هزینه تبلیغات تلویزیون بر اساس کنداکتور سال 1401 با پایه تعرفه بر اساس ثانیه

هزینه تبلیغات تلویزیون – جداول زیر تعرفه خام (بدون تخفیف) هر ثانیه پخش آگهی بازرگانی (تیزر) در باکس قبل هر برنامه در شبکه های تلویزیونی و رادیویی است. لازم به ذکر است محاسبات انجام شده بر مبنای تعرفه مهر ماه 1401 می باشد و ممکن است در ماه های آینده تعرفه خام هر ثانیه افزایش یابد.

شروط تبلیغات تلویزیونی

جهت آگاهی از تخفیف های صدا و سیما برای کسب و کارهای ایرانی و همچنین چگونگی بهره برداری از آن به بخش شروط تبلیغات تلویزیونی  مراجعه فرمایید.

قیمت پخش آگهی تلویزیونی در شبکه های تلویزیونی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران سال 1401

به روزرسانی شده در مهر ماه سال 1401

 

برای اطلاعات بیشتر با شماره 02188879490 تماس بگیرید

هزینه تبلیغات تلویزیون نشان آگهی تلویزیونی

نشان آگهی تلویزیونی

نمایش موشن گرافی و یا تصویر به مدت 6 ثانیه هنگام شروع آگهی‌های بازرگانی

هزینه تبلیغات تلویزیون زیرنویس آگهی تلویزیونی

زیرنویس آگهی تلویزیونی

نمایش زیرنویس در میان برنامه‌های تلویزیونی

-- تمامی قیمت ها به تومان می باشد --

تبلیغات در شبکه یک تلویزیون​

 • هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه یک هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.
 • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه یک حدود 140,600,659 تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه یک صدا و سیما

شبکه یک 
تکرار بامدادی سریال1,323,000
برنامه صبحگاهی2,254,500
برنامه های ترکیبی و ترکیبی اجتماعی  صبحگاهی 117,855,000
8:00 خبر43,213,500
تکرار صبح مجموعه شبانه39,285,000
شما و سیما39,285,000
بین شما و سیما78,570,000
برنامه های ترکیبی و ترکیبی اجتماعی شامگاهی و عصر157,140,000
قبل از سیمای خانواده137,497,500
بین سیمای خانواده176,782,500
تکرار مجموعه شبانه157,140,000
بین تکرار مجموعه شبانه176,782,500
14:00خبر196,425,000
داستانی1,836,000
فیلم سینمایی196,425,000
بین فیلم سینمایی216,067,500
ورزش و مردم255,352,500
بین ورزش و مردم294,637,500
21:00خبر294,637,500
مجموعه شبانه294,637,500
سینما یک19,642,500
مسابقه دستپخت و برنامه شبانگاهی196,425,000
میانگین تعرفه شبکه یک140,600,659

تبلیغات در شبکه دو تلویزیون

 • هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه دو هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.
 • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه دو حدود 78,252,231 تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه دو صدا و سیما

شبکه دو 
برنامه های ترکیبی و ترکیبی اجتماعی صبحگاهی39,285,000
برنامه صبحگاهی918,000
سینما صبح918,000
تکرار صبح مجموعه شبانه – تکرار صبح سریال شبانه19,642,500
برنامه های کودک و نوجوان صبحگاهی13,115,250
تکرار عصر مجموعه شبانه  – تکرار عصر سریال شبانه157,140,000
فیلم سینمایی117,855,000
برنامه های کودک و نوجوان عصرگاهی19,642,500
برنامه عصرگاهی7,087,500
برنامه های ترکیبی و ترکیبی اجتماعی عصر و شامگاهی39,285,000
20:30 خبر294,637,500
مجموعه شبانه – سریال شبانه294,637,500
جشنواره سینمایی13,115,250
میانگین تعرفه شبکه دو78,252,231

هزینه تبلیغات تلویزیون

تبلیغات در شبکه سه تلویزیون

 • هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه سه هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.
 • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه سه حدود 157,778,775 تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه سه صدا و سیما 

