به اشتراگ بگذارید

تعرفه اجاره بیلبورد اهواز اردیبهشت ۱۳۹۹

تعرفه تبلیغات محیطی اهواز سال ۱۳۹۹

ردیف

محل تابلو

متراژ

ابعاد تابلو

قیمت ماهانه (تومان)

پایان اکران

۱

بلوار پاسداران، پل عابر پیاده، مقابل شرکت ملی حفاری (دید از میدان فرودگاه)

۳*۱۶

۴۸

۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۹/۰۱/۳۰

۲

کیانپارس، بلوار شهید چمران، میدان فلسطین، محوطه آتشنشانی

۵*۱۲

۶۰

۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۹/۰۱/۳۰

۳

حدفاصل فرودگاه و سه راه فرودگاه، مسیر شرق به غرب

۶*۱۲

۷۲

۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۹/۰۱/۳۰

۴

ورودی ضلع شرقی پل هفتم، نبش خیابان نهج البلاغه

۵*۱۲

۶۰

۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۹/۰۱/۳۰

۵

بلوار گلستان، ضلع جنوبی میدان کارگر (دید از میدان کارگر)

۵*۱۲

۶۰

۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۹/۰۱/۳۰

۶

کیانپارس، ضلع جنوب غرب میدان چمران (دید از میدان چمران)

۶*۱۵

۹۰

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۹/۰۲/۰۱

۷

ساحلی شرقی، حدفاصل پل هفتم و تقاطع خرمکوشک (دید از پارک لاله)

۳*۱۲

۳۶

۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۹/۰۲/۰۱

۸

امانیه، بلوار انقلاب، پل عابر پیاده (دید از پل روگذر)

۳*۱۵

۴۵

۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۹/۰۲/۰۱

۹

بلوار ساحلی غربی، نبش خیابان ۱۷

۵*۱۲

۶۰

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۹/۰۲/۱۰

۱۰

بلوار آیت الله بهبهانی، جنب مصلی، محوطه آتشنشانی

۵*۱۲

۶۰

۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۹/۰۲/۱۰

۱۱

بلوار پاسداران، پل عابر پیاده، ضلع جنوبی سه راه فرودگاه (دید از میدان چهارشیر)

۳*۱۵

۴۵

۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۹/۰۳/۲۵

۱۲

بلوار پاسداران، پل عابر پیاده، مقابل شرکت ملی حفاری (دید از کوروش)

۳*۱۶

۴۸

۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۹/۰۳/۲۵

۱۳

کیانپارس، ضلع شرقی میدان چمران، آیلند وسط (دید از میدان چمران)

۶*۱۵

۹۰

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۹/۰۳/۲۵

۱۴

بلوار گلستان، ضلع جنوبی میدان کارگر (دید از بلوار گلستان)

۵*۱۲

۶۰

۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۹/۰۳/۲۸

۱۵

خروجی ضلع شرقی پل هفتم، حدفاصل پل هفتم و پل سیاه

۵*۱۲

۶۰

۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۹/۰۳/۳۰

۱۶

بلوار ساحلی غربی، نبش خیابان ۵

۵*۱۲

۶۰

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۹/۰۳/۳۱

۱۷

ساحلی شرقی، حدفاصل پل هفتم و تقاطع خرمکوشک (دید از پل هفتم)

۳*۱۲

۳۶

۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۹/۰۶/۲۵

۱۸

میدان پنج نخل، ضلع شمال شرق پل سوم (دید از میدان پنج نخل)

۵*۱۲

۶۰

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۹/۰۷/۳۰

۱۹

کیانپارس، ضلع شرقی میدان شهید چمران، آیلند وسط (دید از پل سوم)

۶*۱۵

۹۰

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۹/۰۷/۳۰

۲۰

کیانپارس، بلوار شهید چمران، ضلع شرقی تقاطع توحید (دید از تقاطع توحید)

۴*۱۰

۴۰

۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۹/۰۷/۳۰

۲۱

ساحلی شرقی، تقاطع خرمکوشک

۵*۱۲

۶۰

۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۹/۰۷/۳۰

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید