تعرفه تبلیغاتی سینماهای گروه تهران و حومه

هزینه پخش یک ماهه روزانه 5 سانس ماهیانه 150 سانس  سال 1397

ردیف

نام سینما

ظرفیت

تبلیغ محصولات داخلی (ریال)

تبلیغ محصولات خارجی (ریال )

نشانی

86

عصرجدید سالن 1

604

54.300.000

62.400.000

خیابان طالقانی تقاطع وصال شیرازی

87

عصرجدید سالن 2

170

41.000.000

50.000.000

خیابان طالقانی تقاطع وصال شیرازی

88

عصرجدید سالن 3

65

22.000.000

27.200.000

خیابان طالقانی تقاطع وصال شیرازی

89

استقلال

623

56.900.000

65.500.000

خیابان ولیعصر میدان ولیعصر

90

قدس

670

30.800.000

35.500.000

خیابان ولیعصر نرسیده به زرتشت

91

آفریقا

960

20.800.000

22.000.000

خیابان ولیعصر میدان ولیعصر

92

صحرا

1036

20.800.000

22.000.000

خیابان شریعتی تقاطع طالقانی

93

فلسطین سالن 1

630

20.800.000

22.000.000

میدان فلسطین

94

فلسطین سالن 2

200

15.000.000

17.100.000

میدان فلسطین

95

فلسطین سالن 3

200

15.000.000

17.100.000

میدان فلسطین

96

بهمن سالن 1

580

35.000.000

36.300.000

میدان انقلاب

97

بهمن سالن 2

584

27.500.000

29.000.000

میدان انقلاب

98

سپیده سالن 1

604

35.000.000

36.300.000

خیابان انقلاب تقاطع وصال شیرازی

99

سپیده سالن 2

100

16.500.000

17.500.000

خیابان انقلاب تقاطع وصال شیرازی

100

مرکزی سالن 1

565

15.000.000

17.100.000

میدان انقلاب

101

مرکزی سالن 2

427

11.600.000

13.400.000

میدان انقلاب

102

مرکزی سالن 3

334

 11.600.000

13.400.000

میدان انقلاب

103

مرکزی  سالن 4

440

11.600.000

13.400.000

میدان انقلاب

104

مرکزی سالن 5

185

 11.600.000

13.400.000

میدان انقلاب

105

پارس سالن 1

405

 15.000.000

17.100.000

میدان انقلاب

106

پارس  سالن2

372

 11.600.000

13.400.000

میدان انقلاب

107

پایتخت سالن 1

400

11.600.000

13.400.000

میدان هفت تیر ابتدای مفتح

108

پایتخت سالن 2

180

10.600.000

12.200.000

میدان هفت تیر ابتدای مفتح

109

شاهد سالن 1 (اصلی )

323

27.500.000

30.360.000

خیابان نظام آباد جنب مترو سبلان

110

شاهد سالن 2  ( شیدا )

262

20.600.000

22.000.000

خیابان نظام آباد جنب مترو سبلان

111

شاهد سالن 3 ( شقایق)

110

20600.000

22.000.000

خیابان نظام آباد جنب مترو سبلان

112

پیام

325

14.500.000

16.000.000

خیابان انقلاب دروازده دولت

113

فردوسی

1020

20.600.000

22.000.000

خیابان انقلاب دروازه دولت

114

سروش سالن 1

400

13.300.000

14.660.000

خیابان شریعتی تقاطع طالقانی

115

سروش سالن 2

270

12.200.000

13.440.000

خیابان شریعتی تقاطع طالقانی

116

سروش سالن 3

120

6.600.000

7.330.000

خیابان شریعتی تقاطع طالقانی

117

حافظ سالن 1

540

8.500.000

9.770.000

خیابان جمهوری نرسیده به بهارستان

118

حافظ سالن 2

300

7.000.000

8.000.000

خیابان جمهوری نرسیده به بهارستان

119

میلاد

625

12.700.000

14.600.000

میدان شهدا

120

دهکده

375

12.700.000

14.600.000

انتهای دهکده المپیک

121

کارون سالن 1

410

6.600.000

7.330.000

خیابان رودکی

122

کارون سالن 2

306

5.700.000

6.320.000

خیابان رودکی

123

راگا سالن 1

310

25.000.000

28.750.000

شهر ری اتوبان شهید آوینی

124

راگا سالن 2

147

12.900.000

14.830.000

شهر ری اتوبان شهید آوینی

125

راگاسالن 3

147

12.900.000

14.830.000

شهر ری اتوبان شهید آوینی

126

رازی سالن 1

160

7.000.000

7.700.000

میدان گمرک خ هلال احمر

127

رازی سالن 2

60

4.000.000

4.400.000

میدان گمرک خ هلال احمر

128

دزاشیب

240

15.000.000

15.000.000

خ دزاشیب خ عمارکوچه مهرپارک مهر

129

هجرت سالن 1

772

27.500.000

29.000.000

کرج خیابان تهران روبروی پمپ بنزین

130

هجرت سالن 2 (نصر)

