تعرفه اجاره بیلبورد ارومیه سال 1401

به روز شده در تاریخ 1401/01/23
ردیفآدرسسایز(متر)قیمت ( ریال)
1میدان نماز C4*12400,000,000
2خیابان امام نبش خیام شمالی B3*6400,000,000
3خیابان امام نبش سردارانC4*7400,000,000
4 خیابان امام نبش عطایی C3*5400,000,000
5چهارراه دانشکده A3*6500,000,000
6تقاطع مادر B6*12500,000,000
7پالم سنتر C4*6400,000,000
8چهارراه شورا A4*8450,000,000
9چهارراه اهندوست A4*8400,000,000
10چهارراه مخابرات A4*8500,000,000
11فلکه بهداری A4*9500,000,000
12پل قویون A4*12500,000,000
13پل قویون A4*12500,000,000
14تقاطع غیر هم سطح نبوت (پریزما) A4*8400,000,000
15تفاطع غیر هم سطح نوبتB4*8400,000,000
16میدان جهاد B3*6400,000,000
17خیابان دانشکده روبروی استادان (عمودی) A4*8450,000,000
18تقاطع شهر چای باند پایین (عمودی) B5*7400,000,000
19تقاطع امام علی (عمودی) B4*6400,000,000
20میدان خیرین B4*8400,000,000