قیمت برایت برد های تهران به روز شده در تاریخ 1399/12/05

تعرفه تبلیغات محیطی تهران
بیلبورد تبلیغاتی

برایت بورد تهران
ردیفکدمسیرنشانیتیپسایزمتراژتعرفه ماهیانه (ریال)تاریخ قابل اکران
8PA 6مدرسمدرس جنوب به شمال بعد پل عابر بعد از صدربرایت بورد3/92*2/421020000000001400/02/06
9PA 1مدرسمدرس جنوب به شمال زیر پل هوایی دوربرگردان الهیهبرایت بورد3/92*2/421020000000001400/02/18
10PA 2مدرسمدرس جنوب به شمال بالاتر از پل هوایی دوربرگردان الهیهبرایت بورد3/92*2/421020000000001400/02/20
11PA 7مدرسمدرس جنوب به شمال ورودی تقاطع ظفربرایت بورد3/92*2/421020000000001400/01/25
12PA 4مدرسابتدای مدرس شمال به جنوب اول پیاده رو بعد از پارک ویبرایت بورد3/92*2/421020000000001400/02/10
13PA 54مدرسمدرس شمال به جنوب زیر پل فجر قبل از خروجی همت شرقبرایت بورد3/92*2/421020000000001400/01/25
14PA 8مدرسمدرس جنوب به شمال زیر پل بهشتی کنار دیوار پیاده رو (سازه اول)برایت بورد3/92*2/421018000000001400/02/14
15PA 9مدرسمدرس جنوب به شمال زیر پل بهشتی کنار دیوار پیاده رو (سازه دوم)برایت بورد3/92*2/421018000000001400/03/12
16PA 37صدراتوبان صدر شرق به غرب قبل از شریعتیبرایت بورد3/92*2/421020000000001400/02/11
17PA 41صدراتوبان صدر شرق به غرب نبش دیباجی شمالی جنب ایستگاه اتوبوسبرایت بورد3/92*2/421020000000001400/02/14
18PA 40صدراتوبان صدر غرب به شرق ابتدای خروجی منظریه و کلاهدوزبرایت بورد3/92*2/421020000000001400/03/07
19PA 42صدراتوبان صدر غرب به شرق بعد از دیباجیبرایت بورد3/92*2/421020000000001400/01/25
30PA 12همتهمت شرق به غرب زیر پل کردستانبرایت بورد3/92*2/421020000000001400/01/19
31PA 13همتهمت شرق به غرب بین کردستان و شیخ بهایی(سازه اول)برایت بورد3/92*2/421020000000001400/01/20
32PA 10همتهمت شرق به غرب بین کردستان و شیخ بهایی(سازه دوم)برایت بورد3/92*2/421020000000001400/02/24
33PA 15همتهمت شرق به غرب بین شیخ بهایی و چمرانبرایت بورد3/92*2/421020000000001400/03/17
34PA 11همتهمت گاندی غربیبرایت بورد3/92*2/421020000000001400/01/20
41PA 18چمرانچمران جنوب به شمال قبل از پل یادگار وسط دولاینبرایت بورد3/30*2/05715000000001400/02/01
42PA 16چمرانچمران شمال به جنوب بعد از پل یادگار (سازه اول)برایت بورد3/92*2/421015000000001400/02/24
43PA 17چمرانچمران شمال به جنوب بعد از پل یادگار (سازه دوم)برایت بورد3/92*2/421015000000001400/02/14
44PA 72پارک ویچمران شرق به غرب بعد از پارک ویبرایت بورد3/92*2/421015000000001400/02/01
45PA 73ولیعصر قبل از پارک وی وسط لچکیبرایت بورد3/92*2/421015000000001400/02/25
52PA 19 حکیم غرب به شرق قبل از پردیسانبرایت بورد3/92*2/421015000000001400/02/28
53PA 20 حکیم غرب به شرق مقابل پردیسانبرایت بورد3/92*2/421015000000001400/03/12
54PA 21 حکیم شرق به غرب بعد از ورودی یادگار امامبرایت بورد3/92*2/421015000000001400/01/29