102

15.800.000

17.500.000

کرج خیابان تهران روبروی پمپ بنزین

131

فردیس کرج

340

13.300.000

14.700.000

فردیس میدان پنجم

132

سپهر شهریار

180

7.900.000

8.720.000

شهریار میدان امام خمینی کوچه یاسر

133

ساحل سالن 1 اندیشه

340

6.800.000

7.500.000

شهرک اندیشه فاز 3 بلوار آزادی

134

ساحل سالن 2 اندیشه

220

5.500.000

6.050.000

شهرک اندیشه فاز 3 بلوار آزادی

135

قدس ورامین

210

10.000.000

10.000.0000

ورامین میدان امام حسین

136

فرهنگ پاکدشت

100

10.000.000

10.000.000

بلوار شهدای رحیمی پارک بانوان

137

9دی هشتگرد سالن 1

227

8.000.000

8.800.000

هشتگرد شهرقدیم بلوار مدرس

138

9دی هشتگرد سالن 2

198

7.000.000

7.700.000

هشتگرد شهرقدیم بلوار مدرس

139

جام جم پردیس سالن 1

200

8.000.000

8.000.000

جاده دماوند بعداز جاجرود شهرجدیدپردیس میدان عدالت

140

جام جم پردیس سالن 2

120

6.000.000

6.000.000

جاده دماوند بعداز جاجرود شهرجدیدپردیس میدان عدالت

141

جام جم پردیس سالن 3

80

5.000.000

5.000.000

جاده دماوند بعداز جاجرود شهرجدیدپردیس میدان عدالت

گروه آذربایجان (شرقی و غربی) – اردبیل

142

انقلاب تبریز

520

13.200.000

17.200.000

خیابان امام چهارراه شریعتی

143

29 بهمن سالن 1 تبریز

970

13.200.000

17.200.000

خیابان امام بعداز شریعتی

144

29 بهمن سالن2 تبریز

115

13.200.000

17.200.000

خیابان امام بعدازشریعتی

145

فلسطین  تبریز

632

7.500.000

8.100.000

خیابان امام

146

قدس سالن 1 تبریز

260

17.200.000

19.700.000

خیابان امام

147

قدس سالن2 تبریز

195

13.000.000

15.000.000

خیابان امام

148

فرهنگیان  تبریز

300

8.500.000

9.300.000

خیابان امام

149

ناجی تبریز

400

8.500.000

9.000.000

بلوار شهریارنبش سربالایی ولیعصر

150

ستاره باران سالن 1

377

30.000.000

33.000.000

تبریز نصف راه مجتمع ستاره باران

151

ستاره باران سالن 2

134

25.000.000

27.500.000

تبریز نصف راه

152

ستاره باران سالن 3

47

15.000.000

16.500.000

تبریز نصف راه

153

ستاره باران سالن 4

49

15.000.000

16.500.000

تبریز نصف راه

154

انقلاب  اردبیل

300

13.200.000

19.700.000

خیابان امام

155

قدس  اردبیل

600

15.900.000

19.700.000

خیابان امام نرسیده به سرچشمه

156

آزادی ارومیه

1016

15.900.000

19.700.000

خیابان خیام جنوبی

157

انقلاب  ارومیه

437

15.900.000

19.700.000

خیابان امام

158

ایران  ارومیه

780

15.900.000

19.700.000

خیابان امام

159

شمس خوی

147

11.500.000

12.000.000

میدان بسیج، مجتمع تجاری و تفریحی شمس

گروه یزد – کرمان – هرمزگان

160

پردیس تک سالن 1 یزد

300

15.500.000

17.100.000

بلوار صفائیه

161

پردیس تک سالن 2 یزد

250

8.800.000

9.780.000

بلوار صفائیه

162

پردیس تک سالن 3 یزد

180

8.800.000

9.780.000

بلوار صفائیه

163

