تعرفه تبلیغات بیلبورد تهران سال 1400

تعرفه تبلیغات بیلبورد تهران

قیمت بیلبورد ها و رسانه های محیطی تهران به روز شده در تاریخ 1400/06/01

قیمت بیلبورد در تهران
تعرفه تبلیغات بیلبورد
هزینه اجاره بیلبورد تهران
مسیرردیفکدآدرس تابلونوع تابلومتراژتعرفه (30 روزه) (ریال)تاریخ رزروتوضیحاتتمدید/ رزروابعاد چاپ
همت1V16بزرگراه همت ، بعد از شیخ فضل الله ، شرق به غرببیلبورد56117000000001400/06/31رزرو460×1210
همت2V1بزرگراه همت ، بعد از چمران، تابلو مجاور دیوار سنگی ، شرق به غرببیلبورد73138000000001400/05/31610×1200
همت3N1بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، شرق به غرب پل عابر62123000000001400/07/04310×2010
همت4N2بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، غرب به شرق پل عابر78129000000001400/08/11310×2510
همت5T1بزرگراه همت ،نرسیده به پل ستاری، پل عابر خیابان شاهین، غرب به شرق پل عابر4146500000001400/07/15315×1310
همت6L12بزرگراه همت ، پل عابر بعد از شریعتی، شرق به غربپل عابر4757000000001400/07/301400/06/31-06/16 روزشمار قابل اکران310×1510
همت7V15بزرگراه همت ، پل عابر ورودی پاسداران، شرق به غربپل عابر4769000000001400/06/31310×1510
همت8G1بزرگراه همت نرسیده به صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، شرق به غرب پل عابر6852500000001400/8/29320×2120
همت9G2بزرگراه همت بعد از صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، غرب به شرق پل عابر6852500000001400/06/15320×2120
همت10H1بزرگراه زین الدین (همت شرق) ، خروجی هنگام - دلاوران ، غرب به شرقبیلبورد3730000000001400/06/27410×910
همت11V14بزرگراه همت غرب، پل عابر بوستان جوانمردان قبل از اتوبان تهران شمال، شرق به غرب پل عابر3836000000001400/05/29310×1210
مدرس12H2بزرگراه مدرس، قبل از خیابان میرداماد، جنوب به شمالبیلبورد64108000000001400/06/31490×1315
مدرس13T2بزرگراه مدرس، پل عابر میرداماد، جنوب به شمال پل عابر63138000000001400/10/15310×2030
مدرس14N13بزرگراه مدرس، پل عابر تقاطع میرداماد، شمال به جنوبپل عابر4175000000001400/06/15رزروماه آذر رزرو310×1310
مدرس15H3بزرگراه مدرس،200متر پایین تر از ورودی صدر ، شمال به جنوببیلبورد50105000000001400/09/16490×1010
مدرس16L1بزرگراه مدرس، جنب پل حقانی، جنوب به شمالبیلبورد6298500000001400/07/18510×1210
چمران17L2بزرگراه چمران، جنب پل نمایشگاه، شمال به جنوببیلبورد3346500000001400/07/27410×810
چمران18O1بزرگراه چمران، پیشانی پل سواره نمایشگاه ، شمال به جنوب پل سواره4046500000001400/06/30330×1210
چمران19T3بزرگراه چمران ، پل عابر قبل از نیایش ، جنوب به شمال پل عابر5666000000001400/07/04310×1810
چمران20V17بزرگراه چمران ، بالاتر از نیایش ، جنوب به شمالبیلبورد3363000000001400/10/30410×810
چمران21H4بزرگراه چمران، داخل لچکی خروجی همت شرق، جنوب به شمالبیلبورد3363000000001400/06/30رزرو410×810
چمران22V2بزرگراه چمران، بعد از آتی ساز ، نرسیده به نیایش، شمال به جنوببیلبورد3463000000001400/07/301400/6/31-06/16 قابل اکران415×820
نیایش23L4بزرگراه نیایش، جنب خروجی کردستان جنوب (مقابل باشگاه انقلاب)، شرق به غرببیلبورد5152500000001400/06/04رزرو420×1220
