تعرفه تبلیغات بیلبورد تهران سال 1401

تعرفه تبلیغات بیلبورد تهران

قیمت بیلبورد ها و رسانه های محیطی تهران به روز شده در تاریخ 1401/01/22

قیمت بیلبورد در تهران
تعرفه تبلیغات بیلبورد
هزینه اجاره بیلبورد تهران
مسیرردیفکدآدرس تابلونوع تابلومتراژتعرفه (30 روزه) (ریال)تاریخ رزرو ابعاد چاپ
همت1V16بزرگراه همت ، بعد از شیخ فضل الله ، شرق به غرب بیلبورد56195000000001401/02/20460×1210
همت2V1بزرگراه همت ، بعد از چمران، تابلو مجاور دیوار سنگی ، شرق به غرببیلبورد73240000000001401/01/31610×1200
همت3N1بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، شرق به غرب پل عابر 62219000000001401/01/30310×2010
همت4N2بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، غرب به شرق پل عابر 78228000000001401/02/06310×2510
همت5V15بزرگراه همت ، پل عابر ورودی پاسداران، شرق به غرب پل عابر47117000000001401/05/14310×1510
همت6L12بزرگراه همت ، پل عابر بعد از شریعتی، شرق به غربپل عابر47105000000001401/02/14310×1510
همت7f1بزرگراه همت، پل عابرونک پارک، شیراز جنوبی، شرق به غرب پل عابر 45186000000001401/05/14310×1510
همت8S2بزرگراه همت، پل سواره شیخ بهایی، غرب به شرقپل سواره 56240000000001401/05/14310×1810
همت9f6بزرگراه همت، پل حقانی، غرب به شرقپل سواره 56150000000001401/02/15310×1810
همت10G1بزرگراه همت، نرسیده به پاسدارن تقاطع صیاد ، شرق به غرب پل عابر 6884000000001401/01/30320×2120
همت11G2بزرگراه همت بعد از صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، غرب به شرق پل عابر 6884000000001401/02/30320×2120
همت12h1بزرگراه همت شرق (زین الدین)، خروجی هنگام - دلاوران ، غرب به شرق بیلبورد3763000000001401/01/24410×910
همت13V14بزرگراه همت ،دهکده المپیک, پل عابر بوستان جوانمردان قبل از خروجی اتوبان تهران شمال، شرق به غرب پل عابر 3854000000001401/02/31310×1210
مدرس14h2بزرگراه مدرس، قبل از خیابان میرداماد، جنوب به شمالبیلبورد64228000000001401/02/15490×1315
مدرس15N13بزرگراه مدرس، پل عابر تقاطع میرداماد، شمال به جنوب پل عابر41144000000001401/01/30310×1310
مدرس16L1بزرگراه مدرس، جنب پل حقانی، جنوب به شمال بیلبورد62210000000001401/05/15510×1210
مدرس17K1بزرگراه مدرس، تقاطع پل حقانی، شمال به جنوب پل60210000000001401/05/14417×1517
مدرس18h3بزرگراه مدرس،200متر پایین تر از ورودی صدر ، شمال به جنوببیلبورد50210000000001401/02/30490×1010
مدرس19f3بزرگراه مدرس،400 متر بعد از چهارراه پارک وی ، شمال به جنوب - فلکسبیلبورد38210000000001401/01/31410×910
مدرس20S1بزرگراه مدرس، پایین تر از رسالت پل عابر بیهقی، شمال به جنوب پل عابر52162000000001401/01/30310×1660
مدرس21f4بزرگراه مدرس، حدفاصل پل مطهری و پل بهشتی، جنوب به شمال بیلبورد34105000000001401/02/08410 × 810
چمران22L2بزرگراه چمران، جنب پل نمایشگاه، شمال به جنوببیلبورد3396000000001401/02/27410×810
چمران23V17بزرگراه چمران ، بالاتر از نیایش ، جنوب به شمال بیلبورد3399000000001401/02/27410×815
چمران24h4بزرگراه چمران، داخل لچکی خروجی همت شرق، جنوب به شمال بیلبورد3399000000001401/02/06410×810
چمران25V2بزرگراه چمران، بعد از آتی ساز ، نرسیده به نیایش، شمال به جنوببیلبورد3499000000001401/02/22415×820
نیایش26L4بزرگراه نیایش، جنب خروجی کردستان جنوب (مقابل باشگاه انقلاب)، شرق به غرب بیلبورد5187000000001401/02/27420×1220