جام جم سالن 1 یزد

400

8.800.000

9.780.000

بلوار هفده شهریور

164

جام جم سالن 2 یزد

150

6.000.000

66.000.000

بلوارهفده شهریور

165

جام جم سالن 3 یزد

100

5.000.000

55.000.000

بلوارهفده شهریور

166

جام جم سالن 4 یزد

60

4.000.000

44.000.000

بلوارهفده شهریور

167

مهتاب کرمان

500

8.800.000

9.780.000

خ شریعتی جنب کوچه موسوی

168

آسیا کرمان

450

8.800.000

9.780.000

خ شریعتی جنب کوچه راسخ

169

شهرتماشا سالن 1 کرمان

300

8.800.000

9.780.000

میدان شورا

170

شهرتماشا سالن 2 کرمان

115

5.000.000

55.000.000

میدان شورا

171

گلستان امین رفسنجان

300

6.000.000

6.600.000

کرمان  شهر رفسنجان خ شهیدبهشتی

172

قدس سیرجان

480

5.000.000

5.500.000

کرمان شهر سیرجان خ خیام

173

ارشاد شهر بابک

240

4.000.000

4.400.000

کرمان شهربابک خ معلم خ امام

174

شهرانار

230

4.000.000

4.400.000

کرمان شهرانار بلوارجمهوری تالارشهر

175

ستاره شهر- بندرعباس

400

15.500.000

17.000.000

میدان شهربانی

176

ستاره جنوب- بندرعباس

300

9.600.000

10.600.000

بلوار طالقانی، روبروی دریا

                                                             گروه اصفهان – چهارمحال و بختیاری

177

ساحل سالن 1 اصفهان

650

45.000.000

49.500.000

میدان انقلاب

178

ساحل سالن 2 اصفهان

150

18.000.000

19.800.000

میدان انقلاب

179

ساحل سالن 3 اصفهان

130

18.000.000

19.800.000

میدان انقلاب

180

ساحل سالن 4 اصفهان

150

18.000.000

19.800.000

میدان انقلاب

181

ساحل سالن 5 اصفهان

50

12.000.000

13.200.000

میدان انقلاب

182

ساحل سالن 6 اصفهان

30

10.000.000

11.000.000

میدان انقلاب

183

ساحل سالن 7 اصفهان

30

10.000.000

11.000.000

میدان انقلاب

184

ساحل سالن 8 اصفهان

12

5.000.000

5.500.000

میدان انقلاب

185

ساحل سالن 9 اصفهان

20

8.000.000

8.800.000

میدان انقلاب

186

سپاهان سالن 1 اصفهان

690

22.500.000

24.800.000

چهارباغ عباسی کوی سپاهان

187

سپاهان سالن 2 اصفهان

40

12.500.000

13.750.000

چهارباغ عباسی کوی سپاهان

188

قدس سالن 1 اصفهان

500

22.500.000

24.800.000

خیابان شهید مطهری

189

قدس سالن 2 اصفهان

450

20.000.000

21.800.000

خیابان شهید مطهری

190

فلسطین-اصفهان

506

17.100.000

18.900.000

چهارباغ عباسی بین دروازه دولت و شیخ بهایی

191

سوره اصفهان

250

14.500.000

16.000.000

اصفهان چهارباغ عباسی

192

چهارباغ سالن 1(نقش جهان)

412

20.000.000

22.000.000

اصفهان چهارباغ عباسی

193

چهارباغ سالن 2 (چهلستون)

119

15.000.000

16.500.000

اصفهان چهارباغ عباسی

194

چهارباغ سالن 3 (چهارسوق)

120

15.000.000

16.500.000

اصفهان چهارباغ عباسی

195

چهارباغ سالن 4(شیخ بهایی)

73

10.000.000

11.000.000

اصفهان چهارباغ عباسی

196

چهارباغ سالن 5 (کافه رادیو)

