تعرفه تبلیغات تلویزیونی بر اساس کنداکتور اردیبهشت ماه سال 1399 با پایه تعرفه بر اساس ثانیه

جداول زیر تعرفه خام (بدون تخفیف) هر ثانیه پخش آگهی بازرگانی (تیزر) در باکس قبل هر برنامه در شبکه های تلویزیونی در سریال های ماه مبارک رمضان است. لازم به ذکر است محاسبات انجام شده بر مبنای تعرفه اردیبهشت ماه 1399 می باشد و ممکن است در ماه های آینده تعرفه خام هر ثانیه افزایش یابد. جهت آگاهی از تخفیف های صدا و سیما برای کسب و کارهای ایرانی و همچنین چگونگی بهره برداری از آن به بخش شروط تبلیغات  مراجعه فرمایید.

هزینه تبلیغات در شبکه های تلویزیونی صدا و سیما جمهوری اسلامی سال 1399

سریال زیر خاکی شبکه یک
قبل شروع سریالبین پخش سریال
اپراتورهای تلفن همراه188,212,500376,425,000
بانک ها و موسسات مالی179,250,000358,500,000
سایر مشاغل161,325,000322,650,000
میانگین176,262,500352,525,000
 
سریال بچه مهندس شبکه دو
قبل شروع سریالبین پخش سریال
اپراتورهای تلفن همراه161,325,000322,650,000
بانک ها و موسسات مالی143,400,000286,800,000
سایر مشاغل125,475,000250,950,000
میانگین143,400,000286,800,000
 
سریال سرباز شبکه سه
قبل شروع سریالبین پخش سریال
اپراتورهای تلفن همراه26,887,50053,775,000
بانک ها و موسسات مالی17,925,00035,850,000
سایر مشاغل10,425,00020,850,000
میانگین18,412,50036,825,000