تعرفه اجاره بیلبورد تهران سال ۱۳۹۹

تعرفه تبلیغات بیلبورد تهران

قیمت بیلبورد ها و رسانه های محیطی تهران به روز شده در تاریخ 1400/01/15

ردیفکدمسیرنشانیتیپسایزمتراژتعرفه ماهیانه (ریال)تاریخ قابل اکران
1aB19مدرسمدرس مسیر جنوب به شمال بعد از تقاطع ظفرتقاطع آرش (بالاتر از ظفر)بیلبورد4/00*9/003690000000001400/02/11
2aB14مدرسبزرگراه مدرس جنوب به شمال ، ورودی صدر (داخل لچکی)بیلبورد4/50*8/003685000000001400/02/31
3aB65مدرسبزرگراه مدرس مسیر جنوب به شمال ورودی بزرگراه صدربیلبورد4/55*9/0041100000000001400/04/01
4aB17مدرسبزرگراه مدرس مسیر شمال به جنوب 400 متر بعد از چهارراه پارک وی (نرسیده به جردن)بیلبورد4/10*9/103888000000001400/02/11
5aP1مدرسبزرگراه مدرس پل سواره رو شهید مطهری مسیر شمال به جنوبپل سواره رو3/55*13/004755000000001400/01/21
6aP2مدرسبزرگراه مدرس پل سواره رو شهید مطهری مسیر جنوب به شمالپل سواره رو3/55*13/204755000000001400/01/19
7aB18مدرسبزرگراه مدرس مسیر جنوب به شمال ابتدای پل پارک وی ابتدای خیابان اخگریبیلبورد عمودی6/25*4/352855000000001400/02/25
20aB5همتبزرگراه همت مسیر شرق به غرب نرسیده به ورودی شهرک قدسبیلبورد5/25*16/4087100000000001400/02/01
21aB21همتبزرگراه همت مسیر غرب به شرق بعد از خروجی شیخ فضل اله شمال (قبل از برج میلاد)بیلبورد6/35*17/3011090000000001400/01/31
22aB35همتبزرگراه همت مسیر شرق به غرب تقاطع بزرگراه مدرسبیلبورد عمودی6/30*5/103350000000001400/02/23
23aP5همتبزرگراه همت پل پاسداران شرق به غربپل سواره رو3/05*18/055650000000001400/02/17
24aP6همتبزرگراه همت پل پاسداران غرب به شرقپل سواره رو3/05*18/055650000000001400/02/25
25aP3همتبزرگراه شهید همت، بین شهرک غرب و یادگار امام (وجه شرقی)پل عابر3/00*12/053745000000001400/02/15
26aP4همتبزرگراه شهید همت،ین شهرک غرب و یادگار امام (وجه غربی)پل عابر3/00*12/053745000000001400/02/11
27aB66همتبزرگراه همت مسیر شرق به غرب بعد از ورودی مدرسبیلبورد6/00*15/0090120000000001400/02/08
28aB12همتبزرگراه همت مسیر غرب به شرق ،500 متر قبل از خروجی هنگامبیلبورد4/10*9/103823000000001400/01/24
29aP50همتهمت قبل از دریاچه شرق به غرب (خرازی)پل عابر3/10*12/203824000000001400/01/21
35aB13چمرانبزرگراه چمران شمال به جنوب نبش پل جدید ولنجکبیلبورد5/20*12/256455000000001400/02/24
36aB67چمرانبزرگراه چمران مسیر جنوب به شمال بالاتر از پل یادگار امام (مقابل نمایشگاه)بیلبورد4/10*9/353944000000001400/02/01
37aP7چمران بزرگراه چمران شمال به جنوب پل سواره رو یادگار امامپل سواره رو3/55*15/055440000000001400/02/01
38aB3چمرانبزرگراه چمران ، مسیر جنوب به شمال ، بعد از همایش صدا و سیمابیلبورد4/05*7/253050000000001400/02/11
39aB36چمرانبزرگراه چمران مسیر جنوب به شمال روبروی پمپ بنزین خیابان ولنجکبیلبورد3/22*6/682230000000001400/02/11
