تعرفه تبلیغات بیلبورد تهران سال 1401

تعرفه تبلیغات بیلبورد تهران

قیمت بیلبورد ها و رسانه های محیطی تهران به روز شده در تاریخ 1401/06/30

قیمت بیلبورد در تهران
تعرفه تبلیغات بیلبورد
هزینه اجاره بیلبورد تهران
آدرسنوع تابلومتراژتعرفه ماهانه (ریال)
بزرگراه همت، جنب پل سواره آﻓریقا، بیلبورد9249800000000
بزرگراه همت مقابل برج میﻼد پل عابر مکانیزه، شرق به غربپل عابر6229400000000
بزرگراه همت مقابل برج میﻼد پل عابر مکانیزه، غرب به شرقپل عابر7833600000000
بزرگراه همت ، پل عابر ورودی پاسداران، شرق به غربپل عابر4717700000000
بزرگراه همت، بین توانیر و شیخ بهائی پل عابر ونک پارک، شرق به غربپل عابر4727000000000
بزرگراه همت، پل سواره شیخ بهایی، غرب به شرقپل سواره5630000000000
بزرگراه همت، نرسیده به پاسداران تقاطع صیاد ، شرق به غربپل عابر6814400000000
بزرگراه همت، بعد از پاسداران، غرب به شرقپل عابر6814400000000
بزرگراه همت شرق )زین الدین(، خروجی هنگام - دﻻوران ، غرب به شرقبیلبورد377500000000
بزرگراه همت غرب، مسیر ایران مال، بعد ازآزادگان، شرق به غربپل عابر387500000000
بزرگراه مدرس، قبل از خیابان میرداماد، جنوب به شمالبیلبورد6433000000000
بزرگراه مدرس، پل عابر تقاطع میرداماد، شمال به جنوبپل عابر4121000000000
بزرگراه مدرس، تقاطع پل حقانی، شمال به جنوبپل6030000000000
بزرگراه مدرس، ورودی بزرگراه صدر، جنوب به شمالبیلبورد4234800000000
بزرگراه مدرس،200متر پایین تر از ورودی صدر، شمال به جنوببیلبورد5027600000000
بزرگراه مدرس، پل عابر نرسیده به بهشتی، شمال به جنوبپل عابر5221000000000
بزرگراه چمران، باﻻتر از سئول، قبل از نمایشگاه، جنوب به شمالبیلبورد3818000000000
بزرگراه چمران، داخل لچکی خروجی همت شرق، جنوب به شمالبیلبورد3315600000000
بزرگراه حکیم، بعد از ورودی شیخ ﻓضل اله ، قبل از تقاطع گیشا، غرب به شرقبیلبورد5016600000000
بزرگراه حکیم، بعد از شیخ ﻓضل اله، قبل از پارک پردیسان، شرق به غرببیلبورد5118000000000
بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، دومین پل عابر، شرق به غربپل عابر6214700000000
بزرگراه حکیم، اولین پل عابر، نرسیده به یادگار، غرب به شرقپل عابر6214700000000
بزرگراه رسالت، پل عابر خیابان بنی هاشم، غرب به شرقپل عابر4714400000000
بزرگراه رسالت، پل عابر خیابان بنی هاشم، شرق به غربپل عابر4714400000000
بزرگراه نیایش، بعد از پل سعادت آباد، لچکی ورودی بلوار شهرداری، شرق به غرببیلبورد3114700000000
بزرگراه نیایش، پل پاکنژاد، غرب به شرقپل سواره6315000000000
بزرگراه یادگار ،پایین تر از پل مرزداران، شمال به جنوبپل عابر6714100000000
بزرگراه یادگار ، پل عابر نرسیده به مرزداران، جنوب به شمالپل عابر5213500000000
بزرگراه یادگار، پیشانی پل سواره حکیم، جنوب به شمالپل سواره5313500000000
بزرگراه کردستان، تقاطع خیابان )35خروجی یوسف آباد( ، جنوب به شمالپل عابر4712600000000
خیابان سئول، پل عابر خیابان نمایشگاه، جنوب به شمالپل عابر3113200000000
خیابان سئول، پل عابر خیابان نمایشگاه، جنب خروجی یادگار به چمران، شمال به جنوبپل عابر4713200000000
سعادت آباد ، بلوار پاکنژاد ، قبل از نیایش ، جنوب به شمالپل عابر4712600000000
سعادت آباد، بین میدان کاج و چهارراه سعادت آباد، شمال به جنوبپل عابر4613800000000
سعادت آباد، بین میدان کاج و چهارراه سعادت آباد، جنوب به شمالپل عابر3111400000000
شهرک غرب خیابان ایران زمین، تقاطع مهستان روبروی مجتمع تجاری گلستانبیلبورد133900000000
الهیه، آﻓریقای شمالی، نرسیده به مدرس)دید از آﻓریقا(، شمال به جنوب - بک لایتبیلبورد2411400000000
الهیه، آﻓریقای شمالی ، روبروی مدرن الهیه نبش کوچه گلناربیلبورد188700000000
الهیه، ورودی به بزرگراه مدرس، بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه - 4 سازهسی ال بی4*67800000000
الهیه نبش تقاطع آﻓریقای شمالی و مریمبیلبورد73600000000
زعفرانیه،مقدس اردبیلی، تقاطع خیابان پسیان، ضلع جنوب غربی - 2سازهبیلبورد7*26000000000
زعفرانیه،مقدس اردبیلی، تقاطع خیابان پسیان، ضلع جنوب غربیبیلبورد73000000000
خیابان کامرانیه شمالی ، داخل لچکی ﻓرمانیه )لواسانی(بیلبورد عمودی168700000000
نیاوران )باهنر(، نرسیده به تقاطع کامرانیه، نبش کوچه یاوری، شرق به غرب - بک لایتبیلبورد108700000000
