کد پذیرشآدرس کیوسک هامناطقگریدقیمت
N10181خ جمهوری – از غرب به شرق – نرسیده به میدان جمهوری – ضلع جنوب – مابین پلاک های ۸۳۸ و ۸۴۰۱۰A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N10188خ قزوین – از غرب به شرق – نرسیده به خ ۱۶ متری امیری (سبحانی) – ضلع جنوب – بعد از نمایندگی سایپا۱۰A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N10195خ جیحون نرسیده به آزادی – قبل از کوی شادان۱۰A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N10200خ قزوین – نرسیده به تیموری (شهید کاظمی) – ضلع جنوب مقابل انبار پارس یدک۱۰A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N10204خ قزوین – از شرق به غرب – ضلع شمال – بعد از خ قلعه مرغی – مجاور لچکی فضای سبز – ورودی پست برق جنب دیوار – پلاک ۷۶۵۱۰A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N10208خ قزوین – از غرب به شرق – ضلع جنوب – بعد از تقاطع خیابان محمودزاده – روبروی کارخانه نان ماشینی۱۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N10211خ قزوین – از شرق به غرب – ضلع شمال – نرسیده به تقاطع هلال احمر۱۰A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N10216خ رودکی – نرسیده به هاشمی – سمت چپ جنب گرمابه بهار – جنب مجتمع تجاری آیدین۱۰A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N10217خ آذربایجان – بین خوش و قصرالدشت – روبروی پ ۹۷۰۱۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N10218خیابان قزوین – از شرق به غرب – نرسیده به خیابان امامزاده عبدالله – ضلع شمال – مجاور فضای سبز – جنب پل عابر پیاده و دیوار۱۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N10219خیابان جیحون – از شمال به جنوب – نرسیده به خ هاشمی – ضلع غرب – حدفاصل کوچه نجفی و زارع زاده۱۰A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N10222خ قزوین – از غرب به شرق – ضلع جنوب – بعد از خیابان امین الملک – حدفاصل کوچه تهمتن و شیدایی – مقابل گاراژماک کاوه ایستگاه اتوبوس دوراهی کیان۱۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N10224خ کمیل – از غرب به شرق – بعد از خیابان قصرالدشت – ضلع جنوب – مقابل شماره ۳۵۵۱۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N10225خ جیحون – از شمال به جنوب – بعد از خ مرتضوی – ضلع شرق – مقابل دیوار ملک شماره ۱۹۱۱۰A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N10229خ ۲۱ متری جی – از غرب به شرق – بعد از خیابان هرمزان – ضلع جنوب – روبروی مسجد۱۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N10233خیابان قزوین – از غرب به شرق – بعد از خیابان امین الملک – نرسیده به قلعه مرغی – ضلع جنوب – بعد از خیابان شیدایی – مجاور پست برق مقابل دیوار۱۰A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N10243خیابان نواب – از جنوب به شمال – بعد از خیابان دامپزشکی – ضلع شرق۱۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N10246خ جمهوری – از غرب به شرق – بعد از خ رودکی – ضلع شمال – مقابل انبار بانک – مجاور پلاک ۱۵۰۹۱۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N10256میدان بریانک – نرسیده به خ بریانک – ضلع شرقی – بین مغازه گلفروشی و ساندویچی۱۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N10259خ امام خمینی – از غرب به شرق – بعد از بزرگراه یادگار امام – ضلع جنوب – نرسیده به کوچه احمدی۱۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N10261خ حسام الدین – تقاطع نهر فیروزآبادی۱۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N10266خیابان قزوین – از غرب به شرق – بعد از سه راه آذری – ضلع جنوب – مقابل پلاک ۱۳۸۸ – مجاور لچکی فضای سبز – در حاشیه پیاده رو – ضلع جنوبی خیابان قزوین۱۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N10268خ قصرالدشت – بالاتر از خ مرتضوی – ضلع شرقی بالاتر از پ ۹۱۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N10270خ رودکی – ضلع غربی – بالاتر از خ کمیل – جنب باجه تلفن۱۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N10297خ هاشمی – بعد از جیحون – چهارراه موسوی (نبش ۱۲ متری)۱۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N10312خ رودکی – نرسیده به امام خمینی – جنب کوچه اشرفی – بالاتر از درمانگاه۱۰A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N10365۱۶ متری امیری – ابتدای سی متری جی۱۰A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N10376خ قزوین از شرق به غرب – قبل از خیابان شهید محمودزاده – ضلع شمال نرسیده به خیابان حسینی مقابل بوستان تهرانی۱۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N10389خ رودکی – بالاتر از مرتضوی۱۰A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N10459قصرالدشت – نرسیده به مالک اشتر – روبروی بانک – جنب فروشگاه هدیه۱۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N10475خ برادران فلاح ۱۳ متری حاجیان غرب به شرق قبل از خ ۱۶ متری امیری ضلع جنوب مقابل دیوار سینما جی۱۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N10492خ مالک اشتر – از غرب به شرق – نرسیده به خیابان جیحون – ضلع جنوب۱۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N10521خیابان نواب – از جنوب به شمال – بعد از خیابان کاهه – نرسیده به خیابان آزادی – ضلع شرق۱۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N10533خیابان اذربایجان – از شرق به غرب – بعد از خیابان کارون – ضلع جنوب – حدفاصل شماره های ۱۰۳۰ و ۱۰۳۲ – مجاور کیوسک عرضه گل۱۰A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N10558خ حسام السلطنه – خ حسام الدین – بعد از سه راه طالقانی – نهر فیروزآبادی – نرسیده به گلستانی۱۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
F11003خ حافظ- از شمال به جنوب- مجاور بیمارستان الوند۱۱A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
F11008خ سی متری نیروی هوایی- از شمال به جنوب- بعد از خ امامت- ضلع غرب- نرسیده به مدرسه شاهد۱۱B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
F11013بزرگراه یاسینی- از جنوب به شمال- بالاتر از میدان کلاهدوز- ضلع شرق – بعد از مجتمع ورزشی میلاد نور- کجاور پایانه تاکسی رانی- در حاشیه توقفگاه۱۱B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
F11034خ ولیعصر(عج)- چهارراه امیراکرم- ضلع غربی- مقابل پلاک ۱۳۷۸(۲۸۰ قدیم)۱۱B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
F11047خ پیروزی- نبش خ معراج۱۱B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
F11048خ حافظ- نرسیده به سرهنگ سخائی- مقابل پلاک ۲۱۱۱۱B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
F11057خ جمهوری- از غرب به شرق- بعد از شیخ هادی- مقابل شماره ۶۷- ضلع جنوب۱۱A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
F11102ه جمهوری- نرسیده به خ شیخ هادی- ضلع جنوب- روبروی دیوار دانشکده علوم انسانی۱۱A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
F11104خ شیخ هادی- از جنوب به شمال- نرسیده به خ جمهوری- ضلع غرب- مقابل بیمارستان باهر۱۱B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N11003خ رازی جنوب به شمال نرسیده به خ انقلاب ضلع غرب۱۱A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N11014خ جمهوری بعد از شیخ هادی پ ۹۵۱۱ A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N11029خ وحدت اسلامی شمال به جنوب بعد از خ فروزش ضلع غرب۱۱B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N11054خ معیری غرب به شرق ضلع جنوب نرسیده به میدان منیریه نبش شرقی کوچه ناصری مقابل داروخانه شماره ۳۲۱۱B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N11061خ جمهوری نرسیده به حافظ مقابل پارکینگ بیمارستان نجمیه۱۱A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N11069خ حافظ شمال به جنوب بعد از خ سرهنگ سخائی ضلع شرقی مقابل پ ۱۷۹۱۱B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N11078خ کارگر جنوب به شمال نرسیده به خ بهداری ضلع غرب مجاور نمازخانه پایانه اتوبوسرانی۱۱B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N11100خ کارگر مابین روانمهر و میدان انقلاب ضلع شرقی پ ۷۲و۷۴۱۱B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N11101خ مولوی غرب به شرق حد فاصل میدان رازی خ ولیعصر ضلع شمال مقابل پ ۱۴۰۳۱۱B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N11127خ جمهوری غرب به شرق بعد از چهارراه فلسطین پ ۳۴و۳۶۱۱B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N11148خ ولیعصر پایین تر از چهارراه ولیعصر نرسیده به چهارراه امیر اکرم روبروی بانک تجارت مجاور پلاکهای ۱۳۱۴و۱۳۱۶۱۱B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N11149خ شوش غربی غرب به شرق نرسیده به میدان راه آهن ضلع جنوب مجاور ایستگاه تاکسی های خطی در فاصله ۳۰متری از میدان۱۱B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N11151خ ولیعصر نرسیده به تقاطع انقلاب نبش پارک دانشجو۱۱B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N11152خ کارگر جنوب به شمال نرسیده به میدان انقلاب ضلع غرب نبش کوچه رشتچی۱۱B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N11155خ باستان نرسیده به خ جمهوری ضلع شرقی۱۱A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N11157خ کارگر قبل از پ ۱۸۲ جنب مخابرات و فروشگاه