به اشتراگ بگذارید

تعرفه اجاره بیلبورد گیلان اردیبهشت ۱۳۹۹

تعرفه اجاره بیلبورد گیلان سال ۱۳۹۹

ردیف موقعیت ابعاد نوع سازه تعرفه ماهیانه تاریخ اکران توضیحات
۱ روبروی پارک دانشجو – دید به جهاد- وجه راست ۳×۲۴ پل عابر ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ قابل اکران  
۲ روبروی پارک دانشجو – دید به جهاد- وجه چپ ۳×۱۸ پل عابر ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۱/۰۳/۹۹  
۳ روبروی پارک دانشجو – دید از جهاد- وجه راست ۳×۲۴ پل عابر ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۱/۰۲/۹۹  
۴ روبروی پارک دانشجو – دید از جهاد- وجه چپ ۳×۱۸ پل عابر ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ قابل اکران  
۵ بلوار قلی پور- ابتدای پل صابرین- دید به گلسار- وجه راست ۴×۱۵ پل عابر ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵/۰۴/۹۹  
۶ بلوار قلی پور- ابتدای پل صابرین- دید به گلسار- وجه چپ ۴×۱۵ پل عابر ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵/۰۴/۹۹  
۷ بلوار قلی پور- ابتدای پل صابرین- دید از گلسار- وجه راست ۴×۱۵ پل عابر ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰/۰۴/۹۹  
۸ بلوار قلی پور- ابتدای پل صابرین- دید از گلسار- وجه چپ ۴×۱۵ پل عابر ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰/۰۴/۹۹  
۹ بلوار بهشتی-ورودی مفتح- دید به میدان گاز- وجه راست ۳×۱۵ پل عابر ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۱/۰۴/۹۹  
۱۰ بلوار بهشتی- ورودی مفتح- دید به میدان گاز- وجه چپ ۳×۱۵ پل عابر ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ قابل اکران  
۱۱ بلوار بهشتی- ورودی مفتح- دید از میدان گاز- وجه راست ۳×۱۵ پل عابر ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ قابل اکران  
۱۲ بلوار بهشتی- ورودی مفتح- دید از میدان گاز- وجه چپ ۳×۱۵ پل عابر ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۰۱/۰۴/۹۹  
۱۳ بلوار لاکان-  دید به سمت دانشگاه آزاد- وجه راست ۳×۱۲ پل عابر ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ قابل اکران  
۱۴ بلوار لاکان-  دید به سمت دانشگاه آزاد- وجه چپ ۳×۱۲ پل عابر ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ قابل اکران  
۱۵ بلوار لاکان-  دید از سمت دانشگاه – وجه راست ۳×۱۲ پل عابر ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ قابل اکران  
۱۶ بلوار لاکان-  دید از سمت دانشگاه  – وجه چپ ۳×۱۲ پل عابر ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ قابل اکران  
۱۷ بلوار امام خمینی- نبش باهنر- دید به میدان گیل- وجه راست ۳×۱۲ پل عابر ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ قابل اکران  
۱۸ بلوار امام خمینی- نبش باهنر- دید به میدان گیل- وجه چپ ۳×۱۲ پل عابر ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ قابل اکران  
۱۹ بلوار امام خمینی- نبش باهنر- دید به میدان توشیبا- وجه راست ۳×۱۲ پل عابر ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ قابل اکران  
۲۰ بلوار امام خمینی- نبش باهنر- دید به میدان توشیبا- وجه چپ ۳×۱۲ پل عابر ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵/۰۳/۹۹  
۲۱ بلوارخرمشهر- روبروی مجتمع زرین – دیدبه جانبازان– وجه راست ۳×۱۵ پل عابر ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ قابل اکران  
۲۲ بلوار خرمشهر- روبروی مجتمع زرین – دید به جانبازان – وجه چپ ‏۳×۱۵‏ پل عابر ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ قابل اکران  
۲۳ بلوار خرمشهر-‏روبروی مجتمع زرین- ‏دید به  فرزانه –وجه راست ‏۳×۱۵‏ پل عابر ‏۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰‏ ۱۵/۰۳/۹۹  
۲۴ بلوار خرمشهر- ‏روبروی مجتمع زرین- ‏دید به  فرزانه – وجه چپ ‏۳×۱۵‏ پل عابر ‏۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰‏ ۱۵/۰۳/۹۹  
۲۵ گلسار- بلوار اصلی- تقاطع بلوار سمیه- دید از صابرین ۵۰/۳×۷۰/۱ لایت باکس ۰۰۰/۰۰۰/۱۴ قابل اکران  
۲۶ گلسار- بلوار اصلی- تقاطع بلوار سمیه- دید به صابرین ۵۰/۳×۷۰/۱ لایت باکس ۰۰۰/۰۰۰/۱۴ قابل اکران  
۲۷ گلسار- بلوار اصلی- روبروی مرکز خرید گلسار- دید از گلایل ۵۰/۳×۷۰/۱ لایت باکس ۰۰۰/۰۰۰/۱۴ قابل اکران  
۲۸ گلسار- بلوار اصلی- روبروی مرکز خرید گلسار- دید به گلایل ۵۰/۳×۷۰/۱ لایت باکس ۰۰۰/۰۰۰/۱۴ قابل اکران  
۲۹ گلسار- ابتدای بلوار گیلان- روبروی برج گلسار- دید از بلوار ۵۰/۳×۷۰/۱ لایت باکس ۰۰۰/۰۰۰/۱۴ قابل اکران  
۳۰ گلسار- ابتدای بلوار گیلان- روبروی برج گلسار- دید به بلوار ۵۰/۳×۷۰/۱ لایت باکس ۰۰۰/۰۰۰/۱۴ قابل اکران  
۳۱ گلسار- حدفاصل صابرین و چهارراه گلسار– دید از صابرین ۵۰/۳×۷۰/۱ لایت باکس ۰۰۰/۰۰۰/۱۴ قابل اکران  
۳۲ گلسار- حدفاصل صابرین و چهارراه گلسار– دید به صابرین ۵۰/۳×۷۰/۱ لایت باکس ۰۰۰/۰۰۰/۱۴ قابل اکران  
۳۳ چهارراه گلسار – ابتدای بلوار انصاری- دید از میدان ۵۰/۳×۷۰/۱ لایت باکس ۰۰۰/۰۰۰/۱۴ قابل اکران  
۳۴ چهارراه گلسار – ابتدای بلوار انصاری- دید به میدان ۵۰/۳×۷۰/۱ لایت باکس ۰۰۰/۰۰۰/۱۴ قابل اکران  
پست های توصیه شده

یک نظر بدهید