تعرفه اجاره بیلبورد تهران سال ۱۳۹۹

مسیرردیفکدآدرس تابلونوع تابلومتراژتعرفه ماهانه (30 روزه) (ریال)تاریخ رزرو روزشمار قابل اکرانتوضیحاتابعاد چاپ
همت1B4بزرگراه همت ، بعد از شیخ فضل الله ، قبل از برج میلاد ، غرب به شرقبیلبورد94660000000099/09/18615×1530
همت2V1بزرگراه همت ، بعد از چمران، تابلو مجاور دیوار سنگی ، شرق به غرببیلبورد75654000000099/09/01610×1200
همت3B5بزرگراه همت ، بعد از یادگار امام ،قبل از خروجی یادگار شمال ، غرب به شرقبیلبورد52345000000099/07/22رزرو510×1010
همت4N1بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، شرق به غرب پل عابر 62540000000099/06/29310×2010
همت5N2بزرگراه همت مقابل برج میلاد پل عابر مکانیزه، غرب به شرق پل عابر 78594000000099/08/20310×2510
همت6T1بزرگراه همت ،نرسیده به پل ستاری، پل عابر خیابان شاهین، غرب به شرق پل عابر 41210000000099/07/08315×1310
همت7Oبزرگراه همت غرب، پل عابر مقابل بوستان جوانمردان (نرسیده به دهکده المپیک) – جدید پل عابر 32195000000099/07/02310×1010
همت8B3بزرگراه همت ، حد فاصل شریعتی و حقانی ، شرق به غرببیلبورد38270000000099/07/01رزرو820×465
همت9G1بزرگراه همت نرسیده به صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، شرق به غرب پل عابر 68240000000099/10/1099/08/20-99/08/11 روزشمار قابل اکرانرزرو320×2120
همت10G2بزرگراه همت بعد از صیاد پل عابر مقابل ساختمان ایرانسل، غرب به شرق پل عابر 68240000000099/10/30320×2120
همت11H1بزرگراه زین الدین (همت شرق) ، خروجی هنگام – دلاوران ، غرب به شرق بیلبورد37135000000099/07/06رزرو410×910
مدرس12H2بزرگراه مدرس، قبل از خیابان میرداماد، جنوب به شمالبیلبورد64558000000099/07/14احتمال تمدید490×1315
مدرس13T2بزرگراه مدرس، پل عابر میرداماد، جنوب به شمال پل عابر 63558000000099/10/14310×2030
مدرس14V13بزرگراه مدرس، پل عابر تقاطع میرداماد، شمال به جنوب پل عابر41400000000099/06/31310×1310
مدرس15H3بزرگراه مدرس،200متر پایین تر از ورودی صدر ، شمال به جنوببیلبورد50534000000099/10/0199/07/14-99/07/04 روزشمار قابل اکران490×1010
مدرس16B2بزرگراه مدرس، بعد از پل مطهری نرسیده به هفت تیر ، شمال به جنوببیلبورد 25240000000099/07/05رزرو410×610
مدرس17L1بزرگراه مدرس، جنب پل حقانی، جنوب به شمال بیلبورد62528000000099/07/16رزرو510×1210
صدر18B1بزرگراه صدر، حد فاصل دستور و بلوار کاوه ، غرب به شرقبیلبورد33300000000099/08/07410×810
چمران19L2بزرگراه چمران، جنب پل نمایشگاه، شمال به جنوببیلبورد33270000000099/08/04410×810
چمران20T3بزرگراه چمران ، پل عابر قبل از نیایش ، جنوب به شمال پل عابر 56300000000099/07/06310×1810
چمران21H4بزرگراه چمران، داخل لچکی خروجی همت شرق، جنوب به شمال بیلبورد33282000000099/08/29410×810
چمران22V2بزرگراه چمران، بعد از آتی ساز ، نرسیده به نیایش، شمال به جنوببیلبورد33270000000099/10/0199/07/14-99/07/10 روزشمار قابل اکران415×820
نیایش23L4بزرگراه نیایش، جنب خروجی کردستان جنوب (مقابل باشگاه انقلاب)، شرق به غرب بیلبورد51300000000099/12/29420×1220
نیایش24G14بزرگراه نیایش، نرسیده به پل سعادت آباد، غرب به شرق بیلبورد34300000000099/07/25370×910
حکیم 25V3بزرگراه حکیم ، داخل لچکی خروجی چمران، غرب به شرق بیلبورد50390000000099/12/29410×1210
حکیم 26H5بزرگراه حکیم، بعد از ورودی شیخ فضل اله ، قبل از تقاطع گیشا، غرب به شرق بیلبورد50300000000099/07/22415×1210
