به اشتراگ بگذارید

تعرفه تبلیغات تلویزیونی بر اساس کنداکتور اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ با پایه تعرفه بر اساس ثانیه

جداول زیر تعرفه خام (بدون تخفیف) هر ثانیه پخش آگهی بازرگانی (تیزر) در باکس قبل هر برنامه در شبکه های تلویزیونی در سریال های ماه مبارک رمضان است. لازم به ذکر است محاسبات انجام شده بر مبنای تعرفه اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ می باشد و ممکن است در ماه های آینده تعرفه خام هر ثانیه افزایش یابد. جهت آگاهی از تخفیف های صدا و سیما برای کسب و کارهای ایرانی و همچنین چگونگی بهره برداری از آن به بخش شروط تبلیغات  مراجعه فرمایید.

هزینه تبلیغات در شبکه های تلویزیونی صدا و سیما جمهوری اسلامی سال ۱۳۹۹

*تمامی قیمت ها به تومان می‌باشد.

سریال زیر خاکی شبکه یک
قبل شروع سریال بین پخش سریال
اپراتورهای تلفن همراه ۱۸۸,۲۱۲,۵۰۰ ۳۷۶,۴۲۵,۰۰۰
بانک ها و موسسات مالی ۱۷۹,۲۵۰,۰۰۰ ۳۵۸,۵۰۰,۰۰۰
سایر مشاغل ۱۶۱,۳۲۵,۰۰۰ ۳۲۲,۶۵۰,۰۰۰
میانگین ۱۷۶,۲۶۲,۵۰۰ ۳۵۲,۵۲۵,۰۰۰
سریال بچه مهندس شبکه دو
قبل شروع سریال بین پخش سریال
اپراتورهای تلفن همراه ۱۶۱,۳۲۵,۰۰۰ ۳۲۲,۶۵۰,۰۰۰
بانک ها و موسسات مالی ۱۴۳,۴۰۰,۰۰۰ ۲۸۶,۸۰۰,۰۰۰
سایر مشاغل ۱۲۵,۴۷۵,۰۰۰ ۲۵۰,۹۵۰,۰۰۰
میانگین ۱۴۳,۴۰۰,۰۰۰ ۲۸۶,۸۰۰,۰۰۰
سریال سرباز شبکه سه
قبل شروع سریال بین پخش سریال
اپراتورهای تلفن همراه ۲۶,۸۸۷,۵۰۰ ۵۳,۷۷۵,۰۰۰
بانک ها و موسسات مالی ۱۷,۹۲۵,۰۰۰ ۳۵,۸۵۰,۰۰۰
سایر مشاغل ۱۰,۴۲۵,۰۰۰ ۲۰,۸۵۰,۰۰۰
میانگین ۱۸,۴۱۲,۵۰۰ ۳۶,۸۲۵,۰۰۰
پست های توصیه شده

یک نظر بدهید