40aB37چمرانبزرگراه چمران مسیر شمال به جنوب پایین تر از پل مدیریت داخل رمپ خیابان ملاصدرابیلبورد4/95*10/105050000000001400/02/15
46aP36سئولخیابان سئول ، جنوب به شمال ابتدای جاده نمایشگاهپل عابر3/00*10/003040000000001400/02/15
47aB38حکیمبزرگراه حکیم مسیر شرق به غرب آخرین تابلو قبل از خروجی یادگار امامبیلبورد5/10*15/107855000000001400/02/01
48aB30حکیمبزرگراه حکیم مسیر شرق به غرب بعد از خروجی یادگاربیلبورد5/20*15/107955000000001400/01/21
49aB9حکیمبزرگراه حکیم مسیر شرق به غرب بعد از سازمان محیط زیست مقابل پارک پردیسان (بعد از چمران)بیلبورد4/10*12/105048000000001400/02/11
50aP8حکیمبزرگراه حکیم سر بلوار اباذر مسیر شرق به غرب (بعد از پل یادگار امام)پل عابر3/10*15/10472800000000قابل اکران
51aP9حکیمبزرگراه حکیم سر بلوار اباذر مسیر غرب به شرق (نرسیده به پل یادگار امام)پل عابر3/05*13/054028000000001400/01/24
56aB7یادگار امامبزرگراه یادگارامام مسیر جنوب به شمال ، 400 متر بالاتر از تقاطع ایوانکبیلبورد5/70*13/407770000000001400/02/11
57aB39یادگار امامبزرگراه یادگارامام مسیر شمال به جنوب بعد از ورودی فرحزاد قبل از خروجی کوهستانبیلبورد5/70*13/607850000000001400/02/07
58aP37یادگار امامانتهای بزرگراه یادگار امام مسیر جنوب به شمال ورودی چمران شمالپل عابر3/00*15/004530000000001400/01/31
59aP38یادگار امامبزرگراه یادگارامام جنوب به شمال بدنه پل حکیمپل سواره رو3/00*17/005132000000001400/02/28
62aB4نیایشتقاطع بزرگراه نیایش ،خیابان ولیعصربیلبورد3/05*6/051928000000001400/02/15
63aP45نیایشنیایش شرق به غرب قبل از ورودی سعادت آباد (میدان کاج)پل عابر3/00*13/504140000000001400/02/01
64aB72نیایشنیایش غرب به شرق ورودی سعادت آباد(میدان کاج)بیلبوردفلکسی3/70*9/103450000000001400/02/22
65aB73نیایشنیایش شرق به غرب ورودی سعادت آباد میدان سروبیلبوردفلکسی3/60*8/503150000000001400/02/11
69aP46ستاریستاری شمال به جنوب بعد از مجتمع کوروش ورودی حکیم شرقپل عابر3/00*13/254028000000001400/02/25
72aB34کردستانبزرگراه کردستان مسیر شمال به جنوب بعد از بزرگراه همتبیلبورد4/00*8/103330000000001400/02/08
74aB6رسالتبزرگراه رسالت مسیر شرق به غرب بعد از خروجی حقانیبیلبورد4/88*10/105055000000001400/02/16
75aP30رسالتبزرگراه رسالت ابتدای بنی هاشم غرب به شرق (دومین پل بعد از سیدخندان)پل عابر3/05*15/054630000000001400/03/07
76aP31رسالتبزرگراه رسالت ابتدای بنی هاشم شرق به غرب (دومین پل بعد از سیدخندان)پل عابر3/05*15/104730000000001400/02/18
81aP10صیادشیرازیبزرگراه صیاد شیرازی مسیر شمال به جنوب پل گلبرگ میدان سبلانپل سواره رو3/05*15/054622000000001400/03/08
82aP48صیادشیرازیبزرگراه صیاد مسیر جنوب به شمال قبل از خروجی همت شرقپل عابر3/00*13/003928000000001400/02/18
83aB41امام علیبزرگراه امام علی مسیر جنوب به شمال قبل از ورودی همتبیلبورد عمودی8/10*5/104226000000001400/02/25
86aB33باقریبزرگراه باقری مسیر جنوب به شمال تقاطع فرجامبیلبورد4/15*6/102620000000001400/02/15
