سی ال بی
 

تعرفه تبلیغات سی ال بی تهران سال ۱۳۹۸

تعرفه ماهیانه تمام سی ال بی ها ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد

 
محدوده ردیف آدرس تعداد سازه متراژ هر سازه متراژ کل تاریخ رزرو ابعاد چاپی
الهیه 1 الهیه، ضلع جنوب شرقی خیابان مریم شرقی با آفریقا شمالی 1 6 6 98/02/31 305*205
2 الهیه، ورودی به بزرگراه مدرس، بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه (سازه اول) 4 6 24 روزشمار / قابل اکران 305*205
3 الهیه، ورودی به بزرگراه مدرس، بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه (سازه دوم) 6 روزشمار / قابل اکران 305*205
4 الهیه، ورودی به بزرگراه مدرس، بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه (سازه سوم) 6 روزشمار / قابل اکران 305*205
5 الهیه، ورودی به بزرگراه مدرس، بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه (سازه چهارم) 6 روزشمار / قابل اکران 305*205
6 الهیه، خیابان خزر، مسیر جنوب به شمال، تقاطع شریفی منش 1 6 6 98/02/31 305*205
7 الهیه، خیابان خزر، مسیر جنوب به شمال، نرسیده به شریعتی (سازه اول) 2 6 12 98/01/27 305*205
8 الهیه، خیابان خزر، مسیر جنوب به شمال، نرسیده به شریعتی (سازه دوم) 6 روزشمار / قابل اکران 305*205
9 الهیه، خیابان فرشته، تقاطع خیابان نیلوفر و مریم (سازه اول) 2 6 12 98/01/31 305*205
10 الهیه، خیابان فرشته، تقاطع خیابان نیلوفر و مریم (سازه دوم) 6 98/01/31 305*205
11 الهیه، خیابان فرشته، مسیر غرب به شرق ، روبروی اخگری (سازه اول) 2 6 12 98/01/31 305*205
12 الهیه، خیابان فرشته، مسیر غرب به شرق ، روبروی اخگری (سازه دوم) 6 روزشمار / قابل اکران  98/01/31 305*205
98/02/31-98/02/01-رزرو
98/03/01
13 الهیه، خیابان فرشته، ضلع شمال میدان تختی (سازه اول) 3 6 18 98/02/31 305*205
14 الهیه، خیابان فرشته، ضلع شمال میدان تختی (سازه دوم) 6 روزشمار / قابل اکران 305*205
15 الهیه، خیابان فرشته، ضلع شمال میدان تختی (سازه سوم) 6 روزشمار / قابل اکران 305*205
16 الهیه، خیابان فرشته،  ضلع شمال  میدان آقا بزرگی 1 6 6 98/01/31 305*205
17 الهیه ، پل رومی ، نبش خیابان شریفی منش و اکبری ، نرسیده به شریعتی(سازه اول) 2 6 12 98/02/31 305*205
18 الهیه ، پل رومی ، نبش خیابان شریفی منش و اکبری ، نرسیده به شریعتی(سازه دوم) 6 98/12/29 305*205
نیاوران 19 نیاوران،  مسیر غرب به شرق، نبش کوچه سعیدی (سازه اول) 2 6 12 98/01/27 305*205
20 نیاوران،  مسیر غرب به شرق، نبش کوچه سعیدی (سازه دوم) 6 روزشمار / قابل اکران 305*205
