تعرفه تبلیغات بیلبورد تهران سال 1400

تعرفه تبلیغات بیلبورد تهران

قیمت بیلبورد ها و رسانه های محیطی تهران به روز شده در تاریخ 1400/09/03

قیمت بیلبورد در تهران
تعرفه تبلیغات بیلبورد
هزینه اجاره بیلبورد تهران
ردیفکدآدرس نوع تابلومتراژقیمتتاریخ رزروتوضیحاتتمدید/رزروابعاد چاپ
1V16بزرگراه همت، بعد از شیخ فضل الله، شرق به غرببیلبورد 56126000000001400/10/191210*460
2V1بزرگراه همت، بعد از چمران تابلو مجاور دیوار سنگی ، شرق به غرب بیلبورد 73139000000001400/10/301400/08/30-08/25 قابل اکران1200*610
3N1بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه غرب به شرقپل عابر62133000000001400/10/302010*310
4N2بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه غرب به شرقپل عابر78139000000001400/11/271400/09/27-09/08 قابل اکرانرزرو2510*310
5T1بزرگراه همت نرسیده به پل ستاری پل عابر خیابان شاهین غرب به شرقپل عابر4151000000001400/09/27مزایده 1400/10/141310*315
6V15بزرگراه همت پل عابر ورودی پاسداران شرق به غربپل عابر4763000000001400/09/14بهمن - رزرو1510*310
7L12بزرگراه همت پل عابر بعد از شریعتی شرق به غربپل عابر4757000000001400/10/101510*310
8G1بزرگراه همت نرسیده به صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل غرب به شرقپل عابر6851000000001400/09/152120*320
9G2بزرگراه همت بعد از صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل غرب به شرقپل عابر6851000000001401/02/152120*320
10H1بزرگراه همت شرق ( زین الدین) خروجی هنگام دلاوران غرب به شرقبیلبورد 3730000000001400/10/301400/10/20-09/28 روز شمار قابل اکرانمزایده 1400/10/30910*410
11V14بزرگراه همت دهکده المپیک پل عابر بوستان جوانمردی قبل از خروجی اتوبان تهران شمال شرق به غربپل عابر3830000000001401/02/311210*310
12H2بزرگراه مدرس قبل از خیابان میرداماد جنوب به شمالبیلبورد 64129000000001400/10/30-10/20 روز شمار قابل اکران مزایده 1400/10/301315*490
13T2بزرگراه مدرس پل عابر میرداماد جنوب به شمالپل عابر63139000000001400/10/15مزایده 1400/10/142030*310
14N13بزرگراه مدرس پل عابر تقاطع شمال به جنوبپل عابر4181000000001400/09/301310*310
15H3بزرگراه مدرس 200 متر پایین تر از ورودی صدر شمال به جنوببیلبورد 50123000000001400/10/301400/10/10-10/01 روز شمار قابل اکرانمزایده 1400/10/301010*490
16L1بزرگراه مدرس جنب پل حقانی جنوب به شمالبیلبورد 62117000000001400/09/131210*510
17L2بزگراه چمران جنب پل نمایشگاه شمال به جنوببیلبورد 3352500000001401/02/15810*410
18O1بزگراه چمران پیشانی پل سواره نمایشگاه شمال به جنوبپل سواره452500000001400/09/251210*330
19T3بزرگراه چمران پل عابر قبل از نیایش جنوب به شمالپل عابر5672000000001400/10/14مزایده 1400/10/301810*310
20V17بزرگراه چمران بالاتر از نیایش جنوب به شمالبیلبورد 3369000000001400/10/30815*410
21H4بزرگراه چمران داخلی لچکی خروجی همت شرق جنوب به شمالبیلبورد 3369000000001400/10/301400/09/30-09/20 روز شمار قابل اکران1400/10/30 مزایده810*410
22V2بزرگراه چمران بعد از آتی ساز نرسیده به نیایش شمال به جنوببیلبورد 3469000000001400/09/30820*415
23L4بزرگراه نیایش جنب خروجی کردستان جنوب ( مقابل باشگاه انقلاب) شرق به غرببیلبورد 5160000000001400/09/241220*420
24G14بزرگراه نیایش نرسیده به پل سعادت آباد غرب به شرقبیلبورد 3463000000001400/09/30رزرو 15 روزه روز شمار قابل اکران910*370
25V3بزرگراه حکیم داخل لچکی خروجی چمران غرب به شرقبیلبورد 5096000000001401/01/311400/09/30-09/21 روز شمار قابل اکران1400/10/30 مزایده1210*410
26H5بزرگراه حکیم بعد از ورودی شیخ فضل الله قبل از تقاطع گیشا غرب به شرقبیلبورد 5078000000001400/10/301210*415
27G15بزرگراه حکیم بعد از شیخ فضل الله قبل از پارک پردیسان شرق به غرببیلبورد5172000000001401/02/151400/11/05-10/16 روز شمار قابل اکران1110*460
28G3بزرگراه حکیم بعد از یادگاردومین پل عابر شرق به غربپل عابر6254000000001400/09/122000*310
