روانشناسی رنگ نارنجی

 

روانشناسی رنگ نارنجی

در چهارراه رنگ قرمز و زرد نارنجی قرار دارد. نارنجی یا پرتقالی تحریک کننده است و احساس هیجان ، اشتیاق و گرما را ایجاد می کند. نارنجی یک رنگ سرگرم کننده و پر انرژی است که در لوگو بسیاری از تیم های ورزشی یافت می شود.

 

مصرف کنندگان تمایل دارند که رنگ نارنجی را با ارزش مرتبط کنند ، در حقیقت واقعیتی است که برندهای موفقی مانند فروشگاه های زنجیره ای Home Depot با سرمایه گذاری فراوان بر روی این رنگ جهت افزایش فروش ، جذب مخاطبان و تاثیر بیشتر، اساس معماری برندیگ خود را بر پایه رنگ نارنجی قرار داده اند.

 

در انتهای فیزیکی طیف رنگ ها ، نارنجی مانند غذا ، گرما و پناهگاه برانگیخته می شود. این رنگ غروب خورشید ، مرکبات و کدو تنبل را تداعی می کند، و برای همیشه در ارتباط با پاییز است. این خصوصیت به ویژه وقتی در کنار رنگ مشکی ، قرار می گیرد ، به آن رنگ ، دلهره و بی پروایی کارتونی می بخشد.

 

سایر خصوصیات عاطفی مرتبط با رنگ نارنجی شامل موارد زیر است.

 

پیامدهای مثبت: ، شجاعت ، اعتماد به نفس ، گرما ، نوآوری ،دوستی ، انرژی

پیامدهای منفی: محرومیت ش، نا امیدی ،بیهودگی

روانشناسی رنگ نارنجی