87aP39باقریبزرگراه باقری شمال به جنوب قبل از تقاطع فرجام و قبل از ورودی رسالتپل عابر3/00*14/254328000000001400/03/01
88aP49باقریبزرگراه باقری شمال به جنوب بعد از 196پل عابر3/00*11/003325000000001400/02/23
91aP16اشرفیبزرگراه اشرفی اصفهانی ، بعد از پل همت روبروی مجتمع حکیم جنوب به شمالپل عابر2/50*13/303420000000001400/01/24
92aP44صادقیهضلع جنوبی فلکه دوم صادقیهپل عابر3/00*12/003626000000001400/03/13
94aP11باباییبزرگراه بابایی پل لشگرگ شرق به غربپل سواره رو3/05*18/155616000000001400/02/11
95aP12باباییبزرگراه بابایی پل لشگرگ غرب به شرقپل سواره رو3/05*18/105616000000001400/02/01
96aB2فرمانیه ضلع شرقی تقاطع خیابان لواسانی و پاشا ظهری مقابل مجتمع کوه نور داخل لچکی فضای سبزبیلبورد سه وجهی (5/05*3/05)34760000000001400/02/15
97aB44فرمانیهضلع شمال غربی خیابان فرمانیه و پاسدارانبیلبورد سه وجهی (5/15*3/15)34955000000001400/02/04
102aB10ولنجکخیابان مقدس اردبیلی، تقاطع خیابان یمن، ضلع شمال شرقی، جنب دیوار موسسه تحقیقات کشاورزیبیلبورد3/05*5/051625000000001400/03/14
107aP19شریعتیخیابان شریعتی پل صدر مسیر شمال به جنوبپل سواره رو3/05*20/106255000000001400/02/15
108aP20شریعتیخیابان شریعتی پل صدر مسیر جنوب به شمالپل سواره رو15/15*3/154845000000001400/05/01
109aB45شریعتیخیابان شریعتی مقابل پل رومیبیلبورد2/20*6/201420000000001400/07/01
110aB29شریعتیخیابان شریعتی مسیر جنوب به شمال ضلع شمال شرقی خیابان میرزاپوربیلبورد3/00*5/101625000000001400/05/07
111aB68شریعتیخیابان شریعتی مسیر شمال به جنوب سه راهی پاسداران و همت غرببیلبورد عمودی3/05*5/05 فلکسی1623000000001400/02/23
116aP21میردامادخیابان میرداماد نرسیده به ولیعصر بعد از مجتمع تجاری پایتخت شرق به غربپل عابر3/05*15/054628000000001400/02/26
117aP22میردامادخیابان میرداماد نرسیده به ولیعصر بعد از مجتمع تجاری پایتخت غرب به شرقپل عابر3/05*15/054628000000001400/01/31
120aB20میدان صنعتضلع شمال شرقی میدان صنعتبیلبورد3/70*9/203542000000001400/04/01
122aP40سعادت آبادسعادت آباد بین میدان کاج و چهارراه سعادت آباد وجه شمالیپل عابر3/05*15/104744000000001400/02/13
123aP41سعادت آبادسعادت آباد بین میدان کاج و چهارراه سعادت آباد وجه جنوبیپل عابر3/00*10/003038000000001400/02/15
127aB43آفریقابلوار آفریقا مسیر جنوب به شمال ضلع جنوب شرقی تقاطع با خیابان میردامادبیلبورد عمودی5/10*3/101622000000001400/01/30
131aBS2نیاورانخیابان باهنر (نیاوران) مقابل کامرانیه ضلع شمال شرقیبیلبورد3/11*5/221728000000001400/02/02
132aB76نیاوراننیاوران شرق به غرب قبل از چهار راه کامرانیه نبش کوچه یاوریبیلبورد2/50*4/00
(فلکسی)
1028000000001400/02/01
135aB23الهیهالهیه شمال به جنوب شریفی منش نبش خزربیلبورد3/00*4/001222000000001400/03/01
136aB24فرشتهفرشته ابتدای خیابان بیداربیلبورد2/15*4/551020000000001400/04/24
