تعرفه تبلیغات سینما

تعرفه تبلیغات سینما – پردیس های تهران

هزینه پخش یک ماهه روزانه ۵ سانس ماهیانه ۱۵۰ سانس از 1398/03/01 الی 1398/012/29

 

ردیف

نام سینما

ظرفیت(نفر)

تبلیغ محصولات داخلی (ریال)

تبلیغ محصولات خارجی (ریال )

نشانی

1

آزادی سالن اصلی

467

125.000.000

140.000.000

چهارراه شهید بهشتی

2

آزادی سالن شهر هنر

150

92.000.000

105.000.000

چهارراه شهید بهشتی

3

آزادی سالن شهر هفتم

170

92.000.000

105.000.000

چهارراه شهید بهشتی

4

آزادی سالن شهر قصه

150

92.000.000

105.000.000

چهارراه شهید بهشتی

5

آزادی سالن شهر فرنگ

170

92.000.000

105.000.000

چهارراه شهید بهشتی

6

پردیس ملت سالن 1

300

120.000.000

120.000.000

بزرگراه نیایش

7

پردیس ملت سالن 2

300

120.000.000

120.000.000

بزرگراه نیایش

8

پردیس ملت سالن 3

300

120.000.000

120.000.000

بزرگراه نیایش

9

پردیس ملت سالن4

300

120.000.000

120.000.000

بزرگراه نیایش

10

پردیس زندگی سالن 1

231

76.000.000

87.000.000

آیت اله کاشانی، بلوار ابوذر

11

پردیس زندگی سالن 2

305

76.000.000

87.000.000

آیت اله کاشانی، بلوار ابوذر

12

پردیس زندگی سالن 3

108

76.000.000

87.000.000

آیت اله کاشانی، بلوار ابوذر

13

پردیس زندگی سالن 4

105

76.000.000

87.000.000

آیت اله کاشانی، بلوار ابوذر

14

پردیس زندگی سالن 5

176

76.000.000

87.000.000

آیت اله کاشانی، بلوار ابوذر

15

اریکه ایرانیان سالن 1

850

80.000.000

102.000.000

شهرک غرب، نبش ارغوان غربی

16

اریکه ایرانیان سالن 2

200

80.000.000

102.000.000

شهرک غرب، نبش ارغوان غربی

17

اریکه ایرانیان سالن 3

200

80.000.000

102.000.000

شهرک غرب، نبش ارغوان غربی

18

اریکه ایرانیان سالن 4

200

80.000.000

102.000.000

شهرک غرب، نبش ارغوان غربی

19

فرهنگ سالن 1

381

152.500.000

167.000.000

خیابان شریعتی، دوراهی قلهک

20

فرهنگ سالن 2

261

126.250.000

138.000.000

خیابان شریعتی، دوراهی قلهک

21

پردیس چارسو سالن 1

323

145.000.000

145.000.000

خیابان جمهوری

22

پردیس چارسو سالن 2

323

145.000.000

145.000.000

خیابان جمهوری

23

پردیس چارسو سالن 3

106

145.000.000

145.000.000

خیابان جمهوری

24

پردیس چارسو سالن 4

106

145.000.000

145.000.000

خیابان جمهوری

25

پردیس چارسو سالن 5

106

145.000.000

145.000.000

خیابان جمهوری

26

پردیس ارگ سالن 1

144

66.000.000

75.000.000

تجریش

27

پردیس ارگ سالن 2

102

40.000.000

45.000.000

تجریش

28

پردیس ارگ سالن 3

46

26.000.000

30.000.000

تجریش

29

پردیس هروی سنتر سالن 1

270

66.000.000

70.000.000

میدان هروی

30

پردیس هروی سنتر سالن 2

110

46.000.000

50.000.000

میدان هروی

31

کوروش سالن 1 (گراندسینما)

340

110.000.000

125.000.000

بزرگراه ستاری

32

کوروش سالن 2 (فاروس)

340

110.000.000

125.000.000

بزرگراه ستاری

33

کوروش سالن 3 (لاله زار)

196

87.000.000

95.000.000

بزرگراه ستاری

34

کوروش سالن 4     (مایاک)

224

87.000.000

95.000.000

بزرگراه ستاری

35

کوروش سالن 5 (خورشید نو)

190

70.000.000

80.000.000

بزرگراه ستاری

36

کوروش سالن 6  (نادر)

190

70.000.000

80.000.000

بزرگراه ستاری

37

کوروش سالن 7  (البرز)

260

87.000.000

95.000.000

بزرگراه ستاری

38

کوروش سالن 8  (شهرزاد)

260

87.000.000

95.000.000

بزرگراه ستاری

39

کوروش سالن 9  (کریستال)

190

70.000.000

80.000.000

بزرگراه ستاری

40

کوروش سالن 10  (متروپل)

220

70.000.000

80.000.000

بزرگراه ستاری

41

کوروش سالن 11    (رکس)

186

70.000.000

80.000.000

بزرگراه ستاری

42

کوروش سالن 12    (ایران)

