تعرفه نمایش تبلیغات پردیس های تهران

هزینه پخش یک ماهه روزانه 5 سانس و ماهیانه 150 سانس از تاریخ

01/03/97 الی 30/12/97

ردیف

نام سالن سینما

ظرفیت

تبلیغ محصولات داخلی (ریال)

تبلیغ محصولات خارجی (ریال)

نشانی

1

آزادی سالن اصلی

467

105.000.000

121.000.000

چهارراه شهید بهشتی

2

آزادی سالن شهر هنر

150

79.600.000

91.600.000

چهارراه شهید بهشتی

3

آزادی سالن شهر هفتم

170

79.600.000

91.600.000

چهارراه شهید بهشتی

4

آزادی سالن شهر قصه

150

79.600.000

91.600.000

چهارراه شهید بهشتی

5

آزادی سالن شهر فرنگ

170

79.600.000

91.600.000

چهارراه شهید بهشتی

6

کوروش سالن 1(گراند)

340

95.000.000

109.000.000

بزرگراه ستاری

7

کوروش سالن 2     (فاروس)

340

95.000.000

109.000.000

بزرگراه ستاری

8

کوروش سالن 3    (لاله زار)

196

75.900.000

82.280.000

بزرگراه ستاری

9

کوروش سالن 4     (مایاک)

224

75.900.000

82.280.000

بزرگراه ستاری

10

کوروش سالن 5 (خورشید نو)

190

61.000.000

69.800.000

بزرگراه ستاری

11

کوروش سالن 6        (نادر)

190

61.000.000

69.800.000

بزرگراه ستاری

12

کوروش سالن 7       (البرز)

260

75.900.000

82.280.000

بزرگراه ستاری

13

کوروش سالن 8    (شهرزاد)

260

75.900.000

82.280.000

بزرگراه ستاری

14

کوروش سالن 9  (کریستال)

190

61.000.000

69.800.000

بزرگراه ستاری

15

کوروش سالن 10  (متروپل)

220

61.000.000

69.800.000

بزرگراه ستاری

16

کوروش سالن 11    (رکس)

186

61.000.000

69.800.000

بزرگراه ستاری

17

کوروش سالن 12    (ایران)

