بسمه تعالی

  

نام: شیدا اوجی

 

واحد: بین الملل

 

خلاصه فصل چهار از کتاب بهانه تراشی ممنوع

 

مولف: برایان تریسی 

 

تاریخ: 94.03.23

 

 

 

نظم،پلی میان اهداف و تحقق بخشیدن به آنها است.

اگر ندانید که می خواهید کجا بروید هر جاده ای شما را به هر جا که بخواهد می کشاند.

 

فاکتور 3 درصد

به نظر می رسد که فقط 3 در صد افراد بالغ اهداف و برنامه ریزی های خود را می نویسند و این عده بیشتر از 97 درصد بقیه افرادی که این کار را نمی کنند درآمد کسب می کنند.

اهدافی که نوشته نشده اند و برای اها برنامه ریزی نشده است مانند گلوله بدون باروت در یک فشنگ است.

افرادی که اهدافشان را نمی نویسند معمولا نمی توانند آن اهداف را عملی کنند.

عمل نگارش فعالیت  “روانی-عصبی-حرکتی”نامیده می شود.نوشتن اهداف شما رامجبور می کند که بر روی آن اهداف تمرکز و تفکر کنید و آنچه را که برای خود و آینده تان مهم تر است را انتخاب کنید.

  ذهن شما هم مکانیسم شکست دارد و هم مکانیسم موفقیت دارد.

مکانیسم شکست بدین معناست که بدون رعایت نظم و قانون وسوسه شویم که از راه کوتاه و آسان برای دستیابی به اهداف استفاده کنیم.

ارسطو نوشت که انسان ها ارگانیسم و نظام غایت شناسانه ای دارند و این بدان معناست که هدف آنها را به حرکت وا می دارد.

شما نیاز ندارید که بدانید چگونه به اهدافتان برسید بلکه فقط باید به وضوح برای خود مشخص کنید که می خواهید به چه برسید و مکانیسم تلاش برای رسیدن به هدف به شما کمک می کند که مقصد خود را بدون اشتباه پیدا کنید.

شما می توانید نه با شانس بلکه با برنامه ریزی درست و بیان شفاف و قاطع اینکه چه می خواهید بکنید به شغل مورد نظرتان برسید.

 

 

 

هفت گام برای رسیدن به اهداف

 

گام اول:دقیقا تصمیم بگیرید که چه می خواهید

گام دوم:اهداف خود را بنویسید

گام سوم:برای رسیدن به هدفتان مهلتی را مقرر کنید.

گام چهارم:لیستی از همه کارهایی که فکر می کنید برای رسیدن به هدف می توانید انجام دهید،تهیه کنید.

گام پنجم:لیستتان را هم به ترتیب و هم بر اساس اولویت ها و ارجحیت هایتان سازمان دهی کنید.

گام ششم:سریع بر اساس برنامه ریزیهایتان دست به کار شوید.

گام هفتم:هر روز کاری انجام دهید که شما را به هدف اصلیتان نزدیکتر سازد.

 

تمرین ده هدفی

 

یک برگه کاغد سفید بردارید و در بالای صفحه بنویسید “اهداف”و تاریخ آن روز را بزنید سپس خود را ملزم کنید که ده هدفی را که مایلید در 12 ماه آینده بدان ها دست یابید را بنویسید.

اهداف مالی خانواده و اهداف رسیدن به سلامتی و تناسب اندام و اهداف مربوط به مال و دارایی های شخصی مانند خانه و ماشین را بنویسید.

در این تمرین باید حداقل 10 هدف را در مدت زمانی 3 تا 5 دقیقه بنویسید.

 

 

 

 

یک هدف را انتخاب کنید

 

اگر می توانستید در عرض 24 ساعت به یکی از آنها برسید کدام یک برای شما اهمیت و ارزش زیادی داشت؟کدام یک زندگیتان را بیش از بقیه متحول می کرد؟اگر قرار بود که به یکی از اهداف برسید کدام یک شما را در رسیدن به دیگر اهداف یاری می کرد؟

 

 

برنامه ریزی کنید

 

ضمیر ناخود آگاهتان به تعیین زمانی مشخص نیاز دارد که بتواند همه قدرت ذهنیتان را بر روی رسیدن به اهدافتان متمرکز کند.”شکست یک حق انتخاب نیست”

 

 

برای شروع از جوشش و انقلاب ذهنی استفاده کنید

 

برگه دیگری بردارید و مهم ترین هدف قطعیتان را به شکل سوال در بالای صفحه کاغذ بنویسید و سپس خود را ملزم کنید که حداقل 20 جواب بالای آن آماده کنید.

بعد از این کار به لیست خود نگاهی بیاندازید و یکی از پاسخ هایتان را انتخاب کنید تا آن را محقق سازید به نظر می رسد هنگامی که یکی ار ایده هایتان را عملی می کنید این کار به شما انگیزه و ایده های دیگری می دهد تا تعداد بیشتری از پاسخ هایتان را عملی کنید.

 

 

 

 

 

قانون بزرگ علت و معلول

 

مهم ترین کاربرد این قانون این است که “افکار علت ها و شرایط معلول ها”

افکار شما شرایط زندگیتان را می سازد زمانی که تفکرات خود را عوض کنید زندگیتان نیز تغییر خواهد کرد.

شاید بزرگترین اکتشافات در تاریخ  تفکر این باشد که “دربیشتر اوقات آنچه که بدان فکر می کنید خواهد شد”

“ذهن انسان به هر چه بیندیشد و به هر چه معتقد باشد می تواند برسد”

هر چه بیشتر احساس کنید که سریعتر به سوی هدف در حال حرکت هستید در نهایت هیچ چیز نمی تواند شما را متوقف سازد.

 

 

                                                                             با سپاس