حکیم 27G15بزرگراه حکیم، بعد از شیخ فضل اله، قبل از پارک پردیسان، شرق به غرببیلبورد42270000000099/07/13رزرو460×910
حکیم 28G3بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، دومین پل عابر ، شرق به غربپل عابر62240000000099/07/10310×2010
حکیم 29G4بزرگراه حکیم، اولین پل عابر، نرسیده به یادگار، غرب به شرق پل عابر62240000000099/06/29310×2010
حکیم 30B6بزرگراه حکیم داخل لچکی خروجی ستاری شمال به سمت مجتمع کوروش ، شرق به غرببیلبورد33210000000099/08/10رزرو410×810
حکیم 31L3بزرگراه حکیم، بعد از یادگار، داخل لچکی خروجی اشرفی اصفهانی، شرق به غرببیلبورد52252000000099/06/31رزرو425×1220
رسالت32L5بزرگراه رسالت، بعد از ورودی حقانی، شرق به غرب بیلبورد50270000000099/08/30410×1210
رسالت33B7بزرگراه رسالت ، بعد از خیابان قنبرزاده، قبل از سیدخندان، غرب به شرقبیلبورد39300000000099/09/09رزرو430×910
رسالت34T6بزرگراه رسالت ، بعد از سیدخندان ، شرق به غربپل عابر63261000000099/07/18360×1760
رسالت35T7بزرگراه رسالت ، بعد از مصلی قبل از سیدخندان ، غرب به شرقپل عابر47261000000099/07/25310×1515
کردستان36G9بزرگراه کردستان ، نرسیده به حکیم تقاطع خیابان 35، جنوب به شمالپل عابر 47180000000099/06/31احتمال تمدید310×1520
شیخ فضل اله37V9بزرگراه شیخ فضل اله، حد فاصل جناح و یادگار، جنوب به شمالبیلبورد37240000000099/06/29410×910
شیخ فضل اله38T5بزرگراه شیخ فضل اله پل سواره یادگار جنوب به شمالپل سواره 59240000000099/07/20رزرو315×1870
سعادت آباد39G7سعادت آباد ، بلوار پاکنژاد ، قبل از نیایش ، جنوب به شمالپل عابر 47180000000099/07/10310×1515
شهرک غرب40L7شهرک غرب، ضلع جنوب غربی میدان صنعتبیلبورد34210000000099/07/1499/08/30-99/08/16 رزرو370×910
شهرک غرب41V8شهرک غرب، خیابان ایران زمین قبل از مجتمع تجاری گلستان (تابلوی اول)بیلبورد20100000000099/07/05370×535
شهرک غرب42L44شهرک غرب خیابان ایران زمین، تقاطع مهستان روبروی مجتمع گلستان بیلبورد 12100000000099/07/10215×620
الهیه43H9آفریقا شمالی ، ورودی الهیه از مدرس (نبش کوچه گلنار)بیلبورد18180000000099/06/26337×537
زعفرانیه44B9زعفرانیه خیابان مقدس اردبیلی جنب مجتمع پالادیومبیلبورد عمودی16240000000099/09/12510×310
اندرزگو45B10بلوار اندرزگو ، تقاطع کامرانیه ، مقابل کوه نور (سه وجهی گردان) بیلبورد(16)3450000000099/08/02510×310
کامرانیه46H10خیابان کامرانیه شمالی ، داخل لچکی فرمانیه ( لواسانی)بیلبورد عمودی16180000000099/08/30445×365
کامرانیه47V6خیابان کامرانیه جنوبی ، نبش خیابان حاتم خانی، جنوب به شمالبیلبورد عمودی16150000000099/07/10510×310
نیاوران48V5 نیاوران (باهنر)، بعد از پمپ بنزین، نبش خیابان رفیعی، غرب به شرق بیلبورد عمودی19150000000099/06/29310×610
اندرزگو49G5بلوار اندرزگو، بعد از بلوار کاوه، به سمت شریعتی، شرق به غرب پل عابر 38180000000099/06/3099/08/19-99/08/10 رزرو 310×1210
اندرزگو50G6بلوار اندرزگو، نرسیده به بلوار کاوه ،غرب به شرق پل عابر 38180000000099/07/15310×1210
جردن51L6بلوار آفریقا (جردن) ، نبش بلوار صبا ، ضلع شمال شرقیبیلبورد16180000000099/07/07510×310
جردن52V7بلوار آفریقا (جردن) ، بالاتر از میرداماد نبش ستاری، جنوب به شمالبیلبورد عمودی19150000000099/06/31310×610