نیایش24G14بزرگراه نیایش، نرسیده به پل سعادت آباد، غرب به شرقبیلبورد3457000000001400/07/3015 روز رزرو آبان370×910
یادگار25S1بزرگراه یادگار، قبل از پل همت، جنوب به شمالبیلبورد7548000000001400/6/31-06/16 قابل اکران1400/06/31- مزایده570×1350
حکیم26V3بزرگراه حکیم ، داخل لچکی خروجی چمران، غرب به شرقبیلبورد5087000000001400/07/3015 روز رزرو آبان410×1210
حکیم27H5بزرگراه حکیم، بعد از ورودی شیخ فضل اله ، قبل از تقاطع گیشا، غرب به شرقبیلبورد5069000000001400/08/07415×1210
حکیم28S3بزرگراه حکیم، ضلع جنوب شرقی پل سواره یادگار، غرب به شرقبیلبورد7552500000001400/06/311400/06/31 مزایده520×1520
حکیم29G15بزرگراه حکیم، بعد از شیخ فضل اله، قبل از پارک پردیسان، شرق به غرببیلبورد5160000000001400/07/26460×1110
حکیم30G3بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، دومین پل عابر ، شرق به غربپل عابر6252500000001400/06/31رزرو310×2010
حکیم31G4بزرگراه حکیم، اولین پل عابر، نرسیده به یادگار، غرب به شرقپل عابر6252500000001400/11/30310×2010
حکیم32L3بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، داخل لچکی خروجی اشرفی اصفهانی، شرق به غرببیلبورد5252500000001400/07/15425×1220
رسالت33L5بزرگراه رسالت، بعد از ورودی حقانی، شرق به غرببیلبورد5054000000001400/07/30410×1210
رسالت34T6بزرگراه رسالت ، بعد از سیدخندان ، شرق به غربپل عابر6357000000001400/10/15360×1760
رسالت35T7بزرگراه رسالت ، بعد از مصلی قبل از سیدخندان ، غرب به شرقپل عابر4760000000001400/08/11310×1515
رسالت36S6بزرگراه رسالت، بعد از بنی هاشم، ورودی صیاد جنوب ، شرق به غرببیلبورد3836000000001400/6/31-06/22 قابل اکران1400/06/31 مزایده410×910
کردستان37G9بزرگراه کردستان ، نرسیده به حکیم تقاطع خیابان 35، جنوب به شمالپل عابر4739000000001400/08/29 روزشمار قابل اکران310×1510
شیخ فضل اله38V9بزرگراه شیخ فضل اله، حد فاصل جناح و یادگار، جنوب به شمالبیلبورد3748000000001400/07/14410×910
شیخ فضل اله39T5بزرگراه شیخ فضل اله پل سواره یادگار جنوب به شمالپل سواره5948000000001400/06/15رزرو315×1870
سعادت آباد40G7سعادت آباد ، بلوار پاکنژاد ، قبل از نیایش ، جنوب به شمالپل عابر4736000000001400/06/31310×1515
شهرک غرب41L7شهرک غرب، میدان صنعت ، ضلع جنوب غربیبیلبورد3442000000001400/07/22370×910
شهرک غرب42LC44شهرک غرب خیابان ایران زمین، تقاطع مهستان روبروی مجتمع تجاری گلستانبیلبورد1313000000001400/06/03207×615
الهیه43H9آفریقا شمالی ، ورودی الهیه از مدرس (نبش کوچه گلنار)بیلبورد1833000000001400/09/251400/07/07-06/23 روزشمار قابل اکران337×537
الهیه44LC2الهیه، ورودی به بزرگراه مدرس، بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیهسی ال بی6*433600000001400/06/25رزرو 15 روزه4*(205×305)
الهیه45LC1الهیه، ضلع جنوب شرقی خیابان مریم شرقی با آفریقا شمالیسی ال بی67500000001400/07/30305*205
کامرانیه46H10خیابان کامرانیه شمالی ، داخل لچکی فرمانیه ( لواسانی)بیلبورد عمودی1630000000001400/06/12445×365
کامرانیه47V6خیابان کامرانیه جنوبی ، نبش خیابان حاتم خانی، جنوب به شمالبیلبورد عمودی1627000000001400/07/30احتمال تمدید510×310
نیاوران48V5 نیاوران (باهنر)، بعد از پمپ بنزین، نبش خیابان رفیعی، غرب به شرقبیلبورد عمودی1930000000001400/07/09310×610
