 A+ میدان آزادی – ضلع جنوب شرقی – ورودی ملک آباد دید از وکیل آباد(مقابل چراغ راهنمایی) بیلبورد 149,000,000 قابل واگذاری
50 J2 A میدان جانباز – ضلع غربی – ورودی بولوار فردوسی-به سمت میدان استقلال-وجه راست پل عابر 99,000,000 قابل واگذاری
51 J3 A میدان جانباز – ضلع غربی – ورودی بولوار فردوسی-به سمت میدان استقلال-وجه میانی پل عابر 99,000,000 قابل واگذاری
52 J4 A میدان جانباز – ضلع غربی – دید از میدان استقلال پل عابر 3*13/5 99,000,000 98/04/17
53 J1 A بولوار جانباز،قبل از مجتمع تجاری کیان سنتر،دید از میدان جانباز بیلبورد 10/20*5/20 99,000,000 98/06/23
54 AB2 A++ میدان بیت المقدس(آب) – ضلع غربی – دید از میدان-50 متری حرم مطهر رضوی پل عابر مکانیزه 180,000,000 قابل واگذاری
55 AB1 A+ میدان بیت المقدس(آب) – ضلع غربی – دید از خسروی نو-50 متری حرم مطهر رضوی پل عابر مکانیزه 149,000,000 قابل واگذاری
56 ZE1 A+ میدان ضد(15خرداد)،ضلع جنوب غربی،همجوار حرم مطهر رضوی بیلبورد 149,000,000 قابل واگذاری
57 ZE2 A+ میدان ضد(15خرداد)،ضلع شمال غربی،همجوار حرم مطهر رضوی بیلبورد 149,000,000 قابل واگذاری
58 H3 A بولوار هفده شهریور،مقابل خیابان چهنو،به سمت میدان هفده شهریور حرم مطهر(میدان آب) پل عابر 13*3 99,000,000 98/06/25
59 H2 A بولوار هفده شهریور،مقابل خیابان چهنو،به سمت میدان هفده شهریور حرم مطهر(میدان نواب) پل عابر 13*3 99,000,000 قابل واگذاری
61 MD2 B+ ابتدای بولوار مدرس – نمای مدرس-دید ازحرم مطهری رضوی بیلبورد 77,000,000 قابل واگذاری
62 TV20 A+ میدان تلویزیون(جمهوری)،ضلع شمال شرقی ،ورودی احمدآباد ابر بیلبورد 21*7 149,000,000 98/06/15
63 TV24 A+ ابتدای بولوار تلویزیون(شهید منتظری) – جنب پمپ بنزین ،به سمت میدان فلسطین بیلبورد 149,000,000 قابل واگذاری
64 TV22 A بولوارتلویزیون-مقابل پمپ بنزین-به سمت میدان فلسطین پل عابر 99,000,000 قابل واگذاری
65 TV23 A بولوارتلویزیون-مقابل پمپ بنزین-به سمت میدان تلویزیون پل عابر 99,000,000 قابل واگذاری
66 TV25 A میدان تلویزیون( جمهوری )–پیشانی زیرگذر-دید از میدان فلسطین پل سواره رو 99,000,000 قابل واگذاری
67 TV26 A میدان تلویزیون( جمهوری )–پیشانی زیرگذر-وجه به سمت میدان فلسطین پل سواره رو 99,000,000 قابل واگذاری
68 E1 A بزرگراه کلانتری(میدان انقلاب)،حدفاصل میدان جهاد و میدان حافظ،به سمت فرودگاه ابر بیلبورد 20*7 99,000,000 98/04/14
69 JH1 B+ میدان جهاد (بزرگراه کلانتری)،به سمت میدان تلویزیون،سمت راست پل عابر 77,000,000 قابل واگذاری
70 JH2 B+ میدان جهاد (بزرگراه کلانتری)،به سمت میدان تلویزیون،سمت چپ پل عابر 77,000,000 قابل واگذاری
71 JH3 B+ میدان جهاد (بزرگراه کلانتری)،به سمت فرودگاه،سمت راست پل عابر 77,000,000 قابل واگذاری
72 JH4 B+ میدان جهاد (بزرگراه کلانتری)،به سمت فرودگاه،سمت چپ پل عابر 77,000,000 قابل واگذاری