پاسداران 53L9خیابان پاسداران، بالاتر از پمپ بنزین، وسط لچکی مقابل تعاونی ارتش(06)بیلبورد عمودی22135000000099/07/22610×360
دروس54H11دروس، میدان هدایت، ضلع شمال غربیبیلبورد عمودی16100000000099/07/11440×360
شریعتی 55H12خیابان شریعتی، قبل از پمپ بنزین ظفر، نبش کوچه زیبا، جنوب به شمالبیلبورد عمودی16161000000099/08/02510×310
شریعتی 56G13خیابان شریعتی، پایین تر از ملک، تقاطع بهار شیراز، شمال به جنوب پل عابر49135000000099/07/13رزرو310×1590
بهشتی57V10خیابان بهشتی ، تقاطع وزرا ، روبروی سینما آزادی ، ضلع جنوب غربیبیلبورد16120000000099/06/29315×515
مطهری58H7مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از شمال)بیلبورد16100000000099/07/10310×510
مطهری59H8مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از جنوب)بیلبورد16100000000099/06/31رزرو310×510
مطهری60H15مطهری، تقاطع میرزا شیرازی ، ضلع شمال غربی (دید از غرب)بیلبورد16100000000099/08/23310×510
کریمخان61T8خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، شرق به غربپل عابر 56240000000099/07/14احتمال تمدید310×1810
کریمخان62T9خیابان کریمخان پل عابر عضدی (آبان)، غرب به شرق پل عابر 56180000000099/12/29310×1810
ستاری63B11بزرگراه ستاری ، نرسیده به بلوار فردوس ، شمال به جنوببیلبورد26150000000099/07/13360×710
ستاری64T4بزرگراه ستاری ،پل عابر بلوار فردوس ، جنوب به شمال پل عابر 64180000000099/08/23رزرو310×2050
ستاری65L11بزرگراه ستاری، پل عابر بلوار فردوس، شمال به جنوبپل عابر38165000000099/07/23رزرو310×1210
باکری66H6بزرگراه باکری،ورودی هایپر استار ، شمال به جنوببیلبورد33270000000099/10/0199/07/30-99/07/15 روزشمار قابل اکران410×810
اشرفی اصفهانی67V4بزرگراه اشرفی اصفهانی ، مقابل مرکز خرید تیراژه، شمال به جنوببیلبورد عمودی16120000000099/07/27515×315
اشرفی اصفهانی68N3 بزرگراه اشرفی اصفهانی ، پل سواره رو همت ، شمال به جنوب پل سواره 64165000000099/07/08315×2030
صادقیه69L10فلکه دوم صادقیه ضلع شمال غربیبیلبورد28165000000099/07/1399/08/30-99/08/16 رزرو رزرو395×715
تهران کرج70H14اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب، بعد از ستاری نرسیده به استادیوم آزادی بیلبورد51180000000099/06/31احتمال تمدید420×1220
تهران کرج71V11اتوبان تهران کرج ، شرق به غرب ، نرسیده به پل سواره ستاریبیلبورد79210000000099/06/29رزرو520×1520
جاده مخصوص72B16جاده مخصوص کرج کیلومتر 5 پل عابر مقابل شرکت ایران تایر، شرق به غربپل عابر 3816500000001400/05/14310×1210
جاده مخصوص73V12جاده مخصوص پل عابرشیشه مینا، شرق به غربپل عابر3816500000001400/03/07310×1210
نواب74N4بزرگراه نواب ،پیشانی پل سواره کمیل ، شمال به جنوبپل سواره 56180000000099/06/31احتمال تمدید310×1810
نواب75T13بزرگراه نواب ، پل عابر خیابان صفدری ، شمال به جنوبپل عابر62180000000099/09/0399/08/18-99/08/09 روزشمار قابل اکرانرزرو360×1730
آزادی76N6خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، شرق به غربپل عابر63165000000099/07/0499/08/15-99/08/01 رزرو310×2020
آزادی77N7خیابان آزادی ، سرشادمان روبروی زمزم، غرب به شرقپل عابر64165000000099/06/31احتمال تمدید310×2060
انقلاب78T10خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، شرق به غربپل عابر27120000000099/06/19310×860
انقلاب79T11خیابان انقلاب ، تقاطع سعدی، غرب به شرقپل عابر27120000000099/07/08310×860
