روانشناسی رنگ فیروزه ای

 

روانشناسی رنگ فیروزه ای

فیروزه ای یک رنگ دگرگون کننده است ، و موقعیت طیفی آن بین امنیت در نظر گرفته شده از آبی و سهولت آلی رنگ سبز را نشان می دهد. فیروزه ای وضوح فکر و ارتباطات را نشان می دهد. فیروزه ای یک رنگ الهام بخش است ، همراه با شارژ مجدد روح ، پر کردن سطح انرژی و تحریک افکار مثبت.

 

فیروزه ای به یکباره درونگرا و بیرون گرا است و خلاقیت و زبان بیان خود را نشان می دهد. در بازار ، فیروزه ای اغلب برای برند هایی با محور ارتباطات از جمله آموزش ، رسانه و فناوری رایانه یافت می شود. این یک رنگ ایده آل برای محصولات بهداشتی است ، زیرا باعث تمیز بودن و پاکیزگی می شود ، بدون اینکه بسیار استریل باشد.

 

سایر خصوصیات عاطفی مرتبط با رنگ فیروزه ای شامل موارد زیر است.

 

پیامدهای مثبت: ارتباطات ، وضوح ، آرامش ، الهام ، بیان خود ، التیام بخش

 

پیامدهای منفی: غرور ، رازداری ، غیرقابل اعتماد بودن ، استعاره ، ناهموار

 

روانشناسی رنگ فیروزه ای