29G4بزرگراه حکیم اولین پل عابر نرسیده به یادگار غرب به شرقپل عابر6254000000001400/11/302010*310
30L3بزرگراه حکیم بعد از یادگار داخل لچکی خروجی اشرفی اصفهانی شرق به غرببیلبورد5260000000001401/02/151220*425
31L5بزرگراه رسالت بعد از ورودی حقانی شرق به غرببیلبورد5063000000001400/10/151400/09/30-09/16 روز شمار قابل اکرانبهمن رزرو1210*410
32T6بزرگراه رسالت بعد از سید خندان شرق به غربپل عابر6366000000001400/10/15مزایده 1400/10/141770*360
33T7بزرگراه رسالت بعد از مصلی قبل از سید خندان غرب به شرقپل عابر4769000000001400/09/14مزایده 1400/10/141515*310
34G9بزرگراه کردستان تقاطع خیابان یوسف اباد جنوب به شمالپل عابر4743500000001400/09/151510*310
35V9بزرگراه شیخ فضل الله حد فاصل جناح و یادگار جنوب به شمالبیلبورد3751000000001400/09/13910*410
36T5بزرگراه شیخ فضل الله پل سواره یادگار جنوب به شمالپل سواره5951000000001400/10/19مزایده 1400/10/141870*315
37G7سعادت اباد بلوار پاکنژاد قبل از نیایش جنوب به شمالپل عابر4739000000001400/10/271515*310
38L7شهرک غرب میدان صنعت ضلع جنوب غربیبیلبورد3445000000001400/08/26رزرو 45 روزهبهمن رزرو910*370
39LC44شهرک غرب خیابان ایران زمین تقاطع مهستان روبروی مجتمع تجاری گلستانبیلبورد1320000000001400/09/24615*207
40H9آفریقا شمالی ورودی الهیه از مدرس ( نبش کوچه گلناز)بیلبورد1839000000001400/09/30مزایده 1400/10/30537*337
41LC2الهیه ورودی به بزرگراه مدرس بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه - 2 سازهسی ال بی4*624000000001400/08/241400/08/30-08/25 روز شمار قابل اکرانماه آذر - بهمن رزرو(305*205)*2
42الهیه ورودی به بزرگراه مدرس بالاتر از مرکز خرید مدرن الهیه - 2 سازهسی ال بی2*62400000001400/08/241400/08/30-08/25 روز شمار قابل اکرانماه آذر - بهمن رزرو(305*205)*2
43LC1الهیه ضلع جنوب شرقی خیابان مریم شرقی با افریقا شرقیسی ال بی612000000001400/08/28205*305
44H10خیابان کامرانیه شمالی داخل لچکی فرمانیه ( لواسانی)بیلبورد عمودی1636000000001400/10/30مزایده 1400/10/30365*445
45V6خیابان کامرانیه جنوبی نبش خیابان حاتم خانی جنوب به شمالبیلبورد عمودی1630000000001401/01/31احتمال تمدید310*510
46V5نیاوران ( باهنر) بعد از پمپ بنزین نبش خیابان رفیعی غرب به شرقبیلبورد عمودی1930000000001400/09/28610*310
47G5بلوار اندرزگو بعد از بلوار کاوه به سمت شریعتی شرق به غربپل عابر3836000000001401/02/311220*310
48G6بلوار اندرزگو نرسیده به بلوار کاوه غرب به شرقپل عابر3836000000001400/09/251210*310
49L6بلوار آفریقا (جردن) نبش بلوار صبا ضلع شمال شرقیبیلبورد 1630000000001400/10/16بهمن رزرو310*510
50V7بلوار آفریقا ( جردن) بالاتر از میرداماد نبش ستاری جنوب به شمالبیلبورد عمودی1924000000001400/12/29610*310
51L9خیابان پاسداران بالاتر از پمپ بنزین وسط لچکی مقابل تعاونی ارتش (06)بیلبورد عمودی2224000000001400/10/28360*610
52H11دروس، میدان هدایت،ضلع شمال غربیبیلبورد عمودی1621000000001400/10/30مزایده 1400/10/30360*440
53H12خیابان شریعتی قبل از پمپ بنزین ظفر نبش کوچه زیبا جنوب به شمالبیلبورد عمودی1642000000001400/10/30مزایده 1400/10/30310*510
54G13خیابان شریعتی پایین تر از ملک تقاطع بهار شیراز شمال به جنوبپل عابر4927000000001401/02/311590*310
55V10خیابان بهشتی تقاطع وزرا روبروی سینما آزادی ضلع جنوب غربیبیلبورد1624000000001401/02/23515*315
56H7مطهری تقاطع میرزا شیرازی ضلع شمال غربی ( دید از شمال)بیلبورد1618000000001401/02/311400/10/30 مزایده510*310
57H8مطهری تقاطع میرزا شیرازی ضلع شمال غربی ( دید از جنوب)بیلبورد1618000000001400/09/241400/10/30 مزایده510*310
58H15مطهری تقاطع میرزا شیرازی ضلع شمال غربی ( دید از غرب)بیلبورد1618000000001400/10/301400/10/30 مزایده510*310
59T8خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان) شرق به غربپل عابر5654000000001400/09/101400/10/14 مزایده1810*310