نیایش27G14بزرگراه نیایش، نرسیده به پل سعادت آباد، غرب به شرق بیلبورد3496000000001401/05/14370×910
نیایش28f8بزرگراه نیایش، پل پاکنژاد، غرب به شرق پل سواره63108000000001401/02/22350×1810
یادگار29A2بزرگراه یادگار امام، قبل از پل مرزداران، شمال به جنوبپل عابر6790000000001401/02/04380×1750
حکیم 30V3بزرگراه حکیم ، داخل لچکی خروجی چمران، غرب به شرق بیلبورد50126000000001401/02/15410×1210
حکیم 31h5بزرگراه حکیم، بعد از ورودی شیخ فضل اله ، قبل از تقاطع گیشا، غرب به شرق بیلبورد50114000000001401/03/01415×1210
حکیم 32G15بزرگراه حکیم، بعد از شیخ فضل اله، قبل از پارک پردیسان، شرق به غرببیلبورد51114000000001401/02/15460×1110
حکیم 33G3بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، دومین پل عابر ، شرق به غربپل عابر6290000000001401/02/15310×2000
حکیم 34G4بزرگراه حکیم، اولین پل عابر، نرسیده به یادگار، غرب به شرق پل عابر6290000000001401/05/14310×2010
حکیم 35L3بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، داخل لچکی خروجی اشرفی اصفهانی، شرق به غرببیلبورد5293000000001401/02/15425×1220
رسالت36L5بزرگراه رسالت، بعد از ورودی حقانی، شرق به غرب بیلبورد5096000000001401/03/11410×1210
کردستان37G9بزرگراه کردستان ، تقاطع خیابان 35(خروجی یوسف آباد) ، جنوب به شمالپل عابر 4772000000001401/02/27310×1510
شیخ فضل اله38V9بزرگراه شیخ فضل اله، حد فاصل جناح و یادگار، جنوب به شمالبیلبورد3784000000001401/05/14410×910
شیخ فضل اله39O3بزرگراه شیخ فضل اله، نرسیده به یادگار، جنوب به شمالپل عابر4281000000001401/02/22320×1420
سعادت آباد40G7سعادت آباد ، بلوار پاکنژاد ، قبل از نیایش ، جنوب به شمالپل عابر 4763000000001401/02/05310×1515
شهرک غرب41L7شهرک غرب، میدان صنعت ، ضلع جنوب غربیبیلبورد3469000000001401/02/22370×910
شهرک غرب42LC44شهرک غرب خیابان ایران زمین، تقاطع مهستان روبروی مجتمع تجاری گلستان بیلبورد 1336000000001401/02/16207×615
الهیه43h15آفریقا شمالی ، ورودی الهیه از مدرس (نبش کوچه گلنار)بیلبورد1857000000001401/01/31337×537
الهیه44LC2الهیه، ورودی به بزرگراه مدرس، بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه - 4 سازهسی ال بی 6*472000000001401/03/054*(205×305)
الهیه45LC1الهیه نبش تقاطع آفریقای شمالی و مریمبیلبورد727000000001401/01/26212×312
زعفرانیه46L23 زعفرانیه،مقدس اردبیلی، تقاطع خیابان پسیان، ضلع جنوب غربی - 3سازه بیلبورد3*772000000001401/01/313*(212*312)
کامرانیه47h10خیابان کامرانیه شمالی ، داخل لچکی فرمانیه ( لواسانی)بیلبورد عمودی1654000000001401/01/29445×365
کامرانیه48V6خیابان کامرانیه جنوبی ، نبش خیابان حاتم خانی، جنوب به شمالبیلبورد عمودی1654000000001401/04/28510×310
نیاوران49V5 نیاوران (باهنر)، بعد از پمپ بنزین، نبش خیابان رفیعی، غرب به شرق بیلبورد عمودی1954000000001401/02/05310×610
اندرزگو50G5بلوار اندرزگو، بعد از بلوار کاوه، به سمت شریعتی، شرق به غرب پل عابر 3857000000001401/02/31310×1220
اندرزگو51G6بلوار اندرزگو، نرسیده به بلوار کاوه ،غرب به شرق پل عابر 3857000000001401/01/29310×1210
میدان عطار52L32میدان عطار به سمت میرداماد، خیابان نجفی مقدم ، جنب درب باشگاه تنیس استقلال- 2 سازهبیلبورد7*260000000001401/02/062*(212*312)
جردن53L6بلوار آفریقا (جردن) ، نبش بلوار صبا ، ضلع شمال شرقیبیلبورد1654000000001401/02/05510×310
