روانشناسی رنگ زرد

 

روانشناسی رنگ زرد

به نظر می رسد رنگ زرد کمترین هوادار در میان باشگاه رنگ ها را از بین همه رنگ ها دارد ، اما کسانی که چنین کاری را انجام می دهند ، نسبت به ترجیح خود اشتیاق فراوان دارند. به طور گسترده ای یک رنگ شاد تلقی می شود ، اما رنگ زرد بیش از حد نیز می تواند احساس خشم ، ناامیدی ، ترس و اضطراب را برانگیزد. به این دلیل دشوارترین رنگ برای استفاده است.

 

نشان داده شده است که زرد باعث افزایش سوخت و ساز بدن می شود و می تواند عزت نفس را در هنگام استفاده صحیح از بین ببرد. از آنجا که دارای طول موج نسبتاً طولانی است ، قابل مشاهده ترین رنگ است. تحریک کننده و با جلب توجه بالا است. علائم راهنمایی و رانندگی ، تبلیغات پدهای قانونی و برخی از برچسب های اخطار از این واقعیت استفاده می کنند.

 

سایر خصوصیات عاطفی مرتبط با رنگ زرد شامل موارد زیر است.

پیامدهای مثبت:

خوش بینی

گرما

خوشبختی

خلاقیت

عقل

برونگرایی

پیامدهای منفی:

غیر منطقی

ترس

احتیاط

اضطراب

نا امیدی

ترسو

روانشناسی رنگ زرد