24

6.000.000

6.600.000

اصفهان چهارباغ عباسی

197

بهمن سالن 1کاشان

200

16.400.000

19.000.000

میدان پانزده خرداد خ شهید رجایی

198

بهمن سالن 2 کاشان

175

11.800.000

13.100.0000

میدان پانزده خرداد خ شهید رجایی

199

بهمن سالن 3 کاشان

170

11.800.000

13.100.000

میدان پانزده خرداد خ شهید رجایی

200

یاسمن سالن 1 شاهین شهر

320

14.500.000

16.000.000

فلکه شهرداری

201

یاسمن سالن 2 شاهین شهر

65

8.000.000

8.800.000

فلکه شهرداری

202

فرهنگ سالن 1 فولادشهر

270

15.600.000

17.500.000

بلوار جمهوری اسلامی پارکینگ 16

203

فرهنگ سالن 2 فولادشهر

160

11.800.000

13.100.000

بلوارجمهوری اسلامی پارکینگ 16

204

بهار   شهرگز

300

9.200.000

10.200.000

بلوارمعلم نبش خیابان سپاه

205

میمه   شهرمیمه

9.200.000

10.200.000

اصفهان شهرمیمه

206

لاله نجف آباد

380

8.400.000

9.200.000

خیابان امام خمینی

207

بهمن-شهرکرد

483

20.000.000

22.800.0000

خیابان سعدی

گروه خراسان (شمالی، رضوی، جنوبی) – سمنان

208

سیمرغ سالن 1 مشهد

230

9.600.000

10.600.000

قاسم آباد میدان مادر

209

سیمرغ سالن 2 مشهد

175

9.600.000

10.600.000

قاسم آباد میدان مادر

210

سیمرغ سالن 3 مشهد

165

9.600.000

10.600.000

قاسم آباد میدان مادر

211

سیمرغ سالن 4 مشهد

320

9.600.000

10.600.000

قاسم آباد میدان مادر

212

سیمرغ سالن 5 مشهد

426

9.600.000

10.600.000

قاسم آباد میدان مادر

213

قدس سالن 1 مشهد

600

15.000.000

16.000.000

خیابان پاسداران

214

قدس سالن 2 مشهد

263

14.000.000

15.400.000

خیابان پاسداران

215

افریقا  مشهد

870

42.200.000

50.600.000

میدان تقی آباد

216

هویزه سالن 1 مشهد

470

101.000.000

104.000.000

خیابان دانشگاه چهارراه گلستان

217

هویزه سالن 2 مشهد

210

44.000.000

44.000.000

خیابان دانشگاه چهارراه گلستان

218

هویزه سالن 3 مشهد

130

44.000.000

44.000.000

خیابان دانشگاه چهارراه گلستان

219

هویزه سالن 4 مشهد

102

4.400.000

44.000.000

خیابان دانشگاه چهارراه گلستان

220

هویزه سالن 5 مشهد

102

44.000.000

44.000.000

خیابان دانشگاه چهارراه گلستان

221

هویزه سالن 6 مشهد

35

44.000.000

44.000.000

خیابان دانشگاه چهارراه گلستان

222

هویزه سالن 7 مشهد

40

44.000.000

44.000.000

خیابان دانشگاه چهارراه گلستان

223

هویزه سالن 8 مشهد

45

44.000.000

44.000.000

خیابان دانشگاه چهارراه گلستان

224

پیروزی سالن 1 (قرمز)

246

15.000.000

16.500.000

مشهد بلوارپیروزی

225

پیروزی سالن 2 (سبز)

