درآمد مدیران دنیای فناوری

شاید درآمد میلیون دلاری یک مدیر عامل که در طول یک سال کاری کسب می‌کند، در مقایسه با فشار کاری، اندازه شرکت، حوزه فعالیت آن و میزان عملکرد مطلوب شرکت چندان هم پرداخت زیادی به او نباشد. با توجه به فاکتورهایی که مطرح شد، به نظر شما کدام مدیر عامل‌ها در دنیای فناوری بیشترین و کمترین درآمد را دارند؟
برای پاسخ به این سوال از رابین فراکان نویسنده کتاب پرداخت منصفانه کمک گرفته شده است و او با کمک تیمش میانگین پرداخت 3 سال یعنی از ابتدای سال 2011 تا انتهای سال 2013 را محاسبه کردند. آنها عددی را به عنوان شاخص درآمد بر مبنای عملکرد تعیین کردند و طبق این شاخص در ادامه مدیران عامل رتبه‌بندی شده‌اند.
ابتدا لیست مدیرانی که بیشترین درآمد را داشته‌اند با هم می‌بینیم.
10. رونالد هافسپیان

مدیر عامل شرکت: هولدینگ IntraLinks
میانگین درآمد بر مبنای عملکرد 3 سال: 8.45 میلیون دلار
درآمد کل در سال 2013: 3.4 میلیون دلار
9. اندرس گوستافسون

مدیر عامل شرکت: Zebra Technologies
میانگین درآمد بر مبنای عملکرد 3 سال: 15.23 میلیون دلار
درآمد کل در سال 2013: 4.02 میلیون دلار
8. آبراهام رایچنتال

مدیر عامل شرکت: 3D Systems
میانگین درآمد بر مبنای عملکرد 3 سال: 15.84 میلیون دلار
درآمد کل در سال 2013: 10.9 میلیون دلار
7. دیوید اشلنگر

مدیر عامل شرکت: WebMD Health
میانگین درآمد بر مبنای عملکرد 3 سال: 18.14 میلیون دلار
درآمد کل در سال 2013: 7.98 میلیون دلار
6. زاک نلسون

مدیر عامل شرکت: NetSuite
میانگین درآمد بر مبنای عملکرد 3 سال: 18.42 میلیون دلار
درآمد کل در سال 2013: 12.5 میلیون دلار
5. پاول ریچی

مدیر عامل شرکت: Nuance Communications
میانگین درآمد بر مبنای عملکرد 3 سال: 31.68 میلیون دلار
درآمد کل در سال 2013: 17.94 میلیون دلار
4. رونالد کلارک

مدیر عامل شرکت: FleetCor Technologies
میانگین درآمد بر مبنای عملکرد 3 سال: 40.43 میلیون دلار
درآمد کل در سال 2013: 32.86 میلیون دلار
3. مریسا مایر

مدیر عامل شرکت: Yahoo
میانگین درآمد بر مبنای عملکرد 3 سال: 51.70 میلیون دلار
درآمد کل در سال 2013: 24.94 میلیون دلار
2. مارک بِنیُف

مدیر عامل شرکت: Salesforce.com
میانگین درآمد بر مبنای عملکرد 3 سال: 55.17 میلیون دلار
درآمد کل در سال 2013: 31.33 میلیون دلار
1. لَری اِلیسون

مدیر عامل شرکت: Oracle
میانگین درآمد بر مبنای عملکرد 3 سال: 123.02 میلیون دلار
درآمد کل در سال 2013: 67.26 میلیون دلار
اما برخی از ثروتمندترین مدیران عامل دنیا، طبق استانداردهای امروزی دریافتی بسیار پایینی نسبت به شرکت و عملکرد خود دارند. البته اکثر این افراد کسانی هستند که سهام زیادی در شرکت خود دارند و اغلب بنیان‌گذار شرکت هستند. در واقع ارزش سهام آنها 20 برابر بیشتر از پولی است که به یک مدیر عامل کارکشته پرداخت می‌شود. اگر این افراد علاوه بر سهام خود، حقوق بالایی نیز طلب کنند (مانند مارک بنیف و لری الیسون که در لیست بالا دیدیم) در این صورت می‌توانیم بگوییم که آنها هم بیش از استانداردهای امروزی برای یک مدیر عامل حقوق دریافت می‌کنند. با توجه به این توضیحات توجه شما را به لیست مدیران با کمترین درآمد در دنیای فناوری جلب می‌کنیم.
9. ساتیا نادلا

مدیر عامل شرکت: مایکروسافت
میانگین درآمد بر مبنای عملکرد 3 سال: 1.42 میلیون دلار
درآمد کل در سال 2013: 7.67 میلیون دلار
8. آلن ترفلر

مدیر عامل شرکت: Pegasystems
میانگین درآمد بر مبنای عملکرد 3 سال: 758,740 دلار
درآمد کل در سال 2013: 746,765 دلار
7. چارلز لیانگ

مدیر عامل شرکت: Super Micro Computer
میانگین درآمد بر مبنای عملکرد 3 سال: 626,990 دلار
درآمد کل در سال 2013: 954,601 دلار
6. جورج کلونی

مدیر عامل شرکت: Forrester Research
میانگین درآمد بر مبنای عملکرد 3 سال: 515,660 دلار
درآمد کل در سال 2013: 618,042 دلار
5. ریس کورتنباخ

مدیر عامل شرکت: Daktronics
میانگین درآمد بر مبنای عملکرد 3 سال: 480,960 دلار
درآمد کل در سال 2013: 570,354 دلار
4. جان کیباریان

مدیر عامل شرکت: PDF Solutions
میانگین درآمد بر مبنای عملکرد 3 سال: 383,530 دلار
درآمد کل در سال 2013: 483,790 دلار
3. کِنِت تاچمن

مدیر عامل شرکت: TeleTech Holdings
میانگین درآمد بر مبنای عملکرد 3 سال: 386,410 دلار
درآمد کل در سال 2013: 360,604 دلار
2. دکتر جیمز تروچارد

مدیر عامل شرکت: National Instruments
میانگین درآمد بر مبنای عملکرد 3 سال: 0 دلار
درآمد کل در سال 2013: 1 دلار
1. لری پیج

مدیر عامل شرکت: گوگل
میانگین درآمد بر مبنای عملکرد 3 سال: 0 دلار
درآمد کل در سال 2013: 1 دلار
برگرفته از زومیت