دقت۱۱B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N11163خ کارگر بعد از میدان رازی مقابل پ ۱۶۰۰و۱۵۹۸۱۱A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N11169خ کارگر جنوب به شمال بعد از میدان رازی ضلع شرق مقابل سینما شاهین مابین پ ۱۴۹۰و۱۴۸۸۱۱A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N11178خ کمالی بعد از سه راه اکبر آباد ضلع غرب جنب پ ۴۵۲۱۱B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N11189خ حافظ ضلع غربی پایین تر از بیمارستان نجمیه بین کوچه جهاد سازندگی و۲۱۲۱۱B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N11193ضلع شمال خ امام خمینی نرسیده به خ ولیعصر جنب ساختمان ابزار و یراق۱۱B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N11201خ ولیعصر جنوب به شمال نرسیده به میدان منیریه روبروی بیمه البرز۱۱A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N11202خ ولیعصر نرسیده به تقاطع امام خمینی ضلع شرقی خ روبروی بیمارستان اخوان جنب کیوسک تلفن۱۱A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N11216خ جمهوری بین اردیبهشت و فروردین نبش کوچه فخر مقابل پ ۴۰۴ و فروشگاه توحید۱۱A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N11223خ جمهوری بعد از تقاطع ابوریحان ضلع جنوب روبروی سینما جمهوری۱۱A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N11225خ حافظ شمال به جنوب قبل از میدان حسن آبادئ ضلع غربی پ ۱۰ مقابل آتش نشانی۱۱A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N11226خ آذربایجان بعد از اسکندری ضلع شمال روبروی خ دامپزشکی مقابل شماره ۴۲۹۱۱B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N11231خ جامی بعد از تقاطع شیخ هادی ضلع شمال مقابل پ ۱۱۳۱۱B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N11232خ جمهوری غرب به شرق قبل از خ دانشگاه جنوبی مقابل پ ۲۹۶۱۱B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N11233خ ولیعصر ضلع شرقی نرسیده به تقاطع علی اکبر شبیری جنب پ ۸۷۳۱۱A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N11234خ وحدت اسلامی شمال به جنوب قبل از خ مختاری ضلع غربی۱۱B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N11254خ امام خمینی نرسیده به میدان حر بعد از خ ۱۲ فروردین مقابل کارگاه مترو۱۱B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N11264خ جمهوری ضلع جنوب بعد از تقاطع اسکندری جنب چلوکبابی خوشبین۱۱A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N11276خ وحدت اسلامی شمال به جنوب نرسیده به خ مولوی ضلع شرق۱۱A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N11289خ مولوی شرق به غرب نرسیده به خ ولیعصر سمت شمال مقابل خ روبروی پست فشار قوی جنب ۱۰۱۱A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N11298خ حافظ شمال به جنوب بعد از تقاطع نوفل لوشاتو ضلع غرب نرسیده به پ ۳۶۰۱۱B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N11304خ کمالی قبل از خ غفاری ضلع جنوبی مقابل پ ۱۷۴۱۱B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N11311خ شوش غربی جنب کانون حر۱۱B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N11322خ باستان شمال به جنوب بعد از آذربایجان ضلع غربی مقابل پ ۱۲۲ و پست برق۱۱B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N11333خ مخصوص جنوب به شمال ضلع غرب روبروی چلوکبابی شایسته۱۱B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N11344خ کارگر جنوب به شمال نرسیده به میدان حر ضلع شرقی۱۱A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N11371خ  قزوین نرسیده به عباسی ضلع جنوب مقابل پ ۶۸۸و ۶۹۰۱۱B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N11382خ هلال احمر نرسیده به خ انبار نفت حاجی آبادی بعد از خ فاتح چهر ضلع جنوب مقابل پ ۲۱۴۱۱B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N11403خ قزوین شرق به غرب قبل از  خ غفاری ضلع شمال پ ۴۲۵۱۱B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N11409خ ولیعصر نرسیده به چهارراه انقلاب ضلع غربی روبروی فروشگاه گل بانک۱۱B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N11419خ ولیعصر بالاتر از میدان منیریه ضلع شرقی مقابل پ ۱۱۹۷ و ۱۱۹۵۱۱A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N11429خ حافظ شمال به جنوب بعد از تقاطع انقلاب پایین تر از پمپ بنزین مقابل شماره ۳۷۸۱۱A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N11441خ کارگر پایین تر از میدان انقلاب ضلع غربی نرسیده به خ شهید حبیب اله مهدی زاده مابین پ ۴۵و ۴۷۱۱A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N11445خ جمهوری غرب به شرق بعد از میدان جمهوری نرسیده به خ اسکندری ضلع جنوب مقابل پ۸۸۲ (جز لیست ۵۰ نفر موافقت نامه شماره ۲۸۴۲۶-۷۴/۱۲/۵ اتحادیه)۱۱A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N11450خ ولیعصر خ مختاری مقابل ۳۰بین مختاری و کوچه لشگری نژاد  (جز لیست ۵۰ نفر موافقت نامه شماره ۲۸۴۲۶-۷۴/۱۲/۵ اتحادیه)۱۱A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N11453خ منیریه نرسیده به کوچه شهید بهزاد صداقت پ ۳۰۲  (جز لیست ۵۰ نفر موافقت نامه شماره ۲۸۴۲۶-۷۴/۱۲/۵ اتحادیه)۱۱B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N11454خ جمهوری تقاطع جمالزاده ضلع جنوب جنب درب غربی پست برق  (جز لیست ۵۰ نفر موافقت نامه شماره ۲۸۴۲۶-۷۴/۱۲/۵ اتحادیه)۱۱B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N11460خ کارگر جنوبی نرسیده به خ آذربایجان مقابل پ ۲۹۳و۲۹۵ نبش کوچه روشن۱۱A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N11470خ حافظ شمال به جنوب بعد از میدان حسن آباد و خ ورزش ضلع غربی خ وحدت اسلامی۱۱B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N11473خ وحدت اسلامی شمال به جنوب نرسیده به خ ابوسعید ضلع غرب مابین پلاک های ۱۱۶۶ و ۱۱۶۸۱۱B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N11478خ هلال احمر بعد از انبار نفت ضلع جنوبی مقابل پ ۱۵۸  (جز لیست ۵۰ نفر موافقت نامه شماره ۲۸۴۲۶-۷۴/۱۲/۵ اتحادیه)۱۱B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N11516خ شوش شرق به غرب نرسیده به میدان راه آهن ضلع شمال۱۱A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N11542میدان قزوین بطرف خ ولیعصر نرسیده به چهاراه ملک قلمستان روبروی شماره ۲۴۴۱۱A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N11543میدان رازی ضلع جنوب غربی ابتدای خ رباط کریم مقابل نمایشگاه شوروی۱۱A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N11544میدان راه آهن خ ولیعصر نرسیده به ناحیه ۴ شهرداری منطقه ۱۱ مقابل کوچه رکاب گردان۱۱B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N11547خ وحدت اسلامی شمال به جنوب قبل از میدان وحدت اسلامی ضلع شرقی مقابل ۶۰۵و۶۰۳۱۱B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N11548خ امام خمینی ابتدای خ میردامادی نبش دیوار خوابگاه علوم قرانی۱۱B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N11551خ منیریه معیری مقابل پلاک ۳۷و۳۵ ضلع شمال۱۱B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N11561خ جمهوری بعد از خ ولیعصر غرب به شرق جنب پ ۱۵ روبروی مسجد ولیعصر۱۱A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N11562خ آزادی غرب به شرق ضلع جنوب ابتدای خ کاوه۱۱A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N11563خ کارگر بعد از تقاطع آذربایجان مقابل پ ۲۹۴۱۱B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N11571خ وحدت اسلامی شمال به جنوب بعد از خ ابوسعید ضلع غرب مقابل شماره ۱۱۱۸۱۱B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N11576خ کارگر خ شهید معیری مقابل پ ۳۰۸۱۱B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N11589خ جمالزاده شمال به جنوب بعد از خ آزادی ضلع شرق۱۱B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
F12029خ سعدی شمالی- از شمال به جنوب- مجاور بیمارستان امیراعلم۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
F12031خ انقلاب- از غرب به شرق- بعد از خ شهید مدنی- ضلع جنوب- داخل کوچه- مجاور دیوار فروشگاه قدس۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
F12042خ شهید مصطفی خمینی- ضلع شرقی- مجاور بیمارستان سپیر- قبل از کوچه علیمرادی۱۲B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
F12045خ مولوی- از شرق به غرب- چهارراه مولوی- ضلع جنوبی- مقابل بیمارستان و زایشگاه شهید اکبر آبادی۱۲B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
F12053خ امام خمینی- از شرق به غرب- نرسیده به میدان سن آباد- ضلع شمال – مقابل درب بیمارستان سینا- در فاصله ۴ متری از کوچه نعمتی۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
F12059خ میرزا کوچ خان- ضلع شرقی- مقابل دبیرستان فیروز بهرام۱۲B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
F12060خ فردوسی- از جنوب به شمال- نرسیده به خ جمهوری- ضلع غرب- مقابل کوچه برلن- پایین تر از ورودی بیمارستان بانک ملی۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
F12086بهارستان- از شمال به جنوب- قبل از سازمان آب- ضلع شرقی- مقابل تالار سیاره- روبروی کوچه دانشرا۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
