طراحی لوگو و هویت بصری و شعار سازمانی|  روزنه ارتباط

 

من داستانی دارم .. زیبا، شنیدنی، ارزشمند

من تجلی رویایی زیبا هستم .

پرواز نمی کنم، و آرزوی آن را نیز ندارم.

رویای من همان چیزی است که بر روی زمین هستم. می دانم که آسمان هم نظاره گر کمال  من است .

من الگوی کاملی هستم از زیبایی، اغواگری ، جلال و فخر..

من زیبایی بخش اطراف خود هستم.

ریشه در اسطوره های ایران زمین دارم  و در هر عصری ، چون امروز فریبا و سرآمد هستم.

من رنگین کمان زمینم، “خوشنما چون نقش ارژنگ، چو گلزاری پراکنده از گلهای بهاری “

ترکیبی از همه رنگ های زیبا هستم . مرا چشم های زیاد و دقتی بی مثال است.

من طاووسی طلایی ، ارزشمند و ارزش بخش ، بر تن تو هستم ،

من  روح هنر و زیبایی هستم.

من عصر جدید هستم.

به دیدارم بیائید تا از  تماشای زیبایی بی مثال بال های گشوده من لذت ببرید