137aB70فرشتهفرشته آفریقای جنوب به شمال نرسیده به بزرگراه مدرس (دید از آفریقا) پشت ایستگاه اتوبوسبیلبورد3/00*8/002428000000001400/02/22
142aB1اندرزگوبلوار اندرزگو ، مسیر شرق به غرب ، خیابان منصوریانبیلبورد3/50*5/051828000000001400/02/11
143aB75اندرزگوبلوار اندرزگو، مسیر غرب به شرق جنب مجتمع سانابیلبورد2/50*4/00(فلکسی)1025000000001400/03/09
144aBR1اندرزگوبلوار اندرزگو تقاطع کامرانیه مقابل کوه نوربیلبورد سه
وجهی
3(3/10*5/10)(فلکسی)4860000000001400/02/01
145aB28پاسدارانپاسداران مسیر جنوب به شمال نبش خیابان کاشی هابیلبورد3/00*5/051622000000001400/02/01
148aB46سهروردیضلع جنوب غربی تقاطع خیابان سهروردی با خیابان بهشتیبیلبورد عمودی3/70*6/102322000000001400/02/01
149aB8مطهریخیابان شهید مطهری ضلع شمال شرقی خیابان میرزای شیرازیبیلبورد2/85*4/851422000000001400/01/25
151aB31طالقانیخیابان طالقانی ضلع جنوب شرقی تقاطع خیابان طالقانی با خیابان مفتحبیلبورد عمودی3/20*4/201422000000001400/10/16
152aB32بهشتیخیابان بهشتی مسیر شرق به غرب نبش خیابان پاکستانبیلبورد3/00*6/051922000000001400/01/24
155aB11فاطمیبزرگراه گمنام نرسیده به میدان گلها روبروی تالار وزارت کشوربیلبورد3/10*7/102322000000001400/01/24
157aB47کریم خانخیابان سپهبد قرنی مسیر جنوب به شمال ضلع جنوب غربی تقاطع خیابان کریم خانبیلبورد3/10*6/101920000000001400/01/28
161aP23سعدی – انقلابخیابان سعدی پل زیر گذر خیابان انقلاب مسیر شمال به جنوبپل عابر3/00*10/053125000000001400/02/01
165aP42نواببزرگراه نواب شمال به جنوب پل سواره رو قزوین وجه شمالیپل سواره رو3/00*17/005125000000001400/05/19
166aB42تهران-کرجآزادراه تهران-کرج مسیر غرب به شرق جنب پل سواره رو آپادانابیلبورد5/10*15/207836000000001400/02/01
167aB40تهران-کرجآزادراه تهران-کرج مسیر شرق به غرب بعد از بزرگراه آزادگان قبل از خروجی شهرک گلستانبیلبورد5/00*13/006528000000001400/02/03
168aP13آزادگانآزادگان شمال به جنوب، بعد از همت، بدنه پل محمد رضا زرین، (علامه جعفری)پل سواره رو3/00*15/00451200000000قابل اکران
169aP14آزادگانآزادگان جنوب به شمال، نرسیده به همت بدنه پل محمد رضا زرین (علامه جعفری)پل سواره رو3/00*15/004512000000001400/01/24
170aP15جاده مخصوصجاده مخصوص کرج بعد از چهارراه ایران خودرو پل عابر اولپل عابر3/00*15/004520000000001400/09/08
171aP51جاده مخصوصجاده مخصوص کرج شرق به غرب مقابل پارکینگ شهر فرش لاین کندروپل عابر3/00*10/00302000000000رزرو نامحدود
172aZ10خلیج فارسآزادراه خلیج فارس ( تهران -قم) قبل از ورودی فرودگاه امام -تیر 340 بعد از خروجی وهن آبادبیلبورد6/50*15/009820000000001400/02/06
173aZ14خلیج فارسآزادراه خلیج فارس ( تهران -قم) قبل از ورودی فرودگاه امام -تیر 377بیلبورد6/00*12/007220000000001400/01/16
174aAS1فرودگاه بین المللی امام خمینیتراز صفر (طبقه پایین ، پروازهای ورودی ، خروج مسافر از گمرک)استند تبلیغاتی1/22 * 1/822.5230000000رزرو
