روانشناسی رنگ سبز

 

روانشناسی رنگ سبز

رنگ سبز ساده ترین رنگ در چشمان ماست ، زیرا در هنگام برخورد با شبکیه ، نیازی به تنظیم ندارد. بنابراین آرام ، آرامش بخش و لذت بخش است. مجریان قبل از حضور در صحنه یا تلویزیون برای استراحت در “اتاق های سبز” منتظر می مانند . رنگ سبز در واقع می تواند بینایی را بهبود بخشد و در دوربین های دید در شب استفاده می شود زیرا چشم ما می تواند به کمک این رنگ بیشتر سایه ها و اشکال را تشخیص دهد.

 

رنگ سبز با آرامش در وسط طیف رنگی نشسته ، و رنگ سبز نماد تعادل است. این رنگ نشان دهنده طبیعت و باروری است . دنیای سبز دنیایی امن است ، سرسبز ، پر از آب و زندگی است. به همین دلیل رنگ اطمینان بخشی است. گرچه مانند همه رنگ ها ، رنگ سبز هم دارای پیامد های منفی نیز هست. رنگ سبز نماد سلامتی و بیماری ، شانس و حسادت است.

 

روانشناسی رنگ سبز

سایر خصوصیات عاطفی مرتبط با رنگ سبز شامل موارد زیر است.

 

پیامدهای مثبت: ، سلامتی ، امید ، خنکی ، طبیعت ، رشد ، سعادت

 

پیامدهای منفی: ، کسالت ، رکود ، حسادت ، بی حسی ، بیماری

روانشناسی رنگ سبز