جردن54V7بلوار آفریقا (جردن) ، بالاتر از میرداماد نبش ستاری، جنوب به شمالبیلبورد عمودی1945000000001401/04/07310×610
پاسداران 55L9خیابان پاسداران، بالاتر از پمپ بنزین، وسط لچکی مقابل تعاونی ارتش(06)بیلبورد عمودی2245000000001401/03/21610×360
پاسداران 56h11پاسداران، دروس، ضلع شمال میدان هدایتبیلبورد عمودی1642000000001401/01/24440×360
شریعتی 57h12خیابان شریعتی، قبل از پمپ بنزین ظفر، نبش کوچه زیبا، جنوب به شمالبیلبورد عمودی1672000000001401/03/01510×310
شریعتی 58A3خیابان شریعتی، پل سید خندان ، جنوب به شمالپل عابر5481000000001401/01/30320×1660
شریعتی 59G13خیابان شریعتی، پایین تر از ملک، تقاطع بهار شیراز، شمال به جنوب پل عابر4957000000001401/03/15310×1590
بهشتی60V10خیابان بهشتی ، تقاطع وزرا ، روبروی سینما آزادی ، ضلع جنوب غربیبیلبورد1645000000001401/03/07315×515
مطهری61h7مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از شمال)بیلبورد1630000000001401/02/31310×510
مطهری62h8مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از جنوب)بیلبورد1630000000001401/01/29310×510
مطهری63h9مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از غرب)بیلبورد1630000000001401/02/05310×510
کریمخان64T8خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، شرق به غربپل عابر 5693000000001401/05/14310×1810
ستاری65L11بزرگراه ستاری، پل عابر بلوار فردوس، شمال به جنوبپل عابر3860000000001401/01/29310×1210
باکری66h6بزرگراه باکری،ورودی هایپر استار ، شمال به جنوببیلبورد3387000000001401/04/31410×810
اشرفی اصفهانی67N3 بزرگراه اشرفی اصفهانی ، پل سواره رو همت ، شمال به جنوب پل سواره 6460000000001401/03/15315×2030
صادقیه68L10فلکه دوم صادقیه ضلع شمال غربیبیلبورد2857000000001401/02/05395×715
تهران کرج69h14اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب، بعد از ستاری نرسیده به استادیوم آزادی بیلبورد5157000000001401/01/29420×1220
تهران کرج70V11اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب ، نرسیده به پل سواره ستاریبیلبورد7963000000001401/02/20520×1520
جاده مخصوص71S3جاده مخصوص کرج پل سواره ستاری، شرق به غرب پل سواره6254000000001401/05/14-
جاده مخصوص72V12جاده مخصوص نرسیده به پل تهرانسر و شهر فرش پل عابر شیشه مینا، شرق به غرب پل عابر3854000000001401/02/10310×1210
نواب73N4بزرگراه نواب ،پیشانی پل سواره کمیل ، شمال به جنوبپل سواره 5664500000001401/02/30310×1810
آزادی74N6خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، شرق به غربپل عابر6263000000001401/05/14310×2015
آزادی75N7خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، غرب به شرقپل عابر6463000000001401/02/20310×2060
جمهوری76O2خیابان جمهوری، تقاطع ولیعصر روی دیوار سینما آسیابیلبورد عمودی3684000000001401/05/14410×910
جمهوری77L8خیابان جمهوری، بعد از تقاطع شیخ هادی بیلبورد عمودی1575000000001401/01/31495×300
مصطفی خمینی78D11بازار،خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به چهارراه سیروسپل عابر 3157000000001401/10/14310×1010
صیاد79G10بزرگراه صیاد شیرازی ، پایین تر از همت، شمال به جنوبپل عابر5669000000001401/05/14310×1805
صیاد80A4بزرگراه صیاد، قبل از ورودی میدان هروی ، جنوب به شمالپل عابر4975000000001401/02/05320×1520
