به اشتراگ بگذارید

طراحی وب سایت

نمودار بالا وضعیت جستجوی عبارت ” طراحی وب سایت” را از سال ۲۰۰۴ تا امروز در ایران نمایش می دهد

همانطور که مشاهده می کنید  از سال ۲۰۱۳ به بعد شیب این نمودار منفی شده است.

-آیا نیاز شرکت ها و مشاعل ایرانی به طراحی وب سایت کم شده است؟ یعنی ممکن است اکثر مشاغل ایرانی صاحب یک وب سایت اختصاصی خوب شده اند؟ و لذا اندازه بازار کوچک شده است؟

_ آیا با توجه به فزونی شرکت های سرویس دهنده و بازاریابی مستقیم آنها، نیاز به جستجوی طراح وب سایت کم شده است؟

طراحی وب سایت

طراحی وب سایت

بیشترین جستجو مربوط به شهر تهران بوده است. قم در رتبه چهارم و آذربایجان در رتبه پنجم جستجو قرار دارد.

طراحی وب سایت

طراحی وب سایت


طراحی وب سایت

طراحی وب سایت

با تغییر دوره بررسی از ۱۵ سال به یک سال متوجه می شویم که جستجوی اطلاعات مربوط به طراحی سایت در استان قم بیشتر از تهران شده است.

  • آیا تعداد کارخانه ها یا مشاغل و کسب و کارهای جدید در قم افزایش یافته است؟
  • آیا شرکت های و افراد طراح سایت در استان قم، کم فعالیت هستند.
  • آیافرهنگ جستجوی اینترنتی اطلاعات در قم بیشتر از باقی استانها شده است؟

حال به نمودارهای دیگر در دوره ی ۵ ساله( از زمان ظهور تلگرام و رشد رسانه های اجتماعی )  نگاه کنید:

با کاهش جستجوی اینترنتی ( تقاضای ) طراحی وب سایت ،  از اوایل سال ۲۰۱۵ تقاضای تیبلیغات تلگرام افزایش پیدا کرده است.

از اوایل سال ۲۰۱۸ جستجوی دیجیتال مارکتینگ بیشتر شده و سه کلید واژه مورد بررسی در خط برابری قرار گرفته اند؟

-آیا تقاضای دیجیتال مارکتینگ به همین شکل افزایش خواهد داشت ؟

– علت افزایش نقاضای دیجیتال مارکتینگ ( نگاه جامع به ابزارهای بازاریابی کبتنی بر وب و موبایل) چیست؟ فیلترینگ تلگرام؟ افزایش هزینه تبلیغات در سایر مدیوم ها؟ افزایش دانش بازاریابی صاحبان مشاغل؟ و..؟

به نمودار بالا خوب دقت کنید. آذربایجان غربی سهم زیادی در جستجوی کلید واژه های “طراحی وب سایت” و “تبلیغات در تلگرام”داشته اما جستجوی عبارت “دیجیتال مارکتینگ” به شکل معنی داری کم بوده است.

طراحی وب سایت

طراحی وب سایت


طراحی وب سایت

طراحی وب سایت

آذربایجان غربی و قم بیشترین جستجوی عبارت ” طراحی وب سایت” را در ۵ سال گذشته داشته اند. ( نمودار بالا)

نمودار پائین وضعیت جستجوی عبارت طراحی وب سایت را در کنار دیجیتال مارکتینگ را در طی یکسال گذشته نشان می دهد:

طراحی وب سایت

طراحی وب سایت


طراحی وب سایت

طراحی وب سایت

به نظر می رسد که صاحبان کسب و کار در استانهای قم و کرمانشاه هنوز نیاز به خدمات اولیه مانند طراحی وب سایت دارند. در حالی که نیازهای شناسایی شده در دیگر استانها شکل جامع تری به خود گرفته است.

این تحقیق کوچک برای استفاده آزاد و رایگان شرکت های سرویس دهنده خدمات طراحی وب سایت ، برنامه نویسی تحت وب، همچنین اساتید و معلمان بازاریابی و برگزار کنندگان همایش های مدیریت و بازاریابی تهیه شده است.

تورج جمشاسب

پست های توصیه شده

ارسال نظر