73 ST3 A میدان استقلال،ضلع غربی،دید از میدان استقلال بیلبورد 12*4 99,000,000 97/04/01
74 ST4 A میدان استقلال، ضلع غربی ، دید از بولواراستقلال بیلبورد 12*4 99,000,000 قابل واگذاری
75 ST5 A میدان استقلال، ضلع شرقی ، دید از میدان استقلال بیلبورد 99,000,000 قابل واگذاری
76 ST6 A میدان استقلال، ضلع شرقی ، دید از تقاطع فرامرز بیلبورد 99,000,000 قابل واگذاری
77 ST7 A میدان استقلال،پیشانی زیرگذر،به سمت میدان آزادی پل سواره رو 99,000,000 قابل واگذاری
78 ST1 A بولوار آزادی،50متری میدان استقلال-وجه به سمت میدان قائم پل عابر 18*3/50 99,000,000 قابل واگذاری
79 ST2 A بولوار آزادی،50متری میدان استقلال-وجه به سمت میدان استقلال پل عابر 18*3/50 99,000,000 قابل واگذاری
80 AZ9 A بزرگراه آزادی ، ورودی بولوار جانباز – دید از میدان استقلال پل عابر 99,000,000 قابل واگذاری
81 GH A+ میدان قائم،ابتدای بزرگراه آزادی ابربیلبورد 20*7 149,000,000 قابل واگذاری
82 MO12 B+ چهارراه معلم-تقاطع معلم و دانشجو – ضلع جنوب غربی بیلبورد 77,000,000 قابل واگذاری
83 MO10 B+ بولوارمعلم،مقابل سروش،به سمت چهارراه آزادشهر پل عابر 18*3 77,000,000 98/04/17
84 MO11 B+ بولوار معلم،مقابل سروش،به سمت انتهای وکیل آباد پل عابر 18*3 77,000,000 قابل واگذاری
85 AZ8 A+ بزرگراه آزادی-مقابل ورودی شهرک غرب وآپارتمان های لاله-به سمت میدان آزادی پل عابر 149,000,000 قابل واگذاری
86 AZ7 B+ بزرگراه آزادی-مقابل ورودی شهرک غرب وآپارتمان های لاله-دید از میدان آزادی پل عابر 77,000,000 قابل واگذاری
87 TO12 B+ حاشیه جاده طرقبه،روبروی هتل بزرگ طرقبه،آیلندمیانی بولوار امام خمینی،مسیر مشهد طرقبه بیلبورد 18/05*7/05 77,000,000 98/06/25
88 TO9 B+ مسیر اصلی طرقبه،بولوار امام رضا،دید از مشهد بیلبورد 12*5 77,000,000 98/04/01
89 TO10 B مسیر اصلی طرقبه،بولوار امام رضا،دید از طرقبه بیلبورد 12*5 59,000,000 قابل واگذاری
90 SH1 B+ ابتدای جاده شاندیز،دید از مشهد(بزرگترین تابلوی منطقه) پل عابر 36/10*3/80 77,000,000 98/07/10
91 SH2 B+ ابتدای جاده شاندیز،دید از شاندیز(بزرگترین تابلوی منطقه) پل عابر 36/10*3/80 77,000,000 98/06/11
92 P8 B+ بولوار پیروزی قبل از میدان هاشمیه،دهخدا،به سمت میدان هاشمیه پل عابر 10*3 77,000,000 قابل واگذاری
93 P9 B+ بولوار پیروزی قبل از میدان هاشمیه،دهخدا،به سمت ابتدا رضا شهر(میدان جام عسل) پل عابر 10*4 7,700,000 قابل واگذاری
P10 B+ بولوار پیروزی قبل از میدان هاشمیه،میدان حر،به سمت میدان سلمان پل عابر 13*3 77,000,000 قابل واگذاری
95 P11 B+ بولوار پیروزی قبل از میدان هاشمیه،میدان حر،به سمت میدان هاشمیه پل عابر 12*3 77,000,000 98/04/17
96 RA1 B+ بولوارراه آهن(کامیاب)-به سمت ایستگاه راه آهن پل عابر 77,000,000 قابل واگذاری
97 RA2 B+ بولوارراه آهن(کامیاب)-دیداز ایستگاه راه آهن پل عابر 77,000,000 قابل واگذاری