جمهوری80B8 خیابان جمهوری ، نرسیده به پاساژ علاالدین بیلبورد عمودی16150000000099/08/12510×310
جمهوری81L8خیابان جمهوری، بعد از تقاطع شیخ هادی بیلبورد عمودی16150000000099/09/09510×310
امین حضور82T14امین حضور، بعد از مسجد همدانیها، جنوب به شمالپل عابر 35180000000099/10/14310×1120
مصطفی خمینی83D11خیابان مصطفی خمینی نرسیده به چهارراه سیروسپل عابر 31150000000099/10/14310×1010
صیاد84G10بزرگراه صیاد شیرازی ، پایین تر از همت، شمال به جنوبپل عابر56165000000099/07/28رزرو310×1810
امام علی85B12بزرگراه امام علی، پایین تر از رسالت، پل سواره جانبازان (گلبرگ) ، شمال به جنوبپل سواره 4413100000001400/02/10310×1410
امام علی86V14بزرگراه امام علی نرسیده به رسالت، پل سواره جانبازان (گلبرگ)، جنوب به شمالپل سواره38131000000099/07/08رزرو310×1210
امام علی87H13بزرگراه امام علی، داخل لچکی خروجی صدر غرب ، شمال به جنوببیلبورد50150000000099/08/18410×1210
امام علی88G11بزرگراه امام علی ، بالاتر از بابایی ، نرسیده به ارتش ، جنوب به شمالپل سواره 48120000000099/08/30320×1510
امام علی89G12بزرگراه امام علی ، نرسیده به بابایی ، جنوب به شمال پل عابر 42135000000099/07/14260×1620
بابایی90B15بزرگراه بابایی ، اولین پل عابر قبل از ورودی هنگام ، غرب به شرقپل عابر40135000000099/08/08260×1520
بابایی91N8بزرگراه بابایی ، بعد از هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، شرق به غربپل عابر56135000000099/06/29310×1810
بابایی92N9بزرگراه بابایی ، نرسیده به هنگام ، روبروی مرکز جهاد خودکفایی ، غرب به شرقپل عابر56135000000099/06/3199/08/30-99/08/01 رزرو 310×1810
بابایی93N12بزرگراه بابایی ، بعد از لشکرک قبل از خروجی حکیمیه ، غرب به شرقپل عابر4513500000001400/07/30310×1510
تهرانپارس94N5تهرانپارس، بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع 196 ،دلاوران، شمال به جنوبپل عابر41135000000099/11/3099/09/10-99/09/01 روزشمار قابل اکرانرزرو310×1310
تهرانپارس95G8تهرانپارس ، بزرگراه باقری،پل عابر تقاطع رسالت، شمال به جنوبپل عابر39135000000099/07/21260×1510
پیروزی96N10خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، غرب به شرقپل عابر41120000000099/06/3099/08/15-99/08/01 رزرورزرو310×1310
پیروزی97N11خیابان پیروزی ابتدای خیابان شکوفه ، شرق به غربپل عابر41120000000099/08/18310×1310
بسیج98B13بزرگراه بسیج (افسریه) شمال به جنوب پل عابر محلاتی پل عابر38100000000099/11/2699/08/11-99/07/01 روزشمار قابل اکراناحتمال تمدید310×1210
99B14بزرگراه بسیج(افسریه) جنوب به شمال پل عابر محلاتی پل عابر38100000000099/07/11رزرو310×1210
100T12بزرگراه بسیج، روبروی 20 متری افسریه، شمال به جنوبپل عابر38100000000099/08/28رزرو310×1210
همت101A1بزرگراه همت، پل سواره توانیر، غرب به شرق پل سواره48430000000099/06/2099/06/29-99/06/21 روزشمار قابل اکران310×1610
کردستان102F1بزرگراه کردستان،پل عابر تقاطع آ اس پ ، جنوب به شمال پل عابر 56180000000099/06/08 99/07/10-99/06/09 روزشمار قابل اکران310×1815
چمران103O1بزرگراه چمران، پیشانی پل سواره نمایشگاه ، شمال به جنوب پل سواره 40270000000099/06/09330×1210
تجریش104ضلع شمال شرقی میدان تجریشبیلبورد18180000000099/07/09 9/06/19-99/06/10 روزشمار قابل اکران610*310