کافه تبلیغات- ثریا نوروزی: درست زمانی‌که فکر می‌کنیم هرچیز جدیدی که باید در این جهان انجام شود، توسط دیگران انجام شده  و یا به روش مبتکرانه‌ای دوباره خلق گردیده است، آژانسی به عرصه می‌آید و درست دست روی ایده‌هایی می‌گذارد که باعث می‌شود با خودتان بگویید: “چرا قبلا به فکر من نرسیده بود؟”.  این همان کاری‌ست که رجینا، برند اروپایی دستمال آشپزخانه با همکاری آزانس تبلیغاتی اوجیلوی اکشن با ایجاد یک سری از لیوان‌های (ماگ) قهوه انجام داده است.

BrandedCoffeeStain

با این ایده که “کسب و کار معمولا دور یه فنجان قهوه بهتر جریان پیدا می‌کنه”، برند رجینا در تبلیغ محصولی که به طور غیر مستقیم با قهوه و لیوان در ارتباط است، یعنی دستمال کاغذی، برتری یافت.

راز لیوان‌ها در لوگوی رجینا که در انتهای لیوان قرار دارد، نهفته است. زمانی‌که قهوه داخل لیوان ریخته می‌شود، شیارها را پر کرده و لکه‌هایی به شکل لوگوی رجینا ظاهر می‌شود. به‌طور منطقی دستمال‌های کاغذی رجینا برای پاک کردن آلودگی به کار می‌روند اما این اقدام جالب و شیرین‌کارانه رجینا به خوبی جواب داد؛ زیرا این مسئله به موضوع روز تبدیل شده بود و 20% بیش از انتظارات، در به ثمر رسیدن مذاکرات تجاری موثر بود.