F12118خ ناصرخسرو- بعد از کوچه مروی- ضلع شمال کیوسک سد معبر۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12004خ ۱۷ شهریور ض شرقی بین طیب و خ شهید لاجوردیان۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12005خ ۱۵ خرداد شرق به غرب نرسیده به پامنار ض شمال۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12006میدان امام خمینی خ اکباتان غربی تقاطع لاله زار۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12007ابتدای خ فردوسی ضلع شرق مقابل شماره ۴۷۱۲B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N12009خ مولوی شرق به غرب نرسیده به میدان مولوی ضلع شمال روبروی شیرینی سرای تمدن پلاک ۱۲۹۰۱۲B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N12010خ مازندران قبل از م امام حسین حد فاصل خ مازندران و انقلاب مقابل تآمین اجتماعی۱۲B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N12012خ ۱۵ خرداد شرقی بعد از چهارراه گلوبندک جنب پ ۳۳۵۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12015جمهوری غرب به شرق قبل از خ ملت روبروی شماره های ۱۰۸ و ۱۰۶۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12016خ جمهوری غرب به شرق بعد از چهارراه لاله زار ضلع شمال مقابل قنادی قبل از کوچه نوشین۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12018خ جمهوری غرب به شرق بعد از پل حافظ ضلع جنوبی بعد از صوت و تصویر نواز مقابل دیوار شرکت۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12021خ فردوسی نبش کوچه طبس۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12025خ فردوسی جنوب به شمال نرسیده به میدان فردوسی نبش جنوبی کوچه گل پرور در فاصله ۳۰ متری از میدان۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12030خ ۱۵ خرداد غرب به شرق بعد از مسجد امام ضلع جنوبی پلاک ۵۸۹۱۲B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N12031خ امام شرق به غرب بعد از خ خیام نرسیده به بانک ملت ضلع جنوب۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12034میدان بهارستان خ بهارستان روبروی کتابخانه ملی ض غرب روبروی پاساژ خواجه نوری مابین ۲۰۴و۲۳۰۱۲B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N12035خ ۱۵ خرداد غرب به شرق بعد از خ ناصر خسرو ضلع شمالی مقابل پ ۲۸۰۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12037میدان امام ضلع شرقی مقابل بانک تجارت۱۲B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N12046ناصر خسرو جنوب به شمال ضلع غرب بعد از شمس العماره مقابل شماره ۱۳۰۱۲B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N12047خ منوچهری شرق به غرب ضلع جنوب نرسیده به خ فردوسی۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12052ناصر خسرو جنوب به شمال ضلع غرب بعد از شماره ۱۹۲ (درب ضلع جنوب شرقی شرکت سهامی خدمات ماشینهای اداری)۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12054خ ۱۵ خرداد نرسیده به چهاراه سیروس غرب به شرق ض جنوبی بعد از کوچه علیرضا غفاری مقابل پ ۹۱۹۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12061ناصر خسرو جنوببه شمال قبل از مروی ض غربی مقابل چلوکبابی جوان۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12063خ مجاهدین غرب به شرق روبروی بیمارستان شفا یحیائیان۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12067خ باب همایون شمال به جنوب ضلع غرب پایین تر از دیوار مخابرات۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12075خ محلاتی غرب به شرق حدفاصل خ ری و ۱۷ شهریور نرسیده به پل ری ضلع جنوب مقابل کوچه صادقی۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12079خ ۱۵ خرداد غرب به شرق بعد از نوروزخان ض جنوبی مقابل بازار شیرازی۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12080خ صوراسرافیل غرب به شرق ضلع شمال نرسیده به ناصر خسرو۱۲B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N12082خ ۱۵ خرداد غربی غرب به شرق نرسیده به چهارراه گلوبندک ض جنوب روبروی پ ۲۸۳۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12093خ فردوسی جنوب به شمال نرسیده به تقاطع نوفل لوشاتو ض شرقی مقابل پ ۴۱۵ روبروی گلیم سرا۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12094خ شوش غرب به شرق ضلع جنوب بعد از خ شهید رجایی۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12095باب همایون شمال به جنوب قبل از صوراسرافیل ضلع غربی مقابل پ ۴۵۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12097ابتدای خ بهارستان بعد از ابن سینا مقابل پ ۱۸۹۱۲B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N12098خ امیرکبیر شرق به غرب بعد از چهارراه سرچشمه (ض شمالی خیابان) مقابل فروشگاه پولاد نر و ممتاز تایر۱۲B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N12099خ ۱۵ خرداد غرب به شرق بعد از میدان ارک ضلع شمالی مقابل بانک ملی۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12100خ سعدی شمالی شمال به جنوب نرسیده به خ کوشک در فاصله ۲۰ متری از در ورودی بیمارستان امیراعلم ضلع غرب۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12103میدان بهارستان نرسیده به خ مصطفی خمینی نبش کوچه خواجه نوری۱۲B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N12104خ فردوسی جنوب به شمال بعد از خ امام خمینی بالاتر از کوچه طبس ضلع شرق مقابل شماره۶۰۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12113خ مجاهدین اسلام ض جنوب خ نرسیده به خ ایران روبروی مدرسه۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12115خ ۱۵ خرداد نبش کوچه تکیه دولت ضلع شمال مقابل شماره ۳۸۰۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12116خ خیام جنوب به شمال بعد از کوچه دهباشی مقابل پلاک ۴۷۹۱۲B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N12122خ فردوسی به کوچه برلن۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12124خ مصطفی خمینی شمال به جنوب بعد از بیمارستان طرفه ض غرب نرسیده به خ قائدی مقابل شماره ۱۲۰۱۲B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N12125خ خیام جنوب به شمال بعد از چهارراه گلوبندک ضلع شرقی مجاور شماره ۹۰۷ مقابل دیوار تعاونی مصرف دادگستری۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12126خ فردوسی شمال به جنوب قبل از کوچه بانک ملی روبروی پلاک ۳۸ و فروشگاه شهر و روستا۱۲B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N12127خ فردوسی بالاتر از میدان امام مقابل شرکت ملی گاز ضلع شرق۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12132خ فردوسی شمال به جنوب بعد از بانک ملی ضلع غربی پایین تر از کوچه برلن مقابل پلاک ۲۶۱۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12137خ خیام بالاتر از میدان محمدیه ض شرقی مقابل پ ۲۵۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12138خ ۱۵ خرداد غرب به شرق نرسیده به چهارراه مصطفی خمینی روبوری شماره ۷۸۱۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12143خ صاحب جمع جنوب به شمال بعد از خ اردستانی نرسیده به خ مولوی ض شرقی۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12145خ خیام نبش صوراسرافیل روبروی داروخانه ناصر خسرو نبش کوچه رومی۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12154خ ۱۷ شهریور شمال به جنوب نرسیده به خ صفا ضلع غرب قبل از پ ۱۸۵۴ مقابل دیوار۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12155خ جمهوری غرب به شرق ضلع شمال بعد از ساختمان پلاسکو مقابل کفش بلا۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12158ناصر خسرو جنوب به شمال ابتدای خ سعدی جنوبی مقابل فضای سبز۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12159خ مصطفی خمینی شمال به جنوب قبل از چهارراه سرچشمه مقابل پ ۸۲۴ و ۸۲۶۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12162خ فردوسی جنوب به شمال بعد از جمهوری ضلع شرق مقابل پ ۳۷۱۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12163خ فردوسی جنوب به شمال نرسیده به خ جمهوری ضلع غرب مقابل پلاک ۱۸۸و۱۸۶۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12166خ شوش غرب به شرق بعد از ورودی محوطه ایستگاه مترو ضلع جنوب روبروی لچکی فضای سبز مقابل خ خیام۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12171خ جمهوری نبش کوچه شیروانی مقابل پلاک ۵۲۰۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12173خ جمهوری غرب به شرق بعد از خ ملت ضلع جنوب روبروی پ ۲۶و۲۰۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12180خ مولوی بین مادر و خ محبی ض شمال خ نرسیده به کوچه حاج ابوالفضل مقابل دهنه دوم مجتمع۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12181خ ۱۵ خرداد غرب به شرق ضلع شمال نرسیده به کوچه تکیه دولت۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12183خ مصطفی خمینی ض غربی نرسیده به سه راه علامه شریف رضی جنوب به شمال مقابل فروشگاه دماوند۱۲B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N12188خ خیام جنوب به شمال بعد از فیاض بخش ضلع شرق پایین تر از درب غربی مترو ( ایستگاه امام خمینی)۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12190خ مجاهدین اسلام شرق به غرب بعد از میدان شهدا ضلع شمال نرسیده به شماره ۲۱۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12192خ ملت بالاتر از خ اکباتان ضلع شرقی۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12194خ جمهوری غرب به شرق بعد از لاله زار ضلع