هزینه آگهی تلویزیون بر اساس کنداکتور مرداد ماه سال 1399 با پایه تعرفه بر اساس ثانیه

جداول زیر تعرفه خام (بدون تخفیف) هر ثانیه پخش آگهی بازرگانی (تیزر) در باکس قبل هر برنامه در شبکه های تلویزیونی و رادیویی است. لازم به ذکر است محاسبات انجام شده بر مبنای تعرفه اردیبهشت ماه 1399 می باشد و ممکن است در ماه های آینده تعرفه خام هر ثانیه افزایش یابد. جهت آگاهی از تخفیف های صدا و سیما برای کسب و کارهای ایرانی و همچنین چگونگی بهره برداری از آن به بخش شروط تبلیغات  مراجعه فرمایید.

هزینه آگهی در شبکه های تلویزیونی صدا و سیما جمهوری اسلامی سال 1399

شبکه یک
ردیفعنوان برنامهساعت پخشتعرفه هر ثانیه (تومان)
1برنامه صبحگاهی6:15552,900
2برنامه ساعت 8:158:15551,000
3خبر 99:004,509,500
4تکرار صبح مجموعه شبانه10:3014,086,750
5سیمای خانواده11:302,030,000
6خبر 1414:0034,655,000
7تکرار عصر مجموعه سبانه15:0034,655,000
8برنامه ترکیبی16:152,421,500
9برنامه ترکیبی17:002,421,500
10خبر 1919:0034,655,000
11برنامه دستپخت20:0017,327,500
12خبر 2121:0095,301,250
13مجموعه شبانه22:00138,620,000
14برنامه ساعت 2323:001,421,000
    
 میانگین هر ثانیه 27,371,993
شبکه دو
ردیفعنوان برنامهساعت پخشتعرفه هر ثانیه (تومان)
1برنامه ساعت 7:157:15333,500
2برنامه صبحگاهی8:00333,500
3تکرار صبح مجموعه شبانه9:302,030,000
4برنامه ساعت 10:3010:30333,500
5برنامه ساعت 11:3011:30482,850
6کودک صبح12:00333,500
7برنامه ساعت 13:3013:30482,850
8کودک عصر14:001,972,000
9برنامه ساعت 14:4514:45674,250
10تکرار عصر مجموعه شبانه15:153,770,000
11برنامه ترکیبی (عصر خانواده)16:151,283,250
12برنامه ترکیبی16:151,972,000
13کودک عصر18:301,972,000
14برنامه ساعت19:001,283,250
15خبر 20:3020:30121,292,500
16سریال شبانه21:1569,310,000
17خبر 22:3022:3034,655,000
18برنامه ترکیبی23:301,624,000
    
    
 میانگین هر ثانیه 13,563,219
شبکه سه
ردیفعنوان برنامهساعت پخشتعرفه هر ثانیه (تومان)
1برنامه صبحگاهی7:00551,000
4تکرار صبح سریال شبانه10:00551,000
5برنامه طبیب11:45551,000
 برنامه بهونه12:001,624,000
6خبر ورزشی ظهر12:458,439,000
7برنامه سمت خدا13:152,030,000
8تکرار سریال شبانه14:308,439,000
9تکرار عصر جدید15:308,439,000
10برنامه تحلیل و کارشناسی17:452,676,700
11خبر ورزشی عصر18:4517,327,500
12سریال افسانه هزار پایان19:00147,283,750
13سریال صفر بیست و یک20:30147,283,750
14خبر 22:0022:00121,292,500
15برنامه عصر جدید22:30103,965,000
    
 میانگین هر ثانیه 40,746,657
رادیو جوان
ردیفعنوان برنامهساعت پخشتعرفه هر ثانیه (تومان)
1برنامه ها از ساعت 6:00  الی  8:456:00  الی  8:456,285,750
2برنامه ها از ساعت 9:00  الی  16:459:00  الی  16:451,595,000
3برنامه ها از ساعت 17:00  الی  20:4517:00  الی  20:452,175,000
4برنامه ها از ساعت 21:00  الی  45دقیقه بامداد21:00  الی  45دقیقه بامدا1,283,250
    
    
 میانگین هر ثانیه 2,834,750
رادیو ایران (سراسری)
ردیفعنوان برنامهساعت پخشتعرفه هر ثانیه (تومان)
1برنامه ها از ساعت 6:30  الی  10:006:30  الی  10:006,285,750
2برنامه جمعه ایرانی و برنامه ویژه اعیاد 6,285,750
3برنامه ها از ساعت 10:15  الی  19:4510:15  الی  19:451,283,250
4برنامه ها از ساعت 20:00  الی  45دقیقه بامداد20:00  الی  45دقیقه بامداد1,073,000
    
 میانگین هر ثانیه 3,731,938
رادیو پیام
ردیفعنوان برنامهساعت پخشتعرفه هر ثانیه (تومان)
1از خبر 6:30 الی 8:45 6:30 الی 8:456,285,750
2از خبر 9:00 الی 10:459:00 الی 10:451,595,000
3از خبر 11:00 الی 14:4511:00 الی 14:451,160,000
4از خبر 15:00 الی 16:4515:00 الی 16:451,283,250
5از خبر 17:00 الی 18:4517:00 الی 18:452,175,000
6از خبر 19:00 الی 19:4519:00 الی 19:451,595,000
7از خبر 20:00 الی 23:0020:00 الی 23:00638,000
    
    
 میانگین هر ثانیه 2,104,571