175aAS2فرودگاه بین المللی امام خمینیتراز صفر (طبقه پایین ، پروازهای ورودی)استند تبلیغاتی1/22 * 1/822.5230000000رزرو
176aAS3فرودگاه بین المللی امام خمینیتراز صفر (طبقه پایین ، پروازهای ورودی)استند تبلیغاتی1/22 * 1/822.5230000000رزرو
177aAS4فرودگاه بین المللی امام خمینیتراز صفر (طبقه پایین ، پروازهای ورودی)استند تبلیغاتی1/22 * 1/822.5230000000رزرو
178aAS5فرودگاه بین المللی امام خمینیتراز صفر (طبقه پایین ، پروازهای ورودی)استند تبلیغاتی1/22 * 1/822.5230000000رزرو
179aKW1فرودگاه بین المللی امام خمینیکاراسل غربی ( سالن خروج A)تابلو بک لایت3/00*4/001292000000099/12/15
180aKW2فرودگاه بین المللی امام خمینیکاراسل غربی ( سالن خروج A)تابلو بک لایت3/00*4/00129200000001400/01/15
181aKW3فرودگاه بین المللی امام خمینیکاراسل غربی ( سالن خروج A)تابلو بک لایت3/00*4/00129200000001400/02/14
182aKW4فرودگاه بین المللی امام خمینیکاراسل غربی ( سالن خروج A)تابلو بک لایت3/00*4/0012920000000قابل اکران
183aKE1فرودگاه بین المللی امام خمینیکاراسل شرقی ( سالن خروج B)تابلو بک لایت3/00*4/0012920000000قابل اکران
184aKE2فرودگاه بین المللی امام خمینیکاراسل شرقی ( سالن خروج B)تابلو بک لایت3/00*4/0012920000000قابل اکران
185aKE3فرودگاه بین المللی امام خمینیکاراسل شرقی ( سالن خروج B)تابلو بک لایت3/00*4/0012920000000قابل اکران
186aKE4فرودگاه بین المللی امام خمینیکاراسل شرقی ( سالن خروج B)تابلو بک لایت3/00*4/0012920000000قابل اکران
187aKE5فرودگاه بین المللی امام خمینیکاراسل شرقی ( سالن خروج B)تابلو بک لایت3/00*4/0012920000000قابل اکران
188aAS6فرودگاه بین المللی امام خمینیبردینگ غربی (سالن انتظار قبل از پرواز)استند تبلیغاتی1/22 * 1/822.5230000000قابل اکران-رزرو
189aAS7فرودگاه بین المللی امام خمینیبردینگ غربی (سالن انتظار قبل از پرواز)استند تبلیغاتی1/22 * 1/822.5230000000قابل اکران- رزرو
190aAS8فرودگاه بین المللی امام خمینیبردینگ غربی (سالن انتظار قبل از پرواز)استند تبلیغاتی1/22 * 1/822.5230000000قابل اکران- رزرو
191aAS9فرودگاه بین المللی امام خمینیبردینگ غربی (سالن انتظار قبل از پرواز)استند تبلیغاتی1/22 * 1/822.5230000000رزرو
192aPW1فرودگاه بین المللی امام خمینیبردینگ غربی (سالن انتظار قبل از پرواز)تابلوی خود ایستا بک لایت2/5 * 4/0010230000000رزرو
193aPW2فرودگاه بین المللی امام خمینیبردینگ غربی (سالن انتظار قبل از پرواز)تابلوی خود ایستا بک لایت2/5 * 4/0010230000000رزرو
194aTB01فرودگاه بین المللی امام خمینیتراز 4 کریدور شرقی (ورودی مسافرین به سالن خروجی B) بعد از گذرنامه شرقیتابلوی خود ایستا بک لایت2/00*6/00121495000000قابل اکران
195aJW1فرودگاه بین المللی امام خمینیبردینگ شرقی ،فضای شیشه ای داخل پل ارتباطی سالن انتظار به هواپیما (اولی از چپ )دیوار شیشه ای2/00*22/0044747500000قابل اکران