98 TL1 B+ بولوار وحدت(محدوده حرم مطهررضوی)-به سمت حرم و راه آهن پل عابر 77,000,000 قابل واگذاری
99 TL2 B+ بولوار وحدت(محدوده حرم مطهررضوی)-به سمت هفده شهریور پل عابر 77,000,000 قابل واگذاری
100 S1 B+ بولوارمصلی-مقابل مصلی 39-به سمت حرم پل عابر 77,000,000 قابل واگذاری
101 S2 B+ بولوارمصلی-مقابل مصلی 39-جنوب به شمال- دید از حرم پل عابر 77,000,000 قابل واگذاری
102 TB3 B بولوارطبرسی 58(محدوده حرم مطهر)-مسیر جنوب به شمال پل عابر 59,000,000 قابل واگذاری
103 TB4 B بولوارطبرسی 58(محدوده حرم مطهر)-مسیر شمال به جنوب پل عابر 59,000,000 قابل واگذاری
104 MI1 B+ بزرگراه میثاق(آیت الله رفسنجانی)-مقابل میثاق 69- مسیر شمال به جنوب پل عابر 77,000,000 قابل واگذاری
105 FK1 B+ بولوار فکوری-تقاطع هفت تیر(کتابخانه مشهد)-به سمت انتهای وکیل آباد پل عابر 77,000,000 قابل واگذاری
106 AM1 B بولوارآموزگار(درامتداد جانباز)- حدفاصل امامت و جانباز-به سمت انتهای وکیل آباد پل عابر 59,000,000 قابل واگذاری
107 HO1 B بولوارحر عاملی-مقابل 67-مسیر غرب به شرق پل عابر 59,000,000 قابل واگذاری
108 MT1 B بولوارشهیدمطهری 43- مسیر جنوب به شمال پل عابر 59,000,000 قابل واگذاری
109 AN3 B شهرک غرب،بولواراندیشه-مقابل سرزمین موج های آبی پل عابر 59,000,000 قابل واگذاری
110 GH1 B شهرک غرب،بلوار شاهد،مقابل شاهد57،به سمت میدان مادر پل عابر 12*3 59,000,000 قابل وگذاری
111 GH2 B شهرک غرب،بلوار شاهد،مقابل شاهد57،به سمت بزرگراه امام علی پل عابر 12*3 59,000,000 98/04/30
112 JP1 B بزرگراه آسیایی(اتوبان آزادی)، قبل از شهر ک صنعتی،مقابل منزل آباد،وجه خروجی مشهد پل عابر 36/50*3/75 59,000,000 99/04/09
113 JP2 B بزرگراه آسیایی(اتوبان آزادی)، قبل از شهر ک صنعتی،مقابل منزل آباد،وجه ورودی مشهد پل عابر 36/50*3/75 59,000,000 98/05/14
114 JP3 B بزرگراه آسیایی(اتوبان آزادی)، مقابل آزادی 145،وجه خروجی مشهد پل عابر 36/50*3/70 59,000,000 99/01/08
115 JP4 B بزرگراه آسیایی(اتوبان آزادی)،مقابل آزادی 145،وجه ورودی مشهد پل عابر 30/50*3/70 59,000,000 98/04/14
116 JP5 B بزرگراه آسیایی(اتوبان آزادی)،مقابل شهرک صنعتی مشهد،وجه خروجی مشهد پل عابر 25*4 59,000,000 98/06/01
117 JP6 B بزرگراه آسیایی(اتوبان آزادی)،مقابل شهرک صنعتی مشهد،وجه ورودی مشهد پل عابر 25*4 59,000,000 98/06/01
118 JP7 B بزرگراه آسیایی(اتوبان آزادی)، کیلومتر 25، وجه خروجی مشهد پل عابر 30/50*3/70 59,000,000 قابل وگذاری
119 JP8 B بزرگراه آسیایی(اتوبان آزادی)، کیلومتر 25، وجه ورودی مشهد پل عابر 30/50*3/70 59,000,000 قابل واگذاری
120 JP9 B ابتدای اتوبان مشهد-کلات،قبل از شهرک صنعتی، وجه خروجی مشهد پل عابر 59,000,000 قابل وگذاری
121 JP10 B ابتدای اتوبان مشهد-کلات،قبل از شهرک صنعتی،وجه ورودی مشهد پل عابر 59,000,000 قابل وگذاری