21 نیاوران، شرق به غرب، نرسیده به میدان یاسر، نبش کوچه چراغی 1 6 6 روزشمار / قابل اکران ۹۸/۰۱/۳۱ 305*205
98/02/31-98/02/01-رزرو
۹۸/۰۳/۰۱
22 نیاوران،  ضلع شمال غربی میدان یاسر (سازه اول) 2 6 12 98/01/31 305*205
23 نیاوران،  ضلع شمال غربی میدان یاسر (سازه دوم) 6 98/01/31 305*205
تجریش 24 تجریش ، خیابان دزاشیب ، نبش اعلم (جنب مرکز تجاری شمرون) 1 6 6 98/01/31 310*210
 کامرانیه 25 کامرانیه،  مسیر جنوب به شمال، تقاطع صدر ، ورودی صدر غرب ( سازه اول) 2 6 12 روزشمار / قابل اکران 305*205
26 کامرانیه،  مسیر جنوب به شمال، تقاطع صدر ، ورودی صدر غرب (سازه دوم) 6 روزشمار / قابل اکران تا ۹۸/۰۱/۳۱ 305*205
98/03/31-98/02/01-رزرو
98/04/01
  فرمانیه 27 خیابان فرمانیه ،لواسانی، بین خیابان آبکوه چهارم و خیابان وطن پور(سازه 1) 2 6 12 98/01/26 305*205
28 خیابان فرمانیه ،لواسانی ، بین خیابان آبکوه چهارم و خیابان وطن پور(سازه 2) 6 98/01/26 305*205
اندرزگو 29 بلوار اندرزگو، فرمانیه، مسیر شرق به غرب ،  نبش کوچه سیمین دخت 1 6 6 روزشمار / قابل اکران 305*205
30 بلوار اندرزگو،  مسیر شرق به غرب ،خیابان صالحی 1 6 6 98/03/21 305*205
31 بلوار اندرزگو ،فرمانیه، مسیر شرق به غرب، نبش کوچه سعیدی (سازه اول) 2 6 12 98/01/31 305*205
32 بلوار اندرزگو ،فرمانیه، مسیر شرق به غرب ،نبش کوچه سعیدی (سازه دوم) 6 98/01/31 305*205
33 بلوار اندرزگو ،فرمانیه، نبش کوچه ثروتی 1 6 6 98/03/20 305*205
    جردن (آفریقا) 34 جردن(آفریقا)،  مسیر جنوب به شمال ،نبش خیابان گل افشان (سازه اول) 2 6 12 98/01/31 305*205
35 جردن(آفریقا)، مسیر جنوب به شمال، نبش خیابان گل افشان (سازه دوم) 6 98/01/31 305*205
36 جردن(آفریقا)، مسیر جنوب به شمال، تقاطع کوچه آناهیتا، ضلع شمال شرقی 1 6 6 روزشمار / قابل اکران 305*205
زعفرانیه 37 خیابان زعفرانیه، مقدس اردبیلی، تقاطع خیابان پسیان ،ضلع جنوب غربی (سازه اول) 4 6 24 98/11/30 305*205
38 خیابان زعفرانیه،مقدس اردبیلی، تقاطع خیابان پسیان، ضلع جنوب غربی (سازه دوم) 6 98/01/31 305*205
39 خیابان زعفرانیه،مقدس اردبیلی، تقاطع خیابان پسیان، ضلع جنوب غربی (سازه سوم) 6 98/01/31 305*205
40 خیابان زعفرانیه،مقدس اردبیلی، تقاطع خیابان پسیان، ضلع جنوب غربی (سازه چهارم) 6 98/01/31 305*205
  ولنجک 41 ولنجک، نبش خیابان بیست و یکم 1 6 6 98/01/30 305*205
42 ابتدای خیابان ولنجک ، نبش خیابان یکم (سازه اول) 3 6 18 98/01/31 305*205
43 ابتدای خیابان ولنجک ، نبش خیابان یکم (سازه دوم) 6 98/01/31 305*205
44 ابتدای خیابان ولنجک ، نبش خیابان یکم (سازه سوم) 6 98/01/31 305*205
 پارک وی 45 چهارراه پارک وی، ضلع شمال غربی (سازه اول) 3 6 18 98/01/31 305*205