60T9خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان) غرب به شرقپل عابر5648000000001400/10/141400/10/14 مزایده1810*310
61T4بزرگراه ستاری پل عابر بلوار فردوس جنوب به شمالپل عابر6442000000001400/10/151400/10/14 مزایده2050*310
62L11بزرگراه ستاری پل عابر بلوار فردوس شمال به جنوبپل عابر3836000000001400/10/301400/10/15-10/01 قابل اکران1210*310
63H6بزرگراه باکری ورودی هایپر استار شمال به جنوببیلبورد3360000000001400/10/151400/10/30 مزایده810*410
64N3بزرگراه اشرفی اصفهانی پل سواره رو همت شمال به جنوبپل سواره6433000000001401/02/312030*315
65L10فلکه دوم صادقیه ضلع شمال غربیبیلبورد2827000000001400/09/24بهمن رزرو715*395
66H14اتوبان تهران کرج شرق به غرب بعد از ستاری نرسیده به پل سواره ستاریبیلبورد 5127000000001400/10/301400/10/30 مزایده1220*420
67V11اتوبان تهران - کرج شرق به غرب نرسیده به پل سواره ستاریبیلبورد7930000000001400/10/301520*520
68V12شهر فرش پل عابر شیشه مینا شرق به غربپل عابر3827000000001401/01/311210*310
69N4بزرگراه نواب پیشانی پل سواره کمیل شمال به جنوبپل سواره5643500000001401/02/151810*310
70T13بزرگراه نواب پل عابر خیابان صفدری شمال به جنوبپل عابر6243500000001400/10/301400/09/30-09-141400/10/14 مزایده1730*360
71N6خیابان آزادی سرشادمان روبروی زمزم شرق به غربپل عابر6242000000001401/01/312015*310
72N7خیابان آزادی سرشادمان روبروی زمزم غرب به شرقپل عابر6242000000001400/10/142060*310
73T10خیابان انقلاب تقاطع سعدی شرق به غربپل عابر2724000000001401/02/311400/10/14 مزایده860*310
74T11خیابان انقلاب تقاطع سعدی غرب به شرقپل عابر2724000000001400/10/141400/10/14 مزایده860*310
75L8خیابان جمهوری بعد از تقاطع شیخ هادیبیبلبورد عمودی1530000000001401/01/31300*495
76T14امین حضور بعد از مسجد همدانیها جنوب به شمالپل عابر3548000000001400/10/141400/10/14 مزایده1120*310
77D11خیابان مصطفی خمینی نرسیده به چهارراه سیروسپل عابر3130000000001400/10/141010*310
78G10بزرگراه صیاد شیرازی پایین تر از همت شمال به جنوبپل عابر5645000000001401/01/311805*310
79V13بزرگراه امام علی نرسیده به رسالت پل سواره جانبازان (گلبرگ) جنوب به شمالپل سواره3830000000001401/01/311210*310
80H13بزرگراه امام علی داخل لچکی خروجی صدر غرب شمال به جنوببیلبورد5030000000001400/10/301400/10/30 مزایده1210*410
81G11بزرگراه امام علی بالاتر از بابایی نرسیده به ارتش جنوب به شمالپل سواره4827000000001400/10/021510*320
82G12بزرگراه امام علی نرسیده به بابایی جنوب به شمالپل عابر4227000000001400/10/301620*260
83N8بزرگراه بابایی بعد از هنگام روبروی مرکز جهاد خودکفایی شرق به غربپل عابر5627000000001400/10/301810*310
84N9بزرگراه بابایی نرسیده به هنگام روبروی مرکز جهاد خودکفایی غرب به شرقپل عابر5627000000001401/01/311800*310
85N12بزرگراه بابایی بعد از لشکرک قبل از خروجی حکیمیه غرب به شرقپل عابر4524000000001401/05/141510*310
86A1بزرگراه بابایی بعد از امام علی غرب به شرقبیلبورد 5224000000001400/11/30-11/011010*510
87N5تهرانپارس بزرگراه باقری پل عابر تقاطع 196 - دلاوران شمال به جنوبپل عابر4139000000001400/09/201310*310
88G8تهرانپارس بزرگراه باقری پل عابر تقاطع رسالت شمال به جنوبپل عابر3939000000001401/01/311510*260
89L13تهرانپارس بزرگراه باقری بالاتر از فرجام پل عابر خیابان 190 جنوب به شمالپل عابر3836000000001400/11/151210*310
90N10خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه غرب به شرقپل عابر4124000000001401/01/311310*310
91N11خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه شرق به غربپل عابر4124000000001400/09/271310*310
92T12بزرگراه بسیج روبروی 20 متری افسریه شمال به جنوبپل عابر3821000000001400/08/291400/10/14-10/05 رزرورزرو - مزایده 1400/10/141210*310

برای دریافت آخرین تعرفه تبلیغات بیلبورد و تخفیف های تبلیغات محیطی از طریق شبکه های اجتماعی با ما در ارتباط باشید
شرکت روزنه ارتباط