213

12.000.000

13.200.000

مشهد بلوار پیروزی

226

گلشن سالن 1 مشهد

192

50.000.000

55.000.000

مشهد وکیل آباد بلوار 7تیر

227

گلشن سالن 2 مشهد

50

15.000.000

16.500.000

مشهد وکیل آباد بلوار 7تیر

228

گلشن سالن 3 مشهد

45

15.000.000

16.500.000

مشهد وکیل آباد بلوار 7تیر

229

گلشن سالن 4 مشهد

47

15.000.000

16.500.000

مشهد وکیل آباد بلوار 7تیر

230

اطلس سالن 1 مشهد

75

30.000.000

33.000.000

میدان حافظ بازارپردیس اطلس

231

اطلس سالن 2 مشهد

194

35.000.000

38.500.000

میدان حافظ بازارپردیس اظلس

232

اطلس سالن 3 مشهد

75

30.000.000

33.000.000

میدان حافظ بازارپردیس اطلس

233

اطلس سالن 4 مشهد

137

35.000.000

38.500.000

میدان حافظ بازارپردیس اطلس

234

اطلس سالن 5 مشهد

168

35.000.000

38.500.000

میدان حافظ بازارپردیس اطلس

235

اطلس سالن 6 مشهد

118

35.000.000

38.500.000

میدان حافظ بازارپردیس اطلس

236

اطلس سالن 7 مشهد

130

35.000.000

38.500.000

میدان حافظ بازارپردیس اطلس

237

اطلس سالن 8 مشهد

55

15.000.000

16.500.000

میدان حافظ بازارپردیس اطلس

238

بهمن – سبزوار

436

14.500.000

16.000.000

سبزه وار خیابان نواب صفوی

239

فردوسی – بیرجند

590

5.000.000

5.750.000

میدان امام

240

بهمن – بیرجند

263

12.000.000

13.300.000

خیابان شهید منتظری

241

     شهرفیروزه سالن 1

376

12.000.000

12.000.000

نیشابور میدان حافظ

242

شهرفیروزه سالن 2

176

10.000.000

12.000.000

نیشابور میدان حافظ

243

شهرفیروزه سالن 3

40

5.000.000

5.000.000

نیشابور میدان حافظ

244

فرهنگ  (دادمان ) سمنان

300

10.000.000

11.000.000

سمنان میدان 7تیر

گروه فارس – بوشهر

245

ایران        شیراز

733

19.800.000

22.000.000

خیابان کریمخان زند چهارراه زند

246

پیام         شیراز

526

13.200.000

14.500.000

خیابان کریمخان زند چهارراه زند

247

سعدی     شیراز

870

26.500.000

29.000.000

خیابان قصرالدشت

248

فلسطین   شیراز

570

15.800.000

17.500.000

 خیابان کریمخان زندچهارراه زند

249

شیراز      شیراز

700

15.800.000

17.500.000

خیابان لطفعلی خان زند

250

گلستان سالن 1 شیراز

50.000.000

55.000.000

شیراز پل معالی آباد ایستگاه مترو

251

گلستان سالن 2 شیراز

50.000.000

55.000.000

شیراز پل معالی آباد ایستگاه مترو

252

هنرشهرآفتاب سالن بنفش

250

50.000.000

50.000.000

شیراز،مجتمع خلیج فارس

253

هنرشهرآفتاب سالن  آبی

250

50.000.000

50.000.000

شیراز،مجتمع خلیج فارس

254

هنرشهرآفتاب سالن زرد

250

50.000.000

50.000.000

شیراز،مجتمع خلیج فارس

255

هنرشهرآفتاب سالن نارنجی

250

50.000.000

50.000.000

شیراز،مجتمع خلیج فارس

256

هنرشهرآفتاب سالن  قرمز

238

50.000.000

50.000.000

شیراز،مجتمع خلیج فارس

257

هنرشهرآفتاب سالن  سبز

200

40.000.000

40.000.000

شیراز،مجتمع خلیج فارس

258

هنرشهرآفتاب سالن گفتگو

80

30.000.000

30.000.000

شیراز،مجتمع خلیج فارس

259

بهمن سالن 1 بوشهر

562

15.800.000

17.500.000

خیابان امام

260

بهمن سالن 2 بوشهر

120

13.200.000

14.500.000

خیابان امام

261

بهمن سالن 3 بوشهر

84

10.000.000

11.000.000

خیابان امام

گروه خوزستان

262

اکسین   اهواز

900

22.500.000

25.000.000

خیابان شریعتی نبش کافی

263

بهمن   اهواز

720

13.2000.000

14.500.000

خیابان شریعتی

264

قدس   اهواز

596

14.500.000

16.000.000

خیابان امام خمینی

265

ساحل   اهواز

364

12.000.000

15.900.000

میدان شهدا

266

هلال   اهواز

420

12.000.000

13.500.000

اهواز کیانپارس جنب پل لشکر

267

بهمن   آبادان

220

22.500.000

25.000.000

خیابان امیری نبش فرعی یازدهم

268

نخل سالن 1 خرمشهر

206

15.000.000

20.000.000

خرمشهرپل جدیدجهان آرا خ فردوسی

269

نخل سالن 2 خرمشهر

201

12.000.000

15.000.000

خرمشهرپل جدیدجهان آرا خ فردوسی

گروه زنجان – قزوین – قم – مرکزی 

270

