هزینه تبلیغات تلویزیون بر اساس کنداکتور سال 1400 با پایه تعرفه بر اساس ثانیه

هزینه تبلیغات تلویزیون – جداول زیر تعرفه خام (بدون تخفیف) هر ثانیه پخش آگهی بازرگانی (تیزر) در باکس قبل هر برنامه در شبکه های تلویزیونی و رادیویی است. لازم به ذکر است محاسبات انجام شده بر مبنای تعرفه اردیبهشت ماه 1400 می باشد و ممکن است در ماه های آینده تعرفه خام هر ثانیه افزایش یابد.

شروط تبلیغات تلویزیونی

جهت آگاهی از تخفیف های صدا و سیما برای کسب و کارهای ایرانی و همچنین چگونگی بهره برداری از آن به بخش شروط تبلیغات تلویزیونی  مراجعه فرمایید.

قیمت پخش آگهی تلویزیونی در شبکه های تلویزیونی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران سال 1400

 

به روزرسانی شده در تیر ماه سال 1400

 

برای اطلاعات بیشتر با شماره 02188879490 تماس بگیرید

هزینه تبلیغات تلویزیون نشان آگهی تلویزیونی

نشان آگهی تلویزیونی

نمایش موشن گرافی و یا تصویر به مدت 6 ثانیه هنگام شروع آگهی‌های بازرگانی

هزینه تبلیغات تلویزیون زیرنویس آگهی تلویزیونی

زیرنویس آگهی تلویزیونی

نمایش زیرنویس در میان برنامه‌های تلویزیونی

-- تمامی قیمت ها به تومان می باشد --

تبلیغات در شبکه یک تلویزیون​

 • هزینه نمایش نشان آگهی به مدت یک روز کامل در شبکه یک 1,014,979,410 تومان می باشد
 • هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه یک هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.
 • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه یک حدود 25.000.000 تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه یک صدا و سیما

ردیفعنوانساعت پخشتعرفه
1تکرار بامداد سریال زیر خاکی1:30986,000
2برنامه ویژه بامدادی خشت بهشت1:30986,000
3برنامه ویژه بامداد4:45986,000
4برنامه صبحگاهی6:15986,000
5خبر 8:008:002,763,700
6برنامه ترکیبی صبح8:30986,000
7تکرار صبح مجموعه شبانه9:4510,077,500
8سیمای خانواده11:154,509,500
9خبر 14:0014:0017,327,500
10تکرار مجموعه شبانه زیر خاکی15:1543,318,750
11برنامه ترکیبی16:304,509,500
12برنامه ترکیبی18:004,509,500
13خبر 19:0019:0017,327,500
14برنامه دستپخت19:3051,982,500
15خبر 21:0021:0086,637,500
16سریال زیر خاکی22:00173,275,000
17ترکیبی23:154,509,500
میانگین هر ثانیه تبلیغات در شبکه یک25,039,879
تعرفه یک روز آرم اگهی1,014,979,410

تبلیغات در شبکه دو تلویزیون

 • هزینه نمایش نشان آگهی به مدت یک روز کامل در شبکه دو 807,389,000 تومان می باشد
 • هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه دو هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.
 • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه دو حدود 27.000.000 تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه دو صدا و سیما

ردیفعنوانساعت پخشتعرفه
1برنامه صبحگاهی7:15333,500
2تکرار مجموعه شبانه9:158,439,000
3کودک صبح10:00674,250
4برنامه اجتماعی10:451,972,000
5کودک و نوجوان12:006,742,500
6برنامه عصرگاهی15:001,624,000
7تکرار عصر مجموعه شبانه16:1517,327,500
8عصر خانواده18:004,509,500
9کودک و نوجوان عصر19:0017,327,500
10خبر 20:3020:30138,620,000
11سریال شبانه21:30138,620,000
12خبر 22:022:3014,086,750
13برنامه ترکیبی23:304,509,500
14   
میانگین هر ثانیه تبلیغات در شبکه دو27,291,231
تعرفه یک روز آرم اگهی807,389,000

هزینه تبلیغات تلویزیون

تبلیغات در شبکه سه تلویزیون

 • هزینه نمایش نشان آگهی به مدت یک روز کامل در شبکه سه 1,033,545,000 تومان می باشد
 • هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه سه هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.
 • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه سه حدود 33.000.000 تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه سه صدا و سیما 

ردیفعنوانساعت پخشتعرفه
1برنامه صبحگاهی7:00884,500
2تکرار صبح مجموعه شبانه9:4512,027,750
3طبیب10:458,439,000
4خبر ورزشی ظهر12:4517,327,500
5سمت خدا13:3017,327,500
6تکرار مجموعه شبانه14:3069,310,000
7تکرار مسابقه بمب16:3012,027,750
8والیبال ملتها17:3017,327,500
9خبر ورزشی عصر19:0034,655,000
10برنامه ترکیبی19:304,509,500
11مجموعه شبانه20:45143,400,000
12خبر 22:0022:00103,965,000
13کبوترانه22:304,509,500
14جام ملتهای اروپا23:3017,327,500
میانگین هر ثانیه تبلیغات در شبکه سه33,074,143
تعرفه یک روز آرم اگهی1,033,545,000

تبلیغات در شبکه پنج تلویزیون

 • هزینه نمایش نشان آگهی به مدت یک روز کامل در شبکه پنج 202,352,925 تومان می باشد
 • هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه پنج هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.
 • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه پنج حدود 9.000.000 تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه پنج صدا و سیما 

