در ادامه سلسله گزارشات تحقیقات اخیر صورت گرفته توسط واحد پژوهشهای شرکت روزنه ارتباط و در بخش FMCG (مواد غذایی) مشخص شد که علی رغم افزایش فروشگاههای زنجیره ای و هایپر مارکتها، همچنان سوپرمارکتهای نزدیک به محل سکونت مردم با 51% در اولویت اول برای خرید اقلام غذایی قرار دارند. البته همانگونه که در نمودار ذیل  نیز قابل مشاهده است با توجه به رشد کمی این نوع فروشگاهها در سالیان اخیر در کنار ارائه تخفیفات دوره ای در آنها و نیز افزایش مشغله عمومی مردم، پر واضح است که به تدریج تمایل خرید مردم چه در خصوص مواد غذایی و چه سایر اقلام به سمت این نوع مراکز خرید گسترش یافته و شاید به تدریج شاهد کاهش تعداد کمی سوپرمارکتهای محلی در نقاط مختلف شهر باشیم.

در حال حاضر نیز مطابق با یافته های این نظرسنجی بدلیل تعداد برجسته این نوع فروشگاههای بزرگ در غرب تهران، 74% مردم خریدشان را از این مکانها صورت می دهند این در حالیست که شاید به دلیل تراکم زیاد جمعیت و کمبود این نوع فروشگاهها در جنوب تهران سهم خرید مردم در آنها تنها 35% بوده که مشخص می شود که قالب مردم به شکل سنتی همچنان از سوپر مارکتهای محلی در این مناطق استفاده می کنند.

دستاورد بعدی در خصوص این تحقیق که در بهمن ماه 97 و با پرسش از 500 نفر در مناطق مختلف شهر تهران صورت گرفت، تمایل بسیار ناچیز مردم به خرید اینترنتی مواد غذایی می باشد. شاید دلیل آن فرهنگ قالب مردم برای اطمینان داشتن از خرید با مشاهده و ارزیابی جنس مورد نیاز در لحظه خرید مانند تاریخ تولید و انقضا باشد که برای شرکتهای آنلاین تأمین کالاهای غذایی این نکته را متبادر می کند که می بایست توجه بیشتری به این فرهنگ سازی و اطمینان بخشی در کنار تضمین سرعت قابل قبول تحویل اجناس سفارش شده به کار بندند.

ها