تعرفه تبلیغات تلویزیونی بر اساس کنداکتور خرداد ماه سال 1399 با پایه تعرفه بر اساس ثانیه

جداول زیر تعرفه خام (بدون تخفیف) هر ثانیه پخش آگهی بازرگانی (تیزر) در باکس قبل هر برنامه در شبکه های تلویزیونی و رادیویی است. لازم به ذکر است محاسبات انجام شده بر مبنای تعرفه اردیبهشت ماه 1399 می باشد و ممکن است در ماه های آینده تعرفه خام هر ثانیه افزایش یابد. جهت آگاهی از تخفیف های صدا و سیما برای کسب و کارهای ایرانی و همچنین چگونگی بهره برداری از آن به بخش شروط تبلیغات  مراجعه فرمایید.

هزینه تبلیغات در شبکه های تلویزیونی صدا و سیما جمهوری اسلامی سال 1399

شبکه یک
ردیفعنوان برنامهساعت پخشتعرفه هر ثانیه (تومان)
1برنامه صبحگاهی6:30345,000
2برنامه ساعت 88:00345,000
3خبر 99:001,680,000
4تکرار صبح مجموعه شبانه9:3014,572,500
5برنامه ساعت 10:4510:45345,000
6سیمای خانواده11:302,859,000
7خبر 1414:0012,442,500
8تکرار عصر مجموعه سبانه15:0044,812,500
9برنامه ترکیبی16:153,150,000
10برنامه ترکیبی17:003,150,000
11خبر 1919:0035,850,000
12برنامه دستپخت20:0023,302,500
13خبر 2121:0089,625,000
14مجموعه شبانه22:00152,362,500
15برنامه ساعت 2323:001,680,000
    
 میانگین هر ثانیه 25,768,100
شبکه دو
ردیفعنوان برنامهساعت پخشتعرفه هر ثانیه (تومان)
1برنامه ساعت 7:157:15345,000
2برنامه صبحگاهی8:00345,000
3تکرار صبح مجموعه شبانه9:301,470,000
4برنامه ساعت 10:3010:30499,500
5برنامه ساعت 11:3011:30499,500
6کودک صبح12:00499,500
7برنامه ساعت 13:3013:30795,000
8کودک عصر14:002,040,000
9برنامه ساعت 14:4514:45795,000
10تکرار عصر مجموعه شبانه15:153,750,000
11برنامه ترکیبی16:152,040,000
12برنامه ترکیبی16:152,040,000
13کودک عصر18:302,040,000
14برنامه ساعت19:002,040,000
15خبر 20:3020:3098,587,500
16سریال شبانه21:1571,700,000
17خبر 22:3022:3012,442,500
18برنامه ترکیبی23:302,505,000
    
 میانگین هر ثانیه 14,412,429
شبکه سه
ردیفعنوان برنامهساعت پخشتعرفه هر ثانیه (تومان)
1برنامه صبحگاهی7:00345,000
2تکرار برنامه اتفاق8:001,327,500
3تکرار صبح برنامه میدون9:001,327,500
4تکرار صبح سریال شبانه10:0014,572,500
5برنامه طبیب11:45345,000
6خبر ورزشی ظهر12:453,750,000
7برنامه سمت خدا13:152,100,000
8تکرار سریال شبانه15:3044,812,500
9برنامه ترکیبی16:303,315,000
10برنامه تحلیل و کارشناسی17:4517,925,000
11خبر ورزشی عصر18:453,750,000
12برنامه ترکیبی19:003,750,000
13سریال شبانه20:30107,550,000
14خبر 22:0022:00107,550,000
15برنامه بازیمون22:3080,662,500
16برنامه اتفاق23:3080,662,500
    
 میانگین هر ثانیه 29,609,063
رادیو ایران (سراسری)
ردیفعنوان برنامهساعت پخشتعرفه هر ثانیه (تومان)
1برنامه ها از ساعت 6:30  الی  10:006:30  الی  10:005,635,500
2برنامه جمعه ایرانی و برنامه ویژه اعیاد 5,635,500
3برنامه ها از ساعت 10:15  الی  19:4510:15  الی  19:451,650,000
4برنامه ها از ساعت 20:00  الی  45دقیقه بامداد20:00  الی  45دقیقه بامداد1,200,000
    
 میانگین هر ثانیه 3,530,250
 
رادیو پیام
ردیفعنوان برنامهساعت پخشتعرفه هر ثانیه (تومان)
1از خبر 6:30 الی 8:45 6:30 الی 8:455,635,500
2از خبر 9:00 الی 10:459:00 الی 10:451,875,000
3از خبر 11:00 الی 14:4511:00 الی 14:451,327,500
4از خبر 15:00 الی 16:4515:00 الی 16:451,650,000
5از خبر 17:00 الی 18:4517:00 الی 18:452,280,000
6از خبر 19:00 الی 19:4519:00 الی 19:451,875,000
7از خبر 20:00 الی 23:0020:00 الی 23:001,200,000
 
 میانگین هر ثانیه 2,263,286
 
رادیو جوان
ردیفعنوان برنامهساعت پخشتعرفه هر ثانیه (تومان)
1برنامه ها از ساعت 6:00  الی  8:456:00  الی  8:455,635,500
2برنامه ها از ساعت 9:00  الی  16:459:00  الی  16:451,875,000
3برنامه ها از ساعت 17:00  الی  20:4517:00  الی  20:451,650,000
4برنامه ها از ساعت 21:00  الی  45دقیقه بامداد21:00  الی  45دقیقه بامدا1,200,000
    
 میانگین هر ثانیه 2,590,125