به اشتراگ بگذارید

در ادامه سلسله گزارشات تحقیقات اخیر صورت گرفته از ۵۰۰ نفر بصورت میدانی در تهران مشخص شد که بدون در نظر گرفتن سابقه و خوشنامی یک برند و نیز بالاتر از عامل قیمت حتی در شرایط اقتصادی اخیر، بسته بندی و کیفیت محصول در اولویت مشتریان برای تصمیم گیری در خرید یک محصول قرار دارد.

 

همینطور طبق این نظرسنجی که توسط واحد پژوهش های بازار شرکت روزنه ارتباط و در بخش FMCG (مواد غذایی) در بهمن ماه ۱۳۹۷ صورت پذیرفت، مشخص شد که نظر فروشندگان اهمیت چندانی برای تحت تأثیر قرار دادن مخاطبیین نداشته و توجه صرف به فعالیتهایی نظیر سمپلینگ و یا ارائه کمیسیونهای فروش ویژه به فروشندگان توسط صاحبین برند عملاً تأثیر آنچنانی برای فروش محصولات FMCG  ندارد.

 

همینطور طبق برآوردی که از نقاط مختلف تهران در دسته بندی های ۱۰۰ نفره از هر قسمت صورت گرفت، بعد از دو عامل بسته بندی-کیفیت و قیمت، عامل بعدی برای جلب نظر مشتریان در این گونه محصولات تبلیغات با ۱۳% سهم می باشد و پس از آن و در جایگاه چهارم توصیه دوستان و آشنایان با ۷% قرار دارد.

پستهای اخیر

ارسال نظر