55PA 22حکیم شرق به غرب انتهای لچکی پارک پردیسانبرایت بورد3/92*2/421015000000001400/01/30
60PA 23یادگار جنوب به شمال قبل از نیایشبرایت بورد3/92*2/421015000000001400/01/16
61PA 89شیخ فضل اللهشیخ فضل الله جنوب به شمال قبل از حکیمبرایت بورد3/92*2/421015000000001400/01/25
66PA 25نیایش غرب به شرق قبل از خروجی چمران جنوببرایت بورد3/92*2/421014000000001400/02/22
67PA 26تقاطع نیایش ولیعصر نبش اسفندیاربرایت بورد3/92*2/421014000000001400/02/18
68PA 47نیایش شرق به غرب ورودی یادگار امام جنوببرایت بورد3/92*2/421014000000001400/01/20
70PA 27ستاری جنوب به شمال بعد از پل حکیم (سازه اول)برایت بورد3/92*2/421014000000001400/02/21
71PA 28ستاری جنوب به شمال بعد از پل حکیم (سازه دوم)برایت بورد3/92*2/421014000000001400/03/12
73PA 29کردستان جنوب به شمال خروجی میدان عطاربرایت بورد3/92*2/421014000000001400/01/30
77PA 53 رسالت غرب به شرق انتهای تونلبرایت بورد3/92*2/421014000000001400/02/11
78PA 3ملاصدراخیابان ملاصدرا شرق به غرب ضلع جنوب غربی تقاطع کردستانبرایت بورد3/92*2/421015000000001400/02/01
79PA 35حقانیحقانی نرسیده به چهار راه جهان کودک شرق به غرب قبل از چراغبرایت بورد3/92*2/421015000000001400/02/05
80PA 5جهان کودکچهارراه جهان کودک ضلع جنوب غربیبرایت بورد3/92*2/421015000000001400/02/31
84PA 43امام علی جنوب به شمال بالاتر از رسالت (سازه اول)برایت بورد3/92*2/421014000000001400/02/09
85PA 44امام علی جنوب به شمال بالاتر از رسالت (سازه دوم)برایت بورد3/92*2/421014000000001400/01/20
89PA 33باقری شمال به جنوب مقابل دوربرگردان فلکه سوم تهرانپارسبرایت بورد3/92*2/421014000000001400/01/23
90PA 34باقری شمال به جنوب بین 196 و فرجامبرایت بورد3/92*2/421014000000001400/03/06
93PA 88فلکه دوم صادقه ابتدای ستارخانبرایت بورد3/92*2/421015000000001400/02/31
98PA 65چهارراه فرمانیه پاسداران ضلع جنوب شرقیبرایت بورد3/92*2/421014000000001400/02/01
99PA 66دوراهی فرمانیه و کامرانیه ، دید از شرق به غرببرایت بورد3/92*2/421014000000001400/02/05
100PA 75اقدسیهاقدیسه نبش کوچه پارک اولبرایت بورد3/30*2/05714000000001400/02/15
101PA 74تجریشمیدان تجریش ضلع جنوب غربیبرایت بورد3/92*2/421015000000001400/02/06
103PA 56خیابان الف شمال به جنوب رو به روی مقدس داخل فضای سبزبرایت بورد3/92*2/421015000000001400/01/21
104PA 57خیابان ولنجک جنوب به شمال تقاطع نهمبرایت بورد3/30*2/05714000000001400/02/01
105PA 58خیابان ولنجک جنوب به شمال تقاطع سیزدهمبرایت بورد3/92*2/421014000000001400/02/05
106PA 39دولتخیابان دولت ضلع جنوب غربی چهارراه کاوه سر وارستهبرایت بورد3/92*2/421014000000001400/02/05
112PA 79شریعتی شمال به جنوب قبل از تقاطع پل رومیبرایت بورد3/92*2/421015000000001400/02/21
113PA 30شریعتی جنوب به شمال بالاتر از میرداماد جنب ایستگاه اتوبوسبرایت بورد3/92*2/421015000000001400/02/14