بهمن   زنجان

232

15.800.000

17.500.000

خیابان امام نرسیده به میدان انقلاب

271

مهتاب سالن 1  قزوین

196

10.800.000

11.900.000

خیابان طالقانی

272

مهتاب سالن 2 قزوین

96

8.000.000

9.000.000

خیابان طالقانی

273

بهمن سالن 1 قزوین

195

22.500.000

25.000.000

بلوار مدرس-جنب اسناد پزشکی

274

بهمن سالن 2 قزوین

65

14.500.000

15.900.000

بلوار مدرس-جنب اسناد پزشکی

275

ونوس سالن 1 قم

220

12.400.000

13.600.000

انتهای بلوار امین روبروی دانشگاه قم

276

ونوس سالن 2 قم

63

9.400.000

10.340.000

انتهای بلوار امین روبروی دانشگاه قم

277

تربیت   قم

600

7.200.000

8.200.000

قم صفاییه خ شهیدفاطمی

278

عصر جدید سالن 1 اراک

220

6.000.000

6.600.000

ضلع جنوبی میدان شهدا

279

عصرجدید سالن 2 اراک

145

4.800.000

5.500.000

ضلع جنوبی میدان شهدا

280

عصرجدید سالن 3 اراک

90

3.000.000

4.000.000

ضلع جنوبی میدان شهدا

281

فرهنگ   اراک

600

8.400.000

9.200.000

خ مخابرات نرسیده به میدان شهدا

گروه همدان – کرمانشاه – کردستان – لرستان

281

فلسطین سالن 1 همدان

187

13.300.000

14.700.000

همدان میدان امام

282

فلسطین سالن 2 همدان

172

9.000.000

11.250.000

همدان میدان امام

283

قدس سالن 1 همدان

500

15.600.000

17.500.000

همدان خیابان بوعلی

284

قدس سالن 2 همدان

46

15.600.000

17.500.000

همدان خیابان بوعلی

285

بهمن ملایر

374

13.200.000

14.500.000

همدان شهر ملایر خیابان خیام

286

آزادی    کرمانشاه

780

15.800.000

17.200.000

آیت اله اشرفی

287

بهمن سالن 1   سنندج

570

22.500.000

25.000.000

میدان آزادی خیابان فردوسی

288

بهمن سالن 2  سنندج

130

15.800.000

17.200.000

میدان آزادی خیابان فردوسی

289

بهمن سالن 3  سنندج

60

13.200.000

14.500.000

میدان آزادی خیابان فردوسی

290

آزادی  بیجار

285

10.000.000

12.000.000

بلوار امام خمینی ک بنیادمسکن

290

استقلال سالن 1  خرم آباد

317

13.200.000

14.500.000

سبزه میدان خ آیت .. کمالوند

291

استقلال سالن 2  خرم آباد

142

11.500.000

12.600.000

سبزه میدان خ آیت .. کمالوند

292

فلسطین  بروجرد

900

14.500.000

16.000.000

خ آیت .. کاشانی

گروه گیلان – مازندران – گلستان

293

سپیدرود  رشت

300

13.000.000

14.300.000

میدان شهرداری

294

22بهمن  رشت

900

12.500.000

13.700.000

سبزه میدان

295

میرزاکوچک خان رشت

750

12.500.000

13.700.000

خیابان علم الهدی

296

گل سرخ  بندرانزلی

850

6.300.000

6.800.000

خیابان گلستان

297

قدس   بندرانزلی

600

4.800.000

5.300.000

جنب بلوار انزلی

298

سپهر  ساری

1200

22.500.000

25.000.000

خیابان فردوسی

299

بهمن سالن 1 آمل

288

15.800.000

17.500.000

جنب پل معلق

300

بهمن سالن 2 آمل

231

13.200.000

14.500.000

جنب پل معلق

301

آزادی  بابل

650

15.800.000

17.500.000

خیابان مدرس

302

انقلاب   تنکابن

400

7.200.000

8.000.000

سه راه خرم آباد

303

تخت جمشید چالوس

800

12.000.000

13.600.000

بلوار 17 شهریور

304

بهمن   بهشهر

340

13.200.000

14.500.000

خیابان امام

305

شقایق   بابلسر

650

8.500.000

9.200.000

خیابان پاسداران

306

شقایق  نوشهر

171

1.000.000

11.000.000

خیابان ادیسون جنب سالن ورزشی

307

22بهمن سالن 1  گرگان

843

13.200.000

14.500.000

خیابان پاسداران

308

22بهمن سالن 2  گرگان

203

13.200.000

14.500.000

خیابان پاسداران

309

عصرجدید سالن 1 گرگان

500

13.200.000

14.500.000

خیابان 5 آذر

310

عصرجدید سالن2 گرگان

290

13.200.000

14.500.000

خیابان 5 آذر

311

کاپری سالن 1 گرگان

220

12.000.000

13.600.000

خ ولی عصر، نبش عدالت هفتم

312

کاپری سالن 2 گرگان

195

12.000.000

13.600.000

خ ولی عصر، نبش عدالت هفتم

313

بهمن  آزادشهر

335

11.500.000

12.600.000

خیابان امام

314

هجرت  گنبدکاووس

675

12.000.000

13.600.000

خیابان طالقانی شرقی