186

70.000.000

80.000.000

بزرگراه ستاری

43

پردیس مگامال سالن 1

300

92.000.000

105.000.000

بزرگراه ستاری مترو اکباتان

44

پردیس مگامال سالن 2

125

41.000.000

46.000.000

بزرگراه ستاری مترو اکباتان

45

پردیس مگامال سالن 3

125

41.000.000

46.000.000

بزرگراه ستاری مترو اکباتان

46

پردیس مگامال سالن 4

125

41.000.000

46.000.000

بزرگراه ستاری مترو اکباتان

47

پردیس مگامال سالن 5

125

41.000.000

46.000.000

بزرگراه ستاری مترو اکباتان

48

پردیس مگامال سالن 6

125

41.000.000

46.000.000

بزرگراه ستاری مترو اکباتان

49

پردیس مگامال سالن 7

125

41.000.000

46.000.000

بزرگراه ستاری مترو اکباتان

50

پردیس مگامال سالن 8

40

20.000.000

23.000.000

بزرگراه ستاری مترو اکباتان

51

پردیس مگامال سالن 9

40

20.000.000

23.000.000

بزرگراه ستاری مترو اکباتان

52

پردیس مگامال سالن 10

25

17.500.000

19.000.000

بزرگراه ستاری مترو اکباتان

53

پردیس باغ کتاب سالن 1

450

95.000.000

95.000.000

بزرگراه حقانی باغ کتاب

54

پردیس باغ کتاب سالن 2

200

75.000.000

75.000.000

بزرگراه حقانی باغ کتاب

55

پردیس باغ کتاب سالن 3

51

30.000.000

30.000.000

بزرگراه حقانی باغ کتاب

56

پردیس باغ کتاب سالن 4

30

30.000.000

30.000.000

بزرگراه حقانی باغ کتاب

57

پردیس باغ کتاب سالن 5

29

30.000.000

30.000.000

بزرگراه حقانی باغ کتاب

58

پردیس باغ کتاب سالن 6

23

25.000.000

25.000.000

بزرگراه حقانی باغ کتاب

59

پردیس باغ کتاب سالن 7

131

50.000.000

50.000.000

بزرگراه حقانی باغ کتاب

60

پردیس باغ کتاب سالن 8

140

50.000.000

50.000.000

بزرگراه حقانی باغ کتاب

61

پردیس باغ کتاب سالن 9

118

50.000.000

50.000.000

بزرگراه حقانی باغ کتاب

62

پردیس باغ کتاب سالن 10

131

50.000.000

50.000.000

بزرگراه حقانی باغ کتاب

63

ایران مال سالن1

280

120.000.000

120.000.000

انتهای همت غرب

64

ایران مال سالن2

280

120.000.000

120.000.000

انتهای همت غرب

65

ایران مال سالن3

280

120.000.000

120.000.000

انتهای همت غرب

66

ایران مال سالن4

280

120.000.000

120.000.000

انتهای همت غرب

67

ایران مال سالن5

180

90.000.000

90.000.000

انتهای همت غرب

68

ایران مال سالن6

180

90.000.000

90.000.000

انتهای همت غرب

69

ایران مال سالن7

180

90.000.000

90.000.000

انتهای همت غرب

70

ایران مال سالن8

180

90.000.000

90.000.000

انتهای همت غرب

71

ایران مال سالن9

17

30.000.000

30.000.000

انتهای همت غرب

72

ایران مال سالن10

17

30.000.000

30.000.000

انتهای همت غرب

73

پردیس کیان سالن 1

400

45.000.000

50.000.000

انتهای خیابان نواب، عبدل آباد

74

پردیس کیان سالن 2

370

35.500.000

40.000.000

انتهای خیابان نواب، عبدل آباد

75

پردیس کیان سالن 3

170

18.000.000

20.000.000

انتهای خیابان نواب، عبدل آباد

76

سمرقند سالن  1

196

30.000.000

35.000.000

جنت آباد جنوبی، تقاطع لاله

77

سمرقند سالن  2

168

25.000.000

30.000.000

جنت آباد جنوبی، تقاطع لاله

78

سمرقند سالن  3

52

7.500.000

8.000.000

جنت آباد جنوبی، تقاطع لاله

79

پردیس پیروزی سالن 1

168

75.000.000

85.000.000

خ پیروزی – چهارراه کوکاکولا

80

پردیس پیروزی سالن 2

165

75.000.000

85.000.000

خ پیروزی – چهارراه کوکاکولا

81

پردیس سینمای قلهک

300

35.000.000

 2الی 3 سانس

شریعتی-خیابان یخچال

82

سینمایی شهرک سالن 1

95

35.000.000

35.000.000

شهرک غرب ابتدای بلوار فرحزادی

83

سینمایی شهرک سالن2

104

35.000.000

35.000.000

شهرک غرب ابتدای بلوار فرحزادی

84

سینمایی شهرک سالن 3

86

30.000.000

30.000.000

شهرک غرب ابتدای بلوار فرحزادی