روانشناسی رنگ

 

روانشناسی رنگ برند

بررسی چگونگی تأثیر رنگ در ادراک برند ها است. رنگ ها تأثیر قدرتمندی در احساسات ما دارند. و این احساسات نقش عمده ای در نحوه رفتار ما به عنوان مصرف کننده دارند. روانشناسی رنگ برند چارچوبی برای درک چگونگی و چرایی تعامل با برند های موجود در زندگی روزمره ی ما فراهم می کند.

 

به بیانی دیگر تأثیراتی که رنگ ها بر احساسات ما دارند ، براساس جنسیت ، بافت فرهنگی ، تجربه شخصی و واریانس های عصبی ، از فردی به فرد دیگر متفاوت است ، برخی از دستورالعمل های کلی وجود دارد که با مطالعات بی شماری در روانشناسی رنگ به وجود آمده است. درک این دستورالعمل ها در هدف اصلی شما برای برندسازی ، ابزاری قدرتمند را در اختیار شما قرار می دهد ، و هدف اصلی آن معماری برند بر اساس واقعیت برند ، شخصیت برند و غیره ، با هدف تأثیرگذاری بیشتر و شکل دادن به درک مصرف کننده می باشد.

 

احتمالاً می دانید که رنگ قرمز می تواند احساسات عاشقانه یا خطر را برانگیزد. یا آبی می تواند احساساتی مانند آرامش یا سردی را به ذهن متبادر کند. اما در مورد نارنجی چطور؟ یا خاکستری؟ و چه احساسی ظریف تر مثل هارمونی یا امید وجود دارد؟ کدامیک از رنگ ها همنشینی و هماهنگی بیشتری با یکدیگر دارند؟

 

از آنجا که رنگ یکی از محرک های اساسی بصری در شناخت روانشناسی انسان است ، طرح این سؤالات بسیار مهم هستند. روانشناسی رنگ برای این پرسش ها پاسخ هایی دارد.

 

ما لیستی از 12 رنگ رایج در برندسازی و طراحی لوگو را به همراه دستورالعمل های احساسی برای هر یک ایجاد کرده ایم. به یاد داشته باشید ، هیچکدام از این واکنش های عاطفی به طور عینی بر روی هر رنگی ثابت نیستند و شامل پارامتر های گوناگونی می باشد.

 

با توجه به این نکات و درک کامل از شخصیت برند خود ، انتخاب رنگ مناسب برای برند شما می تواند یک تصمیم منطقی و آگاهانه باشد نه یک ترجیح زودگذر یا غریب.