تولید و پخش بخشی از آگهی های تلویزیونی مای بی بی از سال 87 توسط این مجموعه انجام شده است.

چسب چیک چیک ، برکه از جمله بهترین و مشکلترین این تولیدات به لحاظ فنی می باشد.

سخت ترین بخش تولید آگهی برای محصولات کودک بازی گرفتن از نوزاد و کودک می باشد.

در آگهی برکه از تکنیک مت پینتینگ استفاده شده است.

 

آگهی های تبلیغات تلویزیونی |  روزنه ارتباط