شمال۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12195میدان قیام شرق ب غرب ضلع شمال نبش کوچه کرمی۱۲B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N12197خ ری جنوب به شمال بعد از پل ری نرسیده به کوچه ساعتچی ضلع شرق مقابل دیوار شماره ۶۵۵۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12198خ شوش شرقی شرق به غرب نرسیده به میدان شوش ضلع شمال مقابل پاساژ امید۱۲B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N12200خ جمهوری غرب به شرق قبل از خ لاله زار ضلع شمال مقابل گالری روحانی۱۲B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N12209خ خیام شمال به جنوب بعد از سید نصرالدین ضلع غربی مقابل پ ۵۵۲۱۲B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N12212خ ۱۷ شهریور جنوب به شمال قبل از میدان شهدا ضلع شرق مقابل خ قادری بالاتر از کوچه دولابی قبل از بانک مسکن مجاور دیوار زمین بایر۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12213خ مولوی شرق به غرب قبل از میدان محمدیه ضلع شمال  بعد از کوچه بازار حاج ابوالقاسم مقابل فضای عقب نشینی شده مجاور شماره ۷۰۷۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12214خ مصطفی خمینی شمال به جنوب ضلع غرب نرسیده به چهارراه مولوی مقابل شماره ۳۰۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12229باب همایون شمال به جنوب ضلع غرب روبروی اداره برق نبش قورخانه۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12230خ ۱۵ خرداد غرب ب شرق بعد از خ ناصر خسرو نرسیده به خ پامنار بعد از کوچه عرب زاده قبل از کوچه حسام السلطنه ضلع جنوب مقابل واحد تجاری غیر فعال شماره ۶۲۶۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12235خ ۱۷ شهریور شمال به جنوب بعد از زیرگذر امیرکبیر پایین تر از خ گوته ضلع غرب دیوار بیمه۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12237شوش غربی غرب به شرق (نرسیده به میدان شوش ضلع جنوبی)۱۲B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N12239خ ری جنوب ب شمال بعد از پل ری جنب کوچه شیرازی (آبشار)ضلع شرق۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12250خ بهارستان شمال به جنوب ضلع غرب نرسیده به خ مجاهدین اسلام (منتهی الیه ضلع شمال شرقی پارک مصطفی خمینی) در فاصله ۳ متری واحدتجاری بعدازدرب پارک۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12255خ ۱۵ خرداد شرقی نرسیده به پل ری روبروی اداره برق ضلع شمال۱۲B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N12261خ لاله زار بالاتر از تقاطع کوشک ضلع غرب روبروی پلاک ۱۱۵۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12263خ خیام جنوب به شمال بعد از چهارراه گلوبندک روبروی پ ۹۰۲۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12285خ سعدی شمالی شمال به جنوب نرسیده به میدان استقلال ضلع غرب روبروی پ ۲۳۴ تا ۲۲۸۱۲B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N12286خ ۱۷ شهریور شمال به جنوب ضلع غربی نرسیده به میدان خراسان نبش کوچه جعفری۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12287خ جمهوری غرب به شرق بعد از چهارراه استامبول ضلع جنوبی قبل از پاساژ کمپانی۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12294خ ناصرخسرو شمال به جنوب ضلع شرق بعد از خ صوراسرافیل روبروی دیوار اداره دارائی۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12300خ ۱۵ خرداد بعد از پامنار ضلع شمالی مقابل پ ۵۱۹و ۵۲۱۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12303خ شوش شرقی غرب به شرق قبل از خ شهرزاد ض جنبی روبروی شماره ۳۱۸۱۲B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N12305خ جمهوری غرب به شرق بعد از خ فردوسی ضلع شمالی مقابل پاساژ کویتی ها۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12309خ جمهوری شرق به غرب بعد از خ لاله زار نرسیده به خ سعدی ضلع جنوب مقابل پ ۲۹۴۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12312خ سعدی شمالی شمال به جنوب بعد از زیرگذر خ انقلاب پایین تر از خ نادری ضلع شرق۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12319خ فردوسی جنوب به شمال بعد از خ سرگرد سخائی ضلع شرق مقابل پلاک ۱۱۷۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12320خ جمهوری بعد از خ صف ضلع شمال مقابل پ ۱۶۵تا ۱۷۳۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12321خ مصطفی خمینی شمال به جنوب ضلع غرب بعد از چهاراه سیروس مقابل دیوار شماره ۲۶۲۱۲B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N12323خ ۱۷ شهریور شمال به جنوب بعد میدان خراسان ضلع شرق روبروی کفش ملی۱۲B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N12326 خ ناصرخسرو جنوب به شمال ضلع غرب بین شماره های ۳۸و۴۰۱۲B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N12327خ فردوسی شمال به جنوب نرسیده به تقاطع خ کوشک مصری مابین بانک مسکن و صادرات ضلع غرب۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12329خ انقلاب غرب به شرق ضلع جنوب نبش خ سعدی روی پل۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12330خ لاله زار نرسیده به خ انقلاب روبروی پلاک ۲۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12331خ خیام شمالی بالاتر از خ صوراسرافیل نرسیده به کوچه افخمی ض شرق مقابل شماره های ۹۹۳و۹۹۵۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12338خ ۱۷ شهریور جنوب به شمال نرسیده به میدان امام حسین ضلع شرق نبش کوچه ثارالله۱۲B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N12342خ سعدی شمال به جنوب بعد از میدان استقلال مقابل فروشگاه لوازم کشاورزی ضلع شرق۱۲B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N12343خ سعدی شمالی شمال به جنوب ض غرب ضلع مقابل هتل شیراز بعد از کوچه زوارئیان۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12348خ سعدی شمال به جنوب نرسیده به پل اکباتان (سعدی) ضلع غرب۱۲B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N12357خ ۱۷ شهریورشمالی شمال به جنوب نرسیده به میدان شهدا قبل از تقاطع تابنده ضلع غرب روبروی پارکینگ بهزاد۱۲B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N12359خ مصطفی خمینی شمال به جنوب بعد از چهارراه سرچشمه ضلع شرقی مقابل پ ۸۲۹۱۲B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N12392خ امیرکبیر شرق به غرب بعد از خ پامنار ضلع جنوب روبروی پ ۳۹۵۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12405خ خیام جنوب به شمال قبل از خ امام خمینی ضلع شرقی مقابل دیوار مترو۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12407خ بهارستان جنوب به شمال بعداز خ ابن سینا ضلع شرق مقابل شماره های ۱۳و۱۵۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12416خ صوراسرافیل شرق به غرب ض شمالی نرسیده به داورمقابل پلاکهای۶۹و۶۷۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12426خ جمهوری غرب به شرق بعد از چهارراه نرسیده به خ صف ضلع شمال مقابل پ ۳۳۴۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12428خ شوش شرق به غرب نرسیده به میدان شوش ض شمال مجاور فروشگاه تعاونی شهر رو روستا۱۲B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N12430خ ۱۷ شهریور جنوب به شمال بعد از محلاتی ض شرق نبش خ ابن سینا (درودیان)۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12436خ امام خمینی مقابل ترمینال فیاض بخش ضلع شمالی۱۲B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N12451خ خیام جنوب به شمال بعداز فیاض بخش ض شرق بالاترازدرب ورودی غربی ایستگاه مترو امام خمینی مجاور ضلع جنوب ایستگاه اتوبوس۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12461خ جمهوری غرب به شرق بعد از خ صف ض شرقی مقابل انتشارات اقبال۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12462خ خیام جنوب به شمال بعد از خ سید نصرالدین ضلع شمال نرسیده به خ کرمی مجاور ورودی پاچنار۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12468خ جمهوری غرب به شرق بعد از خ ۳۰ تیر ضلع جنوب بعد از کوچه نوبهار مقابل دیوار پ ۶۲۲۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12469خ سعدی شمالی شمال به جنوب ض شرق نبش کوچه بخارا روبرو دیوار بیمه۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12472خ لاله زار جنوب به شمال بعد از کوچه برلن ضلع غرب۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12474 خ جمهوری غرب به شرق بعد از خ فردوسی ض جنوبی مقابل دیوار سفارت ترکیه۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12477خ ملت جنوب به شمال نرسیده به اکباتان ض غرب پ ۱۰۶۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12485کوشک مصری غرب به شرق قبل از خ برمک یارجانی ض جنوبی۱۲B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N12489خ جمهوری بعد از خ سعدی ض جنوب روبروی پ ۲۵۰ مابین فروشگاه کفش و ساندویچی۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12498خ منوچهری شرق به غرب بعد از خ ارباب جمشید ضلع جنوبی مقابل پ ۱۶۲۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12502خ مجاهدین اسلام غرب به شرق ضلع جنوب بعد از کوچه مجاهد مقابل پلاک ۲۳۱۱۲B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N12505خ جمهوری میدان بهارستان (ضلع جنوب غربی) نبش کوچه نظامیه۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12508خ ۱۷ شهریور جنوب به شمال نرسیده به میدان شهدا بعد از خ شهید درخشان ضلع شرق۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12509خ ری جنوب به شمال نرسیده به خ امیرکبیر ضلع شرق بالاتر از کوچه بهرون مقابل دیوار ملک شماره ۷۷۱۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12517خ اکباتان غرب به شرق نرسیده به خ سعدی روبروی دیوار بانک تجارت روبروی پ ۹۷۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12519خ فردوسی جنوب به شمال بعد از خ کوشک مصری ض شرق پ ۱۱۷۱۲B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N12527خ سعدی ابتدای خ منوچهری ض جنوب مقابل پ ۲۸۱۲B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N12528خ خیام جنوب به شمال قبل از خ شهید هرندی ض شرق روبروی پارکینگ ایران۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12531خ فردوسی شمال به جنوب بعد از خ کوشک مصری ض غربی۱۲B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N12536خ ایران بالای پل زیرگذر اتوبان آهنگ۱۲B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N12570خ لاله زار نبش کوچه رفاهی روبروی پ ۳۱۹۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12579خ ۱۷ شهریور شمال به جنوب بالاتر از خ تمدن ضلع غرب روبروی پ ۱۳۵۷۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N12588خ لاله زار مقابل شماره ۳۹۶۱۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N13060خ سیمتری نیروهوایی از شمال به جنوب نرسیده به خ شهید براری ضلع غرب نبش کوچه کرمیانی۱۳B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N13066خ سیمتری نیروهوایی جنوب به شمال نرسیده به خ ۷/۳۱ ضلع شرق۱۳B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N13087خ پنجم نیروهوایی ضلع شمال شرقی فلکه اول مقابل شماره های ۲۶و۲۷۱۳A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N13107خ پیروزی شرق به غرب ابتدای خ یکم نیرو هوایی ضلع شرق مقابل دیوار ملک مسکونی شماره ۱ (موقت)۱۳A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N13111خ دماوند غرب به شرق ضلع جنوب نبش شرقی خ اقبال لاهوری در فضای عقب نشینی شده۱۳A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N13120خ پیروزی نرسیده از شرق به غرب بعد از خ پنجم ضلع شمال مقابل خ مقداد روبروی آزمایشگاه۱۳B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N13153خ پیروزی غرب به شرق بعد از میدان شهدا ضلع جنوب نبش شرقی خ اقدامی مقابل دیوار نمایندگی ایران خودرو۱۳A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N13176خ پیروزی غرب به شرق بعد از خ اول نیرو هوایی ضلع جنوب مجاور ملک شماره ۲۹۰۱۳A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N13186خ پیروزی غرب به شرق بعد از بلوار ابوذر ضلع جنوبی مجاور ایستگاه تقلیل گاز نرسیده به پل عابر پیاده۱۳A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N13196خ پیروزی روبروی پادگان نیروهوایی غرب به شرق بعد از خ قره باقی مقابل شماره ۵۵۴۱۳A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N13197خ امامت ضلع شمال غربی میدان امامت نبش خ نیشابور مقابل دیوار۱۳A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N13198خ سیمتری نیروهوایی شمال به جنوب ضلع غرب نرسیده به خ امامت ضلع غرب ابتدای بوستان سیمرغ مقابل کلانتری و مجاور زمین بایر۱۳B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N13209خ پیروزی غرب به شرق ض جنوب بعد از سلیمانیه ضلع شرقی کوچه شهید محمود عباسی قلی زاده مقابل دیوار آموزشگاه۱۳A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N13215خ پیروزی غرب به شرق نرسیده به خ نبرد (چهارراه کوکاکولا) ضلع جنوب قبل از فروشگاه جانبو در فاصله ۲۰ متری از ایستگاه موقت۱۳A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N13258خ بلال حبشی جنوب به شمال خ حافظ شرقی ش ۶۸۳ ضلع شمالی۱۳B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N13293خ سیمتری نیروهوایی جنوب به شمال قبل از خ امامت بالاتر از خ ۷/۴۱ نرسیده به کوچه طاهری (موقت)۱۳ B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N13362خ پیروزی شرق به غرب نرسیده به امام علی قبل از خ زاهد گیلانی ضلع شمال نبش کوچه حمام فیروزه در فضای عقب نشینی شده۱۳A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N13397خ تهران نو سه راه تهرانپارس روبروی ترمینال (درب شمالی)۱۳A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N13401خ پیروزی  شرق به غرب بعد از خ بیمارستان فجر ضلع شمال مجاور دیوار مخابرات پشت ایستگاه اتوبوس۱۳A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N13410خ سیمتری نیرو هوایی شمال به جنوب بعد از خ امامت ضلع غرب نرسیده به خ حاج آخوندی قبل از کوچه ۶/۳۹۱۳A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N13411خ پنجم نیروهوایی ضلع شرقی فلکه دوم بعد از خ ۵/۳۰۱۳A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N13442خ تهران نو از غرب به شرق ضلع جنوب نرسیده به ترمینال شرق۱۳A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N13496خ پیروزی غرب به شرق قبل از چهاراره کوکاکولا نرسیده به کوچه منزوی ضلع جنوب مجاور بانک صادرات۱۳A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N13500خ پنجم نیروهوایی ضلع جنوب غربی فلکه دوم نیروهوایی پایین تر از خ ۴/۳۱ مقابل دیوار ملک شماره ۲۸ (موقت)۱۳A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N13503خ پیروزی شرق به غرب بعد از چهارراه کوکاکولا ضلع شمال نرسیده به کوچه محصل۱۳A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N13518خ پیروزی غرب به شرق بعد از پرستار روبروی خ دوم ضلع جنوب مقابل دیوار شماره ۲۴۸و۲۵۰۱۳A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N13520خ ۳۰ متری نیروهوایی از جنوب به شمال ضلع شرق نرسیده به خ دماوند بعد از خ جوانفکر۱۳B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N13564خ ۲۱ متری اشراقی از جنوب به شمال قبل از خ دماوند ضلع شرق مجاور دیوار ملک شماره ۱۱۷۱۳A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N13573خ ایرانمهر جنوب به شمال ضلع غرب نبش خ شهید طوفانی۱۳A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N13575خ خشی شمال به جنوب نرسیده به خ ۱۰/۲۶ (شهید جباری) ضلع شرق قبل از ورودی پایانه تاکسی های خطی روبروی ساختمان کانون پرورش فکری۱۳A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N13578خ نیرو هوایی خ شورا خ ش خشی ض جنوب شرقی فلکه لوزی نبش کوچه ۱۱/۳۰۱۳B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N13586خ پیروزی شرق به غرب بعد از خ ششم نیرو هوایی ضلع شمال مقابل شماره ۲۳۱۳A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
F14036اتوبان افسریه- سه راه تختی- خ هجرت- ضلع جنوب۱۴B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N14022بلوار پاسدارگمنام شرق به غرب نرسیده به میدان امام حسن ضلع شمال مجاور بوستان سهند قبل از ورودی مجتمع مسکونی۱۴B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N14042خ خاوران شرق به غرب ضلع شمال قبل از خ مخبر بعد از کوچه چنگروی ضلع شمال نرسیده به ورودی ساختمان تامین اجتماعی۱۴B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N14091ابوذر جنوب به شمال بالاتر از محلاتی بعد از خ بوستان نرسیده به مسیل ضلع شرق مجاور گردشگاه ابوذر۱۴B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N14101خ محلاتی شرق به غرب بعد از ورودی منتهی به خ نبرد ضلع شمال مجاور توقفگاه خودروهاو ایستگاه تاکسی مجاور پل عابر پیاده۱۴B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N14132خ خاوران غرب به شرق نرسیده به خ اعظم نظامی ضلع جنوب بعد از درب ورودی شماره ۱۰۰۲۱۴B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N14139نبرد نرسیده به ائمه اطهار دست راست جنب حسینیه سیدالشهدا۱۴A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N14150خ شکوفه جنب پارک شکوفه روبروی کوی شهید اسماعیلی منزه روبروی پ ۱۵۶۱۴A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N14172خ پرستار جنوبی جنوب به شمال نرسیده به خ کیوان ضلع شرق ابتدای بوستان ترنج۱۴A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N14177بلوار هجرت از جنوب ب شمال بعد از خ رحیمی بعد از ورودی شهرک امیرالمومنین ضلع شرق۱۴B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N14190خ شکوفه شمال به جنوب ضلع غرب نبش کوچه امیری۱۴A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N14204خ حاجی قربانی موتورآب (پاسدارگمنام) تقاطع تکیه دولت آبادی جنب مسجد۱۴B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N14206خ پیروزی خ پرستارروبروی پارک پرستار (بانک رهنی)۱۴A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N14212بزرگراه امام علی جنوب به شمال لاین کندرو بعد از خ محلاتی ضلع شرق نبش کوچه محسن ابراهیم۱۴B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N14231خ نبرد شمالی جنوب به شمال نرسیده به مبدان نبرد در فاصله ۴۵ متری مقابل حصار فلزی اداره مخابرات مجاور پست برق۱۴B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N14235خ آیت اله سعیدی شرق به غرب بعد از چهارراه مخبر (عارف) نبش کوچه فتحعلی زاده مقابل بانک صادرات شماره ۱۸۷۱۴A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N14264خ پیروزیخ نبرد چهارراه فرزانه خ داودآبادی شرق به غرب تقاطع قره یاضی پارک گل نما۱۴B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N14266بلوار ابوذر جنوب به شمال نرسیده به بزرگراه محلاتی ضلع شرق در فاصله ۲۵ متری از کوچه سارا۱۴A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N14288بزرگراه امام علی لاین کندرو از شمال به جنوب بعد از خ پیروزی پایین تر از کوچه بن بست نجات ضلع غرب۱۴B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N14345خ نهم آبان میدان ۱۳ آبان (از جای قبلی ۱۰ متر بالاتر) ایستگاه قدیم مینی بوس۱۴B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N14353اتوبان محلاتی غرب به شرق بعد از خ ۱۷ شهریور ضلع جنوب نرسیده به عارف ابتدای خ گیلکی مجاور فضای سبز جنب پل عابر پیاده۱۴B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N14447خ کرمان نرسیده به میدان سرآسیاب نبش کوچه شاه نظر۱۴B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N14471میدان آیتاله سعیدی ضلع جنوبی ۵۰۹۱۴B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N14490بزرگراه محلاتی خ آهنگ شرق به غرب بعد از بلوار کوثر ضلع شمال بعد از پل عابر پیاده مقابل دانشگاه آزاد مجاور ایستگاه تاکسی های خطی۱۴B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N14491خ پاسدار گمنام غرب به شرق ضلع جنوب بعد از خ فرشته آزادی مقابل آبنمای پارک۱۴A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N14512بلوار ابوذر جنوب به شمال ض شرق نرسیده به بزرگراه محلاتی (پل چهارم) نرسیده به مبارز شرقی۱۴B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
F15110خ خاوران- نرسیده به مبدان بسیج- جنب شرکت واحد منطقه ۳- ضلع جنوب۱۵B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N15007بزرگراه خاوران شمال به جنوب بعد از میدان آقا نور و ۲۰ متری سجاد۱۵B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N15008بزرگراه خاوران جنوب به شمال ضلع شرق بعد از میدان آقانور در مجاورت ایستگاه تاکسی های خطی ضلع شمال پایانه۱۵B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N15039خ اردیبهشت جنوب به شمال نرسیده به ۲۰ متری افسریه ضلع شرق مجاور ورودی شهرک مسکونی شهید بهشتی جنب پل عابر پیاده۱۵B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N15040خاوران روبروی پمپ بنزین دوم ابتدای خ نباتی۱۵B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N15043تقاطع خ منصور و ۱۷ شهریور ضلع شمال شرقی۱۵B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N15049مشیریه خ صلاحی جنوب به شمال ضلع شرق نبش چهارراه سوم۱۵B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N15050کیان شهر خیابان ابراهیمی فلکه اول شهرک جمهوری۱۵B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N15081قیامدشت خ حصارامیر شهدای قیامدشت جنب مخابرات۱۵B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N15082خ خاوران شمال به جنوب نرسیده به پل بسیج کوچه بلوچیان قبل از بزرگراه بعثت مجاور فضای سبز۱۵B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N15083جاده خاوران مجتمع صنعتی خاوران بلوار امام رضا بلوار شهدا بعد از خ سروستان ضلع شمال۱۵B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N15110مشیریه خ نخلی اسکندری شرق به غرب بعد از خ عباسی ضلع شمال نرسیده به بوستان کوهسار مجاور کتابخانه۱۵B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N15160سی و پنج متری ولیعصر نرسیده به ۴۵ متری آهنگ ابتدای کوی نصر نبش کوچه رحیمی۱۵B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N15177خ مشیریه شمال شرقی تقاطع خ بوعلی و مشیریه ۳۰ متری صالحی۱۵B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N15215خ خاوران جنب ترمینال خاوران۱۵B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N15236خ ۱۷ شهریور جنوبی شمال به جنوب نبش خ مهاجر مقابل نانوایی سنگکی۱۵B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N15247مشیریه خ صالحی بوعلی شرقی جنب باجه بلیط فروشی روبروی سازمان آب۱۵B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N15271مسعودیه خ کلهر میدان کلهر نرسیده به خ مهاجرانی۱۵B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N15275خ کیان شهر خ شهید ابراهیمی شمال به جنوب روبروی مجتمع ناشنوایان امام جعفر صادق نبش کوچه کرمی۱۵B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N15284بزرگراه آزادگان ضلع جنوب شرقی میدان بسیج جنب پایانه خودروهای درون شهری مجاور بیمارستان مادر۱۵B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N15285بزرگراه بسیج شمال به جنوب نرسیده به سه راه افسریه ضلع غرب مقابل کوچه ۴۲۱۵B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N15287خ رستگاری مقدم غرب به شرق ۵۰ متر مانده به شهرک سجادیه۱۵B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N15289خ خاوران جنوب به شمال بعد از خ ۳۵ متری شاهد ضلع مجاور پل عابر پیاده مقابل فرهنگسرای خاوران۱۵B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N15297مسعودیه ۲۰ متری شیرازی روبروی میادین۱۵B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N15328بیست متری افسریه فروردین غرب به شرق نرسیده به ۱۵ متری اول مقابل پ ۸۶۱۵B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N15342مشیریه خ صالحی شمال به جنوب بعد از خ بوعلی ضلع غرب حدفاصل کوچه مردا غربی شهریور غربی در مجاورت پست برق۱۵B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N15368خ ابومسلم خراسانی شمال به جنوب نرسیده به خ قائم ضلع غرب مجاور فضای سبز مقابل هنرستان هفت تیر۱۵B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N15370خ خاوران میدان آقانور ضلع شمال خ سی متری صالحی۱۵B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N15377خ شهرزاد جنوب به شمال بعد از اتوبان بعثت ضلع شرقی پارک گلسار۱۵B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N15423میدان خراسان خ ۱۷ شهریور جنوبی شمال به جنوب ضلع شرقی نرسیده به خ ابوفاصلی روبروی پرورشگاه شوبیر۱۵B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N15455سی و پنج متری قصر فیروزه بلوار اردیبهشت جنوب به شمال بعد از بلوار فجر ضلع غرب مقابل کوچه یکم نرسیده به دیوار پادگان۱۵B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N15514سی و پنج متری قصر فیروزه شرق به غرب ضلع شمال نرسیده به ۸ متری سوم۱۵B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N15515خ ملایری شرق به غرب نرسیده به بزرگراه امام علی ضلع شمال مجاور لاین کندرو جنب کوچه قاسمی۱۵B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N15524سی و پنج متری قصر فیروزه غرب به شرق نبش ۱۵ متری سوم ضلع جنوبی۱۵B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N15526خ منصور بعد از تقاطع خ خواجه کرمانی شهید انورزاده ضلع شمالی نبش کوچه آزادی۱۵B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N15530خ طیب جنب پارک ولیعصر۱۵B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N15541خ شهید ده هقی آهنگ نرسیده به بزرگراه بسیج ضلع جنوب زیر پل عابر مجاورت کوچه یاس یک۱۵B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N15557بیست متری افسریه تقاطع اتوبان افسریه ضلع جنوبی بعد از بازار بزرگ مروارید جنب فضای سبز۱۵B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N15568خ شهید بروجردی شهرزاد  نرسیده به پل بعثت جنب پارک هجرت۱۵B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N15590بلوار ابوذر از جنوب به شمال بعد از ۳۵ متری ولیعصر ضلع شرق مقابل کوچه بوستان ششم۱۵B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N16558خ شهید برادران دستواره – ایستگاه مترو علی آباد – روبروی حسینیه قمر بنی هاشم ضلع غرب۱۶B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N16019نازی آباد – خ گودرزی – شمال شرقی پارک – روبروی پ ۱۶ – جنب استخر داخل فضای سبز۱۶B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N16027ضلع شمال شرقی ترمینال جنوب – جنب مسجد۱۶B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N16033نازی آباد – خیابان مدائن – از غرب به شرق ضلع جنوب نبش کوچه نیکو مرام۱۶B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N16036خ غربی ترمینال جنوب – ورودی ترمینال – مجاور مخابرات۱۶B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N16041خ شهید رجایی – از شمال به جنوب – خ شهید عباس صیادی – نرسیده به میدان باربری – ضلع شرق۱۶B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N16117خیابان طباطبایی – ضلع جنوب – از غرب به شرق – نرسیده به خیابان شهید رجایی۱۶B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N16166خ خزانه – نبش کوچه حیدری – ضلع شرقی خیابان۱۶B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N16239خ شهید رجایی-  بالاتر از مسجد سیدالشهدا (ع) – جنب ایستگاه اتوبوس – پایین تر از مسجد۱۶B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N16245خیابان فداییان اسلام – بعد از میدان شوش –  ضلع شرق – ابتدای خیابان صابونیان – مجاور پل عابر پیاده۱۶B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N16271خ فداییان اسلام نبش بلوار ابریشم۱۶B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N16281خ شهید رجایی –  ابتدای کمربندی بزرگراه آزادگان۱۶B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N16282دشت