تعرفه تبلیغات بیلبورد تهران ۱۳۹۸

هزینه تبلیغات بیلبورد

تعرفه تبلیغات بیلبورد تهران سال ۱۳۹۸

نمونه کارهای طراحی و اجرای بیلبورد شرکت روزنه ارتباط را ببینید ( کلیک کنید )

مسیرردیفمشخصات و محل استقرار تابلوهاافقیعمودیمتراژقیمت   اجاره یکماه (ریال )تاریخ قابل ارائه
بزرگراه مدرس۱بزرگراه مدرس- مسیر جنوب به شمال- قبل از خروجی رسالت*۳۲۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۱
۲بزرگراه مدرس- جنوب به شمال – بالاتر از خیابان آرش- نبش کوچه دولت شاه*۳۲۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۱
۳بزرگراه مدرس- مسیر شمال به جنوب- لچکی خروجی حقانی*۴۰۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۱/۳۱
۴بزرگراه مدرس- مسیر شمال به جنوب -بعد از آفریقا*۴۰۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۰
بزرگراه همت۵بزرگراه همت -مسیر غرب به شرق- رمپ ورودی بزرگراه چمران جنوب*۷۲۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۱/۳۱
۶بزرگراه همت- مسیر غرب به شرق- قبل از توانیر*۴۸۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۳/۱۵
بزرگراه صدر۷بزرگراه صدر- مسیر غرب به شرق -قبل از خروجی خیابان شریعتی*۳۶۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۲
۸بزرگراه صدر- مسیر شرق به غرب- قبل از پاسداران ( نوبنیاد )*۴۸۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۵
بزرگراه چمران۹بزرگراه چمران- مسیر شرق به غرب- مقابل هتل استقلال*۲۴۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۱/۳۱
۱۰بزرگراه چمران-مسیر شرق به غرب- قبل از پل نمایشگاه*۲۴۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰قابل ارائه
۱۱بزرگراه چمران- مسیر شمال به جنوب -پایین تر از پل نیایش*۳۶۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۱/۳۱
بزرگراه حکیم۱۲بزرگراه حکیم- مسیر غرب به شرق- ضلع جنوب غربی پل بزرگراه یادگار امام(ره)*۷۵۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
۱۳بزرگراه حکیم- مسیر غرب به شرق- ضلع جنوب شرقی پل سواره روی بزرگراه یادگار امام (ره)*۷۵۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۲/۰۴
۱۴بزرگراه حکیم- مسیر غرب به شرق- بعد از پل شیخ بهایی – قبل از تونل*۶۲۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۱
بزرگراه شیخ فضل ا… نوری۱۵بزرگراه شیخ فضل ا… نوری- مسیر جنوب به شمال -نرسیده به پل آزمایش ( کوی نصر)*۲۸۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۴
بزرگراه تهران-کرج۱۶آزادراه تهران-کرج -مسیر غرب به شرق -جنب پل اکباتان*۶۰۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰قابل ارائه
بزرگراه یادگارامام(ره)۱۷بزرگراه یادگار امام (ره)-مسیر جنوب به شمال -قبل از پل همت*۷۵۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
۱۸بزرگراه یادگار امام (ره) – مسیر جنوب به شمال- نرسیده به خروجی خیابان ارغوان*۷۵۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰قابل ارائه
۱۹بزرگراه یادگارامام (ره) -مسیر شمال به جنوب – قبل از پل بزرگراه حکیم*۷۵۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰قابل ارائه
بزرگراه رسالت۲۰بزرگراه رسالت- مسیر شرق به غرب- داخل لچکی ورودی بزرگراه مدرس*۶۰۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
۲۱بزرگراه رسالت- مسیر شرق به غرب -ورودی بزرگراه صیاد جنوب*۳۶۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
بزرگراه باقری۲۲بزرگراه باقری -مسیر شمال به جنوب- تقاطع بزرگراه رسالت*۲۸۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۳
میدان هفت تیر۲۳میدان هفت تیر-ضلع شمال غربی تقاطع خیابان کریم خان زند – سه وجهی گردان*۸۱۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰قابل ارائه
پاسداران۲۴پاسداران- ورودی بزرگراه همت- روبروی خیابان دشتستان سوم*۱۵۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۱/۲۴
فرمانیه۲۵بلوار اندرزگو- ضلع جنوب شرقی- تقاطع با خیابان قیطریه (میدان حکمت) ۳وجهی گردان*۴۸۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۱
۲۶خیابان شهید لواسانی (فرمانیه)- نرسیده به تقاطع کامرانیه*۲۴۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۱
نیاوران۲۷خیابان باهنر (نیاوران)- مقابل خیابان کامرانیه ضلع شمال شرقی*۱۵۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۱
زعفرانیه۲۸زعفرانیه- میدان الف- ضلع جنوب شرقی*۱۵۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹
تجریش۲۹میدان تجریش- ضلع شمال شرقی*۱۸۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۱/۲۲
جردن۳۰بلوارآفریقا (جردن)- مسیر شمال به جنوب -قبل از چهارراه اسفندیار*۱۵۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۱
ولیعصر۳۱خیابان ولیعصر -مقابل خیابان ظفر*۱۵۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۱/۳۱
جهان کودک۳۲چهار راه جهان کودک -ضلع جنوب شرقی*۲۳۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷
ونک- ملاصدرا۳۳ابتدای خیابان ملاصدرا- ضلع جنوب غربی خیابان پردیس*۲۸۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
۳۴ خیابان ملاصدرا -بعد ازپل بزرگراه کردستان – قبل از خیابان شیراز*۱۵۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰قابل ارائه
شهرک غرب۳۵شهرک قدس (غرب)-  خیابان خوردین نبش خیابان ایران زمین*۲۹۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۱/۲۲
۳۶شهرک قدس (غرب)-خیابان ایران زمین -نرسیده به خیابان مهستان مقابل کانون قدس*۱۸۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۱
بهشتی۳۷خیابان بهشتی- بعد از میدان تختی- قبل از مصلا*۳۰۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۱/۳۱
فلکه دوم صادقیه۳۸بزرگراه اشرفی اصفهانی-  تقاطع سازمان آب( ۳ وجهی )گردان*۱۰۸۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۴
۳۹بزرگراه اشرفی اصفهانی-  تقاطع سازمان آب( ۳ وجهی )گردان*۱۳۹۸/۰۲/۲۴
۴۰بزرگراه اشرفی اصفهانی-  تقاطع سازمان آب( ۳ وجهی )گردان*۱۳۹۸/۰۲/۲۴
بزرگراه امام علی(ع)۴۱بزرگراه امام علی- مسیر شمال به جنوب- ۳۰۰ متر قبل از تقاطع فرجام*۴۰۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۱/۳۱
بزرگراه آزادگان۴۲بزرگراه آزادگان- مسیر جنوب به شمال- بعد از پل بزرگراه فتح- بین رمپ غرب و لوپ شمال شرقی*۷۵۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۱/۲۵
۴۳بزرگراه آزادگان – مسیر جنوب به شمال- قبل از جاده مخصوص کرج- ۲۰۰ متر قبل از خروجی جاده مخصوص شرق*۷۵۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۱/۲۵
۴۴بزرگراه آزادگان- مسیر شمال به جنوب- بعد از جاده مخصوص- پس از خیابان دهم*۷۵۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳۹۸/۰۱/۲۵

تعرفه تبلیغات بیلبورد تهران

تعرفه تبلیغات بیلبورد تهران

تعرفه تبلیغات بیلبورد تهران

تعرفه تبلیغات بیلبورد تهران

پست های توصیه شده

ارسال نظر