بلوار اندرزگو، بعد از بلوار کاوه، به سمت شریعتی، شرق به غربپل عابر3810800000000
بلوار اندرزگو، نرسیده به بلوار کاوه ،غرب به شرقپل عابر3810800000000
میرداماد غربی ، خیابان عطار، جنب بانشگاه تنیس استقلال- 2 سازهبیلبورد2*77500000000
خیابان شریعتی، سه راه ضرابخانه، ابتدای ورودی همت غرب، شمال به جنوببیلبورد عمودی167500000000
پاسداران، دروس، ضلع شمال میدان هدایتبیلبورد عمودی166000000000
خیابان شریعتی، قبل از پمپ بنزین ظفر، نبش کوچه زیبا، جنوب به شمالبیلبورد عمودی1612000000000
خیابان شریعتی، پل سید خندان ، جنوب به شمالپل عابر5412600000000
خیابان شریعتی، تقاطع بهار شیراز، شمال به جنوبپل عابر497500000000
مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی )دید از شمال(بیلبورد163900000000
مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی )دید از جنوب(بیلبورد163900000000
مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی )دید از غرب(بیلبورد163900000000
خیابان کریمخان پل عابر عضدی )آبان(، شرق به غربپل عابر5618000000000
بزرگراه ستاری، پل عابر بلوار ﻓردوس، شمال به جنوبپل عابر388700000000
بزرگراه ستاری، پایین تر از کوروش، قبل از خروجی حکیم، شمال به جنوبپل عابر419000000000
بزرگراه باکری،ورودی هایپر استار ، شمال به جنوببیلبورد3312000000000
بزرگراه اشرفی اصفهانی، پل سواره رو همت ، شمال به جنوبپل سواره6410800000000
ﻓلکه دوم صادقیه، پل عابر ضلع جنوب میدان، شمال به جنوبپل عابر389600000000
اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب، بعد از ستاری نرسیده به استادیوم آزادیبیلبورد518700000000
جاده مخصوص کرج پل سواره ستاری، شرق به غربپل سواره627500000000
جاده مخصوص نرسیده به پل تهرانسر و شهر ﻓرش پل عابر شیشه مینا، شرق به غربپل عابر387200000000
بزرگراه نواب ،پیشانی پل سواره کمیل ، شمال به جنوبپل سواره5610800000000
بزرگراه نواب، پل سواره قزوین، شمال به جنوبپل سواره5310500000000
خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، شرق به غربپل عابر628400000000
خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، غرب به شرقپل عابر648400000000
خیابان جمهوری، تقاطع ولیﻌصر روی دیوار سینما آسیابیلبورد عمودی3615000000000
بازار،خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به چهارراه سیروسپل عابر318700000000
بزرگراه صیاد شیرازی ، پایین تر از همت، شمال به جنوبپل عابر5611400000000
بزرگراه صیاد شیرازی،نرسیده به همت، جنوب به شمالپل عابر4010500000000
بزرگراه امام علی، داخل لچکی خروجی صدر غرب ، شمال به جنوببیلبورد508400000000
بزرگراه امام علی ، باﻻتر از بابایی ، نرسیده به ارتش ، جنوب به شمالپل سواره487200000000
بزرگراه امام علی ، نرسیده به بابایی ، جنوب به شمالپل عابر427200000000
بزرگراه امام علی نرسیده به رسالت، پل سواره جانبازان )گلبرگ(، جنوب به شمالپل سواره387800000000
بزرگراه بابایی ، بﻌد از هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، شرق به غربپل عابر567500000000
بزرگراه بابایی ، نرسیده به هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، غرب به شرقپل عابر567500000000
بزرگراه بابایی ، بﻌد از لشکرک قبل از خروجی حکیمیه ، غرب به شرقپل عابر476300000000
بزرگراه صدر- بابایی، بﻌد از امام علی ، غرب به شرق) اولین بیلبورد(بیلبورد529000000000
تهرانپارس، بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع 196 - دﻻوران، شمال به جنوبپل عابر418700000000
تهرانپارس ، بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع رسالت، شمال به جنوبپل عابر398700000000
تهرانپارس، بزرگراه باقری، باﻻتر از ﻓرجام، پل عابر خیابان 190، جنوب به شمالپل عابر388400000000
تهرانپارس، بزرگراه باقری، قبل از تقاطع ﻓرجام، شمال به جنوبپل عابر448700000000
خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوﻓه ، غرب به شرقپل عابر416900000000
خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوﻓه ، شرق به غربپل عابر416900000000
بزرگراه شیخ ﻓضل اله، نرسیده به یادگار، جنوب به شمالپل عابر4212000000000

تعرفه فضاهایی تبلیغاتی حومه تهران

برای دریافت آخرین تعرفه تبلیغات بیلبورد و تخفیف های تبلیغات محیطی از طریق شبکه های اجتماعی با ما در ارتباط باشید
شرکت روزنه ارتباط