بسمه تعالی

 

 

نام: روشنک محمد حسین زاده خبازی

واحد: بین الملل

 

برگرفته از کنفرانس اصول و روش های کنترل و

بازگشت مشتری

 جناب آقای دکتر احمد روستا 

 

موضوع: مدیریت مشتریان پاسخگو و سازگار

 

تاریخ: 94.03.23

 

 

مدیریت مشتریان پاسخگو و سازگار

 

تعریف بازاریابی پاسخگو: بازار شناسی، پاسخگویی درست به نیازها،نیازمندان و

 فرصتها در شرایط گوناگون

   معنای لغوی سازگار:انطباق خود یا سازمان با انواع تحولات محیطی(پویا)

 

مشتری کیست؟

  • مشتری مهم ترین بازدید کننده سازمان ها می باشد.

او به ما نیاز ندارد ،ما به او نیاز داریم.

او متکی به ما نیست ما متکی به او هستیم.

او مزاحم کارهای ما نیست.

او هدف همه کارهای ما می باشد.

او در سازمان ما یک بیگانه نیست بلکه او جز مهمی از کسب و کار ما می باشد.

ما برای او کاری انجام نمی دهیم او به ما لطف دارد که فرصت می دهد تا خدمتی برایش

انجام دهیم.

 

بیایید با رضایت مشتری، رضایت سازمان خود را تامین کنیم.

 

 

 

 

پاسخگو باشیم تا ماندگار شویم.

 

مشتریان نیازمند فروشندگانی هستند که مشاور خرید آنها باشند.

فروشنده موفق:کسی است که رفتار و فرایند خرید را بشناسد تا رفتار و فرایند فروش را

 برای پاسخگویی به مشتریان گوناگون تنظیم کند.

 

آثار بازاریابی پاسخگو:

 راهگشایی

گره گشایی

مشکل گشایی

دلگشایی

 بازار گشایی

 

ارکان بازاریابی پاسخگو:

– پاسخ یابی

– پاسخ دادن

– پاسخگو ماندن

 

 

 

 

 

 

پاسخ یابی:

-حضور دائم در بازار

– نظام اطلاعات و پاسخ های بازاریابی

-الگو شناسی و ایده یابی

-بینش و بصیرت بازار

-ممیزی بازاریابی

-رفتارشناسی بازار

-پایش محیط و دیدبانی بازار

 

فروش پاسخگو:

 

به جای آنکه بگویید "چه دارم"

که به "چه کسی"بفروشم

          بگویید:  

     "چه کسی دارم"

     "چه می خواهد"       

تا برایش آماده کنم تا خودش

          "بخرد"

 

 

 

 

 

اهداف اصلی بازاریابی پاسخگو:

 

Satisfaction            –رضایت

Success                  –موفقیت

Superiority                سرتری

Sustainability         –پایداری

 

 

با سپاس