114PA 31شریعتی جنوب به شمال نبش آزمایشگاه نگاربرایت بورد3/92*2/421015000000001400/03/19
115PA 87شریعتی جنوب به شمال پمپ بنزین ظفربرایت بورد3/92*2/421015000000001400/02/31
118PA 67میرداماد غرب به شرق دور برگردان قبل از شریعتیبرایت بورد3/92*2/421015000000001400/02/29
119PA 68میرداماد غرب به شرق قبل از میدان مادر مقابل بانک کارآفرینبرایت بورد3/92*2/421014000000001400/02/20
121PA 24شهرک غرببلوار فرحزادی شمال به جنوب قبل از میلاد نوربرایت بورد3/92*2/421014000000001400/01/30
124PA 61ضلع شمال شرقی میدان کاج مقابل صندوق توسعهبرایت بورد3/92*2/421014000000001400/01/30
125PA 62سعادت آباد شمال به جنوب ضلع جنوب غربی چهارراه مسجدبرایت بورد3/92*2/421014000000001400/02/19
126PA 60ضلع شرقی تقاطع سرو و پاکنژادبرایت بورد3/92*2/421014000000001400/02/02
128PA 70بلوار آفریقا جنوب به شمال ضلع شمال شرقی گلشهربرایت بورد3/92*2/421014000000001400/01/25
129PA 71بلوار آفریقا شمال به جنوب ضلع جنوب غربی ظفربرایت بورد3/30*2/05714000000001400/02/09
130PA 59آرژانتینضلع جنوبی میدان آرژانتینبرایت بورد3/92*2/421014000000001400/02/09
133PA 80ابتدای میدان نیاوران جنوب به شمالبرایت بورد3/92*2/421014000000001400/03/12
134PA 81نیاوران غرب به شرق نبش فیضیهبرایت بورد3/92*2/421014000000001400/02/31
138PA 49فرشته ابتدای نیلوفر(سازه اول)برایت بورد3/30*2/05712000000001400/02/16
139PA 50فرشته ابتدای نیلوفر(سازه دوم)برایت بورد3/30*2/05712000000001400/02/16
140PA 51فرشته مریم شریفی منش(سازه اول)برایت بورد3/30*2/05712000000001400/02/01
141PA 52فرشته مریم شریفی منش(سازه دوم)برایت بورد3/30*2/05712000000001400/01/25
146PA 78پاسداران جنوب به شمال بالاتر از بوستان دومبرایت بورد3/92*2/421014000000001400/02/31
147PA 32چهار راه پاسداران دولت جنوب به شمالبرایت بورد3/92*2/421014000000001400/02/02
150PA 85خیابان مطهری ضلع جنوبی تقاطع سلیمان خاطربرایت بورد3/92*2/421014000000001400/02/10
153PA 63جمهوریجمهوری شرق به غرب مقابل علاالدین سمت راستبرایت بورد3/92*2/421015000000001400/02/30
154PA 64جمهوری شرق به غرب قبل از اعلاالدین سمت چپ نبش کوچه صداقتبرایت بورد3/92*2/421015000000001400/02/31
156PA 91فاطمی گمنامبرایت بورد3/92*2/421015000000001400/02/19
158PA 48خیابان کریم خان شرق به غری مقابل عضدیبرایت بورد3/92*2/421014000000001400/01/26
159PA 83امین حضورخیابان امین حضور روبرو کوچه بهرونبرایت بورد3/30*2/05714000000001400/02/18
160PA 76خیابان امین حضور بعد از کوچه مستوفی مقابل بانک پاسارگادبرایت بورد3/92*2/421014000000001400/03/01
162PA 77نارمکضلع جنوب غربی میدان هفت حوض مقابل بانک دیبرایت بورد2*3614000000001400/02/11
163PA 82تهرانپارسضلع جنوب غربی فلکه دوم تهرانپارسبرایت بورد3/92*2/421014000000001400/03/11
164PA 86خیابان تهرانپارس شمال به جنوب قبل از فلکه اول فضای سبز سمت چپبرایت بورد3/30*2/05714000000001400/02/12