تعرفه تبلیغات رسانه های محیطی

شرکت روزنه ارتباط ، مجری تبلیغات رسانه های محیطی تهران و شهرستان ها اعم از بیلبورد و استرابردها ، تبلیغات مترو و کیوسک برد می باشد. شما می توانید از این بخش به روزترین تعرفه تبلیغات رسانه های محیطی را مشاهده کنید.

در صورت هرگونه سوال با شماره 02188879490 تماس حاصل کنید.

قیمت تابلوهای افقی اتوبان صدر تهران

1400/5/11 6:53:44Categories: تعرفه تبلیغات, تعرفه تبلیغات بیلبورد و استرابرد, تعرفه تبلیغات رسانه های محیطی|Tags: , , , , , , , |

هزینه تبلیغات لایت برد اتوبان صدر تهران

1400/5/11 6:17:01Categories: تعرفه تبلیغات, تعرفه تبلیغات بیلبورد و استرابرد, تعرفه تبلیغات رسانه های محیطی|Tags: , , , , , , , |

تعرفه تبلیغات محیطی برایت بورد تهران

1400/2/13 9:26:12Categories: تعرفه تبلیغات, تعرفه تبلیغات بیلبورد و استرابرد, تعرفه تبلیغات رسانه های محیطی|Tags: , , , , |

تعرفه تبلیغات اتوبوس های شهری تهران

1400/2/22 4:43:18Categories: تعرفه تبلیغات, تعرفه تبلیغات رسانه های محیطی, تعرفه تبلیغات مترو و اتوبوس|Tags: , , , , , |

تعرفه تبلیغات محیطی بیلبورد تهران

1400/2/29 7:33:19Categories: تعرفه تبلیغات, تعرفه تبلیغات بیلبورد و استرابرد, تعرفه تبلیغات رسانه های محیطی|Tags: , , , , , , |

تعرفه اجاره بیلبورد کرج استان البرز

1400/5/10 12:03:48Categories: تعرفه تبلیغات, تعرفه تبلیغات بیلبورد و استرابرد, تعرفه تبلیغات رسانه های محیطی|Tags: , , , , , , , |

Go to Top