46 چهارراه پارک وی، ضلع شمال غربی (سازه دوم) 6 98/01/31 305*205
47 چهارراه پارک وی، ضلع شمال غربی (سازه سوم) 6 98/01/31 305*205
48 چهارراه پارک وی، ضلع جنوب غربی (سازه اول) 3 6 18 98/01/31 210*310
49 چهارراه پارک وی،ضلع جنوب غربی (سازه دوم) 6 98/01/31 210*310
50 چهارراه پارک وی، ضلع جنوب غربی (سازه سوم) 6 روزشمار / قابل اکران 210*310
ولیعصر 51 خیابان ولیعصر ، تقاطع زرشت (سازه اول) 3 6 18 98/01/31 305*205
52 خیابان ولیعصر ، تقاطع زرشت (سازه دوم) 6 روزشمار / قابل اکران 305*205
53 خیابان ولیعصر ، تقاطع زرشت (سازه سوم) 6 روزشمار / قابل اکران 305*205
54 خیابان ولی عصر ، نرسیده به پارک وی ، روبروی صدا و سیما 1 6 6 98/01/26 305*205
  میدان عطار 55 میدان عطار به سمت میرداماد، خیابان نجفی مقدم ، جنب درب باشگاه تنیس استقلال (سازه اول) 2 6 12 روزشمار / قابل اکران 305*205
56 میدان عطار به سمت میرداماد،  خیابان نجفی مقدم ، جنب درب باشگاه تنیس استقلال (سازه دوم) 6 روزشمار / قابل اکران 305*205
پاسداران 57 خیابان پاسداران ،  ابتدای خیابان  اختیاریه جنوبی (سازه اول) 2 6 12 98/01/31 305*205
58 خیابان پاسداران ،  ابتدای خیابان  اختیاریه جنوبی ( سازه دوم ) 6 98/01/31 305*205
59 خیابان پاسداران ، پایین تر از پارک نیاوران ، روبروی خیابان اقدسیه ( سازه اول ) 2 6 12 روزشمار / قابل اکران 305*205
60 خیابان پاسداران ، پایین تر از پارک نیاوران ،روبروی خیابان اقدسیه ( سازه دوم) 6 روزشمار / قابل اکران 305*205
61 پاسداران  ، میدان نوبنیاد   ( سازه اول ) 4 6 24 98/01/31 308*205
62 پاسداران  ، میدان نوبنیاد   ( سازه دوم ) 6 98/01/31 308*205
63 پاسداران  ، میدان نوبنیاد   ( سازه سوم ) 6 98/01/31 308*205
64 پاسداران  ، میدان نوبنیاد   ( سازه چهارم ) 6 98/01/31 308*205
اقدسیه 65 اقدسیه ، مسیر غرب به شرق ، نرسیده به آجودانیه ( سباری )، تقاطع  نسترن ،ضلع جنوب غربی (سازه اول) 2 6 12 98/01/31 305*205
66 اقدسیه ، مسیر غرب به شرق ، نرسیده به آجودانیه ( سباری )، تقاطع  نسترن ضلع جنوب غربی (سازه دوم) 6 98/01/31 305*205
شریعتی 67  شریعتی ، مسیر جنوب به شمال ، تقاطع پل صدر ، ضلع جنوب شرقی (سازه اول) 3 6 18 98/09/14 305*205
68 شریعتی ،  مسیر جنوب به شمال ، تقاطع پل صدر ، ضلع جنوب شرقی (سازه دوم) 6 98/04/31 305*205
69 شریعتی ، مسیر جنوب به شمال ، تقاطع پل صدر ، ضلع جنوب شرقی (سازه سوم) 6 روزشمار / قابل اکران از 98/02/31-98/02/01 305*205
98/04/31-98/03/01-رزرو
98/05/01