186

61.000.000

69.800.000

بزرگراه ستاری

18

پردیس ملت سالن 1

300

102.000.000

102.000.000

بزرگراه نیایش

19

پردیس ملت سالن 2

300

102.000.000

102.000.000

بزرگراه نیایش

20

پردیس ملت سالن 3

300

102.000.000

102.000.000

بزرگراه نیایش

21

پردیس ملت سالن4

300

102.000.000

102.000.000

بزرگراه نیایش

22

پردیس مگامال سالن 1

300

80.500.000

92.000.000

بزرگراه ستاری مترو اکباتان

23

پردیس مگامال سالن 2

125

35.000.000

40.000.000

بزرگراه ستاری مترو اکباتان

24

پردیس مگامال سالن 3

125

35.000.000

40.000.000

بزرگراه ستاری مترو اکباتان

25

پردیس مگامال سالن 4

125

35.000.000

40.000.000

بزرگراه ستاری مترو اکباتان

26

پردیس مگامال سالن 5

125

35.000.000

40.000.000

بزرگراه ستاری مترو اکباتان

27

پردیس مگامال سالن 6

125

35.000.000

40.000.000

بزرگراه ستاری مترو اکباتان

28

پردیس مگامال سالن 7

125

35.000.000

40.000.000

بزرگراه ستاری مترو اکباتان

29

پردیس مگامال سالن 8

40

17.500.000

20.000.000

بزرگراه ستاری مترو اکباتان

30

پردیس مگامال سالن 9

40

17.500.000

20.000.000

بزرگراه ستاری مترو اکباتان

31

پردیس مگامال سالن 10

25

15.000.000

16.500.000

بزرگراه ستاری مترو اکباتان

32

پردیس ارگ سالن 1

144

57.500.000

66.120.000

تجریش

33

پردیس ارگ سالن 2

102

34.500.000

39.670.000

تجریش

34

پردیس ارگ سالن 3

46

23.000.000

26.500.000

تجریش

35

فرهنگ سالن 1

381

122.000.000

127.000.000

خیابان شریعتی، دوراهی قلهک

36

فرهنگ سالن 2

261

101.000.000

104.000.000

خیابان شریعتی، دوراهی قلهک

37

اریکه ایرانیان سالن 1

850

74.000.000

89.000.000

شهرک غرب، نبش ارغوان غربی

38

اریکه ایرانیان سالن 2

200

74.000.000

89.000.000

شهرک غرب، نبش ارغوان غربی

39

اریکه ایرانیان سالن 3

200

74.000.000

89.000.000

شهرک غرب، نبش ارغوان غربی

40

اریکه ایرانیان سالن 4

200

74.000.000

89.000.000

شهرک غرب، نبش ارغوان غربی

41

پردیس باغ کتاب سالن 1

450

55.000.000

60.000.000

بزرگراه حقانی باغ کتاب

42

پردیس باغ کتاب سالن 2

200

40.000.000

45.000.000

بزرگراه حقانی باغ کتاب

43

پردیس باغ کتاب سالن 3

51

15.000.000

20.000.000

بزرگراه حقانی باغ کتاب

44

پردیس باغ کتاب سالن 4

30

15.000.000

20.000.000

بزرگراه حقانی باغ کتاب

45

پردیس باغ کتاب سالن 5

29

15.000.000

20.000.000

بزرگراه حقانی باغ کتاب

46

پردیس باغ کتاب سالن 6

23

15.000.000

20.000.000

بزرگراه حقانی باغ کتاب

47

پردیس باغ کتاب سالن 7

131

30.000.000

35.000.000

بزرگراه حقانی باغ کتاب

48

پردیس باغ کتاب سالن 8

140

30.000.000

35.000.000

بزرگراه حقانی باغ کتاب

49

پردیس باغ کتاب سالن 9

118

30.000.000

35.000.000

بزرگراه حقانی باغ کتاب

50

پردیس باغ کتاب سالن 10

113

30.000.000

35.000.000

بزرگراه حقانی باغ کتاب

51

پردیس زندگی سالن 1

231

65.800.000

75.750.000

آیت اله کاشانی، بلوار ابوذر

52

پردیس زندگی سالن 2

305

65.800.000

75.750.000

آیت اله کاشانی، بلوار ابوذر

53

پردیس زندگی سالن 3

108

65.800.000

75.750.000

آیت اله کاشانی، بلوار ابوذر

54

پردیس زندگی سالن 4

105

65.800.000

75.750.000

آیت اله کاشانی، بلوار ابوذر

55

پردیس زندگی سالن 5

176

65.800.000

75.750.000

آیت اله کاشانی، بلوار ابوذر

56

سینمایی شهرک سالن 1

95

35.000.000

38.500.000

شهرک غرب ابتدای بلوار فرحزادی

57

سینمایی شهرک سالن2

104

35.000.000

38.500.000

شهرک غرب ابتدای بلوار فرحزادی

58

سینمایی شهرک سالن 3

86

30.000.000

33.000.000

شهرک غرب ابتدای بلوار فرحزادی

59

تیراژه سالن 1

180

37.900.000

43.600.000

خیابان شهید مدنی جنب مترو

60

تیراژه سالن 2

107

31.600.000

36.360.000

خیابان شهید مدنی جنب مترو

61

ماندانا سالن 1

505

41.000.000

43.600.000

خیابان دماوند سی متری نارمک

62

ماندانا سالن 2

161

20.620.000

21.800.000

خیابان دماوند سی متری نارمک

63

ماندانا سالن 3

116

13.700.000

14.500.000

خیابان دماوند سی متری نارمک

64

جوان سالن 1

330

15.000.000

16.500.000

خیابان شریعتی پل صدر

65

جوان سالن 2

240

12.700.000

13.400.000

خیابان شریعتی پل صدر

66

جوان سالن 3

100

6.000.000

6.400.000

خیابان شریعتی پل صدر

67

ایران سالن 1( آبی )

339

16.000.000

17.100.000

خیابان شریعتی روبروی بهارشیراز

68

ایران سالن 2 ( قرمز )

173

12.700.000

13.400.000

خیابان شریعتی روبروی بهار شیراز

69

ایران سالن 3 ( سبز )

380

22.500.000

23.800.000

خیابان شریعتی روبروی بهارشیراز

70

ایران سالن 4 ( بنفش )

101

10.000.000

11.000.000

خیابان شریعتی روبروی بهارشیراز

71

آستارا سالن 1

500

35.000.000

40.000.000

میدان تجریش

72

آستارا سالن 2

180

25.000.000

28.700.000

میدان تجریش

73

آستارا سالن 3

120

15.000.000

17.200.000

میدان تجریش

74

شکوفه سالن 1

500

40.000.000

48.000.000

میدان شهدا

75

شکوفه  سالن2

250

30.0000.000

36.000.000

میدان شهدا

76

شکوفه سالن 3

230

20.000.000

22.000.000

میدان شهداُ

77

تماشا سالن 1

320

15.500.000

17.800.000

یافت آباد ابتدای بلوار مدائن

78

تماشا سالن 2

150

7.000.000

7.700.000

یافت آباد ابتدای بلوار مدائن

79

تماشا سالن 3

150

7.000.000

7.700.000

یافت آباد ابتدای بلوار مدائن

80

ساویز سالن 1

327

41.000.000

43.600.000

کرج – گوهردشت

81

ساویز سالن 2

285

37.000.000

40.700.000

کرج – گوهردشت

82

ساویز سالن 3

110

29.000.000

32.000.000

کرج – گوهردشت

83

جی سالن 1

297

13.300.000

14.660.000

خیابان قزوین خ سبحانی نبش فلاح

84

جی سالن 2

159

9.500.000

10.500.000

خیابان قزوین خ سبحانی نبش فلاح

85

جی سالن 3

158

7.900.000

8.720.000

خیابان قزوین خ سبحانی نبش فلاح