122 SA1 B بزرگراه چراغچی،حد فاصل میدان خیام ومیدان فهمیده،وجه به سمت میدان قائم پل عابر 18*3 59,000,000 قابل واگذاری
123 SA2 B بزرگراه چراغچی،حد فاصل میدان خیام ومیدان فهمیده،وجه به سمت حرم و فرودگاه پل عابر 18*3 59,000,000 قابل واگذاری
124 SA3 B بزرگراه چراغچی،حدفاصل امام حسین و ابوطالب،وجه به سمت میدان قائم پل عابر 20*3 59,000,000 قابل واگذاری
125 SA4 B بزرگراه همت،مقابل نوغان،به سمت حرم و فرودگاه پل عابر 15*3 59,000,000 قابل وگذاری
126 SA5 B بزرگراه همت،مقابل نوغان،به سمت میدان امام حسین و قائم پل عابر 15*3 59,000,000 قابل واگذاری
127 SA7 B بزرگراه همت،حدفاصل فجر ونوغان وجه به سمت میدان قائم پل عابر 59,000,000 قابل وگذاری
128 SA8 B بزرگراه همت،حدفاصل فجر ونوغان وجه به سمت حرم و فرودگاه پل عابر 18*3 59,000,000 قابل واگذاری
129 SA9 B بزرگراه غدیر ، ورودی بولوار مصلی پل عابر 15*3 59,000,000 98/02/19
130 MI1 B فضاهای تبلیغاتی داخلی قطار شهری خط 1، ایستگاه وکیل آباد-هفت تیر استند-تلویزیون(لیست پیوست) 59,000,000 قابل واگذاری
131 MI2 B فضاهای تبلیغاتی داخلی قطار شهری خط 1، ایستگاه وکیل آباد- دانش آموز استند-تلویزیون(لیست پیوست) 59,000,000 قابل واگذاری
133 MI3 B فضاهای تبلیغاتی داخلی قطار شهری خط 1، ایستگاه وکیل آباد-اقبال استند-تلویزیون(لیست پیوست) 59,000,000 قابل واگذاری
136 MI4 B فضاهای تبلیغاتی داخل  قطار شهری خط 1،ایستگاه وکیل آباد- صدف استند-تلویزیون(لیست پیوست) 59,000,000 قابل واگذاری
137 MI5 B فضاهای تبلیغاتی داخل قطار شهری خط 1، ایستگاه وکیل آباد-کوثر استند-تلویزیون(لیست پیوست) 59,000,000 قابل واگذاری
138 MI6 B فضاهای تبلیغاتی داخلی قطار شهری خط 1، ایستگاه وکیل آباد-سیدرضی استند-تلویزیون(لیست پیوست) 59,000,000 قابل واگذاری
139 MI7 B فضاهای تبلیغاتی داخلی قطارشهری خط 1،ایستگاه وکیل آباد استند-تلویزیون-حجم آگهی 59,000,000 قابل واگذاری
134 MI8 B فضاهای تبلیغاتی داخلی قطار شهری خط 1،ایستگاه احمدآباد-طالقانی استند-تلویزیون(لیست پیوست) 59,000,000 قابل واگذاری
135 MI9 B فضاهای تبلیغاتی داخلی قطار شهری خط 1،ایستگاه احمدآباد-فلسطین استند-تلویزیون(لیست پیوست) 59,000,000 قابل واگذاری
132 MI10 B فضاهای تبلیغاتی داخلی  قطار شهری خط 1، ایستگاه محدوده حرم-17شهریور استند-تلویزیون(لیست پیوست) 59,000,000 قابل واگذاری
140 TV A پمپ بنزین ممتاز میدان تلویزیون،تمامی بیلبوردها 14تخته بیلبورد 99,000,000 قابل واگذاری
141 TO A پمپ بنزین ممتاز طرقبه ،تمامی بیلبوردها 8تخته بیلبورد 99,000,000 98/06/31
142 O B پکیج تبلیغات و بازاریابی در مجموعه ورزشی ،تفریحی راف(تابلوهای تبلیغاتی ،کانتر سمپلینگ،رود شو،LCD ها،استیکر های لاکرها و…) 59,000,000 98/06/31
143 AH3 B پکیج تبلیغات محیطی داخل عرشه پل گالری احمدآباد شامل(4تخته تابلویBack light،یک دستگاهLCD، کانتر سمپلینگ،2تخته تابلو درطول عرشه) 59,000,000 98/04/09