به احتمال زیاد بازاریابی_دیجیتال در شرایط قرنطینه و پسا کرونا بیش از پیش مورد توجه قرار خواهد گرفت.
متاسفانه اکثر متقاضیان خدمات و برنامه بازاریابی دیجیتال تصور درستی از این فرآیند ندارند و آنرا با تبلیغات در رسانه های اجتماعی مانند اینستاگرام برابر می دانند.
همانطور که در اینفوگرافی بالا مشاهده می کنید، بازاریابی دیجیتال یک فرآیند چند جانبه است. که نیاز به زیر ساخت های خوب مانند سایت با رابط_کاربری مطلوب ، دارد.
از ابزار های بازاریابی دیجیتال برای برندینگ آنلاین بعنوان ابزار ارتباطی و افزایش سطح آگاهی از برند هم می توان  استفاده کرد.
فرآیند های بازاریابی دیجیتال، در لید (Lead Generation )  کاربرد فراوانی دارد.
با ما همراه باشید