بازاریابی

این کتاب توسط دکتر محمود محمدیان و دکتر حمیدرضا عسگری ده آبادی ترجمه و تالیف شده است. علاقه مندان می توانند جهت تهیه این کتاب به انتشارات معظم بازاریابی  یا ناشر آن یعنی “نشر مهربان”  mehrabanpub.com مراجعه کنند. سایر کتاب فروشی های معتبر (یعنی اساسا کتاب فروشی های خیابان انقلاب نیز این کتاب را عرضه می کنند. امیدواریم این کتاب برای علاقه مندان و فعالان این حوزه موثر واقع شود.