هزینه تبلیغات تلویزیون بر اساس کنداکتور سال 1400 با پایه تعرفه بر اساس ثانیه

هزینه تبلیغات تلویزیون – جداول زیر تعرفه خام (بدون تخفیف) هر ثانیه پخش آگهی بازرگانی (تیزر) در باکس قبل هر برنامه در شبکه های تلویزیونی و رادیویی است. لازم به ذکر است محاسبات انجام شده بر مبنای تعرفه اردیبهشت ماه 1400 می باشد و ممکن است در ماه های آینده تعرفه خام هر ثانیه افزایش یابد.

شروط تبلیغات تلویزیونی

جهت آگاهی از تخفیف های صدا و سیما برای کسب و کارهای ایرانی و همچنین چگونگی بهره برداری از آن به بخش شروط تبلیغات تلویزیونی  مراجعه فرمایید.

قیمت پخش آگهی تلویزیونی در شبکه های تلویزیونی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران سال 1400

 

به روزرسانی شده در دی ماه سال 1400

 

برای اطلاعات بیشتر با شماره 02188879490 تماس بگیرید

هزینه تبلیغات تلویزیون نشان آگهی تلویزیونی

نشان آگهی تلویزیونی

نمایش موشن گرافی و یا تصویر به مدت 6 ثانیه هنگام شروع آگهی‌های بازرگانی

هزینه تبلیغات تلویزیون زیرنویس آگهی تلویزیونی

زیرنویس آگهی تلویزیونی

نمایش زیرنویس در میان برنامه‌های تلویزیونی

-- تمامی قیمت ها به تومان می باشد --

تبلیغات در شبکه یک تلویزیون​

 • هزینه نمایش نشان آگهی به مدت یک روز کامل در شبکه یک 1,014,979,410 تومان می باشد
 • هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه یک هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.
 • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه یک حدود 21,300,000 تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه یک صدا و سیما

عنوان برنامه  تعرفه
برنامه بامدادی 100,750
برنامه ویژه بامداد 100,750
برنامه ویژه بامدادی 100,750
تکرار بامدادی سریال 945,500
برنامه ترکیبی صبح 241,800
برنامه صبحگاهی 241,800
ترکیبی صبح 241,800
تکرار صبح مجموعه شبانه 9,021,000
خبر 8:00 945,500
شما و سیما 3,425,500
برنامه ترکیبی 10,772,500
برنامه ترکیبی و اجتماعی 10,772,500
ترکیبی 10,772,500
تکرار مجموعه شبانه 27,783,750
خبر 14:00 44,812,500
سیمای خانواده 37,045,000
فیلم سینمایی 18,522,500
ورزش و مردم 18,522,500
برنامه شبانگاهی 18,522,500
تکرار برنامه ترکیبی 1,736,000
خبر 19:00 18,522,500
خبر 21:00 92,612,500
سینما یک 4,030,000
مجموعه شبانه 203,747,500
مسابقه دستپخت 18,522,500
مسابقه کارویا 4,030,000
میانگین تعرفه 21,388,169

تبلیغات در شبکه دو تلویزیون

 • هزینه نمایش نشان آگهی به مدت یک روز کامل در شبکه دو 7,807,359,300 تومان می باشد
 • هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه دو هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.
 • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه دو حدود 40.190.000 تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه دو صدا و سیما

عنوان برنامه  تعرفه
برنامه صبحگاهی 168,950
ترکیبی صبح 168,950
تکرار مجموعه شبانه 10,772,500
سینما صبح 1,227,600
کودک و نوجوان 18,522,500
کودک صبح 2,861,300
برنامه اجتماعی صبح 18,522,500
برنامه ترکیبی 18,522,500
برنامه ترکیبی و اجتماعی 18,522,500
ترکیبی 18,522,500
برنامه عصرگاهی 4,030,000
تکرار عصر مجموعه شبانه 46,306,250
فیلم سینمایی 18,522,500
کودک و نوجوان 18,522,500
کودک عصر 55,567,500
جشنواره سینمایی 4,820,500
خبر 20:30 240,792,500
خبر 22:30 83,351,250
کودک ونوجوان عصر 57,419,750
مجموعه شبانه 166,702,500
میانگین تعرفه 40,192,353

