هزینه تبلیغات رادیویی بر اساس کنداکتور سال 1401 با پایه تعرفه بر اساس ثانیه

 

هزینه تبلیغات رادیویی – جداول زیر تعرفه خام (بدون تخفیف) هر ثانیه پخش آگهی بازرگانی در باکس قبل هر برنامه در شبکه های  رادیویی است. لازم به ذکر است محاسبات انجام شده بر مبنای تعرفه مرداد ماه 1401 می باشد و ممکن است در ماه های آینده تعرفه خام هر ثانیه افزایش یابد.

شروط تبلیغات رادیویی

جهت آگاهی از تخفیف های صدا و سیما برای کسب و کارهای ایرانی و همچنین چگونگی بهره برداری از آن به بخش شروط تبلیغات تلویزیونی  مراجعه فرمایید.

قیمت پخش آگهی رادیویی در شبکه های رادیویی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران سال 1401

 

برای اطلاعات بیشتر با شماره 02188879490 تماس بگیرید

-- تمامی قیمت ها به تومان می باشد --
Asset 1

تبلیغات در شبکه رادیویی پیام

  • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه رادیویی پیام حدود 91,045,500
    تومان می‌باشد.
رادیو پیام
ردیفعنوان برنامه 
1خبر 6:30 الی خبر 10:00117,731,250
2خبر 10:15 الی خبر 11:3078,487,500
3خبر 11:45 الی خبر 15:4554,941,250
4خبر 16:00 الی خبر 19:00117,731,250
5خبر 19:15 الی خبر 23:30086,336,250
   
میانگین91,045,500

تبلیغات در شبکه رادیویی ایران

  • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه رادیویی ایران حدود 43,168,125 تومان می‌باشد.
رادیو ایران
ردیف عنوان برنامه  
1 برنامه های بامدادی  
2 برنامه ساعت 6:30 الی ساعت 10:30 70,638,750
3 برنامه ساعت 12:30 الی 23:00 15,697,500
     
میانگین 43,168,125

هزینه تبلیغات رادیویی

تبلیغات در شبکه رادیویی جوان

  • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه رادیویی جوان حدود 78,487,500 تومان می‌باشد.
رادیو جوان
ردیف عنوان برنامه  
1 برنامه صبحگاهی 78,487,500
2 برنامه ساعت 8:00 86,336,250
3 برنامه ساعت 10:00 الی برنامه ساعت 12:00 78,487,500
4 برنامه ساعت 13:30 الی برنامه ساعت 16:00 70,638,750
5 برنامه ساعت 17:00 الی ساعت 18:30 94,185,000
6 برنامه ساعت 19:00 الی ساعت 23:00 62,790,000
     
میانگین 78,487,500

تبلیغات در شبکه رادیویی ورزش

  • هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه رادیویی ورزش
رادیو ورزش
ردیف عنوان برنامه  
1 تمامی برنامه ها 117,731,250

تبلیغات در شبکه رادیویی آوا

  • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه رادیویی آوا حدود 83,196,750 تومان می‌باشد.
رادیو آوا
ردیف عنوان برنامه  
1 برنامه ساعت 6:30 الی 7:30 70,638,750
2 برنامه ساعت 8:00 الی ساعت 9:00 94,185,000
3 برنامه ساعت 9:30 الی ساعت 16:30 86,336,250
4 برنامه ساعت 17:00 الی ساعت 18:30 94,185,000
5 برنامه ساعت 19:00 الی 21:30 70,638,750
     
میانگین 83,196,750