196aJW2فرودگاه بین المللی امام خمینیبردینگ شرقی ،فضای شیشه ای داخل پل ارتباطی سالن انتظار به هواپیما (دومی از چپ )دیوار شیشه ای2/00*22/0044قابل اکران
197aJW3فرودگاه بین المللی امام خمینیبردینگ شرقی ،فضای داخل پل ارتباطی سالن انتظار به هواپیما (اولی از راست)دیوار شیشه ای2/00*22/0044قابل اکران
198aJW4فرودگاه بین المللی امام خمینیبردینگ شرقی ،فضای داخل پل ارتباطی سالن انتظار به هواپیما (دومی از راست)دیوار شیشه ای2/00*22/0044قابل اکران
199aJW1/1فرودگاه بین المللی امام خمینیبردینگ شرقی ،فضای داخل خرطومی ارتباطی به هواپیما (پل ارتباطی اول از چپ)دیوار کامپوزیت2(2*15)601725000000قابل اکران
200aJW2/1فرودگاه بین المللی امام خمینیبردینگ شرقی ،فضای داخل خرطومی ارتباطی به هواپیما (پل ارتباطی دوم از چپ)دیوار کامپوزیت2(2*15)60قابل اکران
201aJW3/1فرودگاه بین المللی امام خمینیبردینگ شرقی ،فضای داخل خرطومی ارتباطی به هواپیما (پل ارتباطی اول از راست)دیوار کامپوزیت2(2*15)60قابل اکران
202aJW4/1فرودگاه بین المللی امام خمینیبردینگ شرقی ،فضای داخل خرطومی ارتباطی به هواپیما (پل ارتباطی دوم از راست)دیوار کامپوزیت2(2*15)60قابل اکران
203aJW1/2فرودگاه بین المللی امام خمینیبردینگ شرقی ،فضای بیرونی خرطومی ارتباطی به هواپیما (پل ارتباطی اول از چپ)تابلوی بنری2(3*10)601725000000قابل اکران
204aJW2/2فرودگاه بین المللی امام خمینیبردینگ شرقی ،فضای بیرونی خرطومی ارتباطی به هواپیما (پل ارتباطی دوم از چپ)تابلوی بنری2(3*10)60قابل اکران
205aJW3/2فرودگاه بین المللی امام خمینیبردینگ شرقی ،فضای بیرونی خرطومی ارتباطی به هواپیما (پل ارتباطی اول از راست)تابلوی بنری2(3*10)60قابل اکران
206aJW4/2فرودگاه بین المللی امام خمینیبردینگ شرقی ،فضای بیرونی خرطومی ارتباطی به هواپیما (پل ارتباطی اول از راست)تابلوی بنری2(3*10)60قابل اکران
207aAB06فرودگاه بین المللی امام خمینیبلوار فرودگاه (از بزرگراه خلیج فارس به سمت فرودگاه )عرشه پل3/00 * 30/00902875000000قابل اکران
208aAB09فرودگاه بین المللی امام خمینیبلوار فرودگاه (از بزرگراه خلیج فارس به سمت فرودگاه )بیلبورد7/00 * 21/001473277500000قابل اکران
209aAB10فرودگاه بین المللی امام خمینیبلوار فرودگاه (از فرودگاه به سمت تهران)بیلبورد5/00 * 16/00802875000000قابل اکران
210aAB11فرودگاه بین المللی امام خمینیبلوار فرودگاه (از فرودگاه به سمت تهران)بیلبورد7/00 * 21/001473277500000قابل اکران
211aAB12فرودگاه بین المللی امام خمینیبلوار فرودگاه (از فرودگاه به سمت تهران)عرشه پل3/00 * 30/00902875000000قابل اکران
212aAB13فرودگاه بین المللی امام خمینیبلوار فرودگاه (از فرودگاه به سمت تهران)بیلبورد5/00 * 16/00802875000000قابل اکران
213aAB15فرودگاه بین المللی امام خمینیبلوار فرودگاه (از فرودگاه به سمت تهران)بیلبورد5/00 * 16/00802875000000قابل اکران

برای دریافت آخرین تعرفه تبلیغات بیلبورد و تخفیف های تبلیغات محیطی از طریق شبکه های اجتماعی با ما در ارتباط باشید
شرکت روزنه ارتباط