70 شریعتی ، نرسیده به سید خندان  ، تقاطع خیابان پالیزی (قندی) ، ضلع شمال غربی (سازه اول) 2 6 12 98/01/26 305*205
71 شریعتی ، نرسیده به سید خندان  ،تقاطع خیابان پالیزی (قندی) ، ضلع شمال غربی (سازه دوم) 6 98/01/26 305*205
سهروردی 72 سهروردی ، روبروی آپادانا شمالی ،نبش کوچه محبی 1 6 6 98/01/31 305*205
سعادت آباد 73 سعادت آباد ، بالاتر از میدان کاج ،نرسیده به یادگار ، نبش کوچه دوم (سازه اول) 2 6 12 98/01/26 305*205
74 سعادت آباد ،بالاتر از میدان کاج ،نرسیده به یادگار ،  نبش کوچه دوم (سازه دوم) 6 98/01/31 305*205
75 سعادت آباد ، میدان کاج  ،ضلع جنوب غربی (سازه اول) 3 6 18 98/01/31 305*205
76 سعادت آباد ،  میدان کاج ،  ضلع جنوب غربی (سازه دوم) 6 98/01/31 305*205
77 سعادت آباد ،  میدان کاج ،  ضلع جنوب غربی (سازه سوم) 6 روزشمار / قابل اکران 305*205
سعادت آباد 78 سعادت آباد ، انتهای بلوار 24 متری ، تقاطع خیابان دشت بهشت 1 6 6 روزشمار / قابل اکران 285*188
79 سعادت آباد ، میدان شهرداری(میدان قیصر امین پور) ، ضلع جنوب غربی (سازه اول) 2 6 12 98/01/30 210*310
80 سعادت آباد ، میدان شهرداری (میدان قیصر امین پور) ، ضلع جنوب غربی (سازه دوم) 6 98/01/31 210*310
81 سعادت آباد تقاطع لچکی خیابان  سی و هشتم 1 6 6 روزشمار / قابل اکران 305*205
شهرک غرب 82 شهرک غرب ، ایران زمین، جنب فروشگاه شهروند بیلبورد 12متری 1 6 12متر بیلبورد 98/01/30 630*200
83 شهرک غرب ، ایران زمین، جنب فروشگاه شهروند
84 شهرک غرب، خیابان خوردین تقاطع دادمان ،ضلع شمال غربی (سازه اول) 3 6 18 98/01/31 305*205
85 شهرک غرب، خیابان خوردین تقاطع دادمان ،ضلع شمال غربی (سازه دوم) 6 98/01/31 305*205
86 شهرک غرب، خیابان خوردین تقاطع دادمان ،ضلع شمال غربی (سازه سوم) 6 روزشمار / قابل اکران 305*205
پونک 87 میدان پونک ، ضلع شرقی میدان (سازه اول) 3 6 18 98/01/31 305*205
88 میدان پونک ، ضلع شرقی میدان (سازه دوم) 6 98/01/31 305*205
89 میدان پونک ، ضلع شرقی میدان (سازه سوم) 6 98/01/31 305*205
امیرآباد 90 امیرآباد شمالی نبش کوچه فرشی مقدم ،روبروی کوی دانشگاه 1 6 6 98/01/31 305*205
تهرانپارس 91 فلکه دوم تهرانپارس ، ضلع جنوب غربی میدان (سازه اول) 4 6 24 98/01/26 305*205
92 فلکه دوم تهرانپارس ، ضلع جنوب غربی میدان (سازه دوم ) 6 98/01/26 305*205
93 فلکه دوم تهرانپارس ، ضلع جنوب غربی میدان (سازه سوم ) 6 98/01/26 305*205
94 فلکه دوم تهرانپارس ، ضلع جنوب غربی میدان (سازه چهارم ) 6 98/01/26 305*205
گلبرگ 95 گلبرگ ، نرسیده به هفت حوض 1 6 6 98/01/31 305*205
اکباتان 96 شهرک اکباتان ، تقاطع خیابان شکوری و خیابان نفیسی 1 6 6 98/01/31 305*205