هزینه تبلیغات رادیویی بر اساس کنداکتور سال 1401 با پایه تعرفه بر اساس ثانیه

 

هزینه تبلیغات رادیویی – جداول زیر تعرفه خام (بدون تخفیف) هر ثانیه پخش آگهی بازرگانی در باکس قبل هر برنامه در شبکه های  رادیویی است. لازم به ذکر است محاسبات انجام شده بر مبنای تعرفه خرداد ماه 1401 می باشد و ممکن است در ماه های آینده تعرفه خام هر ثانیه افزایش یابد.

شروط تبلیغات رادیویی

جهت آگاهی از تخفیف های صدا و سیما برای کسب و کارهای ایرانی و همچنین چگونگی بهره برداری از آن به بخش شروط تبلیغات تلویزیونی  مراجعه فرمایید.

قیمت پخش آگهی رادیویی در شبکه های رادیویی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران سال 1401

 

برای اطلاعات بیشتر با شماره 02188879490 تماس بگیرید

-- تمامی قیمت ها به تومان می باشد --
Asset 1

تبلیغات در شبکه رادیویی پیام

  • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه رادیویی پیام حدود 107,618,438 تومان می‌باشد.
رادیو پیام
خبر 6:30 تا 8:15 140,371,875
خبر 8:30 تا 9:45 102,939,375
خبر 10:00 تا 11:30 93,581,250
خبر 11:45 تا 15:45 65,506,875
خبر 16:00 تا 18:45 140,371,875
خبر 19:00 تا 24 102,939,375
   
میانگین تعرفه هر ثانیه تبلیغات در رادیو پیام 107,618,438

تبلیغات در شبکه رادیویی ایران

  • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه رادیویی ایران حدود 33,243,650 تومان می‌باشد.
رادیو ایران  
عنوان برنامه  
برنامه ساعت 2:30 الی 3:00 112,200
برنامه ساعت 6:30 الی 12:00 81,506,250
برنامه ساعت 12:30 الی 24:00 18,112,500
میانگین تعرفه رادیو ایران 33,243,650

هزینه تبلیغات رادیویی

تبلیغات در شبکه رادیویی جوان

  • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه رادیویی جوان حدود 63,196,329 تومان می‌باشد.
رادیو جوان
برنامه ساعت 1:00 تا 4:00 115,940
برنامه ساعت 6:30 تا 12:00 —برنامه صبحگاهی 93,581,250
برنامه ساعت 13:30 تا 18:30 84,223,125
برنامه ساعت 19:00 تا 24:00 74,865,000
   
میانگین تعرفه هر ثانیه تبلیغات در رادیو جوان 63,196,329

تبلیغات در شبکه رادیویی ورزش

  • هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه رادیویی ورزش
رادیو ورزش
تمامی برنامه ها 140,371,875

تبلیغات در شبکه رادیویی آوا

  • میانگین هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه رادیویی آوا حدود 93,581,250 تومان می‌باشد.
رادیو آوا
برنامه ساعت 6:30 تا 7:30 84,223,125
برنامه ساعت 8:00 102,939,375
برنامه ساعت 8:30 تا 17:30 102,939,375
برنامه ساعت 18:30 تا 2 84,223,125
   
میانگین تعرفه هر ثانیه تبلیغات در رادیو آوا 93,581,250