تعرفه تبلیغات رسانه های محیطی

صفحه اصلی>تعرفه تبلیغات>تعرفه تبلیغات رسانه های محیطی

تعرفه تبلیغات رسانه های محیطی

شرکت روزنه ارتباط ، مجری تبلیغات رسانه های محیطی تهران و شهرستان ها اعم از بیلبورد و استرابردها ، تبلیغات مترو و کیوسک برد می باشد. شما می توانید از این بخش به روزترین تعرفه تبلیغات رسانه های محیطی را مشاهده کنید.

در صورت هرگونه سوال با شماره 02145837 تماس حاصل کنید.