شبکه سه  
برنامه صبحگاهی 2,254,500
برنامه های ترکیبی و ترکیبی اجتماعی صبحگاهی 39,285,000
برنامه های مستند- صبحگاهی 19,642,500
جشنواره سینمایی- صبحگاهی 19,642,500
تکرار صبح اعجوبه ها ، بمب،عصر جدید 78,570,000
تکرار صبح مجموعه شبانه – سریال شب 137,497,500
بین تکرار صبح مجموعه شبانه – سریال شب 176,782,500
قبل ازبرنامه طبیب و خانه ی ما 157,140,000
بین برنامه طبیب و خانه ی ما 176,782,500
خبر ورزشی ظهر 294,637,500
برنامه سمت خدا 294,637,500
تکرار مجموعه شبانه 117,855,000
بین تکرار مجموعه شبانه 157,140,000
تکرار عصر سریال 137,497,500
قبل ازتکرار مسابقه بمب و  اعجوبه ها و عصر جدید 216,067,500
بین تکرار مسابقه بمب و  اعجوبه ها و عصر جدید 235,710,000
گزارش  ورزشی 58,927,500
بین گزارش  ورزشی 98,212,500
خبر ورزشی عصر 294,637,500
برنامه های مستند- عصرگاهی و شامگاهی 19,642,500
برنامه های ترکیبی و ترکیبی اجتماعی عصر و شامگاهی 176,782,500
سریال شبانه  و  مجموعه شبانه 294,637,500
22:00 خبر 294,637,500
مسابقه بمب و اعجوبه ها و عصر جدید 294,637,500
برنامه فوتبال برتر 294,637,500
لیگ باشگاهی اروپا 304,458,750
جشنواره سینمایی -عصر و شامگاهی 137,497,500
بین جشنواره سینمایی -عصر و شامگاهی 157,140,000
سینما گلخانه 7,087,500
برنامه هفت 39,285,000
میانگین تعرفه شبکه سه 157,778,775

تبلیغات در شبکه پنج تلویزیون

 • هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه پنج هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.
 • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه پنج حدود 54,194,786 تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه پنج صدا و سیما 

شبکه پنجم  
برنامه های ترکیبی و ترکیبی اجتماعی صبحگاهی 39,285,000
برنامه صبحگاهی 513,000
تماشا خانه صبح 1,836,000
تکرار سریال صبح 13,115,250
تکرار به خانه بر می گردیم 13,115,250
اخبار تهران18:30 117,855,000
تماشاخانه عصر 3,375,000
کودک و نوجوان 58,927,500
به خانه برمی گردیم 137,497,500
بین به خانه برمی گردیم 176,782,500
برنامه های ترکیبی و ترکیبی اجتماعی عصرگاهی و شامگاهی 78,570,000
فیلم سینمایی 39,285,000
تکرار  سریال شبانه 39,285,000
سریال  شبانه 39,285,000
میانگین تعرفه شبکه پنجم 54,194,786

هزینه تبلیغات تلویزیون

تبلیغات در شبکه خبر

 • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه خبر حدود 171,871,875 تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه خبر صدا و سیما 

شبکه خبر  
1:00 اخبار 78,570,000
5:00 اخبار 78,570,000
6:00 اخبار 78,570,000
7:00 اخبار 117,855,000
اخبار 9:00 الی 9:30 176,782,500
10:00 اخبار 216,067,500
اخبار 11:00 الی 15:00 176,782,500
اخبار 15:30 الی 17:30 196,425,000
اخبار 18:00 الی 18:300 255,352,500
20:00 اخبار 314,280,000
اخبار 21:00 الی 23:00 196,425,000
اخبار 23:300 الی 24:00 176,782,500
میانگین تعرفه شبکه خبر 171,871,875

تبلیغات در شبکه نسیم

 • هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه نسیم هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.
 • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه نسیم حدود 100,650,375 تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه نسیم صدا و سیما 

شبکه نسیم  
برنامه ها از ساعت 6 الی 11 1,512,000
برنامه ها از ساعت 12 الی 18 13,115,250
برنامه ها از ساعت 19 الی 23 19,642,500
تکرار صبح و ظهر خندوانه و دورهمی و جواهر سرخ 98,212,500
تکرار عصر خندوانه و دورهمی و جواهر سرخ 176,782,500
خندوانه و دورهمی و جواهر سرخ 294,637,500
میانگین تعرفه شبکه نسیم 100,650,375

هزینه تبلیغات تلویزیون

تبلیغات در شبکه تماشا

 • هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه تماشا هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.
 • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه تماشا حدود 103,123,125 تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه تماشا صدا و سیما 

شبکه تماشا  
سریال ها از ساعت 6 الی 7 58,927,500
سریال ها از ساعت 8 الی 11 98,212,500
سریال ها از ساعت 12 الی 18 117,855,000
سریال ها از ساعت 19 الی 24 137,497,500
میانگین تعرفه شبکه تماشا 103,123,125

تبلیغات در شبکه آی فیلم

 • هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه آی فیلم هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.
 • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه آی فیلم حدود 117,855,000 تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه آی فیلم صدا و سیما 

شبکه ای فیلم  
سریال ها از ساعت 8 الی 12 78,570,000
سریال های از ساعت 13 الی 18 98,212,500
سریال ها از ساعت 19 الی 23 176,782,500
میانگین تعرفه شبکه ای فیلم 117,855,000

تبلیغات در شبکه نمایش

 • هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه نمایش هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.
 • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه نمایش حدود 42,039,833 تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه نمایش صدا و سیما 

شبکه نمایش
ردیف عنوان برنامه  
1 برنامه ساعت 6:00 الی برنامه ساعت 11:00 12,629,500
2 برنامه ساعت 13:00 الی برنامه ساعت 19:00 37,830,000
3 برنامه ساعت 21:00 الی برنامه ساعت 23:00 75,660,000
     
  میانگین  42,039,833