اندرزگو49G5بلوار اندرزگو، بعد از بلوار کاوه، به سمت شریعتی، شرق به غرب پل عابر3827000000001401/02/31310×1220
اندرزگو50G6بلوار اندرزگو، نرسیده به بلوار کاوه ،غرب به شرق پل عابر3827000000001400/08/20روزشمار قابل اکران310×1210
جردن51L6بلوار آفریقا (جردن) ، نبش بلوار صبا ، ضلع شمال شرقیبیلبورد1625500000001400/08/14510×310
جردن52V7بلوار آفریقا (جردن) ، بالاتر از میرداماد نبش ستاری، جنوب به شمالبیلبورد عمودی1921000000001400/06/20310×610
پاسداران53L9خیابان پاسداران، بالاتر از پمپ بنزین، وسط لچکی مقابل تعاونی ارتش(06)بیلبورد عمودی2222500000001400/06/30610×360
دروس54H11دروس، میدان هدایت، ضلع شمال غربیبیلبورد عمودی1621000000001400/06/31440×360
شریعتی55H12خیابان شریعتی، قبل از پمپ بنزین ظفر، نبش کوچه زیبا، جنوب به شمالبیلبورد عمودی1639000000001400/08/11510×310
جردن56G13خیابان شریعتی، پایین تر از ملک، تقاطع بهار شیراز، شمال به جنوبپل عابر4924000000001401/02/31روزشمار قابل اکران310×1590
شریعتی57V10خیابان بهشتی ، تقاطع وزرا ، روبروی سینما آزادی ، ضلع جنوب غربیبیلبورد1621000000001400/08/23روزشمار قابل اکران315×515
مطهری58H7مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از شمال)بیلبورد1616500000001401/02/31310×510
مطهری59H8مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از جنوب)بیلبورد1616500000001400/06/15310×510
مطهری60H15مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از غرب)بیلبورد1616500000001400/08/30310×510
کریمخان61T8خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، شرق به غربپل عابر5648000000001400/05/31احتمال تمدید310×1810
کریمخان62T9خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، غرب به شرقپل عابر5646500000001400/07/30310×1810
ستاری63T4بزرگراه ستاری ،پل عابر بلوار فردوس ، جنوب به شمالپل عابر6439000000001400/10/15310×2050
ستاری64L11بزرگراه ستاری، پل عابر بلوار فردوس، شمال به جنوبپل عابر3833000000001400/07/30310×1210
باکری65H6بزرگراه باکری،ورودی هایپر استار ، شمال به جنوببیلبورد3357000000001400/07/30410×810
اشرفی اصفهانی66N3 بزرگراه اشرفی اصفهانی ، پل سواره رو همت ، شمال به جنوبپل سواره6430000000001401/02/31315×2030
صادقیه67L10فلکه دوم صادقیه ضلع شمال غربیبیلبورد2824000000001400/07/29395×715
تهران کرج68H14اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب، بعد از ستاری نرسیده به استادیوم آزادیبیلبورد5127000000001400/06/31420×1220
تهران کرج69V11اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب ، نرسیده به پل سواره ستاریبیلبورد7930000000001400/06/311400/06/11-06/01 قابل اکرانرزرو520×1520
جاده مخصوص70V12جاده مخصوص نرسیده به پل تهرانسر و شهر فرش پل عابر شیشه مینا، شرق به غربپل عابر3824000000001400/05/31احتمال تمدید310×1210
نواب71N4بزرگراه نواب ،پیشانی پل سواره کمیل ، شمال به جنوبپل سواره5642000000001400/05/31احتمال تمدید310×1810
نواب72T13بزرگراه نواب ، پل عابر خیابان صفدری ، شمال به جنوبپل عابر6242000000001400/06/10360×1730
آزادی73N6خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، شرق به غربپل عابر6336000000001401/01/31310×2020
