تعرفه تبلیغات رسانه های محیطی

شرکت روزنه ارتباط ، مجری تبلیغات رسانه های محیطی تهران و شهرستان ها اعم از بیلبورد و استرابردها ، تبلیغات مترو و کیوسک برد می باشد. شما می توانید از این بخش به روزترین تعرفه تبلیغات رسانه های محیطی را مشاهده کنید.

در صورت هرگونه سوال با شماره 02188879490 تماس حاصل کنید.

Go to Top