هزینه تبلیغات تلویزیون

تبلیغات در شبکه سه تلویزیون

 • هزینه نمایش نشان آگهی به مدت یک روز کامل در شبکه سه 22,373,340,300 تومان می باشد
 • هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه سه هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.
 • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه سه حدود 52.890.000 تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه سه صدا و سیما 

عنوان برنامه  تعرفه
برنامه صبحگاهی 1,227,600
برنامه طبیب 37,045,000
ترکیبی صبح 1,519,000
تکرار صبح برنامه اعجوبه ها 5,820,000
تکرار صبح سریال شب 27,783,750
تکرار صبح مجموعه شبانه 18,522,500
تکرار مستند 1,227,600
جشنواره سینمایی صبح 27,783,750
خبر ورزشی ظهر 55,567,500
برنامه سمت خدا 64,828,750
برنامه ترکیبی 64,828,750
برنامه ترکیبی و اجتماعی 64,828,750
ترکیبی 64,828,750
تکرار اعجوبه ها 18,522,500
تکرار برنامه ستاره ساز 18,522,500
تکرار عصر سریال شب 55,567,500
تکرار مجموعه شبانه 46,306,250
تکرار مسابقه بمب 18,522,500
خبر ورزشی عصر 83,351,250
گزارش ورزشی 2,170,000
لیگ باشگاهی اروپا 64,828,750
مسابقات کشتی 4,820,500
مستند 1,519,000
اعجوبه ها 92,612,500
برنامه ستاره ساز 46,306,250
برنامه فوتبال برتر 120,396,250
برنامه هفت 7,207,500
جشنواره سینمایی 27,783,750
خبر 22:00 203,747,500
سریال شبانه 213,008,750
سینما گلخانه 2,954,300
مجموعه شبانه 185,225,000
مسابقه بمب 96,317,000
میانگین تعرفه 52,893,977

تبلیغات در شبکه پنج تلویزیون

 • هزینه نمایش نشان آگهی به مدت یک روز کامل در شبکه پنج 1,109,294,700 تومان می باشد
 • هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه پنج هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.
 • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه پنج حدود 8.400.000 تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه پنج صدا و سیما 

برنامه ترکیبی صبح 241,800
برنامه صبحگاهی 241,800
ترکیبی صبح 241,800
ترکیبی و اجتماعی صبح 241,800
تکرار به خانه بر می گردیم 516,150
تکرار سریال صبح 945,500
تماشا خانه صبح 356,500
اخبار تهران 18,522,500
به خانه برمی گردیم 55,567,500
ترکیبی ظهر 1,227,600
برنامه ترکیبی عصر 1,227,600
ترکیبی عصر 1,227,600
ترکیبی عصرگاهی 1,227,600
تماشاخانه 1,054,000
فیلم سینمایی 37,045,000
کودک و نوجوان 4,820,500
گلخانه 1,371,750
برنامه ترکیبی 5,223,500
برنامه ترکیبی و اجتماعی 5,223,500
ترکیبی اجتماعی 5,223,500
تکرار سریال شبانه 1,007,500
خبر 24:00 4,030,000
سریال شبانه 46,306,250
میانگین 8,395,272

هزینه تبلیغات تلویزیون

تبلیغات در شبکه خبر

 • هزینه نمایش نشان آگهی به مدت یک روز کامل در شبکه خبر 2,957,466,000 تومان می باشد
 • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه خبر حدود 21.430.000 تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه خبر صدا و سیما 

عنوان برنامه  تعرفه
اخبار 6:00 3,425,500
اخبار 7:00 3,425,500
اخبار 9:30 12,442,500
اخبار 10:00 12,442,500
اخبار 10:30 12,442,500
اخبار 11:00 12,442,500
اخبار 12:00 12,442,500
اخبار 12:30 5,580,000
اخبار 13:00 18,522,500
اخبار 14:30 27,783,750
اخبار 15:30 18,522,500
اخبار 16:00 10,772,500
اخبار 17:00 18,522,500
اخبار 17:30 18,522,500
اخبار 18:00 64,828,750
اخبار 18:30 37,045,000
اخبار 20:00 64,828,750
اخبار 20:30 27,783,750
اخبار 21:00 18,522,500
اخبار 21:30 18,522,500
اخبار 22:00 18,522,500
اخبار 23:00 27,783,750
اخبار 23:30 27,783,750
میانگین تعرفه 21,430,913