آزادی74N7خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، غرب به شرقپل عابر6436000000001400/05/31احتمال تمدید310×2060
انقلاب75T10خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، شرق به غربپل عابر2722500000001400/05/29310×860
انقلاب76T11خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، غرب به شرقپل عابر2722500000001400/06/31310×860
جمهوری77L8خیابان جمهوری، بعد از تقاطع شیخ هادیبیلبورد عمودی1627000000001400/10/15510×310
امین حضور78T14امین حضور، بعد از مسجد همدانیها، جنوب به شمالپل عابر3542000000001400/10/141400/10/14 - مزایده310×1120
مصطفی خمینی79D11خیابان مصطفی خمینی نرسیده به چهارراه سیروسپل عابر3124000000001400/10/14310×1010
صیاد80G10بزرگراه صیاد شیرازی ، پایین تر از همت، شمال به جنوبپل عابر5639000000001401/01/31310×1810
امام علی81V13بزرگراه امام علی نرسیده به رسالت، پل سواره جانبازان (گلبرگ)، جنوب به شمالپل سواره3830000000001401/01/31310×1210
امام علی82H13بزرگراه امام علی، داخل لچکی خروجی صدر غرب ، شمال به جنوببیلبورد5030000000001400/06/30410×1210
امام علی83G11بزرگراه امام علی ، بالاتر از بابایی ، نرسیده به ارتش ، جنوب به شمالپل سواره4827000000001400/07/3006/08 -1400/06/31 قابل اکران320×1510
امام علی84G12بزرگراه امام علی ، نرسیده به بابایی ، جنوب به شمال پل عابر4227000000001400/08/19260×1620
بابایی85N8بزرگراه بابایی ، بعد از هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، شرق به غربپل عابر5627000000001400/5/31 ماه مهر رزرو310×1810
بابایی86A1بزرگراه بابایی، بعد از امام علی ، غرب به شرقبیلبورد5227000000001400/06/02 ماه مهر رزرو510×1010
بابایی87N9بزرگراه بابایی ، نرسیده به هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، غرب به شرقپل عابر5627000000001401/01/31310×1810
بابایی88N12بزرگراه بابایی ، بعد از لشکرک قبل از خروجی حکیمیه ، غرب به شرقپل عابر4527000000001400/08/11310×1510
تهرانپارس89N5تهرانپارس، بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع 196 - دلاوران، شمال به جنوبپل عابر4130000000001400/06/15310×1310
تهرانپارس90G8تهرانپارس ، بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع رسالت، شمال به جنوبپل عابر3930000000001401/01/31260×1510
تهرانپارس91L13تهرانپارس، بزرگراه باقری، بالاتر از فرجام، پل عابر خیابان 190، جنوب به شمالپل عابر3830000000001400/10/15310×1210
پیروزی92N10خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، غرب به شرقپل عابر4121000000001401/01/31310×1310
پیروزی93N11خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، شرق به غربپل عابر4121000000001400/06/08310×1310
بسیج94T12بزرگراه بسیج، روبروی 20 متری افسریه، شمال به جنوبپل عابر3818000000001400/05/29رزرو310×1210
زعفرانیه95S5زعفرانیه میدان الف، ضلع جنوب شرقیبیلبورد1633000000001400/06/31-06/25 روزشمار قابل اکران317×515
جهان کودک96S2چهارراه جهان کودک، ضلع جنوب شرقیبیلبورد2631000000001400/06/31-06/06 روزشمار قابل اکران395×650

برای دریافت آخرین تعرفه تبلیغات بیلبورد و تخفیف های تبلیغات محیطی از طریق شبکه های اجتماعی با ما در ارتباط باشید
شرکت روزنه ارتباط