ردیفعنوانساعت پخشتعرفه
1شوق خدمت6:30158,050
2تکرار به خانه برمیگردیم7:00551,000
3سلام تهران8:00158,050
4ترکیبی صبح10:00158,050
5تکرار صبح سریال کبری 1111:00884,500
6غذاهایی خیابانی13:301,421,000
7تماشاخانه14:451,421,000
8کودک و نوجوان15:158,439,000
9برنامه ترکیبی16:001,421,000
10به خانه برمیگردیم16:4541,825,000
11اخبار تهران18:304,509,500
12تکرار سریال کبری 1119:008,439,000
13برنامه ترکیبی20:009,425,000
14برنامه ترکیبی21:309,425,000
15برنامه ترکیبی22:309,425,000
16سریال شبانه پزشک دربار23:0051,982,500
17خبر 2424:00:003,625,000
    
میانگین هر ثانیه تبلیغات در شبکه پنج9,015,744
تعرفه یک روز آرم اگهی202,352,925

هزینه تبلیغات تلویزیون

تبلیغات در شبکه خبر

 • هزینه نمایش نشان آگهی به مدت یک روز کامل در شبکه خبر 366,009,000 تومان می باشد
 • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه خبر حدود 17.000.000 تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه خبر صدا و سیما 

ردیفعنوانساعت پخشتعرفه
1اخبار 7:007:004,509,500
2اخبار 9:309:304,509,500
3اخبار 10:0010:004,509,500
4اخبار ورزشی11:004,509,500
5اخبار 11:3011:304,509,500
6اخبار 12:0012:004,509,500
7اخبار 13:0013:0034,655,000
8اخبار 14:3014:3034,655,000
9اخبار 15:3015:3034,655,000
10اخبار 16:0016:0034,655,000
11اخبار 16:3016:3034,655,000
12اخبار 17:0017:0034,655,000
13اخبار 17:3017:3034,655,000
14اخبار 18:0018:0034,655,000
15اخبار 19:0019:0034,655,000
16اخبار 20:0020:004,509,500
17اخبار 21:0021:004,509,500
18اخبار 21:3021:304,509,500
19اخبار 22:0022:004,509,500
20اخبار 23:0023:004,509,500
21اخبار 23:3023:304,509,500
میانگین هر ثانیه تبلیغات در شبکه خبر17,429,000
تعرفه یک روز آرم اگهی366,009,000

تبلیغات در شبکه نسیم

 • هزینه نمایش نشان آگهی به مدت یک روز کامل در شبکه نسیم 1,196,902,500 تومان می باشد
 • هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه نسیم هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.
 • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه نسیم حدود 24.000.000 تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه نسیم صدا و سیما 

ردیفعنوانساعت پخشتعرفه
1تکرار صبح دورهمی6:3034,655,000
2تکرار هوش برتر8:003,770,000
3تکرار نسیم آوا9:003,770,000
4تکرار دست انداز10:003,770,000
5تکرار ظهر دورهمی11:0034,655,000
6ویتامین سی12:307,612,500
7تکرار ساختمان پزشکان13:007,612,500
8نسیم آوار14:007,612,500
9تکرار هوش برتر15:007,612,500
10تکرار دست انداز16:007,612,500
11تکرار عصر دورهمی17:0069,310,000
12هوش برتر19:009,425,000
13کار ستون20:009,425,000
14دست انداز21:309,425,000
15ورزشیا22:009,425,000
16دورهمی23:00173,275,000
میانگین هر ثانیه تبلیغات در شبکه نسیم24,935,469
تعرفه یک روز آرم اگهی1,196,902,500

هزینه تبلیغات تلویزیون

تبلیغات در شبکه نمایش

 • هزینه نمایش نشان آگهی به مدت یک روز کامل در شبکه نمایش 50,329,500 تومان می باشد
 • هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه نمایش هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.
 • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه نمایش حدود 3.000.000 تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه نمایش صدا و سیما 

شبکه نمایش
ردیفعنوانساعت پخشتعرفه
1فیلم سینمایی صبح6:001,624,000
2سینمایی صبحگاهی8:001,624,000
3فیلم سینمایی صبح9:001,624,000
4فیلم سینمایی صبح11:001,624,000
5سینمایی13:004,509,500
6سینمایی عصر15:004,509,500
7سینمایی عصر17:004,509,500
8سینمایی19:004,509,500
9سینمایی شبانه21:004,509,500
10سینمایی شبانه23:004,509,500
    
میانگین هر ثانیه تبلیغات در شبکه نمایش3,355,300
تعرفه یک روز آرم اگهی50,329,500

تبلیغات در شبکه ایران کالا

 • هزینه نمایش نشان آگهی به مدت یک روز کامل در شبکه ایران کالا 854,123 تومان می باشد
 • هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه ایران کالا هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.
 • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه ایران کالا حدود 55,825 تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه ایران کالا صدا و سیما 

شبکه ایران کالا
ردیفعنوانساعت پخشتعرفه
1مستند تبلیغاتی7:3055,825
2مستند تبلیغاتی8:0055,825
3تکرار وقت کاری9:0055,825
4خبر آگهی10:0055,825
5مستند تبلیغاتی11:0055,825
6خبر آگهی12:0055,825
7مستند تبلیغاتی13:0055,825
8خبر آگهی14:0055,825
9برنامه تامینی15:0055,825
10خبر آگهی16:0055,825
11برنامه تامینی17:0055,825
12خبر آگهی18:0055,825
13برنامه ساعت 19:0019:0055,825
14مستند تبلیغاتی20:0055,825
15خبر آگهی21:0055,825
16تکرار وقت کاری22:0055,825
17مستند تبلیغاتی23:0055,825
    
میانگین هر ثانیه تبلیغات در شبکه نمایش55,825
تعرفه یک روز آرم اگهی854,123

هزینه تبلیغات تلویزیون