تبلیغات در شبکه نسیم

 • هزینه نمایش نشان آگهی به مدت یک روز کامل در شبکه نسیم 6,824,563,200 تومان می باشد
 • هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه نسیم هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.
 • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه نسیم حدود 14.000.000 تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه نسیم صدا و سیما 

برنامه ساعت 10:00 1,519,000
برنامه ساعت 11:00 1,519,000
برنامه ساعت 6:00 1,519,000
برنامه ساعت 7:00 1,519,000
برنامه ساعت 8:00 1,519,000
برنامه ساعت 9:00 1,519,000
تکرار صبح خندوانه 4,030,000
تکرار صبح مسابقه تهمتن 4,030,000
تکرار ظهر خندوانه 18,522,500
تکرار ظهر مسابقه تهمتن 18,522,500
برنامه ساعت 12:00 2,108,000
برنامه ساعت 13:00 2,108,000
برنامه ساعت 14:00 2,108,000
برنامه ساعت 15:00 18,522,500
برنامه ساعت 16:00 2,108,000
برنامه ساعت 17:00 2,108,000
تکرار بعد از ظهر مسابقه تهمتن 9,021,000
تکرار عصر خندوانه 18,522,500
تکرار عصر مسابقه تهمتن 18,522,500
برنامه ساعت 19:00 2,954,300
برنامه ساعت 20:00 2,954,300
برنامه ساعت 21:00 4,820,500
سریال 4,820,500
برنامه ساعت 22:00 9,021,000
برنامه ساعت 23:00 2,954,300
خندوانه 111,135,000
مسابقه تهمتن 111,135,000
میانگین تعرفه 14,042,311

هزینه تبلیغات تلویزیون

تبلیغات در شبکه نمایش

 • هزینه نمایش نشان آگهی به مدت یک روز کامل در شبکه نمایش 1,332,498,420 تومان می باشد
 • هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه نمایش هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.
 • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه نمایش حدود 13.000.000 تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه نمایش صدا و سیما 

سینمایی 10,075,000
سینمایی صبح 9,021,000
سینمایی صبحگاهی 945,500
فیلم سینمایی صبح 945,500
فیلم سینمایی صبحگاهی 2,954,300
سینمایی عصر 9,021,000
فیلم سینمایی عصر 9,021,000
فیلم سینمایی عصرگاهی 27,783,750
فیلم سینمایی شب 27,783,750
فیلم سینمایی شبانه 37,045,000
  13,459,580
میانگین تعرفه 13,459,580

تبلیغات در شبکه ایران کالا

 • هزینه نمایش نشان آگهی به مدت یک روز کامل در شبکه ایران کالا 1,826,820 تومان می باشد
 • هزینه پخش زیرنویس تبلیغاتی در برنامه های شبکه ایران کالا هر ثانیه مشابه تعرفه لیست زیر می‌باشد.
 • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه ایران کالا حدود 55,825 تومان می‌باشد.

هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه ایران کالا صدا و سیما 

شبکه ایران کالا
ردیفعنوانساعت پخشتعرفه
1مستند تبلیغاتی7:3055,825
2مستند تبلیغاتی8:0055,825
3تکرار وقت کاری9:0055,825
4خبر آگهی10:0055,825
5مستند تبلیغاتی11:0055,825
6خبر آگهی12:0055,825
7مستند تبلیغاتی13:0055,825
8خبر آگهی14:0055,825
9برنامه تامینی15:0055,825
10خبر آگهی16:0055,825
11برنامه تامینی17:0055,825
12خبر آگهی18:0055,825
13برنامه ساعت 19:0019:0055,825
14مستند تبلیغاتی20:0055,825
15خبر آگهی21:0055,825
16تکرار وقت کاری22:0055,825
17مستند تبلیغاتی23:0055,825
    
میانگین هر ثانیه تبلیغات در شبکه نمایش55,825
تعرفه یک روز آرم اگهی854,123

هزینه تبلیغات تلویزیون