امام علی81V13بزرگراه امام علی نرسیده به رسالت، پل سواره جانبازان (گلبرگ)، جنوب به شمالپل سواره3857000000001401/05/14310×1210
امام علی82h13بزرگراه امام علی، داخل لچکی خروجی صدر غرب ، شمال به جنوببیلبورد5057000000001401/01/31410×1210
امام علی83G11بزرگراه امام علی ، بالاتر از بابایی ، نرسیده به ارتش ، جنوب به شمالپل سواره 4851000000001401/02/04320×1510
امام علی84G12بزرگراه امام علی ، نرسیده به بابایی ، جنوب به شمال پل عابر 4251000000001401/03/10260×1620
بابایی85N8بزرگراه بابایی ، بعد از هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، شرق به غربپل عابر5651000000001401/01/31310×1810
بابایی86N9بزرگراه بابایی ، نرسیده به هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، غرب به شرقپل عابر5651000000001401/05/14310×1800
بابایی87N12بزرگراه بابایی ، بعد از لشکرک قبل از خروجی حکیمیه ، غرب به شرقپل عابر4548000000001401/05/18310×1510
بابایی88A1بزرگراه بابایی، بعد از امام علی ، غرب به شرق( اولین بیلبورد)بیلبورد5254000000001401/02/15510×1010
تهرانپارس89N5تهرانپارس، بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع 196 - دلاوران، شمال به جنوبپل عابر4154000000001401/02/22310×1310
تهرانپارس90G8تهرانپارس ، بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع رسالت، شمال به جنوبپل عابر3954000000001401/05/14260×1510
تهرانپارس91L13تهرانپارس، بزرگراه باقری، بالاتر از فرجام، پل عابر خیابان 190، جنوب به شمالپل عابر3851000000001401/03/11310×1210
پیروزی92N10خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، غرب به شرقپل عابر4145000000001401/05/14310×1310
پیروزی93N11خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، شرق به غربپل عابر4145000000001401/01/29310×1310

تعرفه فضاهایی تبلیغاتی حومه تهران

ردیف نشانی نوع تابلو تابلو متراژ ( متر) قیمت ( تومان )
1 آزادراه تهران پردیس روبروی دانشگاه پردیس مسیرتهران به شمال پل هوایی 90 170,000,000
2 آزادراه تهران پردیس روبروی دانشگاه پردیس مسیرشمال به تهران پل هوایی 90 170,000,000
3 آزادراه تهران پردیس پارک فناوری اطالعات مسیر تهران به شمال پل هوائی 120 160,000,000
4 آزادراه تهران پردیس پارک فناوری اطالعات مسیر شمال به تهران پل هوائی 120 160,000,000
5 گیالوند بلوار بعثت تقاطع ولیعصر به سمت تهران پل هوایی 42 160,000,000
6 محور تهران فیروزکوه، ابتدای بلوار بهشتی، تابلو سه وجهی گردان بیلبورد 32 40,000,000
7 دماوند اسالم اباد مسیر شمال به تهران پل هوایی 96 60,000,000
8 دماوند جنب تامین اجتماعی مسیر شمال به تهران پل هوایی 52.5 50,000,000
9 گیالوند بلوار بعثت چهارراه شهید سلیمانی پل هوایی 36.6 50,000,000
10 گیالوند بلوار بعثت چهارراه شهید سلیمانی پل هوایی 36.6 40,000,000
11 گیالوند بلوار بعثت چهارراه شهید سلیمانی پل هوایی 45.6 40,000,000
12 گیالوند بلوار بعثت چهارراه شهید سلیمانی پل هوایی 45.6 40,000,000
13 مسیر شمال به تهران  CNGگیالوند، مقابل جایگاه بیلبورد 95 40,000,000
14 ورودی بومهن ابتدای آزاد راه تهران پردیس مسیر تهران به شمال پل هوایی 100 60,000,000
15 خروجی بومهن ابتدای آزادراه تهران پردیس مسیر شمال به تهران پل هوایی 100 160,000,000

برای دریافت آخرین تعرفه تبلیغات بیلبورد و تخفیف های تبلیغات محیطی از طریق شبکه های اجتماعی با ما در ارتباط باشید
شرکت روزنه ارتباط