آزادگان – از جنوب به شمال – ضلع غرب – نرسیده به میدان بهمن – ضلع جنوبی۱۶B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N16341خیابان غفاری – از غرب به شرق – ضلع جنوب – مقابل دادسرا – در فاصله چهل متری از درب خروجی پایانه۱۶B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N16360خیابان دستواره – از شمال به جنوب – بعد از خیابان ابریشم – ضلع غرب – ابتدای کوچه بهشتی یکم۱۶B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N16390خ شهید رجایی – از شمال به جنوب – قبل از تقاطع بعثت – ضلع شرقی – مقابل بافکار با فاصله ۸۰ متر از تقاطع (چهارراه چیت سازی)۱۶B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N16408خ شهید رجایی – ضلع شرقی – مقابل شهرداری منطقه ۱۶ – زیر پل عابر پیاده (غیر بهره برداری زیر پل عابر پیاده)۱۶B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N16424خ فداییان اسلام – بعد از چهارراه بعثت –  به طرف جنوب – ضلع غربی – داخل فضای سبز۱۶B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N16425خ شهید رجایی – از جنوب به شمال – ضلع شرقی – قبل از خ ابریشم – انتهای پارک – جنب ورودی پارک داخل محوطه۱۶B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N16457نازی آباد – خ پارس – نرسیده به بازار دوم – ضلع جنوبی – روبروی مدرسه ۱۵ خرداد۱۶B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N16458خ مدائن – بازار اول – از غرب به شرق – بعد از کوچه حمید قشقایی – ضلع جنوبی – مقابل نانوایی (روبروی منبع آب شهرداری)۱۶B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N16467اتوبان بعثت – خیابان عباسی شمالی – مقابل درب غربی – ترمینال جنوب (خ مرسلی)۱۶B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N16483خ فداییان اسلام – از شمال به جنوب – بعد از میدان شوش – ضلع غرب نرسیده – به شماره ۶۶۲ مجاور تیر برق۱۶B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N16486فلکه اول عباسی – ضلع غربی – اول خیابان عباسی (شهید پرستویی)۱۶B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N16510خ یاغچی آباد – از جنوب به شمال – نرسیده به خ حمزه (چهارراه حمزه) – ضلع شرقی۱۶B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N16554خ رحیم خداشرفی (کوشا) – بعد از فروشگاه شهر و روستا۱۶B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N16557خ ۲۰ متری جوادیه – نبش بازارچه – روبروی فروشگاه قدس۱۶B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N17230خ سجاد جنوبی شمال به جنوب ضلع غرب نرسیده به میدان بهاران نبش کوچه کیانی۱۷B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N17295خ ابوذر غرب به شرق نرسیده به میدان ابوذر ضلع جنوب نبش کوچه ملکی۱۷B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N17299خ امین الملک ضلع جنوب نبش خ مهمان نوازان۱۷B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N17305بلوار شهید چراغی غرب به شرق بعد از خ گل آذین و مجتمع تجاری تفریحی مجاور ایستگاه اتوبوس۱۷B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N17306میدان جلیلی اول خ شهید برزو۱۷B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N17307خ امامی محرم غرب به شرق بعد از خ قلعه مرغی ضلع شمال نرسیده به کوچه فرصت مجاور فضای سبز۱۷B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N17572بیست متری ابوذر مقابل پارک شقایق۱۷B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N18049جاده ساوه شرق به غرب بعد از میدان نعمت آباد ض شمال حد فاصل کوچه باقری و غفاری۱۸B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N18062خ خلیج جنوب به شمال ضلع شرق مقابل بیمارستان شماره ۲ نرسیده به کوچه گنجه ای۱۸B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N18102خ ۲۰ متری حیدری جنوبی جنب باجه بلیط فروشی نرسیده به خ بهرامی یاران۱۸B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N18112شادآباد خ مدائن غرب به شرق نرسیده به خ بهار ضلع جنوب بازار آهن ابتدای بلوار بهاران۱۸B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N18118خ بهرامی غرب به شرق بعد از خ جلالی شمالی ضلع شمال روبرو پاساژ۱۸B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N18149خ ۱۷ شهریور ضلع جنوب غربی تقاطع ۱۵ متری دوم جنوبی مقابل پ ۲۲۱۸B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N18199میدان الغدیر ابتدای خ مرتضی زندیه۱۸B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N18251بلوار معلم شرق به غرب قبل از خ عباسی ضلع شمال بعد از ایستگاه اتوبوس مجاور تیر برق مقابل خ بهار۱۸B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N18303بلوار معلم ضلع جنوب مابین خ باخانی و رجائی۱۸B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N18363خ تختی جنوب به شمال بعد از چهارراه تختی ضلع شرق۱۸B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N18364بزرگراه آیت اله سعیدی لاین کندرو جنوب به شمال بعد از خ زمزم نبش کوچه یادگاری ضلع شرق بالاتر از ایستگاه اتوبوس۱۸B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N19008خانی آباد نو- خ شهید لطفی- خ مهران- از جنوب به شمال- بعد از شماره ۵- ضلع شرق۱۹B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N19031خ شکوفه- جنب بوستان مطهری- نبش بخشایش- ضلع شمالی روبروی بازار عبدل آباد۱۹B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N19089خ شهید صمدی- ضلع شمالی پارک ۲۲ بهمن- خ میلاد۱۹B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N19136عبدل آباد- خ شکوفه- از غرب به شرق- بعد از کوچه نوید- ضلع جنوب- مجاور بوستان بهار۱۹B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N19340خ ماهان- از شمال به جنوب- ضلع غرب- روبروی کوچه سروری- نرسیده به پست برق- مقابل پارک شریعتی۱۹B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N19347بزرگراه بهشت زهرا- صالح اباد غربی- خ کلهر- نبش خ رحیمی خرسند۱۹B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N19349نعمت آباد- خ کوه بریان- انتهای کوچه خزان- جنب زمین فوتبال چمن مصنوعی۱۹B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N19351بلوار جوانه- خ ماهان- خ انقلاب- ابتدای خ ورزش- ضلع غرب مجاور بوستان۱۹B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N19354بزرگراه خلیج فارس- از شمال به جنوب- خ دانشگاه از شرق به غرب- نرسیده به ورودی دانشگاه آزاد اسلامی- ضلع شمال۱۹B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N19355خ ماهان(ش زلفی)- از جنوب به شمال- نرسیده به بلوار جوان- بالاتر از کوچه مدرسه- ضلع شرق مجاور بوستان الهی۱۹B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N19356خ ش لطیفی- از غرب به شرق- بعد از کوچه همتا- نرسیده به کوچه یکم- مقابل شماره های ۳۴۵ و ۳۴۷۱۹B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N19357بزرگراه خلیج فارس- از شمال به جنوب- بعد از بزرگراه آزادگان ضلع غرب- نرسیده به ورودی شهرک گلریز- مجاور توقفگاه خودروهای سواری تهران قم۱۹B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N19358بزرگراه شهید تندگویان- از شمال به جنوب- بعد از پل شهید صنیع خانی پایین تر از شهرک صالح آباد- ضلع غرب جنب منبع آبرسانی۱۹B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N19361بلوار شقایق- از شرق به غرب- بعد از خ خلازیل- ضلع شمال مجاور ضلع غربی تیر برق۱۹B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N19362خ خلازیل- از شمال به جنوب- بعد از بزرگراه آیت الله سعیدی- ضلع غرب در فاصله ۲۰ متری از تقاطع مقابل دیوار۱۹B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N19422خ میثاق شمالی- بعد از خ گلستان – ضلع غرب۱۹B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N19452خانی اباد نو- خ میعاد جنوبی- خ آموزگار- روبروی مرکز بهداشت درمانی- جنب زمین خالی۱۹B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N19535خانی اباد نو- خ میعاد- نبش کوچه ۶(ضلع شرق)- کوچه امن زاده (۶)۱۹B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N20001ضلع غربی میدان شهید غیبی- جنب تابلو بازار روز- نبش خ خرم دره۲۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N20002شهرری- خ قم- روبروی مخابرات۲۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N20003شهرری- اتوبان بهشت زهرا(س)- ایستگاه صالح آباد شرقی- جنب ایستگاه اتوبوس۲۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N20004شهرری- خ شهید غیوری(جاده سوم)- تقاطع خ بسیج- ضلع شمال غربی۲۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N20005خ شهید رجایی- از جنوب به شمال- بعد از خ ۱۳ آبان- ضلع شرق – نبش کوچه کریمی- مجاور پل عابر پیاده۲۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N20006شهرری- خ فدائیان اسلام- از شمال به جنوب- نرسیده به میدان شهرری- مجاور ضلع غربی- بوستان زکریا۲۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N20008شهرری- خ کمیل- ضلع غرب – جنب فرمانداری- ابتدای خ فرمانداری(ضلع شمال غربی میدان شهدای شاملو)۲۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N20009شهرری خ قم جنوب به شمال بعد از میدان شهرداری میدان ساعی نرسیده به خ آستانه ضلع شرق۲۰A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N20010شهرری- ۳۵ متری امام حسین(ع)- از شرق به غرب- بعد از خ منتظری- ضلع شمال – جنب پست برق- کوچه خسروی۲۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N20011شهرری- خ شهید رجائی- ضلع جنوب غربی بیمارستان هفت تیر و ضلع شمال غربی-۲۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N20012شهرری- خ پارکینگ کمیته- جنب پارکینگ مینی بوسها- مقابل پارکینگ جدید الاحداث – خ استانه۲۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N20013شهرری- خ فدائیان اسلام- ابتدای ۴۵ متری- چشمه علی شمالی- مقابل پست برق۲۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N20014سیزده ابان شمالی- مقابل ناحه ۳- بین بانکهای تجارت و صادرات۲۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N20015شهرری- پل سیمان- نرسیده به خ شهید مسعود محمدی۲۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N20016شهرری- خ فدائیان اسلام- از جنوب به شمال- بعد از بلوار امام حسین(ع)- ضلع غرب جنب اروخانه شبانه روزی حسین آباد۲۰A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N20017خ فدائیان اسلام- از شمال به جنوب- بعد از بزرگراه آزادگان- ضلع غرب- مجاور مرکز درمانی- نشانی موقت فعلی: خ فدائیان اسلام- از شمال به جنوب- بعد از بزرگراه آزادگان- ضلع غرب-مجاور مرکز درمانی- نرسیده به رمپ جنوبی ورودی به خ فدائیان- مجاور فضای سبز۲۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N20018خ شهید اردستانی- از غرب به شرق- ضلع شمال- نرسیده به فلکه سوم دولت آباد۲۰A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N20019ضلع جنوب شرقی میدان بروجردی(دولت آباد)۲۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N20020خ فدائیان اسلام- از شمال به جنوب- بعد از میدان بسیج- ضلغ غرب- پائین تر از درب ورودی بیمارستان فیروز آبادی- بعد از پل عابر پیاده – مقابل دیوار ملک- شماره ۷۰۲۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N20021خ سرگرد مسعود محمدی- نرسیده به میدان صفائیه- جنب ساختمان هلال احمر۲۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N20022خ دستواره جنوبی- از شمال به جنوب- بعد از میدان مادر- ضلع غرب پایین تر از ایستگاه اتوبوس- ورودی ماشین رو- ایستگاه مترو جوانمرد- مجاور لچکی- فضای سبز۲۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N20023شهرری- جاده ورامین- میدان معلم- زیر پل عابر پیاده۲۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N20024خ غیوری- از شمال به جنوب- ضلع غرب- نبش خ مالک اشتر(داخل لچکی)- مقابل ورودی آرامگاه ابن بابویه۲۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N20025فلکه اول دولت آباد ابتدای خ قلعه دولت آباد- ضلع غربی- دیوار آتش نشانی۲۰A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N20026شمال فلکه دوم دولت آباد۲۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N20028خ ۲۴ متری- از غرب به شرق- جنب اداره بازرگانی – بعد از تقاطع- خ حیدری- ضلع جنوب۲۰A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N20029خ زکریای رازی(۲۴ متری)- روبروی سازمان آب۲۰A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N20030زکریای رازی(۲۴ کتری)- از غرب به شرق- ضلع شمال- مقابل ساختمان مرمر(تقاطع خ ش نفری)۲۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N20032خ آستانه- مقابل خ شهید بغدادی۲۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N20033خ شهرزاد- شمال به جنوب- ضلع غرب- روبروی بلوار قدس- کوچه دستمال کاغذی حریر۲۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N20034شهرری خ قم ابتدای خ شهید وفائی نبش بوستان هلال احمر۲۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N20035خ کمیل- از جنوب به شمال- بعد از میدان غربی- ضلع شرق- مقابل مجتمع مسکونی ایران سیلندر۲۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N20036خ فدائیان اسلام- از شمال به جنوب- ضلع غرب- نرسیده به میدان بسیج-     (سه راه ورامین)- بعد از بن بست قدس۲۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N20037انتهای خ ۲۴ متری(ذکریای رازی)- ابتدای خ میثم۲۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N20038خ دانش پور- از شمال به جنوب نرسیده به میدان مدرس- ضلع شرق- داخل کوچه منتهی ب بازار بزرگ ری۲۰A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N20044جنوب خ قم- مقابل مسجدالرضاء(ع)- خ قمر- نبش پاکدامن۲۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N20114 خ فدائیان اسلام- ضلع جنوبشرقی میدان بسیج۲۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N20223ضلع شمال شرقی میدان نماز- ابتدای شهرک گلها۲۰A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N20242شهرری- دولت آباد- خ شهید اردستانی- ضلع شمالی فلکه سوم- جنب زمین بازی کودکان۲۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N20249شهرری- میدان حضرت عبدالعظیم(ع)- روبروی اداره ثبت احوال- اول خ زکریای رازی شمالی۲۰B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N21483تهرانسر بلوار اصلی حد فاصل خیابانهای ۱۷و۱۹ غربی نبش هفدهم جنب ایستگاه اتوبوس۲۱A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N21011تهرانسر اصلی نبش خ ۱۴ نبش خ گیتی جنب بازار رضا۲۱A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N21020شهرک آزادی خ ولیعصر روبروی کوی فرهنگیان۲۱B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N21192تهرانسر خ شاهد مقابل بازار میوه و تره بار نبش کوچه یوسف پندیار۲۱A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N21284بلوار اصلی تهرانسر نبش خ ۲۳۲۱A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N21339شهرک دریا بلوار یاس خ مروارید خ اروند ضلع جنوب مقابل پارک۲۱B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N21481تهرانسر غربی انتهای فاز یک خ شهید بهشتی روبروی فروشگاه رفاه۲۱A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N21482تهرانسر ابتدای بلوار لاله۱۱ جنب پلاک ۲۴ لاله شرق به غرب نرسیده به صالحی۲۱B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N22418خیابان کاشان – از جنوب به شمال – بعد از خیابان امیرکبیر – بالاتر از کوچه بن بست نور یکم – قبل از ایستگاه اتوبوس – مقابل فضای سبز۲۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N22013زیبادشت بالا – نبش کوچه گلستان چهارم – جنب مجتمع پزشکی ارم۲۲B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N22019خیابان امیرکبیر – از شرق به غرب – ضلع شمال جنب ایستگاه برق (هیات مدیره)۲۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N22099بزرگراه همت غربی – شهرک شهید باقری – خ گلستان اصلی – از غرب به شرق – بعد از خ گلستان ۶ – ضلع جنوبی۲۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N22103گذرگاه همت – کنار گذر آزادشهر – خیابان کمالی – از شرق به غرب – نرسیده به ساختمان ناحیه ۴ – ضلع شمالی۲۲B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N22111بزرگراه همت – از غرب به شرق – بلوار منتهی به ساحل – نرسیده به میدان – ضلع مجاور فضای سبز – بالاتر از محدوده سنگ فرش شده – در فاصله ۳۵متری از میدان۲۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N22332بلوار اردستانی –  از جنوب به شمال – بعد از خیابان پژوهش – بالاتر از خیابان تلاش (خروجی مجتمع مسکونی نگین ) – ضلع شرق۲۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N22333وردآورد –  خ اردستانی – از شمال به جنوب – نرسیده به خیابان دانش – ضلع غرب۲۲B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N22337بلوار دهکده – از جنوب به شمال – بعد از پل همت – ضلع غرب – قبل از خ ورزش – مجاور بوستان ساحل (موقت)۲۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N22338بلوار امیرکبیر – بلوار کاج – از جنوب به شمال – ضلع شرق – نرسیده به بنفشه چهارم۲۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N22345خ کاشان جنوب به شمال بعد از خ امیرکبیر بالاتر از کوچه بن بست نور یکم قبل از ایستگاه اتوبوس مقابل فضای سبز۲۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N22346خیابان امیرکبیر – از غرب به شرق – نرسیده به میدان کاج – ضلع جنوب – روبروی پاساژ مال مون۲۲B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
N22348بلوار امیرکبیر – بلوار کاج – از شمال به جنوب – ضلع غرب – نبش کوچه بن بست سروستان پنجم۲۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N22350بلوار امیرکبیر – بلوار کاج – از جنوب به شمال – ضلع شرق  -حدفاصل بنفشه  ۸ و ۹ جنوبی – جنب ایستگاه اتوبوس۲۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N22353خیابان کوهک محمودی پور – از شمال به جنوب – نرسیده به خیابان نسیم ۱۶ – ضلع غرب -در فاصله چهل متری از تقاطع۲۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N22364بزرگراه همت – از غرب به شرق – بلوار منتهی به میدان دریاچه بلوار شهید شیر محمد جوزانی از شرق به غرب بعد از ورودی مجتمع مسکونی احرار ضلع شمال۲۲A ريال       ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
N22417بلوار صدرا – از شرق به غرب – بعد از میدان المپیک – ضلع شمال – نرسیده به ورودی خیابان چشمه در قسمت عقب نشینی۲۲B ريال       ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پست های توصیه شده

ارسال نظر

WordPress Image Lightbox